Mistyczne przepowiednie duchowych Inteligencji z innych wymiarów oraz niezwykle subtelna i zaawansowana św. Nauka Logosu – („I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.”)

Co jakiś czas duchowe Boskie inteligencje z poziomu VII przesyłają ludzkości przepowiednie. Jednak ich odczytanie nie jest łatwe – nie jest takim bo nie znamy św. Kodu w którym są nam przekazywane!  Istoty anielskie, w tym sam Stwórca, powołujący, albo sadzący kosmosy do istnienia, posługuje się odpowiednim językiem. Do istot nazywanych Chrześcijanami wysyła odpowiednio „spakowane informacje”, po czym dana jednostka, wierząca w Chrystusa, i jednocześnie taka, która doznała łaski w postaci rozszerzenia inteligencji o Ducha Świętego, musi je „rozpakować”.

Te tzw. „rozpakowywanie”, jeśli stosujemy język programów komputerowych, musi odbywać się w czasie mistycznej medytacji. W średniowieczu jedną z bardziej znaczących postaci w historii mistyki chrześcijańskiej był Bernard z Clairvaux (1090–1153). Opat cystersów z Clairvaux zapoczątkował nurt mistyki chrześcijańskiej zwany mistyką spekulatywną, lub „mistyką oblubieńczą”. We wczesnym średniowieczu wpływ na rozwój mistyki chrześcijańskiej miały działalność i nauczanie papieża Grzegorza Wielkiego oraz benedyktyna Bedy Czcigodnego. Typowa dla wschodniego prawosławnego chrześcijaństwa tradycja teologiczna zawsze traktowała teologię systematyczną i mistyczną jako jedną całość. Każdy dział teologii jest mistyczny, odsłania bowiem tajemnice Boże. Do rozwoju mistyki prawosławnej w znacznym stopniu przyczynił się nurt hezychazmu. Jego głównym ośrodkiem była góra Athos. My jednak skupmy się w naszych medytacjach na Syjonie…, a dokładniej na próbie „rozpakowania” przekazu z Fatimy, ale i może również choć troszkę Ojca Klimuszki, jak również Katarzyny Emmerich, super mistyczki.

Proroctwa z Fatimy mówią o tym, że świat stoi w ruinach. Na ziemi panuje niewyobrażalne cierpienie, które dotyka każdego. Niezależnie od pozycji społecznej, nikt nie może się przed nim uchronić. Nawet papież staje się ofiarą cierpień i prześladowań, to znaczy prawdziwy papież, a nie istota na usługach GOGa, czyli Ber-GOG-lio.: „Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nie-ociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji.”

Jak czytamy („kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!”) mamy w tej przepowiedni, w jej istotnym urywku, informacje o zabiciu „strzałami z łuku” – co tu zakodowano, i gdzie znajduje się klucz do deszyfracji duchowego kodu ? Wszelkie metody „rozpakowania” tego przekazu muszą być odnajdywane w Biblii. Wielu badaczy przepowiedni fatimskich, pozbawionych mistycznej inteligencji Ducha Św., interpretuje fragment o strzałach i zabiciu kapłana w kategoriach (tylko) zamachu, który został przeprowadzony na papieża, jednak nie tylko fizyczna rzeczywistość jest tu istotna, ale także duchowa, zwłaszcza że jesteśmy obecnie w roku 2023, świadkami ataku Goga i Magoga ! W Kościele Katolickim także widać sługi GOGA !

Trzeba tu mocno podkreślić, że Gog najedzie Izrael na koniach, a jak widzimy i jak przekazują to media nikt nie najeżdża Izraela na realnych zwierzętach koniach ! Ezech 38:15 Biblia Warszawska: „I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.” – skoro tak, to widoczny atak na Izrael w roku 2023 nie jest tym biblijnym Goga ? Nie jest nim w sensie duchowym…, to pewne (Po więcej analiz duchowego rozumienia przepowiedni Ezechiela Goga i Magoga odsyłamy to tekstu „Gog i Magog – polityczna czy duchowa tajemnica ?„). Zanim przejdziemy do „koni” najpierw skupmy się mistycznie na strzałach… Starożytny Bóg przekazał nam coś o „strzałach Goga” w Psalmach, a konkretnie w Psalmie 7:12-16 „Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, napnie łuk i z niego wymierzy, przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.” – te strzały płoną !

Gog i jego wojsko posługują się końmi i strzałami, a nie czołgami i rakietami napędzanymi silnikami ! „Konie i strzały z napinanych łuków Goga” to nie są rakiety i czołgi jak by tego chcieli technokraci i bibliści ahnenerbe. Gog strzela „ognistymi strzałami” wystrzeliwanymi z łuku. W celu zrozumienia tajemniczej broni Goga zacytujemy jednego z Ojców Kościoła, oto jego słowa:

Napiął swój łuk i przysposobił go (w Psalmie 7:12-16). Diabeł zawsze trzyma łuk w pogotowiu, miota strzały, którymi nas przeszywa. I w nim przygotował naczynia śmierci. Słowa te pasują do diabła. Sprawi swe pociski dla tych, którzy płoną. Słusznie powiedział: „dla tych, którzy płoną”, albowiem ci, których serca płoną rozpustą i cierpieniami, pokonani są przez diabła. Sprawi swe pociski dla tych, którzy płoną. Słusznie powiedział: „dla tych, którzy płoną”; nie powiedział: „dla tych, którzy będą płonąć”, to znaczy dla tych, którzy zostaną zapaleni jego pociskami; przeciwnie, przeszywa pociskami tych, czyje serca widzi płonące. Również Apostoł mówi, że diabeł ma płonące pociski.” – koniec cytatu. Natychmiast należy tu przytoczyć wskazówki z Nowego Testamentu o tych ognistych pociskach ! Znajdują się w Efezjan 6:16 „we wszystkim podnieście tarczę wiary, dzięki której będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego„.

Naszym skromnym zdaniem, jako adeptów Jogi Jezusa Chrystusa: „Biskupi Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji.” z przepowiedni Inteligencji Niebiańskiej, nazywanej Maryją, danej w Fatimie, zostaną zabici „strzałami Goga, inaczej diabła, który trafi ich i zostaną zgładzeni z powodu rozpusty! Atak Goga i Magoga trwa! Sługa Goga, pan Ber-GOG-lio działa, i razem ze swoimi biskupami mieszka w jamach! Co też jest zgodne z przepowiednią mistyczki Emmerich, ale i św. Kodem Biblii!!! Oto słowa Ojca Kościołą o jamach Goga ! „Wykopał dół i pogłębił go, i wpadł do jamy, którą sam przygotował. Jest to dół i jama diabła. Wykopał dół. Ponieważ jednak, według słów Jeremiasza, „nie może utrzymać wody”, dół jego zamienił się w jamę. Wykopał dół i pogłębił go. Wszelkie miejsca, gdzie się zbierają heretycy, są jamami diabła.” – koniec cyatatu.

Istota Ber-GOG i jego grupa alienoidów Sankt Gallen to znane inteligencje mieszkające w jamach, jak o tym przepowiadała w roku 1923 wspomniana mistyczka Boskiej cywilizacji z poziomi VII: „Pastor Bergolio ogłosił ostateczne rozwiązanie kwesti katolickiej ! Potwierdza się cudowna przepowiednia z roku 1823 !!!„ – Istota Ber-GOG i jego alienoidzi kopią już jamy długie lata, coraz więcej jest tych jam… alienoidzi Yid-de-onim to jest wojsko Goga i Magoga, możliwe że są to „konie” (każdy znawca mistyki Boskiej cywilizacji z poziomu VII musi to sam przemedytować, te „konie„, jako symbol duchowego kodu…, istnieje taka możliwość, i to silna!) ! „W roku 2075 dzięki Duchowi Świętemu Jezusa ludzkość pokona alienoidów Yid-de-onim i rozpocznie erę mesjańską Boga YHWH„.

Szanowni Państwo, drodzy Rodacy chrześcijanie, tak jak jesteśmy przekonani co do wcześniejszych analiz „Biblijnego kodu źródłowego – chorton„, tak teraz uważamy, że alienoidzi Yid-de-onim to jest wojsko istoty innowymiarowej z najdalszej północy! Duchowy archeolog, badający starożytne przekazy Boga Jezusa – Logosu, musi starać się wkraczać na tereny mistyki, by dotrzeć do niezwykłych terenów, a nawet do krainy złota! Z tego względu, jogini Chrystusa, i Jego jogi (nie hinduistycznej!!! trzeba to mocno podkreślać!) muszą posługiwać się zbawczą św. Nauką, dającą klucze deszyfrujące, nie tylko tego co jest w Biblii, ale i zakazanej archeologii tej planety.

Zakazana archeologia jest wspaniała ! Tajemnice kreacjonistycznej nauki o początkach, tak jak jej odmiany duchowej, czy duchowo-mistycznej, są czymś co może prowadzić do oświecenia, do Prawdy, czyli do Logosu i Arche – „Archeologia mistyczno-medytacyjna, podobnie jak duchowa – to zaawansowane metody zrozumienia najbardziej starożytnej Istoty – Logosu” – dzięki miłosierdziu i łasce Zbawiciela można nie zatonąć w czasie medytacji starożytnych przekazów, a nawet, Pan wesprze adepta pradawnych szyfrów, jeśli tylko będzie się modlił po katolicku ! Nie tylko modlił, ale także jeśli przyjme do siebie starożytną zbawczą Naukę – Ją ! W dzisiejszym wpisie zajeliśmy się pewnymi elementami przekazów od Boskiej cywilizacj z poziomu VII, cały czas jednak spoglądając na Logos Arche!

W starożytnym Ogrodzie, usytuowanym na wschodzie, którego wejście było od wschodu, istota reptiliańska zwiodła Ewę, zrobiła to w bardzo subtelny sposób ! Te „subtelne” działanie jest wspomniane przez Apostołów w Nowym Testamencie. Z tego powodu Bóg Logos postanowił, że zostaniemy uratowani dzięki subtelnej Nauce i subtelnej pomocy Drugiej Ewy, Tej która ratuje Chrześcijan przed zwiedzeniem (maskirowką) „Kto zwodzi całą zamieszkałą Ziemię, a Kto ratuje od zwiedzenia (maskirowki) ? Kosmicznych wsioków wybawia Nazaraios !”

Biblia to coś niezwykłego, to oczywiście mało powiedziane, jest to święty szyfr Stwórcy. Może mieć różne poziomy rozumienia, czasami wydaje się prosty, ale w innych miejscach jest niezwykle skomplikowanym – złożonym przesłaniem do istot zamieszkujących w „mieszkaniach-domach” – „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas„. Z tego powodu, to znaczy, ze względu na niezwykłe skomplikowanie tej Księgi, skierowane do tych którzy się narodzili już z wody i z Ducha, zacytujemy słowa chrześcijańskiego starożytnego mędrca:

Ze wzglądu na mych wrogów poprowadź mnie drogą Twoją przed obliczem Twoim. To znaczy: ze względu na moich wrogów, którzy na mnie czyhają, wyprostuj drogę Twoją. A czymże jest ta droga? Jest to lektura Pism. Obym więc nie upadł w Pismach Twoich, przez które pragnę wejść do Twego Kościoła. Każdy bowiem, kto błędnie rozumie Pisma, upada na drodze Bożej.” – Koniec cytatu z Ojca Kościoła.

Z tego powodu, o którym tu czytaliście, w tym fragmencie („kto czyta, niech rozumie ) musimy bardzo silnie podkreślić, że generalny zarys tajemnicy „traw” z Nowego Testamentu, zakodowany również w Ks. Rodzaju, a częściowo jakby ujawniany przez poskiego mistyka i masona Abramowskiego, następnie analizowany przez twórców portalu Argonauta.pl – jest w sensie mistycznym poprawny ! Tego typu mocno zakodowane tajemnice są skierowane do istot bardziej „dorosłych”, z pewnością nie do inteligencji nazywanych w Piśmie „płodami”! Bo jeśli ktoś z pańśtwa się już narodził na tej uprawie, jest już istotą duchową – innowymiarową – to w początkowym etapie drogi do kosmicznego Jeruzalem zwie się „płodem” (stosując słownictwo z Biblii! „W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi” 1 List do Koryntian 15:8).

Gdy już trochę podrośniecie, możliwe że dojdziecie do przemian, otrzymacie rozszerzenie inteligencji o Ducha świętego, pochodzi ona od najbardziej starożytnej Istoty – Logosu. Wówczas, po takich medytacjach, za sprawą wspomnianej łaski można uznać werset z Ew. Jana 19:28 za wskazówkę dla każdego katolickiego albo chrześcijanskiego mędrca (jogina), wskazujący by „przyjąć ją do siebie” ! W roku 2019 napisaliśmy artykuł pt.: „Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki„. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud mesjański, a ten, zgodnie z Ewangelią, powinien brać Ją do siebie ! Nie należy się obawiać, w czasie medytacji katolickich joginów także należy Ją brać do siebie ! Gdy się Ją weźmie, świat zaczyna być inny, odkrywamy że znajdujemy się na jakiejś stworzonej planecie, w jakimś tajemniczym systemie gwiezdnym, w całkiem osobliwym Układzie Słonecznym, zamieszkałym przez nieznane nauce istoty !

Z tego powody należy także pamiętać o wszystkich istotach, zamiszkujących w „domach-mieszkaniach”, ale jeszcze nie zrodzonych z Wody, albo może zrodzonych ale z czegoś innego, bo tego typu inteligencje nie mogą być nawilżane, jak pamiętamy, wyżej wspomniano: „według słów Jeremiasza, „nie może utrzymać wody”, dół jego zamienił się w jamę„. Prosimy także zapoznać się z bardzo ważnymi wskazówkami odnośnie rycerzy mocy walczącymi z wojskiem Goga i Magoga ! „Zaawansowane nauki (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”)” oraz „Tajemnice filmów fantastyczno naukowych z dziedziny hodowli zaawansowanych starożytnych „strąków – keration”, plus Ucieczka rycerzy mocy w „góry” i na pustynię

Może, gdyby ktoś chciał to, te „miejsca bezwodne” z Ewangelii wg św. Łukasza 11:24 interpretować w kluczu ufo istot, ci zrodzeni bez wody, to transhumaniści i duchy zamieszkujące ciałą bioniczne ufonautów ? „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem„. Ewangelia wg św. Łukasza 11:24 Czy w takim kluczu „miejsca bezwodne albo miszkania bezwodne” to tajemnica ragnarok i tohu va bohu ? (Do tego mamy jeszcze mitlakkahat!) Nawet jeśli nie, to i tak hipoteza taka jest niezwykle interesująca, a nawet do pewnego stopnia mistyczna, jej propagatorem jest przykładowo pastor L.A. Marzulli…, tłumaczy ona wiele z tajemnicy objawień UFO istot. Możliwe, że jakieś dusze zostaną asymilowane przez ufo-mechy, a w nich, tych bezwodnych-bionicznych ciałach: demony, co nazwane mogło zostać w Biblii (technologicznym) piekłem „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28). Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?! Rozmowa amerykańskich ufologów

 

 

Linki:

Konieczne trzy pierwsze dla lepszego zrozumienia tego co zostału tu przekazane!

Zaawansowane nauki (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”)

Ucieczka rycerzy mocy w „góry” i na pustynię

Tajemnice filmów fantastyczno naukowych z dziedziny hodowli zaawansowanych starożytnych „strąków – keration”.

Tajemnica tłumaczenia Księgi Jehezkel’a dotycząca działania „mitlakkahat”…

Boska cywilizacja z „Poziomu VII skali Isaaka Asimova” JEST realna – Polacy otrzymali potwierdzenie jej istnienia !„)

w powyższym tekście mamy takie zdanie: „jeszcze nie zrodzonych z Wody, albo może zrodzonych ale z czegoś innego, bo tego typu inteligencje nie mogą być nawilżane” i odnosi się do tekstu: „Starożytne „pola, zwierzęta, woły, oślice, wody-oceany, drzewa, rośliny, inteligencje,” i nawilżająca filozofia Ludzi Wschodu jaka z nich wypływa (chłodząca ciała biblijnych joginów Ha-Maszijach’a?)„, byśmy się nie stali tohu-va-bohu…(to dla bardziej wtajemniczonych…)

Wkraczanie w katolickie chrześcijaństwo, w świat istot duchowych, duchów, demonów, aniołów, Ducha Świętego i Stwórcy, razem z Jego Synem

Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki – część I

Pamięć duszy, czy pamięć „gliniasto-błotnistej” substancji ? Druga część siania i uprawiania: ludzkich dusz przez archontów

Starożytne istnienie niematerialne „przepływu świadomości” w biblijnym algorytmie Świętego Kodu (innowymiarowy szyfrogram?)

Biblijne „trawy” to nie są materialne rośliny rosnące na polu, tym bardziej nie jest to narkotyk „trawa marihuana-gandzia” !

Medytacja super kodu katolickich joginów Maszijacha Yeshui w oparciu o zaawansowaną „Sumę” Doktora Anielskiego

https://www.teleman.pl/tv/UFO-4-2203383

Kosmiczna tajemnica Tohu Wa-Bohu oraz bionicznych ciał ufo bio cybernetycznych pojemników dla dusz !

Super zaawansowany Kod Biblii, czyli symbole, przypowieści i duchowy szyfr Boga Jezusa Chrystusa!!!

Dobre 21

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *