Jak uczą starożytni, każda istota duchowa na planecie Ziemia nosi ze sobą swoją „świątynię”. Nie wszyscy są świadomi tego, że jest to miejsce „spotkania”. Pisaliśmy o tym językiem holywodzkich symboli już w roku 2014, w tekście pt.: „Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego„. Jedna z bardzo starych doktryn, albo najstarsza tego świata, to uznanie naszych biologicznych ciał za przestrzeń kontaktu z istotami duchowymi, z inteligencjami niebiańskimi – co nazywa się właśnie świątynią: „…On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 Jest także nazywana „mieszkaniem-namiotem”, bo w niej jako istoty duchowe zamieszkujemy: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.” 2 Kor. 5:1

Rycina przedstawia ufonautyczną wersję 2 Listu do Koryntian 5:1

Istnieją daleko wschodnie prądy religijno-filozoficzne, które mówią swoim wyznawcom, że należy przyjąć do swojego wnętrza określone istoty niematerialne-duchy, tak by stać się kimś innym – „bogiem”, albo półbogiem. Naśladuje to obecna cywilizacja iluminacka-holywódzka, mamy to już w prawie każdym filmie z gatunku sci-fi: „Superbohaterzy to często ludzie, którzy doznają przemiany w inne stwory, a nawet wchodzą w nich inne byty duchowe – demony, jak ma to miejsce przykładowo w odcinku „X-Men: Mroczna Phoenix” – Jean Grey traci kontrolę nad swoimi zdolnościami, nad swoim ciałem i staje się Mroczną Phoenix – potworem. Podobną sytuację obserwujemy w „Gwiezdnych Wojnach”, gdzie Darth Vader, zgodnie ze scenariuszem, zostaje przemieniony w całkiem inną istotę, odbywa się to po wcześniejszym wcieleniu w niego obcej inteligencji, a szczytem opętania jest sam Darth Sidious – diabelski humanoid.” – pisaliśmy w artykule pt.: „Prawdziwy Władca Pierścieni, część III – pojemniki „rządców świata” mordoru„. Podobnie analizowaliśmy te zagadnienia w „Humanoidy określane mianem „choirous” – starożytny zaawansowany duchowy kod

Nasz biologiczny „pojazd”, albo biologiczne „mieszkanie” to miejsce wymiany informacji z istotami duchowymi, a nawet, jak to tu podkreślamy „świątynia”. Wszyscy 'ludzie’ na tej planecie prowadzą tak swoje „sanktuaria” by się wymieniać ze „znanymi, albo nieznanymi” bytami określonymi informacjami, a nawet doświadczeniami. Odbywa się to w ciałach, a dokładniej w duszach które te ciała zamieszkują. I teraz najciekawsza część, albo prawie najciekawsza, hebrajskie słowo „święty” oznacza oddzielony i ma ono w Biblii dwa aspekty: oddzielenie od czegoś i oddzielenie dla czegoś. Najprościej mówiąc jest to oddzielenie od grzechu dla Boga, ale także oddzielenie się od obcych – duchów, i przylgnięcie do duchów Niebieskich i Ducha Świętego !

Jeśli ktoś żyje z wytycznymi obecnej cywilizacji iluminacko ufonautycznej, to „buduje świątynię” na zasadach obcych bytów UFO, duchów zwodniczych i demonów ! W świątyni masońsko iluminackiej, czyli obecnej cywilizacji duchów UFO mamy elementy albo żywioły, ale nie ma w niej Logosu  ! Chodzi o List do Efezjan 2:19

A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Zastanówcie się jak ogromna ilość ludzi na planecie Ziemia jest Obcymi ?! Gdyby przyjąć pewne założenia odnośnie kodu Biblii, zwłaszcza mistyki i duchowości chrześcijańskiej, a pisaliśmy o tym w kilku tekstach, najważniejszy to „Super mistyka starożytnego Boga YHWH – Ludzkość jako duchowa monada, z którą w miłości „łoża” połączyła się super potężna Istota Logos ! (III część kosmicznego błota plus: żelazo?)„, to można by wysnuć taki wniosek, że ludzie, uznawani jako „nasienie ludzkie” – a to oznaczać może chrześcijan, bo w Rodzaju 3:15 mamy: „między nasieniem twoim, i między nasieniem jej” – będą się mieszać z obcymi duchami (w cywilizacji świątyni iluminackiej), jak o tym przekazuje Ks. Daniela 2:43 „To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną.

Gdyby taka interpretacja była bardziej poprawna, od tej transhumanistycznej (mogą być i dwie brane pod uwagę), to sprawa stała by się jeszcze bardziej niesamowita i o wiele jaśniejsza ! Walka, albo jak to przedstawiliśmy w „Kosmiczno duchowej bitwie Efezjan” zmaganie Synów Światłości i synów ciemności trwa, jest ciężkie, wymaga wiele wysiłku, a przede wszystkim pomocy od Ducha Świętego, by przybywał w razie silnego natarcia Obcych („alienoidów yid-deo-nim„) ! Musimy pamiętać o naszym Mistrzu, posiadającym Moc, uczącym o Mocy: „Jezus jednak powiedział: Ktoś się Mnie dotknął; poczułem bowiem, że moc wyszła ze Mnie.” Ew. Mateusza 8:46, tekst oryginalny: „ο δε ιησους ειπεν ηψατο μου τις εγω γαρ εγνων δυναμιν εξελθουσαν απ εμου”, gdzie ’δυναμιν’ – 'dynamin’ w starożytnym języku koine znaczy głównie moc.

Tak jak w filmacjh „Gwiezdne Wojny”, tak każdy chrześcijanin staje się Rycerzem Chrystusa i Maryi oraz Ducha Świętego, a do tego powinien nauczyć się o mocy. Na tej planecie, w tym Układzie Słonecznym, zmagamy się z Obcymi, z wojskiem Antychrysta, z synami ciemności. Wzór Jogina i walki jogicznej dał nam sam Zbawiciel – Pan Duchów – kiedy stwierdził, że w Jego Światyni nie ma wpływów obcych archontów !!! „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.” Jana 14:30 Nawet najmniejsza część ufo archonta nie weszła do Ciała Zbawiciela, do Jego Światyni !

W powyższym wersecie z Ew. Jana 14:30 wyrażenie „bóg tego świata – władca tego świata” wskazuje, że szatan (a jest on archontem!) ma największy wpływ na (duchowe) wartości, opinie, cele, nadzieje i poglądy większości ludzi, którzy przyjęli do swego wnętrza obcych. Jego wpływ przejawia się także w światowych filozofiach, filmach sci-fi typu Marvel, edukacji, nauce demonów jak inżynieria genetyczna, i biznesie. Myśli, koncepcje, spekulacje i fałszywe religie świata są pod jego działaniem i wynikają z jego kłamstw i zwiedzenia.

Bo podobnie jak ziemia, której nie ożywia już woda, przemienia się w pustynię – tak my, kiedy gubimy dostęp do Tego, który jest Miłością, do Inteligencji Ducha Świętego („ci, którym rozszerzono inteligencję o Ducha Świętego (per analogiam)” zaczynamy rozpadać się duchowo, a nawet społecznie, gdyż coraz bardziej ogarnia nas kłamstwo, egoizm i nienawiść. I w tym właśnie sensie podlegamy wówczas władzy szatana. Spod tej śmiercionośnej władzy wyzwolił nas Chrystus Wojownik, pokonujący potwora Rahab’a. Przypomnijmy sobie, co On sam mówił na ten temat. „Teraz odbywa się sąd nad tym światem – mówił na pięć dni przed swoim ukrzyżowaniem. – Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” (J 12,31). „Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica” (Łk 10,18) – skomentował wcześniej ewangelizacyjną wyprawę siedemdziesięciu dwóch uczniów – Jego wojowników – wyzwalających ludzi spod panowania Obcych archontów.

Co to za radość być wyzwolonym, wiedzą to zwłaszcza ci wszyscy, którzy znaleźli Chrystusa po latach niewoli w łapach tego przeklętego „Władcy”, „ducha, który działa teraz w synach buntu” (Ef 2,2), który odważył się kusić samego Zbawiciela. Jednak – Paweł w coraz to nowych sformułowaniach będzie dziękował za dar wyzwolenia – „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych wskutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia!” (Ef 2,4).

Już należymy do Chrystusa i On jest naszym Władcą i Mistrzem, ale nie jesteśmy jeszcze bezgrzeszni. Dlatego diabeł nie traci nadziei, że jeszcze odzyska władzę nad niektórymi z nas. Musimy więc być czujni: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć” (1 P 5,8). Przyjdzie też nam jeszcze stoczyć z nim niejedną duchową walkę (z legionem Mordoru), dlatego musimy pamiętać o Aniołach Bożych, o zbroi, nauczyć się Jego Mocy i przywoływać Ducha Świętego bo sami jesteśmy niczym…, i nie dajmy się zmieszać z Obcymi: „zmieszają się oni przez ludzkie nasienie” Daniela 2:43 – bo cała cywilizacja loży bafometa to system mieszańców-mixów-obcych, bądzmy czyści „Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło” Księga Izajasza 1:16 – bądzmy Jego Rycerzami.

Linki:

Konieczne trzy pierwsze dla lepszego zrozumienia tego co zostału tu przekazane!

Ucieczka rycerzy mocy w „góry” i na pustynię

Tajemnice filmów fantastyczno naukowych z dziedziny hodowli zaawansowanych starożytnych „strąków – keration”.

Chrześcijańscy Synowie Światłości walczą z Synami Ciemności komunistyczno-transhumanistycznej globalnej loży

o Obcych archontach pisaliśmy tu: Jesteśmy w kosmosie sami jako ludzkość zbudowana z „gliny-błota”, ale nie jesteśmy sami jako istoty inteligentne ? Ufologia duchów z „okręgów niebieskich” Oceanu ?

nasienie jejMegalityczny Kościół, czyli „Niewiasta zrodzi” super mistycznych chrześcijan, uciekną na specjalne miejsce „pustyni (Arrakis)” !

Biblijny Jozue napotkał nadprzyrodzonego Wojownika – Czy wiemy kim był ?

„poczułem, że MOC wyszła ze Mnie” δυναμιν – kosmiczny klej Qi

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego„.

Super mistyka starożytnego Boga YHWH – Ludzkość jako duchowa monada, z którą w miłości „łoża” połączyła się super potężna Istota Logos ! (III część kosmicznego błota plus: żelazo?)

Prawdziwy Władca Pierścieni, część III – pojemniki „rządców świata” mordoru

„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas

Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

Megalityczna Dziewica „Prawdziwych Żydów”, obleczona w mistyczne światło – czyli opowieść o prawdziwej kosmicznej pustyni

Kosmiczno innowymiarowe tajemnice starożytnych mędrców Atlantydy – aera – Prośmy Pana o zrozumienie super tajemniczego Nowego Testamentu !

Medyczno duchowe skutki braku łączności z (wodnymi) istotami innowymiarowymi – z Bogiem

Potwory z głębin – kontemplacja tajemnicy otchłani„.

Tajemnicze „morze” i kosmiczna wieś Atlantydy – święty Kod Biblii w czasie medytacji – siedząc na „trawach

Nadzwyczajny przekaz do prawdziwych Żydów – Duchowi Mnisi, obserwujący duchowy umsył – Logos Chrystusa

 

Prawda o kosmosie oraz inteligencjach anielskich wypływa w nagraniach – Miłosierdzie jest podstawą!

Dobre 11

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *