Coraz bardziej sensacyjna wiedza o wielkich czaszkach z Paracas

Odmienna rasa „ludzi” z Paracas – Kim byli ? Cztery godziny jazdy na południe od Limy w Peu, leży półwysep Paracas. Część z tego terenu została zamieniona w rezerwat, gdzie można zobaczyć dziko żyjące lwy morskie oraz niezliczoną ilość gatunków ptaków. Płytko pod ziemią znajdują się bogate zasoby wody pitnej, co powoduje że tereny te nadają się do zasiedlenia. Na obszarze tym zostały odnalezione kamienne narzędzia wszelkich możliwych kształtów i styli. Wstępna analiza ustaliła wiek znalezisk na 8000 lat.

Jeden z najlepszych peruwiańskich archeologów w ocenie Brien’a Foerstera to Julio Tello. Przeprowadził on badania na tym terenie w roku 1928, odsłonił wiele miejsc pochówku w północnej strefie półwyspu. Dokonał odkrycia w odkopanym przez siebie ogromnym, wymyślnie skonstruowanym cmentarzysku, gdzie każdy grobowiec zawierał całą pochowaną rodzinę. Każde ciało było owinięte w wiele warstw bogato zdobionego bawełnianego materiału. Julio odnalazł także przysypane piaskiem pozostałości podziemnych domostw, zasypana przestrzeń miasta okazała się rozciągać na około 1.5 km. (Wszystkie zdjęcia pochodza ze zbiorów Briena Foerstera)

elongated101cx

Jednak jego najbardziej zdumiewającym odkryciem okazały się czaszki, część z nich ogromnie wydłużona. Środowiska naukowe okrzyknęły je przykładami choroby długogłowia (dolichocephaly). Większość czaszek wskazuje ślady stosowania metody ścisku głowy za pomocą obwiązania jej przez sznury lub opaski. Jak uzyskiwano takie kształty ?

Zdjęcia czaszek zrobione przez Briena Foerstera

elongated2xzy

elongated30as

Czaszka małego dziecka jest miękka i pozostaje taką przez kilka/kilkanascie miesięcy. Przykładając drewnianą deskę do czoła oraz z tłu głowy owija się je sznurem i w ten sposób nacisk powoduje stopniową zmianę kształtu kości czaszki. Wielu badaczy twierdzi, że czas potrzebny do tego typu zmian to okres od 6 miesięcy do 3 lat, jednak od kiedy rytuał ten nie jest już stosowany, naukowcy nie mają pewności w tej sprawie. Ostatnie historyczne przykłady jakie udało się zanotować przez antropologów i odkrywców dotyczą takich rejonów kuli ziemskiej jak: Congo Africa, wyspy Vanuatu na południowym Pacyfiku, znane jako Melanesia. Zanatowano je również w starożytnym Egipcie okresu Amarna, w Sudanie, Iraku, Syrii, na terenach dzisiejszej Rosji, na wyspach Malta, oraz w wielu rejonach Peru i Boliwi, również u Olmeków z Mexyku.

To co można zrobić za pomocą tej techniki to jedynie zmienić kształt czaszki, ale nie jej pojemność ! W miejscu zwanym Cerro Colorado, koło głównego cmentarzyska Paracas, Julio Tello znalazł przynajmniej 90 okazów, z których objętość czaszkowa była większa, a w niektórych przypadkach co najmniej 2.5 raza od standardowego dzisiejszego Homo sapiens ! (dane według Briena Foerstera)

Z czym mamy do czynienia ?

Jak wcześniej wspomniano modyfikacje kształtu czaszek za pomocą drewnianej kołyski („cradle head boarding”) może jedynie zmienić formę, a nie objętość, i to aż dwu i pół krotnie !

elongated4klx

Jest oczywiste, że mamy do czynienia z dwoma fenomenami: wydłużaniem za pomocą kołyski oraz ze zmienioną anatomią (wydłużenie/powiększenie) za pomocą faktora DNA. Wielkie czaszki z Paracas są obecnie największymi ze wszystkich światowych okazów. Badacze zadają sobie pytanie z jakiego pnia genetycznego one pochodzą ?

Sugestie ewolucyjnie nastawionych ludzi jakoby wydłużenie/powiększenie było wynikiem zmian chorobowych typu „wodogłowia” (hydrocephaly), lub innych powikłań klinicznych jest niedorzeczne. 90 z tych okazów zostało znalezionych przez Tello, jednak nikt nie wie jak wiele jest ciągle pod ziemią, w rękach prywatnych kolekcji, lub w magazynach peruwiańskich muzeów, czy w posiadaniu handlarzy ? Wodogłowie powoduje z reguły równomierny rozrost głowy tworząc ją raczej zaokrągloną niż wydłużoną. Julio Tello wierzył, że Paracas byli powiązani z ludem kultury Chavin, który miał wznieść słynne megalityczne miejsce Chavin de Huantar. Wnioski takie wysnuł z odkryć podobnych wyrobów garncarskich i ich wzorów, zwłaszcza kocich sylwetek. (Ciekawe spostrzeżenie, bo w starożytnym Egipcie też czczono koty) W ocenie Brien’a Foerstera i jego wiedzy wydłużone czaszki nie zostały odnalezione w miejscach gdzie żyli Chavin, więc jego podejrzenia nie dają odpowiedzi o zródło pochodzenia tego fenomenu. Julio Tello był autorytetem zajmującym się kulturą Chavin, ustalił datę, z których miały pochodzić te znaleziska na rok 1000 p.n.e., przeniósł ją następnie na artefakty z Paracas i od tamtej pory nikt nie śmiał tej datacji podważać, jednak obecnie ulega to zmianie.

elongated5sxy1

Ludzie Paracas żyjąc na wybrzeżu byli rybakami, dowodami archeologicznymi były odkryte sieci rybackie oraz starożytne wyspypiska śmieci gdzie odnaleziono stosy muszli morskich. Nie dokonano do tej pory żadnych badań względem ustalenia wieku metodą węgla 14C, z pewnością nie dokonał tego Julio Tello w roku 1928 gdyż ta metoda nie była jeszcze wynaleziona. Tello również nie skupił się na strefie Paracas, pozostawiając ją w sporej części nieodkrytą.

Do tej pory nie ustalono pochodzenia kultury Paracas, nic nie wiadomo na temat ich związku ze starożytnym „Ludem Morza” Mało wiarygodną hipotezą pozostaje ich związek z kulturą Chavin jako, że nie odnaleziono wydłużonych czaszek pośród znalezisk jakie odsłonił Telo w miejscu jej wystepowania.

W maju roku 2011 Brien Foerster razem z ekipą filmową udał się do Paracas na miejsce archeologicznej odkrywki, realizowana była telewizyjna seria pt.: „Starożytni Kosmici” – „Ancient Aliens” Domostwa jakie mieli nadzieję zobaczyć tam zostały jednak przysypane piaskiem, który jest bezustannie niesiony przez wiatr napływający od strony morza.

Strefa o nazwie Cerro Colorado jest starożytnym miejscem pochówku królewskiej klasy ludów Paracas, dostęp na tereny parku gdzie są umiejscowione groby jest mocno ograniczony, teren ten jest pod ścisłą ochroną, jest to podyktowane troską by kolejne grupy „huaqueros”, czyli szabrowników nie zdołały rozkraść starożytnych zabytków. Tereny te są nekane przez ludzi chcacych zarabiać na wydobywanych wyrobach garncarskich, złotych i srebrnych artefaktach, a nawet na znakomicie utkanej starożytnej odzieży, z której Paracas słyneli.

Juan Navarro jest właścicielem i derektorem lokalnego muzeum „Paracas History Museum”. Ma on w swojej kolekcji znakomite znaleziska ze wszystkich kultur występujących w starożytności na tych terenach, są to pozostałości Paracas, Nazca, Chincha i Inków.

Pośród wielu różnych artefaktów znajduje się wydłużona czaszka. Zapytany o jej wiek stwierdził, że jest stanowczo przekonany, iż pochodzi ona z roku 1000 p.n.e. lub zbliżonym do tej daty. Sądzi on na podstawie obowiązującej teorii, że ludzie Paracas wymarli w okresie narodzin Chrystusa oraz, że zostali wchłonięci przez kulturę Nazca, będacą jedną z większych w tym rejonie.

Dla Brien’a Foerstera intrygującym jest to, że badając ogromną kolekcję czaszek w regionalnym muzeum koło Ica, ilość tych z nietypowym kształtem się znacznie kurczy gdy na skali czasu następuje wzrost liczby czaszek z kultury Nazca. Mogło by to wskazywać na powolny zanikający rytuał znieksztalcania („cradle head boarding”), albo na rozproszenie cechy genetycznej obserwoanej u Paracas, którzy mogli się mieszać z Nazca bądz na powolne wymarcie tych z nietypowym układem genów.

Podejrzewa się, że ludzie Paracas zajmowali tereny Nazca przed tym jak napłynęli na nie ludzie określani tą nazwą. Mają oni być autorami słynnych glifów zwierząt oraz figur geometrycznych. Brien Foerster twierdzi, że słynny glif „astronauty” posiada nietypowe cechy kształtu głowy, jednak nie wie czy jest to tylko ekspresja artystyczna wykonawcy, czy realistyczne przedstawienie cechy anatomicznej.

elongated7xyz1

Jedynym sposobem ustalenia prawdziwego wieku tych czaszek oraz możliwego pnia genetycznego ludów Paracas są badania DNA. Szczęśliwie Juan Navarro posiada sporą kolekcję wydłużonych okazów w jego zbiorach. Całkiem niedawno zdecydował się je wystawić na widok publiczny w związku z naleganiem ze strony Briena Forstera.

Wystawionych zostało 15 sztuk, są to pozostawione egzemplarze w wyniku działalności szabrowników grobowych. Juan pozwolił Brienowi pobrać próbki kośćca z 5 czaszek, a także wziąść odpowiednią ilość włosów razem z ich korzeniami, dodatkowo zabrał ludzką skórę, łącznie udało mu się uzyskać 10 próbek, będących cennym wkładem do badań genetyków.

Wszystkie te ludzkie elementy zostały wysłane Lloydowi Pye gdy ten jeszcze żył, do USA, posiadacza słynnej „Czaszki Gwiezdnego Dziecka”, a ten przekazał je do Texańskiego instytutu genetycznego.

Brien ma nadzieję, że uda mu się w niedługim czasie uzyskać wyniki analizy DNA.

Jak już wspomniano na poczatku, fenomen wydłużonych czaszek nie jest zarezerwowany tylko do okolic Paracas. Starożytni Egipcjanie w czasach faraona Ehnatona mieli stosowac technikę zmiany kształtu czaszki również, również w wielu innych strefach kuli ziemskiej, o czym była mowa powyżej. Brien Feorester twierdzi na podstawie jego wieloletniego badania tego fenomentu, że większość tych zmodyfikowanych czaszek jest dziełem zastosowania drewnianej kołyski uciskowej. Jednak spora ilość tych z regionu Paracas wskazuje, że ludzie z tak dużymi pojemnościami czaszek posiadają je w wyniku różnicy budowy anatomicznej, urodzili się z takim typem budowy. Pięć fizycznych czynników zostało wyróżnionych przez Lloyda Pye oraz Briena Foerstera, które nie są wspólne pomiędzy Homo sapiens, a niecodzienymi znaleziskami z Ameryki południowej.

Z tych pięciu dwa zostaną wymienione. Pierwszy: to dwa małe otwory w tylniej części czaszki, pionowo umieszczone względem szwu czaszkowego płatu ciemieniowego. Każda standardowa ludzka czaszka posiada trzy główne większe płaty kośćca: kość czołową która zwykle kończy się w górnej części czoła oraz dwa płaty ciemieniowe umiejscowione tuż za nią, tworząc charakterytyczny kształt litery „T”

Kość szczękowa posiada u Homo sapiens standardowo dwa niewielkie otwory pełniące funkcje przesyłu systemu unerwienia oraz ukrwienia. Analogicznie te dwa otwory znajdujące się z tyłu wielkich czaszek z Paracas spełniać musiały identyczne funkcje w ich nietypowej budowie.

elongated6opx12

Drugą cechą charakterystyczną jest występowanie tylko jednego płatu ciemieniowego, gdy powinny występować dwa jak to jest u Homo sapiens. W roku 2013 program „Czaszki Gwiezdnego Dziecka” otrzymał wyniki pochodzące z amerykańskiego instytutu badań genetycznych. (Zdjęcie poniżej to Lloyd Pye)

lolloydpyes12

(Dane naukowców nie mogą być ujawnione, podyktowane jest to zapewne tym, że władze instytucji naukowej muszą się kierować ewolucyjnym poglądem na rzeczywistość.) Stwierdzają one co następuje: „…próbka 3A miała zmutowane mtDNA, nie nierozpoznane pośród żadnego typu człowieka, naczelnego lub innego zwierzęcia jakie były znane do czasu przeprowadzenia badania…,

…dane są pobieżne, dużo z sekwencji wymaga dalszych badań by uzyskać pełną sekwencję mtDNA. Kilka fragmentów sekwencji zdołałem wyekstrahować z próbki 3A, wskazują one, że jeśli te mutacje się utrzymają podczas dalszych badań to będziemy zajmować się w tym przypadku nowym nie-ludzkim gatunkiem istoty, bardzo odmiennym od Homo sapiens, Neandertalczyka i Dewończyka…, nie jestem nawet pewien czy to będzie pasowac do znanego ewolucyjnego drzewa. Pytanie jest następujace, jezeli ONI byli tak inni, to nie mogli się krzyżowac z ludzmi. Krzyżowanie się z ich małą populacją mogło mieć degeneracyjny wpływ na NICH…”

elongatedxc8

Brien Forester stwierdza, że należy podkreślić, iż to były tylko pierwsze początkowe próbki. Po tych wynikach oficjalny peruwiański archeolog został mianowany przez „Peruwiańskie Ministerstwo Kultury” kierownikiem badań, ma on współpracowac z określonym profesorem amerykańskiego uniwersytetu, a wszelkie rezultaty będa należeć do Rządu Peru oraz do Peruwiańczyków, co prawdopodobnie się skończy utajeniem wyników.

elongated0xy129

Dodatkowo Juan i Brien prezentują 20 miesięczne dziecko z „wydłużoną” czaszką (inny badacz tego fenomenu, L.A. Marzulli twierdzi, że narodzona istota z tak ogromną czaszką, odziedziczyła ją genetycznie) Poniższe zdjęcie przedstawia niecodzienny okaz, z którego pobrano żywiczny odlew.

elongatedlkx110

elongatedyz10

Trzy zdjęcia  powyżej przedstawiają jeden z najbardziej szokujących egzemplarzy wielkich czaszek z Paracas, okaz 20 miesięcznej istoty wielkoczaszkowej. Wszyscy zainteresowani tymi znaleziskami mogą odwiedzić seniora Juan Navarro w jego „Paracas History Musem” w miejscowości Chaco, w Peru.

Linki:

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Odnaleziony trzypalczasty humanoid z Nazca !

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Tożsamość archeologiczna

Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?

Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami

uczestniczymy w kosmicznej bitwie,

Ufologiczny gral odnaleziony ?! Zdaniem badaczy szokujące znaleziska autentyczne…

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

Sensacja – znaleziono dinozaura z dobrze zachowaną skórą

„Fragmenty szczątków dinozaurów zostały przeniesione do muzeum, gdzie zostały starannie skatalogowane. Naukowcy pracujący w muzeum od razu zrozumieli, że mają do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym. Zazwyczaj odnajdywane są kości i zęby, które są zniekształcone. Najwięcej dinozaurów znaleziono w Chinach, ale większość była „spłaszczona”. Ten znaleziony w Kanadzie jest doskonale zachowany. Pikanterii dodaje fakt, że zachowała się także skóra! „To nie jest tylko szkielet” – powiedział pracownik muzeum, lekarz Caleb Braun. „Mamy dinozaura”. Jego skamieniałości wywołały poruszenie wśród paleontologów na całym świecie. Wszyscy są zaskoczeni, jak dobrze zachowały się szczątki. Dinozaur jest w takim stanie, jakby padł kilka tygodni temu. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego”- dodał naukowiec.” Całość w linku powyżej albo tu: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/sensacja-znaleziono-dinozaura-z-dobrze-zachowana-skora

Poniżej filmy Briena

Elongated Skull Tour Of Peru: August 2017

Gigantyczna tajemnica istot wielkoczaszkowych z Paracas – Marzulli, Foerster

Incredible DNA Test Results on 2,000 Years Old Elongated Paracas Skulls

Astonishing Newborn Baby Elongated Skull Of Paracas Peru

American Doctor Inspects Amazing Ancient Elongated Humanoid Skulls In Bolivia

O co im chodzi ?

Dobre 30
Złe 5

Podobne Artykuły

26 thoughts on “Coraz bardziej sensacyjna wiedza o wielkich czaszkach z Paracas

 1. Może i Kim Dzon King napisze swoją Biblię według niego w Korei jest rok 102. Licząc od jego przodka który urodził się w 1912 roku. Jak widać dawniej w sektach było w modzie ściskać dzieciom od małego głowę dwoma wyścielanymi deseczkami, coś jak ówczesne rajskie noce u Jehowych w celu wymieszania krwi lub picie krwi z odciętego napletka przez rabina w Judaizmie z przy klaskiem rodziny. Ponoć jego kapłańska ślina ma tamować krew dziecku, co zwyczaj to obyczaj. Obrzezanie, okaleczanie, ściskanie głów, robienie ełnuchów, składanie ofiar na ołtarzy, podrzynanie bydłu gardeł, harakiri. Jak widać buddyzm, shinotyzm i katolicyzm nie jest najgorsze, jedni golą głowy mnichom na łyso, drudzy chrzczą w czystej wodzie święconej. Na świętego Ozyrysa, dziękuje że się urodziłem w miarę cywilizowanym kraju.

  1. hmmm… sugerujesz, że dlatego nie jesteś „ełnuchem”?
   Do książki! Lekcje obrabiać, a nie wypisywać tutaj durnoty!

 2. jest bardzo wiele książek, filmów i innych opracowań na temat czaszek,
  ale nigdzie nic nie usłyszałem na temat objętości czy też pojemności puszki mózgowej.
  Jakaś zmowa czy co?
  Czaszka deformowana sztucznie nie zmieni objętości tak jak ściskany balon.
  A co z czaszkami naturalnie wydłużonymi? Czy mają tą samą objętość mózgu?
  Nigdzie na ten temat ani słowa.

  1. Jest wiele wiedzy w internecie… Ale jest szybko kasowana… Cóż wybór należy do Ciebie.. Polecam film Marka Passio na yt Kosmiczne pochodzenie

 3. Ten atak anonimowych nicków homo masońsko dogryzających, to miało być do mnie? Ponieważ wiecie na jakie strony wchodzę i mnie w ten sposób prześladujecie i podjudzacie na mnie różnych ludzi tymi kłamstwami, żeby blokowali moje wypowiedzi?

  1. nikt cię, synku, nie atakuje, po prostu bredzisz i tyle 🙂 weź się za jakąś pożyteczną robotę, w szkole się podciągnij, na dobre ci to tylko wyjdzie 😉

 4. a gdzie Beata i Laurelia ? Beatko odezwij sie ! Laurelio !!! brak tu was na tym Ufologicznym forum !

  1. Jakiś tranwestyta Beaa, Beata, Laurelia i Jacuś włamali mi się do sieci i prześladowali już w 2015 roku.

 5. Okolo 40 000 lat temu na ziemie bzybyla misja ktota obdazyla nas para synosywa Adamem i Ewa.to wlasnie nasi rodzice z kosmosu mieli wyduzone czaszki.czesv ich potomstxa przedostalo sie mamymi lodziami do ameryki lacinskiej.wyspy wielkanpcne to ich dzielo jak roiez piramidy.dzisiejszy czlowiek bialy to wynik jak uzyslali dzieki mieszaniu sie z rasa niebieska jaka zamieszkiwala eurpa w odleglych czasach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *