Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki

Ostrożnie się oblicza, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 10 tys. zawodowych uczonych (większość z nich nie jest oficjalnie powiązana z organizacjami kreacjonistycznymi), którzy wierzą w biblijne stworzenie ! Co to oznacza ? Ano to, że cały Wszechświat jest dziełem Projektanta Logosu, że człowiek nie pochodzi od małpy. Zostaliśmy skonstruowani przez potężną wszechmocną rozumną Istotę – Ducha – „Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4, 24)

Pogląd o tym że Wszechmogący duchowy Byt stworzył i zaplanował wszystko co istnieje, a także przewidział to co ma się wydarzyć jest dla wielu zbyt ekstremalnym. Podobnie jest w przypadku mało poznanych zdarzeń sprzed globalnej katastrofy, są one nie tylko wysoce zagadkowe, ale w wersji biblijnej dla wielu nie do przyjęcia. Zgodnie ze starożytną duchową koncepcją, prawdziwy wierny to ten, kto wielbi Boga, kontemplując architekturę kosmicznej świątyni („Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” Ew. św. Jana 2:19), lub czyni to w skromniejszej przestrzeni swego pokoju i spotyka Go w swej świadomości, która w końcu staje się autentyczną świątynią, w której przebywa Bóg. (Logos „…kazał im usiąść…” by kontemplować, [a może coś innego jeszcze, ale o tym za chwilkę] ?)

U świętego Jana „Duch i prawda” są powiązane ze sobą do tego stopnia, że stają się synonimami. „Duch” jest komunikowaniem się Boga, które znajduje swój doskonały wyraz w Chrystusie, a „prawda” jest słowem Bożym, które sam Chrystus głosi. W tej perspektywie sytuują się też słowa św. Pawła: „Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17). Dlatego „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” Ewangelia wg św. Jana 1:1

„Na początku było Słowo – Słowo, czyli w oryginale Logos (Λόγοϛ), to w greckim świecie w czasach Chrystusa znacznie więcej niż tylko artykułowanie swoich myśli poprzez dźwięki. Logos to Rozum, to Idea całego świata w Boskim umyśle, to narzędzie stworzenia świata, to w końcu coś, co podtrzymuje świat w istnieniu, to siedlisko i źródło cnót w człowieku, to światło umożliwiające poznanie człowiekowi i pośrednik między Bogiem a człowiekiem. O tym Logosie Ewangelista pisze, że stał się ciałem, że stał się człowiekiem, że się wcielił. Dlatego właśnie w tamtych czasach było to coś tak bardzo nie do pojęcia (i nadal jest). Logos Boży, Idea stworzenia tożsama z samym Bogiem staje się zwykłym człowiekiem, zwykłym niemowlęciem, kruchym i słabym.”

Jezus – Logos wcielając się w cielesną powłokę, przychodząc na ten świat, do tego wymiaru, przynosi ze sobą łaskę, daje nam chrześcijanom moc i klucze do skarbca symboli, dzięki którym możemy stać się tak jak On dziećmi Bożymi, a po przejściu do innego wymiaru przemienionymi Ponadświatowymi Intelektami. Mamy jednak mieć jeszcze tu, wcześniej, w tym wymiarze, w kwantowej jaskini – Matkę ! Tak nakazuje Logos ! Czy jesteście drodzy czytelnicy Argonauci gotowi na wielką tajemnicę, wartą kolejne miliony dolarów/euro/bezcenną ?!

Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki: „Kobieto, oto Twój syn”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie.” Ewangelia wg św. Jana 19:27 Do swojej świątyni ?! Proszę sobie przypomnieć artykuł pt.: „Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego„, to tam omawialiśmy starożytną tajemnicę „przyjmowania do siebie” !

Nakaz Logosu całkowicie odrzucają protestanci ! Nie wiemy czy jest to obowiązkowy „nakaz”, czy może rada, by się uratować ? Jednak protestanci nie chcą słyszeć słów Jezusa Logosu ! Nazywają chrześcijan, uznających Matkę Boską, heretykami, sekciarzami, opętańcami, a przecież, jak o tym pisaliśmy w tekście „Marzulli, Stearman i Braun, co ich łączy ?” „Do tej pory nie natrafiliśmy na jakieś protestanckie wyjaśnienie, jakiekolwiek ich wyjaśnienie, czy to symboliczne, alegoryczne czy może dosłowne, mega ważnego wersetu z Ew. Jana 19:26, ze strony protestanckiej jest w tej sprawie totalna cisza !” 

Ktoś może zarzucić nam, iż chodzi tu o „zabranie Matki Jezusa do swojego pomieszczenia, by się nią opiekować”. Oczywiście kontekst historyczny jest ważny, ale przecież Bibliaa nie jest prostym tekstem dla każdego lepszego, albo dla „świń”(Mateusza 7,6), pamiętamy o słowach Logosu: „bez przypowieści nic im nie mówił” !!! – ilu protestantów chce czytać Biblię jako historyczną powieść przygodową ? Nie bądzmy Żydami, którzy słowa Chrystusa o świątyni „rozumieli” dosłownie, czyli niewłaściwie, materialnie, „nie pojęli znaczenia tego, co im mówił” ! „Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ewangelia wg św. Jana 2:20 – „Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.” Ewangelia wg św. Jana 10:6

Cisza protestantów w kwestii słów Boga Logosu o Maryi zatrważa ! Oni się często nabijają z nas uczniów Świętej Nauki, którzy staramy się wykonywać polecenia Zbawiciela – Słowa Logosu, by przyjąć ją do siebie – staramy się ją przyjąć do własnej świątyni, przyjmujemy Ją ! „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” 1 Kor 3,16-17

Linki:

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Istoty z innego świata – chrześcijańska Kapadocja

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli kosmicznego logosu

(…objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane”), (Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba) („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) (Entelechia w Turzovka) (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983),

„Nawrócony mason: „duchowość” masonerii nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Serge Abad-Gallardo to były mason, który powrócił do wiary katolickiej w 2012 roku. W tym roku wyszła w wydawnictwie Ariege jego książka pt. „Masońska tajemnica. Mity i realia”. Świetnie udokumentowana praca pokazuje duchowe źródła, na których opiera się masoneria, aby przyciągać nowych adeptów. Abad-Gallardo udowadnia, że „duchowość” masonerii nie ma absolutnie nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, a nawet jest jej wrogą antytezą. Zadaje to kłam często szerzonym przez samych masonów opiniom, że nie ma tu sprzeczności, a wielu masonów jest deistami lub nawet dalej chrześcijanami.” całość tu: http://www.pch24.pl/nawrocony-mason–duchowosc-masonerii-nie-ma-nic-wspolnego-z-chrzescijanstwem,70643,i.html#ixzz5yv4CXo73

Wielka nierządnica czyli loża ufonautyczna masonerii iluminatow NWO

https://vimeo.com/358574647

Dobre 19

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki

  1. Witam. Czy są jeszcze inne słowa Pana Jezusa Chrystusa, bądź Jego uczniów w Nowym Testamencie, nauczające i sugerujące, że matkę Jezusa należy czcić i ubóstwiać prawie jak boga, albo jak królową narodów i nieba, albo należy się jej kłaniać? Jest tylko jedna wypowiedź do jednego, konkretnego ucznia, aby się on sam nią zaopiekował i innych próśb nie ma. Dlaczego Nowy Testament milczy w tym temacie? Gdyby Pan faktycznie nakazał coś więcej odnośnie swej matki, to od początku chrześcijaństwa byłoby to wiadome i nikt by tego nie przemilczał, byłoby to wspomniane w ewangeliach, listach, albo w apokalipsie. Wiem, że w apokalipsie jest fragment (Ap12), co niektórzy katolicy uznają że dotyczy Maryi, ale jak dokładniej się wczytać, to nie pasuje. Kult Maryjny nie powstał od razu, lecz stopniowo, przez dziesiątki lat, może setki po śmierci apostołów. Tak, wierzę w prawdziwość objawień maryjnych, także tych w Fatimie, ale im nie ufam i nie przyjmuję, bo tak naprawdę nie wiem co to była za istota, a może podawać się za kogo chce. Co gorsze jej przesłanie, choćby z Fatimy jest przeciwne ewangelii Chrystusowej, wystarczy porównać słowa z nauką Pana. Autentyczne chrześcijaństwo to społeczność Ducha Świętego z Ojcem i Synem. Szukajmy tego co autentyczne w Chrystusie, pożądajmy Jezusa Króla Chwały, bo tylko On jest drzwiami, przez które można przejść. Jestem chrześcijaninem, który chce Prawdy. Tylko Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi należy się cześć, chwała i uwielbienie, na wieki wieków. Amen.

    1. Ależ my tu piszemy o „świątyni” i „przyjmowaniu”, poza tym jest to w kontekście, albo może takim być, gdy w „Ks. Rodzaju mamy „Słońce”, właściwie to „dwa ciała jaśniejące„, i inne tajemnicze rzeczy, bez których „rośliny” nie mogą się obejść.”, również należy pamiętać, ze Pan Jezus „Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.” z artykułu: http://argonauta.pl/klucz-do-przypomnienia-total-recallu-tajemnica-kosmicznych-symboli-biblii-czesc-iv/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *