Czy podróże w czasie są możliwe ? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć w kilku zdaniach. Do niedawna byłem bardzo sceptycznie nastawiony do twierdzeń o możliwości przemieszczania się poprzez jeden z wymiarów rzeczywistości zwany „czasem”. Jednak po ujawnieniu  (prawdopodobnie przypadkowym) artefaktu zegarka szwajcarskiego, znalezionego w chińskim grobowcu zacząłem się poważnie zastanawiać nad przyjęciem takiej możliwości.

timetravelartifactwatch2

Przyjmijmy na chwilę, że ten zegarek faktycznie jest zegarkiem z naszych czasów, czyli z 20 wieku, i że znaleziono go faktycznie w chińskim grobowcu, który jak twierdzą archeologowie nie był otwierany od 400 lat. Można założyć kilka wersji skąd ten przedmiot z 20 wieku się tam znalazł:

  1. Ktoś go podrzucił archeologom podczas restauracji zabytku (archeolodzy twierdzą, że nie było możliwości takiego zdarzenia-świadkowie)
  2. Przedmiot został zmaterializowany-aportowany z przyszłości przez „magów chińskich” w dalekiej przeszłości.
  3. Przedmiot ten był w posiadaniu ludów które zbudowały chińskie piramidy, urządzenia nieznanego przeznaczenia, urządzenia wykorzystujące nieznane prawa fizyki oraz energie które nie zostały jeszcze odkryte. Zegarek został przeniesiony w czasie przez jedną z piramid chińskich.
  4. Zegarek został zostawiony przez „podróżników w czasie”-  ludzi z przyszłości.
  5. „Ktoś z UFO” zostawił go w przeszłości.
  6. Nieznane procesy fizyki czasoprzestrzeni spowodowały przypadkowe przemieszczenie się zegarka w przeszłość na tereny obecnych Chin (eksperymenty wojskowe ?)

liquid-from-coffin

Każdy może dopisać dalsze punkty jeżeli ma jakieś inne pomysły. Występują następujące problemy i pytania związane z „podrożami przez czas: Czy przemieszczanie się poprzez czas przedmiotów martwych jest takie samo jak istot żywych ? oraz „Paradoks dziadka”

„Paradoks Dziadka”,  polega on na następującym rozumowaniu, podkreślam na „ROZUMOWANIU” ! Oto ten tzw paradoks:

Jeśli ktoś podczas podróży w czasie wstecz zabije własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca, to ten ktoś się nie narodzi i nie odbędzie podróży w czasie i nie zabije własnego dziadka. Paradoks dziadka jest szczególnym przypadkiem sytuacji, gdy podczas podróży w czasie uniemożliwia się ją. Jednak jest proponowanych kilka rozwiązań tej sprzeczności, jaką jest paradoks dziadka, mających uczynić ją sprzecznością pozorną:

A – podczas podróży w czasie wstecz podróżnik przedostaje się tunelem czasoprzestrzennym do alternatywnego wszechświata, więc zabicie dziadka spowoduje jedynie to, że podróżnik nie narodzi się we wszechświecie, do którego się dostał i w którym zabił dziadka, a nie nienarodzenie się podróżnika we wszechświecie, z którego przybywa;

B – podczas podróży w czasie wstecz nie można dokonać niczego, co mogłoby ją uniemożliwić, gdyż nie zrobiło się tego w przeszłości; (również wskazuje się na niemożność zmiany tzw „lini świata”. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mechaniką kwantową to niech wpisze w goglach zwrot „linia świata” Jest to zbór skomplikowanych twierdzeń na temat budowy naszej czasoprzestrzeni z punktu fizyki oraz mechaniki kwantowej.

Inną kwestią dotyczącą możliwości podróży w czasie jest istnienie wehikułu czasu.  Argumentem za tym, że on nie istnieje i nigdy nie powstanie, jest to, że w przeciwnym razie obecnie żyliby podróżnicy z przyszłości i dali tego świadectwo.

img_lakin_309

Spróbujmy tutaj trochę się zastanowić nad punktami A i B.

Punk A i B mówi nam o wszechświecie „fizycznie płaskim” czyli takim w którym istnieją prawa fizyki rozumiane przez istoty humanoidalne z planety Ziemia. Nie uwzględnia on pojęcia „Duch” i „Dusza” oraz Umysł. Jeżeli przyjmiemy za składowe naszej rzeczywistości, której doświadczamy te mało rozpoznane elementy, to wtedy pojęcie czasu staje się bardziej skomplikowane, mgliste. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszego wywodu.  Możliwość podróży w czasie, jeżeli taka istnieje mogła by się okazać trudniejszym zadaniem ze względu na efekty występujące podczas takich podróży, efekty dotykające „Umysłu i Ducha”. Nie znamy budowy rzeczywistości pod względem wielowymiarowości oraz konstrukcji Człowieka jako zbioru Ciała, Umysłu, Ducha i Duszy. Czy przemieszczając się przez czas nie zostawia się Umysłu lub jego części w danej czasoprzestrzeni lub rzeczywistości !? Dziwne zbieżności z tym poglądem występują podczas spotkań z UFO III i IV stopnia, gdzie następuje zatrzymanie procesów myślowych, zmiana rzeczywistości wokół świadka bądź ofiary porwań przez UFO,  „podróżników poprzez czas” ?

Jeżeli UFO są pojazdami podróżującymi na skali czasu i wywołującymi zmiany w naszej rzeczywistości, w nas, w naszych umysłach (jako składowej tej rzeczywistości), a mające na celu dokonanie modyfikacji w przyszłości, przez dokonanie korekcji terazniejszości, to ofiary tych „spotkań” oraz część lub cała ludzkość mogła by odczuwać dotkliwe konsekwencje wpływu tych zmian w przyszłości. Objawiać by się one mogły w dziwnych zniekształceniach psychiki danego człowieka, danej grupy ludzi. Nagłe wybuchy depresji lub stany społecznego niezadowolenia. Zmiana obecnej rzeczywistości tak by osiągnąć dany skutek w przyszłości może być jedną z przyczyn tak częstych wizyt NOL-i w naszym świecie.

Czy jest możliwe zabicie własnego dziadka w przeszłości przez podróżnika posiadjącego wehikuł czasu ? Jest to wysoce możliwe jeśli uwzględnimy niezależność Duchowo-Umysłową tej przemieszczającej się przez czas osoby. Człowiek z Umysłem i Duszą stanowi odrębną Istotę w tej rzeczywistości, osobny mini wszechświat. Dana osoba jest połączona z „fizycznym wszechświatem” swoim biologicznym ciałem. Jeżeli by się dany podróżnik znalazł w przeszłości i zabił swojego dziadka, jego ciało fizyczne, to mogło by nastąpić w wyniku tego zdarzenia szereg zjawisk umysłowych, które byłyby w takim układzie „zaworem bezpieczeństwa” (Stwórcy) przed zmianą przyczyny i skutku w obecnym wszechświecie, z którego wyruszył podróżnik zabójca. Efektem takiego zdarzenia mogłyby być zmiany w umyśle zabójcy, objawiły by się w postaci amnezji, problemów z zapamiętywaniem, dodatkowo w postaci zmiany osobowości. Zabójca – podróżnik w czasie – stałby się umysłowo kimś innym ! Przejął by inną osobowość, nie pamiętał by siebie jako tego, który wyruszył z zamiarem zabicia swojego dziadka, albo by pamiętał, ale jego ciało przedstawiałoby-zawieraoby inną osobowość, byłby to w pewnym sensie mechanizm zmiany Umysłu-Osobowości jednostki ludzkiej chcącej zmienić rzeczywistość poprzez podroż w czasie.

Po powrocie dany człowiek nie byłby sobą, rzeczywistość „fizyczna” tego osobnika pozostała by bez zmian, lecz „świadomość własnej istoty” podróżnika, zmieniła by się diametralnie.  Innymi słowy podrónik w czasie „zabiłby się” „zabiłby” swoją pamięć lub osobowość. (Czy dlatego nikt nie dokonuje tego typu eksperymentów ?) Omawiany przypadek jest przypadkiem skrajnym, lecz opisującym możliwość wywołania zmian w przeszłości tak by ominąć „teorię paradoksu dziadka”. Najważniejsze w rozpatrywaniu możliwości podróży poprzez czas jest jaki model budowy człowieka przyjmiemy. Człowiek jest elementem rzeczywistości, dlatego zmiana rzeczywistości przez składową czasu powinna mieć wpływ na nasz umysł i Duszę. Może to mieć potwierdzenie w kontaktach z UFO. Podczas wizyt ufonautów jak i po, występują zmiany osobowości, zmiany stanów umysłu porwanych. Czy jest to efekt zatrzymania czasu jaki obserwują ludzie w kontakcie z UFO podróżnikami  ?

Podróż w czasie Ala Bieleka do roku 2137 i 2749 [PL] [FULL]

Z powyższego filmu dowiedzieć się można , że ten pan (podróżnik w czasie) opisuje efekty jakie wywołać by mogła takowa podróż na osobę przemieszvczającą się poprzez czas: problemy z pamięcią, wizyta do/w alternatywnym wszechświecie (szpital z podobnym oprzyrządowaniem co dzisiaj), zaabsorbowanie innego umysłu (osobowości) z czasu, w którym się znalazł podróżnik !  Wielu tzw. przypadków podróżników w czasie opisanych przez badaczy, zawiera opisy problemów ze świadomością lub pamięcią tych, którym udało się przenieść na skali czasu. Wniosek z tego filmu wydaje się być taki, że problemy jakie napotkała przyszła ludzkość nie mogą być rozwiązane przez ich ingerencję w naszej rzeczywistości, ale przez poinformowanie nas o czymś, a poprzez to zmianę naszego myślenia ! Istota Niebiańska przybyła 2000 lat temu na Ziemię wyraznie i stanowczo nawoływała do „zmiany myślenia” ! Obecne tłumaczenia Biblii przekształciły ten zwrot jako „nawracanie się”… , nie wiem jaki cel mieli tłumacze w takim ujęciu tego zwrotu, ale oryginał w języku greckim mówi nam o „zmianie myślenia”.

Wersja oficjalna brzmi tak:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Ew. Marka 1-15
 
nawracajcie się” – w oryginale użyte słowo to: μετανοέω (metanoio) – Według Słownika Popowskiego znaczenie jest następujące: „zastanawiać się (po fakcie) , zmieniać myśl, odwracać myśl od czegoś” w dalszym przekształceniu znaczeniowym można to tlumaczyć jako: „żałować, nawracać się”
μετανοέω,v  \{met-an-o-eh’-o}
1) to change one’s mind, i.e. to repent  2) to change one’s mind for better, heartily to amend with abhorrence  of one’s past sins    For Synonyms see entry 5862
 megality171-a02
Nie wykluczone że chodziło o to by „nawracać się” w czasie, w linii czasu, by nasze życie biegło poprawnie do celu poprzez przyczynę i skutek ! Jak zwykle Vatykan oraz wtajemniczeni kapłani dzięki kontaktom z Duchem wiedzą więcej niż my ! Ufo może wywierać na naszą cywilizację takie zmiany, że przyczyna i skutek przestają działać, następuje rozerwanie czasoprzestrzeni…? Możliwe że Super Byt, który stworzył ten Wszechświat wbudował w niego „system” bezpieczeństwa, jest nim ukryta wiedza, (system religijny) która pozwala się wyzwolić od wpływu podróżników wykorzystujących wehikuły czasu, by dokonywać co jakiś czas zmian, lub próbować poprzez czas wpływać na nasze zachowania tak by osiągnąć nie rozpoznane dla nas swoje ukryte cele w ich świecie lub w przyszłości.
Ezechiel-okladak02
Istnieją badacze przeszłości, niezależni naukowcy, którzy poprzez swoje dociekania nad skrywaną starożytną wiedzą doszli do niezwykłych wniosków. Stwierdzają oni, że wybrane jednostki stały się podróżnikami poprzez czas, lub złamały dzięki swoim kontaktom z Niebem barierę czasu. Takim badaczem jest Gary Stearman, wydał on ostatnio książkę o tytule: „Biblijni podróżnicy poprzez czas: Jak hebrajscy prorocy złamali bariery czasoprzestrzeni„, tytuł w oryginale brzmi: „Time Travelers of the Bible: How Hebrew Prophets Shattered the Barriers of the Time-Space”.  Szczerze jestem ciekaw co autor odkrył na temat możliwości tych niezwykłych Świętych hebrajskich ? Oto okładka tej książki.
timetravelers
Dziwnym trafem w 2011 roku rząd chiński zakazał wyświetlania 'holiłudzkiego’ filmu o podróżach w czasie, jak wszyscy wiemy, film ten przedstawiał naukowca oraz jego wynalazek zdolny przenosić się w czasie wraz z pasażerami, film nosi tytuł „Back to the future” – „Powrót do przyszłości”.  Nie będziemy się tu zastanawiać na oficjalnymi tłumaczeniami chińskich władz odnośnie tego zakazu, natomiast możemy się zapytać co posiada rząd chiński w swoich archiwach, że posunął się do takich środków prewencji, by uniemożliwić Chińczykom myślenie o możliwości istnienia podróżników zmieniających koleje losu dzięki wehikułom czasu ?
wehikul-czasu-powrot-do-przys-ztg

Czy starożytni wiedzieli o możliwościach zmiany czasu, o możliwości wpływu na teraźniejszość i przyszłość poprzez ingerencję w przeszłość ? Czy piramidy z Giza nie są tym co miało bronić ludzkości przed zmianami dokonywanymi za pomocą wehikułów UFO ? W takim ujęciu piramidy mogły wytwarzać pole obejmujące wszystkie wymiary, z których składa się rzeczywistość.  Może część ludzkości obroniła się (albo została zasymilowana do UFO) przed UFO manipulatorami i poszła innym torem rozwoju oraz rzeczywistości ? Temat jest skomplikowany i obejmuje swoim zasięgiem szereg dziedzin nauki, tutaj przedstawiłem kilka trudności związanych z tym ciekawym zjawiskiem jakim jest możliwość zmiany przyczyny i skutku za pomocą podróży w czasie. Rozpatrywanie tego zjawiska powinno obejmować wszystkie aspekty rzeczywistości, jak i człowieka, człowieka związanego z daną rzeczywistością, z rzeczywistością umysłu, Ducha, Duszy i ciała dzieki któremu przemieszczamy w tej wielowymiarowej rzeczywistości. Otaczająca strefa realności, w której wielu żyje, obejmuje płaską fizyczność składającą się z czterech wymiarów: długości, szerokości, wysokości i czasu. Podejrzewa się, że jakaś część ludzi na ziemi istnieje równocześnie w innym wymiarzenie.

Zagadka wymiany wiadomości w czasie to trochę inny niezwykły temat. Zjawisko przemieszczania się „czegoś” odrębnie od czasu jest wysoce kontrowersyjne, a jednocześnie ciekawe, moglibyśmy przyjąć, że wysyłanie informacji poprzez czasoprzestrzeń jest możliwe, nie materii czy energii, ale samej niematerialnej informacji. Sytuacja w której na przykład komunikaty pochodzące z przyszłości przedostają się do innego czasu, mogła by być niebezpieczną i zagrażać stabilności miejsca lub ludzi ją odbierających. Zasada przepływu „czasowych przekazów” stać się by mogła w podobny sposób jak paradoks dziadka zagrożeniem, można by przesłać przykładowo informację, że istoty UFO pojawią się w danym momencie historii oraz w konkretnym miejscu, w takim wypadku ludzie mogli by się przygotować i zabezpieczyć przed uprowadzeniem. Mogli by się przygotować na taką sytuację ale przecież nie wierzą że kosmici istnieją ! (Ktoś się zabezpieczył przed taką sytuacją ! Dlatego wszystko związane z ufologią jest wyśmiewane ? Ufolodzy stali się wyklętymi naukowcami) Jak mają się więc przygotować ? Może część ludzkości już jest zmieszana z NIMI ? Ktoś z przeszłości/przyszłości wysłałby wiadomość do danego punktu na skali czasu, by wyminąć lub obronić się przed kosmitami, jednak kto jest zdolny odebrać taką informację ? I czym ? Jaką technologią można odeprzeć atak genetyków ? Technologią duchową ! (technologia duchowa znajduje się w Biblii i pochodzi od Stwórcy)

Wydaje się, ze taki przekaz został wysłany do ludzkości i zdekodowany ! To nie wszystko, on został rozszyfrowany przez naukowców tej czasoprzestrzeni ! Trwało to długi czas bo od 1800 roku, jednak dzisiejsze doniesienia o porwaniach dały możliwość i środki do odczytania przesłania starożytnych Boskich Kontakterów, zwanych biblijnymi prorokami. W obecnych czasach braku stosowania należytej wiedzy duchowej, wielu jest sterowanych przez istoty demoniczne i ma za zadanie wyśmianie takich „wieści czasowych lub z poza czasu”, jako izraelskich zabobonów lub ciemnogrodu chrześcijan ! Wielu proroków zostało zamordowanych z tego względu, że głosili informację przekazaną od Boga. Oto urywek przekazu z innego wymiaru:

„…To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się ONI przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną” Księga Daniela 2:43

ONI czyli ufo istoty, obcy, demoniczne duchy, inteligencja bezcielesna, niematerialne istoty lub technologia kosmiczna mająca w sobie inteligencję…

„…W połowie lat 1970. zasugerowałem, aby do zjawiska UFO podchodzić jako do systemu kontroli, niezależnie od tego, czy to kontrola ludzka, obca czy zwyczajnie naturalna. Podobne systemy kontrolne znajdujemy wszędzie, m.in. w ziemskich, ekologicznych i ekonomicznych mechanizmach równowagi, które rządzą naturą. Niektóre z nich udało się nauce zrozumieć…”

Obca inteligencja stara się rozwinąć w nas nową formę zachowań i pragnień, może przyjmować różne formy pod, którymi się ICH obserwuje, tworzy hybrydy będące częścią planu z lub przyszłości. Stworzenia hybrydalne mogą być już obecne w społeczeństwie i sterować nami w przeróżny sposób. Bóg nie byłby prawdziwym Bogiem gdyby nie ostrzegł ludzkości, a to właśnie się stało poprzez proroków ! Jak można przypuszczać taki Super Byt – Najdoskonalszy, posiada w sobie miłość oraz miłosierdzie więc przesłał wiadomość do wybranych jednostek w przeszłości, w pewnym momencie czasu. Przekaz może być odebrany przez osoby, które są zdolne uwierzyć, które posiadają w sobie Bożego Ducha, prawdę, dobro i miłość.

Według Biblii DUSZA żyjąca – to ciało (ukształtowane z prochu ziemi-gliny) i DECH życia. Pojęcia żelazo, a w naszym przypadku glina odnosi się do ciał za pomocą których istniejemy w tym wymiarze, podczas gdy byty UFO posiadają inny rodzaj nośnika. Glina czyli proch ziemi to nasze ciało biologiczne. Odkodowanie przekazu z przyszłości albo z poza czasu  jest niezwykłą sztuką, tajemnicą utrzymywaną w „sejfie Biblii” Na czym polega różnica ICH żelaza od naszej gliny ? Tego w tej chwili nie wiemy. Jak wynika z przedstawionego  filmu „Demoniczne UFO”, nawet dla nich nie jest łatwą sztuką łączenie DNA żelaza z DNA gliny ! Bardzo polecam trzy poniższe filmy, są one ważne w zrozumieniu tego co zostało tu napisane. Audycja „Atak UFO” opowiada o historii napotkania dobrych ludzi z kosmosu. (W tej tematyce szczególnie polecamy artykuł pt.: „Wyjście z prędkości nadświetlnej rzeczywistości duchowej ?„)

Zródła:

Sygnały spoza chronos-u

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1096959/Mystery-century-old-Swiss-watch-discovered-ancient-tomb-sealed-400-years.html

http://www.atakufo.pl/

http://argonauta.pl/dzialalnosc-bogow-panow-i-bytow-ufo/

 

Podróże w czasie istot duchowych – Chrześcijańska filozofia podróży w czasie, przepowiednie sprzed..

AtakUFO.pl – kontakt z UFO – raport czyta lektor Polskiego Radia

Demoniczne ufo (polskie napisy) PL. hd

Time Travelers of the Bible (PART 1)

https://youtu.be/OtX8kLkVNHw

Time Travelers of the Bible (PART 2)

https://youtu.be/d_ae3_arbH4

Time Travelers of the Bible Part 1

Time Travelers of the Bible Part 2

Dobre 22
Złe 4

Podobne Artykuły

One thought on “Podróże w czasie, dowody ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *