Zagubione byty humanoidalne – biologiczne, zwane „ciałami”: „ujrzą Boże zbawienie”? Jak uciec z diabelskiego koła samsary?

Duchowy w swej naturze Bóg, gdy objawia się upadłej ludzkości, musi zejść na jego zmysłowy poziom, aby mogła nawiązać się jakakolwiek komunikacja. I choć ostatecznie spotkanie dokonuje się we wnętrzu człowieka, w jego świątyni, bo ciało chrześcijan to „świątynia”, niezbędna jest jednak pewna forma pośrednictwa umysłu, ciała duchowego i do pewnego stopnia-zmysłów. Stąd tak liczne w Biblii (symboliczne) wzmianki o uszach i oczach, dzięki którym człowiek może jakoś postrzegać również Boże orędzie. Przykładem nawiązania do tego mechanizmu jest niesamowite zdanie zapisane przez św. Pawła w jego 1 Liście do Koryntian: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1Kor 2,9). Jeśli ktoś z ludzi tej planety wyznaje jednak straszliwą ideologię ewolucjonizmu, wierząc w „magiczną oraz inteligentną materię„, potrafiącą się samo orgaznizować w niezwykle złożone systemy życia: logiczne-myślące, tak bez przyczyny i bez celu, to możemy uznać taką osobę za skrajnie cielesną, za tylko i wyłącznie „ciało”.

Wiara w bycie małpoludem, to skrajna cielesność i totalne zagubienie, a nawet totalne zatopienie w odmętach diabelskiego koła samsary, więcznych mąk odradzania się jako właśnie „ciało„, nie niemyślące, nieświadome, nic nie wiedzące o zbawieniu, czyli ucieczce z szatańskiego kieratu „reinkarnacji”. Każdy kto uczestniczy w reinkarnacji, czyli wszyscy ci, którzy nie znają Zbawienia (nazywanego w jęz. hebr. „Jehoszua-Jeszua”), to istoty nie zrodzone z „wody i ducha”, poszukujące (w budyzmie są to „głodne duchy”, tzw. prety – preta to po indyjsku nieboszczyk, duch, upiór, wampir itp. – proszę zauważyć, są to w buddyzmie także „zmarli” – „zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” Mateusza 8:22).

Na tej planecie, w tym tajemniczym Układzie Słonecznym, gdzie widujemy ogromną ilość tajemniczych istot UFO, aniołow i demonów, spora część ludzkiej populacji wierzy, że jest tylko ciałem, że nie ma nic innego poza materią. Z tego chyba powodu możemy przeczytać w Biblii takie oto zdanie: „I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem.” Rodzaju 6:3 Mamy tu dodatkowo drugą tajemnicę, mianowicie: duch życia, który porusza te „ciała”, to „ciało” pochodzi od Stwórcy, i jest to „duch”, a nie „dusza”! Oprócz „ducha” w ciele człowieka może przebywać także inna duchowa istota, przykładowo „archont-ufonauta” „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.” Jana 14:30 Nawet najmniejsza część ufo archonta nie weszła do Ciała Zbawiciela, do Jego Światyni.

Niestety grupa opętańców yid-de-onim, w których zagnieździły się jacyś archonci, rządząca siedzibą najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież, chce przemodelować rozumienie Biblii, słów Boga, wyraźnie określającego co jest „obrzydliwością”. Wbrew posunięciom Watykanu, pod przewodem anty papieża BerGOGa i jego mafii Sankt Galen, którzy zatwierdzili błogosławieństwa „obrzydliwości ziemi”, Pismo informuje: „Ciało zaś jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.” 1 kor 6:13

W ewangelii Łukasza 3:6 znajdujemy kluczowe dla tego artykułu zdanie: „I wszelkie ciało ujrzy Boże zbawienie„. Wyraz grecki „soterion„, występujący w Ew. Łuk. 3:6, to po hebrajsku: „zbawienie”. Jeszua w języku hebrajskim jest czasownikiem pochodnym od „ratować”, „wybawiać”, „zbawiać”. Wśród Żydów z okresu Drugiej Świątyni powszechne było biblijne aramejskie/hebrajskie imię יֵשׁוּעַ , Yeszua. Biblia hebrajska wspomina kilka osób o tym imieniu – jednocześnie używając ich pełnego imienia Jozue. Imię to występuje w księgach biblijnych napisanych w okresie po wygnaniu (Ezra , Nehemiasz i Kroniki) i zostało znalezione w Zwojach znad Morza Martwego , chociaż Aggeusz i Zachariasz wolą pisownię Jozue.

Imię Jehoszua ma formę złożoną słów „Yeho-” i „shua”: Yeho- ( יְהוֹ ) jest inną formą יָהו , Yahu, teoforycznego elementu oznaczającego imię Boga יהוה (tetragram JHWH, czasami przepisywany na angielski jako Yahweh) i שׁוּעַ , shua, to rzeczownik oznaczający „wołanie o pomoc”, „wołanie ocalające”, to znaczy okrzyk wydawany w potrzebie ratunku, proszę sobie przypomnieć, pisaliśmy to wielokrotnie: „gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie!” Mateusza 14:30  – to „ratuj mnie” to właśnie: „Jehoszua” ! Hebrajskie imię Jehoszua jest na ogół zredukowane do Jeszua. Ponieważ język hebrajski to rzeczywiście święty sposób zapisu, Imię Jeszua posiada specyficzne, albo cudowne cechy.

Skrócona forma imienia Jehoszua w popularnej transliteracji brzmi: ישוע – Jeszua. Nas jednak najbardziej będą interesować spółgłoski, a raczej ich kształt oraz ilość końcówek. Przyjrzyjmy się każdej z osobna:

  • י – jod
  • ש – szin
  • ו – waw
  • ע – ajin

Cztery hebrajskie samogłoski z pozoru nie wykazują żadnego związku z menorą, jednak jest inaczej. Zwróćmy uwagę na samą górę wyrazu. Niczym płomienie same końcówki liter jod (1), szin (3), waw (1), ajin (1) skierowane są ku górze. Jest ich siedem – dokładnie tyle, ile ramion ma świecznik – menora, co możecie zobaczyć jako zdjęcie początkowe tego tekstu i tu poniżej:

Teraz przejdzmy ze strefy informacyjnej tego tekstu, do spraw trudniejszych, czyli do św. Kodu Biblii. Dla tych z państwa, którzy weszliści tu pierwszy raz, musimy poinformować, że od tego momentu będziemy się posługiwać „szyfrogramem„. Odsyłamy do wcześniejszych naszych wpisów, z których można coś „zrozumieć” w tym temacie – link tutaj. Mamy więc wspomniane w Piśmie „ciało”, jest to biologiczny „pojazd”, jakiś rodzaj „mieszkania” dla istot duchowych: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.” 2 Kor. 5:1

W innym ujęciu „ciało” to świątynia: „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 Jest to także miejsce hodowli !

Kosmiczno innowymiarowe isoty hodują swoją uprawę: Obserwatorzy, albo Czuwający zstępują by doglądać upraw, dlatego tak często jesteśmy odwiedzani, ktoś może chcieć „zeżreć” uprawę. Prorok Joel używa czterech spośród ośmiu biblijnych słów na określenie tych inteligencji. Są to: gąsienica – hebr. „gazam”, szarańcza – „arbeh”, chrząszcz – „jelek” i czerw – „chasil”. Nie wiadomo dokładnie, które z gatunków istot szarańczy miał na myśli prorok używając takich właśnie słów.

Wśród wyznawców doktryny reinkarnacji wierzy się, że ludzie mogą odrodzić się jako istoty UFO więc jeśli napiszemy o nich, iż staną się (kosmicznymi) robakami, zwierzętami, rybami albo jakimiś stwortami choirous (świniami, psami) nie przesadzimy, wszystko będzie w zgodzie ze wspomnianą doktryną, ale czy takim będzie w zgodzie z Biblią ? Wspomnieliśmy o Kodzie Biblii, proszę zobaczyć jak bardzo zaawansowany jest święty Szyfr Zbawiciela, jak bardzo wyjątkowe jest chrześcijaństwo, jak szczególne, a właściwie to jedyne: „…idź nad morze, zarzuć haczyk, weź pierwszą wyciągniętą rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz monetę; tą zabierz i daj im za Mnie i za siebie” Ew. Mat. 17:27

Jak czytamy, bardzo zaawansowana grupa uczniów św. Kodu otrzymała nakaz od Zbawienia, by udać się nad morze ciał i wyciągnąć z jednego monetę. Ryby pływają w morzu, coś mają w sobie takiego, co daje się kapłanom. Część ciał jest rybami, urodzili się jako ryby, albo stali się rybami ?

Starożytność, a dokładniej Bóg Zbawienie, zna wszystkie tajemnice, nawet doktrynę „reinkarnacji”. Niektóre istoty zamieszkujące w ciałach idą drogą filozofii, głównie greckiej Platona i Arystotelesa. Jest to niebezpieczna droga, na której mogą grasować jakieś nieznane nauce inteligencje-duchy zwodnicze, dlatego Biblia przestrzega nas byśmy uważali:  „Uważajcie, aby was kto nie wpędził w niewolę filozofią i mrzonkami, opartymi na przekazach ludzkich i na żywiołach (arche) świata, a nie na Chrystusie„. Kolosan 2:8-15

Skoro część z was drodzy Rodacy jesteście już w waszych ciałach: „niemowlakami”, to zaczynacie rozumieć święty Szyfr, inni z was mogą nawet odseparować się od błędów filozofii, odejść od ewolucjonizmu, głoszonego przez filozofów, nasiąkniętych głęboką i zaawansowaną metafizyką materii pierwszej i formy substancjalnej: „W tej godzinie rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom! Tak, Ojcze, gdyż to stało Ci się przyjemnością.” Łukasza 10:21

Bycie istotą „niemowlakiem” w ciele to wielki zaszczyt ! Ci z was którzy trochę dorośli i stali się nowymi istotami, obleczonymi w coś wspaniłego: „…oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.” Efezjan 4:24 możecie zrozumieć jak wielkie zwodzenie ma miejsce na tej planecie: „Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata?” 1 Kor 1:19-20

Ciała wierzące w fałsz ewolucji mają przerąbane ! W ich wierze odrodzą się jako jakieś dziwne, albo straszne istoty zamieszkujące ciała (bioniczne) albo w innych – inne światy (chłodne-zimne). „Głodny duch” to termin w buddyzmie i tradycyjnej religii chińskiej, reprezentujący istoty kierują się intensywnymi potrzebami emocjonalnymi w zwierzęcy sposób. Filozofia wschodnia rozumie, że „wszyscy ludzie po śmierci stają się zwykłymi duchami, a następnie powoli słabną i ostatecznie umierają po raz drugi„, coś bardzo podobnego znajdujemy w św. Kodzie Boga Jahwe.

Trzy inne miejsca w Ks. Objawienia również wspominają o drugiej śmierci. Pierwszy fragment pojawia się w Ks. Objawienia 2.11: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.” W tym wersecie, Jezus obiecuje, że wierzący („zwycięzcy”; zobacz 1 Jana 5.4) nie doświadczą jeziora ognistego. Druga śmierć jest wyłącznie dla tych, którzy odrzucili Chrystusa Jeszuę. To nie jest miejsce, którego powinni się bać wierzący w Chrystusa Zbawienia.

Ks. Objawienia 20.6 mówi o drugiej śmierci w odniesieniu do czasu przyszłego nazywanego Millennium: „Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.” Ten werset wskazuje na trzy ważne fakty. Po pierwsze, ci którzy umierają za wiarę w Jezusa podczas Wielkiego Ucisku, później zostaną wzbudzeni z martwych, aby wejść do Millennium i żyć z Bogiem. Po drugie, ci męczennicy nie doświadczą jeziora ognistego czy drugiej śmierci. Po trzecie, będą panować z Chrystusem.

Druga śmierć jest również wspomniana w Ks. Objawienia 20.14-15: „I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Przy końcu wieków, nawet śmierć i  innowymiarowy grób (Hades) zostaną wrzucone do jeziora ognistego. Poza tym, każda osoba, której nie będzie w księdze życia zostanie wrzucona do jeziora ognistego. Ten stan będzie ostateczny; przeznaczenie jest trwałe.

Filozofia greków jest jakimś rodzajem mądrości, może nas wznieść na sam szczyt (na góry, proszę sprawdzić które...), jednak należy pamiętać, że jest tam całe mnóstwo błędów i zapożyczeń z religii wschodnich, egipskich i wszelakich innych. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to może utonąć w otchłani ! O tym informuje nas Jehoszua poprzez proroków i apostołów: “Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym.  Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości; “ Dzieje Apostolskie  3:18-19

Niestety najlepsi i najpoważniejsi filozofowie, tomiści, polscy także, piszą w swoich pracach o ewolucji ! W ich ujęciu ewolucję widać na (każdym) etapie kosmosu, jest zakodowana w materii pierwszej teorii aktu i możności. Nawet jeśli ją widać, to widać ją tak jak „wielki wybuch”, który można opisać matematycznie, jednak nikt nie wie co wybuchło i z czego ! Poza tym nie ma nigdzie, podkreślmy to silnie, żadnych form przejściowych ciał biologicznych !!! Filozofia hinduistyczno buddyjska określa takie zwiedzenie „mają„. Jeszcze raz powtórzymy, ci co wierzą w reinkarnację, inaczej w ewolucję mają przerąbane. (patrz „Szybka globalna terraformacja – archeologiczne dowody istnieją, wbrew programowaniu”)

Jak uciec z diabelskiego koła samsary ewolucji i technokratytcznych ciał bionicznych Lucyfera ? Trzeba studiować jarzmo Jehoszui, najlepiej w ujęciu św. Tomasza, Ojców Kościoła i doktorów Kościoła. Następnie należy prosić na kolanch Zbawienie o „Klucze (de)szyfrujące do cudownego przekazu-kontaktu ludzkości z Boską cywilizacją poziomu VII„. Gdy już się narodzicie, staniecie „płodami” w ciałach („W końcu, już po wszystkich, ukazał się [Jezus] także i mnie jako poronionemu płodowi” 1 Kor. 15:8), następnie „niemowlakami” w ciałach, będziecie mogli uzyskać szansę na ucieczkę z diabelskiego koła, a to nas prowadzi do tekstu „Medytacja starożytnego przekazu pochodzącego od Ducha – kontakt z Omega Inteligencją boskiej Rośliny„, gdzie cytowaliśmy świętego Kościoła Katolickiego, znawcy symboli Jehoszui – „Bóg ubiera się w obrazy „z tego świata”.  „On jest, co napisano, tym, który spał, i tym który nie śpi. On jest, co napisano, tym, który jest zmęczony i nie męczy się.

Bóg Zbawienie – Jehoszua, może nas wszczepić w innowymiarową duchową nadnaturalną roślinę, dzięki temu uciekniemy z diabslskiego koła, stając się kimś nowym, nową istotą, nowym człowiekiem – niebieskim, a nie ciałem, zwierzem, ufo potworakiem: „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” Ewangelia wg św. Jana 3:18 – imię Jednorodzonego Syna Bożego, czyli Jehoszua – Jeszua – Jezus Chrystus.

(Linki jak i kompilacja filmnowa, w której jest wspomniane słowo „potępienie” z Ewangelii wg św. Jana 3:18, w tym temacie, pomogą „zrozumieć” trudną tematykę jaką tu poruszaliśmy… – „jakby trochę druga część” tego tekstu nosi tytuł: „Potężna megalityczno kosmiczna medytacja innowymiarowej substancji w oparciu o Jogę św. Tomasza z Akwinu„)

Linki:

pierwszy najważniejszy o reinkarnacji: „Duchowa nauka super Istoty Mesjasza Jeszui, uwalniającego z diabelskiego koła – będącym Logosem i Arche kosmicznej tłoczni (zbawienny wgląd)

drugi: Tajemnice starożytnego i prawdziwego Matrixa Atlantydy (istoty jednostkowane w kosmicznym systemie uniwersaliów kontra jedność somatyczno-psychicznopneumatyczna)

trzeci bardzo ważny: Chrześcijaństwo – religia oraz filozofia miłości i duchowej wojny!? („Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – część III)

Głeboko ukryta tajemnica „bezkształtnej materii pierwszej [Platona]” i „formy substancjalnej” prawdziwego Matrixa Arystotelesa (arche i Logosu)

Pięć skupisk pamięci Total Recall

Dzięki wynalazkom „nowoczesna” ludzkość zdobędzie cały 'kosmon’ i stanie się jak bogowie ?

O UFO ciałach – Super zaawansowany Kod Biblii, czyli symbole, przypowieści i duchowy szyfr Boga Jezusa Chrystusa!!!

Dobre 11
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *