Błagajmy ! Prośmy na kolanach o zmiłowanie Pana, by nauczył nas „nauki Tego, który Go posłał” – część II (Prawdziwa Judea, prawdziwych Żydów)

Inteligencja pozaziemska (często w skrócie ETI ) odnosi się do inteligentnego życia pozaziemskiego, często zamieszkującego także planetę Ziemia, znajdującą się w całkowicie niezbadanym, wręcz można powiedzieć obcym Układzie Słonecznym. Oficjalnie, w obecnej cywilizacji ateistyczno-iluminackiej Nahasza, nigdy nie udowodniono istnienia inteligentnego życia w Układzie Słonecznym, jesteśmy od kilkudziesięciu lat bombardowani „informacjami ateistów” o małpoludzie i innych takich dziwacznych teoriach, wyssanych z naukowego palca. Jak pokazują dziesiątki, albo i setki tysięcy nagrań video, w tym Huanito Huana, inteligencje tzw. „Obcych” istnieją, nie ulega to najmniejszej wątpliwości ! Kwestia, czy mogłyby istnieć inne zamieszkane światy, była przedmiotem dyskusji od czasów starożytnych. Sądzimy, a właściwie jesteśmy pewni: istnieją inne zamieszkałe światy, w tym ludy, rasy i narody (pastor Hoggard i św. Faustyna mają rację!).

Inteligencja, wraz z bardziej precyzyjną koncepcją rozumu, jest używana do opisu życia pozaziemskiego o podobnych zdolnościach poznawczych jak ludzie, ale i szerszych, czy wręcz znacznie je przewyższających (boskich). Termin „cywilizacja pozaziemska”, albo „cywilizacja Boska z poziomu VII” obejmuje bardziej szczególny przypadek inteligencji pozaziemskiej – anielskiej – nadprzyrodzonej. Jest to możliwy, długoterminowy rezultat inteligentnego i szczególnie świadomego życia pozaziemskiego w innych wymiarach i innych formach egzystencji (duchowych – niematerialanych). Od kilkudziesięciu lat obecnej cywilizacji ateistyczno-iluminackiej Nahasza poszukuje się sygnałów pochodzących od inteligencji pozaziemskiej, ale bez żadnych konkretnych wyników, co świadczy o tym, że są od nas inteligentniejsze, nie zniżają się do takiego poziomu moralnej zgnilizny, widocznej już na każdym kroku: mordy na nienarodzonych, eutanazja, homoseksualizm, genderyzm i inne choroby umysłowe-duchowe.

Okultystyczny rząd USA, który od swojego początku, przebywa w strefie znaków masońskich ze starożytności (bogów egipskich głownie) stoi na stanowisku, że „szanse na kontakt z inteligencją pozaziemską są niezwykle małe, biorąc pod uwagę odległości”. Ten prymitywny sposób myślenia doprowadził niektórych do szaleńczego wręcz wniosku, że pierwszy kontakt zostanie najprawdopodobniej nawiązany z pozaziemską sztuczną inteligencją, a nie z istotami biologicznymi, czy duchowymi. Założyli, że w kosmosie przetrwała tylko „sztuczna inteligencja nie biologiczna„. Nikt nie mówi jakie tam obowiązują prawa, kto stworzył ową sztuczną inteligencję, i dlaczego na Ziemi politycy wciskają wszystkim darwinistytczne omamy ?!

Potencjalne zmiany w istocie ludzkiej i całej cywilizacji, wynikające z kontaktu pozaziemskiego, gdyby do tego doszło w świetle kamer, mogą znacznie różnić się wielkością i rodzajem, w zależności od poziomu zaawansowania duchowego (ewentualnie technologicznego) cywilizacji pozaziemskiej, stopnia życzliwości lub wrogości oraz poziomu wzajemnego zrozumienia między nią a ludzkością. Niektóre teorie sugerują, że cywilizacja pozaziemska mogłaby być na tyle zaawansowana, aby zrezygnować z biologii i zamiast tego żyć w zaawansowanych komputerach, bezcieleśnie, albo jako istoty duchowe, stworzone z innych substancji, przykładowo jako „kryształ” (patrz „Tajemnice wytopu żelaza oraz innych cennych kruszców, w tym „kryształu” – alchemicznych Niebiańskich Inteligencji Logosu (Alchemicy z północy?)„)

Medium, za pośrednictwem którego kontaktuje się ludzkość, czy to promieniowanie elektromagnetyczne, bezpośrednia interakcja fizyczna, artefakt pozaziemski lub inne, jak kontakt Eucharystią (komunikant), może również wpływać na wyniki poziomu ludzkiej cywilizacji. Uwzględniając te czynniki, stworzono różne systemy oceny skutków kontaktu z duchowymi istotami pozaziemskimi („czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza„).

14 czerwca 2022 r. materialistyczni astronomowie, chcący na siłę wmówić wszystkim prymitywizm technologiczny „kosmitów”, współpracujący z chińskim teleskopem FAST zgłosili możliwość wykrycia sztucznych (prawdopodobnie obcych) sygnałów, ostrzegają jednak, że potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, czy źródłem może być jakiś rodzaj naturalnych zakłóceń radiowych, czy jakieś urządzenia z cywilizacji technologicznej. Aby nie przedłużać, i nie propagować tu na Argonaucie globalnej „sieczki” jaką karmią głodne duchy, musimy wspomnieć, że oficjalnie, Kontakt z najwyższą Inteligencją został nawiązany na Horebie !

Przypomnijmy sobie, jak przebiegały spotkania z Bogiem, jakie Mojżesz i Eliasz przeżyli na górze Synaj, zwanej również Horebem. „Rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła” (Wj 19,16- 18). To było, i ciągle jest, oficjalne nawiązanie kontaktu z ludzkością ! Najwyższa cywilizacja z poziomu VII przekazała ludzkości zasady funkcjonowania w jej kosmosie.

Wówczas, tam na Horebie, rozpoczął się proces miłosiernego przekazywania zaawansowanej świętej Nauki, ci co się pokapowali, coś z tego zrozumieli, zaczęli Ją studiować, co zaaowocowało przemianą w nowe stworzenia – stali się istotami z innego wymiaru ! („…Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni.” – 1 List św. Pawła do Koryntian 15:51-52) Święta Nauka (Biblia) to niezwykle zaawansowany przekaz Najwyższej Niebianskiej Cywilizacji, coś bardziej wspaniałego niż to co pokazano w filmie „Kontakt” (1997) – choć i tu, czyli w Piśmie, mamy super matematyczny kod:

Świetny matematyk, językoznawca i zagorzały agnostyk. Jeździł z wykładami po Stanach i coraz bliższy był mu ateizm. Iwan Panin. Kiedy wziął do ręki Nowy Testament nie mógł się spodziewać, że resztę życia poświęci, by bronić jego Boskiego pochodzenia. Panin lubił liczbowe zabawy. Świetnie znał też grekę i hebrajski i wiedział, że litery w tych językach mają swoje wartości liczbowe. Pewnego dnia spróbował zastąpić litery w Ewangelii wg Jana odpowiadającymi im cyframi. Efekty nie dały mu spokoju. Badaniom nad matematyczną konstrukcją Biblii naukowiec poświęcił kolejne 40 lat życia. Wykazał przede wszystkim, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu ? wykraczającym poza ludzkie możliwości przemyślnego skonstruowania. Następnie dostarczył przedstawicielowi Fundacji Badań Nobla przeszło 43 tys. stron swoich studiów wraz z dołączonym oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym.”

Oprócz super matematyki, zawartej w św. Przekazie, odkrytym przez Panina, jest tam także duchowy „szyfrogram”, zawierający i inne niezwykłe tajemnice, przykładowo „przepływ świadomości” – odsyłamy do: „Starożytne istnienie niematerialne „przepływu świadomości” w biblijnym algorytmie Świętego Kodu (innowymiarowy szyfrogram?). Byliśmy niezwykle zaskoczeni, że już od tylu dziesięcioleci ktoś – Polak, wiedział o „tajemnicy traw”, albo inaczej „kodzie chorton„! Nasz Rodak Abramowski nie był pierwszym, który odkrył „kod chorton’u”, musimy tu mocno podkreślić, że dwa tysiące lat temu pisał o nim jeden z największych żydowskich naukowców i badaczy tajemnicy „dwóch rybek„, Abramowski, tak jak twórcy Argonauty, musiał dokopać się do tej wiedzy, to jest pewne, podobnie inni polscy naukowcy, badacze „pól i upraw”. Tajemnica „dwóch rybek” jak i „kod chorton” to rzeczy ze sobą połączone !

Szanowni Rodacy, drodzy Polacy, Super Inteligencja przekazała ludzkości coś niesamowitego, mamy odkodowywać to, co jest zakryte, każdy powinien medytować, kontemplować i zagłębiać się w św. Naukę (Syjon – ale o tym za chwilę), a gdy to się stanie wielu ludzi odkryje to co jest na „polu”, ogromny skarb, tak wielki, że nie da się go opisać ludzkimi słowami, można to jedynie wyrazić w kluczu starożytnych mędrców, ale w połączenmiu z „rybkami”, a było ich „dwie sztuki”! Jak pisaliśmy św. Przekaz od Istoty Niebiańskiej mówi nam: „dwie rybki„, i jest to zdarzenie, te „dwie rzeczy”, są one pokazane w Ewangeliach tuż przed wspomnianą medytacją na „trawach” Nowego Testamentu ! Te samezielsko” jest wspomniane w Ks. Rodzaju, ale tam nawet bardziej jeszcze Stwórca to zakodował! Niestety polskojęzyczne przekłady, jak i żydowskie rabinackie, mają w kluczowym momencie Ks. Rodzaju 1:11 znowu coś jakby nakombinowane ! Oto przykład, proszę zobaczyć poniżej co tam „nawymyślano” w tłumaczeniach…

Standardowa werjsja „Biblii Tysiąclecia” ma tam tak: „rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało.” Czasami polskie Biblie nie mają słowa „zieleń”, za to są tam „rośliny”, a rabinacki super Chabad ma „zioła-roślinność”, co pokazują poniższe grafiki.

W języku hebrajskim, zgodnie z tym co piszą na stronie „Bleu letter Bible”, słowo „desze” znaczy: „trawa, zioła, zieleń„, w takiej kolejności ważności. Skoro tak, to tłumacze mają aż trzy możliwe wersje!!! Rabini wybrali „zioła”, a co wybrali chrześcijanie ? W interlinearnej wersji Biblii Vocatio mamy „zieleń-zielska-zielsko”, co możecie zobaczyć poniżej…

Nam tu „wydaje się” najbardziej słuszna wersja „zielonego zielska„, zgodna z wykładem starożytnego super żydowskiego mędrca, zresztą podchwycona przez wtajemniczonego Abramowskiego. To samo znajdujemy w interlinearnej wersji Nowego Testamentu, i tym powinniśmy się kierować, bo to właśnie tam jest tajemnica „dwóch rybek” – „przepływu świadomości”, a nie w Starym Testamencie ! Stary Testament należy tłumaczyć zgodnie z wykładnią Nowego, gdzie Zbawiciel podał „klucze”, a te są dane chrześcijanom. Ktoś z państwa może nam zarzucić że drążymy temat „traw”, jednak jak pisze Abramowski, jest on niezwykle ważny, bo ma związek z „przepływem świadomości” !

Jest to pewne, ta „zieleń” – jak przekazuje żydowski starożytny nauczyciel, ale i inni znawcy tematu. Tłumaczenie Biblii w ten sposób nie jest łatwe i ma związek z warstwami jakie są tam zakodowane. Oprócz standardowego rozumienie Biblii – historycznego – powinniśmy rozwijać nasze zdolności kontemplacji „pola” na którym „rosną zielone trawy” (świadomości – Syjon). Na tym tajemniczym „polu„, kiedyś zamieszkiwali mędrcy, posługiwali się „namiotami”, a część „żyła w polu”, chyba bez „namiotu” – „A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie.

Skoro Ezaw „żył w polu„, a na dodatek był pokryty specjalnym „płaszczem z włosów” („cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem” Ks. Rodz 25:25), to kim był ten, który „mieszkał w namiocie„, z tego względu, że „żył w namiocie” wynika, że był „spokojny” (spokojny przepływ świadomości kontemplacji?) Tajemnica „przepływu świadomości” musiała już wtedy być dobrze znana wśród hebrajskich mędrców, Biblia nam o tym przekazuje słowami „szyfru” (koniecznie sprawdzccie teskt o „polu medytacji„, czyli: „Najbardziej starożytna duchowa Inteligencja Zbawiciela Yeshui może być udzielana chrześcijanom – gigantyczne rośliny medytacji „szuach” ). „Pole” musi być nawadniane, to oczywiste, dlatego pisaliśmy o tym w tekście „Próg absolutny zaawansowanych rolników oraz „Królów ziemi”. – Istnieją różne gatunki „wody”, część jest niezwykle cenna, bo można się z nich narodzić ponownie !

Część z ludzi która „wędruje” przez „pola”, przez „zielska i trawy” zdaje sobie sprawę, że istnieje tu, na tej planecie, w tym nieznanym Ukladzie Słonecznym, tylko i wyłącznie za zgodą i miłosierdziem Stwórcy – Projektanta – Siewcy z poziomu VII. Niektórzy „mieszkają w namiotach” dlatego są spokojni, inni żyją w polu bez niczego, narażeni na niebezpieczne zwierzęta, czasami hodowane-wypasane „humanoidalne świnie„, albo inne „dziwne psy”, to wszystko biega po „polu” – „Pasła się tam zaś, u podnóża góry, duża trzoda świń.„Marka 5:11, ! „Namioty”, chociaż są słabe – są ważne, dają spokój, jak czytamy („kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Ew. Mateusza 24:15) można doświadczać „przypływu świadomości” – siedząc na trawach – i dziękować Bogu, że nas gości u Siebie… ! „Usłysz, o Panie, moją modlitwę, i wysłuchaj mego wołania; na moje łzy nie bądź nieczuły, bo gościem jestem u Ciebie, przechodniem – jak wszyscy moi przodkowie. Odwróć oczy ode mnie, niech doznam radości, zanim odejdę i mnie nie będzie.” Psalm 39:13-14

Skoro dotarliśmy do tego momentu „Pola”, i skoro zacytowaliśmy urywek z Ew. Mateusza 24:15, to przypomnimy państwu, że my tu staramy się zrozumieć św. Przekaz ponad-dosłownie-duchowo, zgodnie z nakazem z 2 Listu do Kor 3,6 „nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch zaś ożywia.”. W kilku tekstach wspominaliśmy o jakichś „górach” i o ucieczce w te tajemnicze „góry„. Nie strzępilibyśmy sobie tyle „klawiatury” gdybyśmy błądzili, albo gdyby to nie miało związku z katolicką wykładnią Ojców Kościoła ! Na dodatek często przytaczamy werset z Ew. Mateusza 24:15 „kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Skoro „góry: nie są tymi „górami” zbudowanymi z minarałów, ze skał i głazów, to czy „Judea” jest w tym wersecie historycznym miejscem w Izraelu ?! Przez lata wspominamy o „ucieczce w góry”, ale gdzie w takim „przepływie świadomości” znajduje się „Judea” ?! Wyjaśnia nam to święty papież, na razie nie podamy który Papież, ale zapewniamy że jest świętym Kościoła i jest doktorem Kościoła, oto jego słowa:

Syjon tłumaczy się jako kontemplacja. Już wczoraj powiedzieliśmy, i niektórzy bracia słyszeli, których i dzisiaj tu widzimy, czym jest kontemplacja?(…) „Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?” (Psalm 121:1). Więc cóż, w górach leży twoja nadzieja, żeby stamtąd przyszła tobie pomoc?(…) – dalej mamy tak… u super Papieża:

„Ponieważ wiec Judejczycy widzieli Chrystusa i ukrzyżowali, nie widzieli Boga. Natomiast poganie, ponieważ nie widzieli, a uwierzyli i zrozumieli Boga. Zatem jeśli dał im się poznać Bóg w Chrystusie godzący w sobie świat, i stąd, jeśli Żydzi go ukrzyżowali, ponieważ Boga utajonego w ciele nie pojęli, niechaj przepadnie to, co było nazywane Judeą i niech jej już nie będzie. Niechaj podejdzie prawdziwa Judea, do której powiedziano: „Podejdzcie do niego, a zostaniecie oświeceni i oblicza wasze nie pokryją się wstydem” (Psalm33:6) Oblicze prawdziwej Judei nie pokryje się wstydem. Albowiem posłyszeli i uwierzyli, i Kościół stał się prawdziwą Judeą, gdzie Chrystus jest znany. On jest człowiekiem z potomstwa Dawida, Bóg ponad Dawidem.” – koniec cytatu.

Skoro tak się sprawa prawdziwej „Judei” ma, to jesteście już pewni tajemnicy rozumienia: „kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Również proszę zauważyć – istnieje prawdziwa Judea, tak jak istnieją prawdziwi Żydzi, o których pisaliśmy w serii tekstów „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów„. Prawdziwi Żydzi, przebywający w prawdziwej Judei nie są wyznawcami trójkątów, ale Jezusa Chrystusa Króla Polski i świata – Kosmosu! Prawdziwi Żydzi, pochodzący z prawdziwej Judei wyznają Trójcę Świętą Boga YHWH, Ducha Świętego i Syna Bożego, a nie jakieś zachodzące na siebie trójkąty…, czy to skierowane w dół, czy w górę!

Ksiądz Natanek, cały czas wykrzykuje, że w „Judei” dzieje się źle, że powinniśmy już uciekać w „góry”, zwłaszcza ci, którzy jeszcze przebywają w „Judei” istoty Bergoga (sługi Goga) i loży Sankt Galen, budującej antykościół ! Jak państwo widzą i jak czytacie „kto czyta, niech rozumie” Ew. Mateusza 24:15 – tajemnice świętej Nauki Jezusa nie są łatwe, ale nie powinniśmy się tym martwić, tylko prosić o miłosierdzie i o Ducha Świetego, który potrafi rozszerzyć naszą inteligencję by coś z tego pojąć! (Koniecznie zobaczcie pierwszą z umieszczonych tu audycji… PCH24! – część I tego tekstu jest tu: Błagajmy ! Prośmy na kolanach o zmiłowanie Pana, by nauczył nas „nauki Tego, który Go posłał” !)

Linki:

Biblijne „trawy” to nie są materialne rośliny rosnące na polu, tym bardziej nie jest to narkotyk „trawa marihuana-gandzia” !

Najbardziej starożytna duchowa Inteligencja Zbawiciela Yeshui może być udzielana chrześcijanom – gigantyczne rośliny medytacji „szuach

Błagajmy ! Prośmy na kolanach o zmiłowanie Pana, by nauczył nas „nauki Tego, który Go posłał” !

Starożytne perły zaawansowanej duchowej nauki chrześcijańskich mędrców – megalitycznej uprawy

Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Kolosalnie tajemniczy megalityczny przekaz do Prawdziwych Żydów – część IV

Biblijne kody

BEATYFIKACJA RODZINY ULMÓW. KOLEJNA KONTROWERSYJNA DECYZJA PAPIEŻA

Strażnicy tradycji globalnego satanizmu NWO, czyli Traditionis custodes enwuodes Bergogus Lucyferius

Czy Polacy trafią po wyborach do maszynki – mocne kazanie Ks. Natanka tuż przed głosowaniem w 2023!!

Dobre 26

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *