Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki – część I

Biblia to ogromny skarb, jest połączona – podłączona do innego wymiaru i Ponadświatowych Niebiańskich Inteligencji. Jest gigantyczną tajemnicą ludzkości i Stwórcy, czymś co pochodzi od Ducha Świętego. Występują tam różne poziomy rozumienia. Najprostszym jest opis i pojmowanie historyczne. Niestety poznawanie Pisma tylko z tej perspektywy jest „dziwne” i pozostawia każdemu z ludzi posiadających rozum niedosyt. Ponieważ opublikowaliśmy już kilka artykułów o biblijnych symbolach, o niewyobrażalnie skomplikowanej duchowej układance, to w tym króciutkim tekście zastosujemy już bardziej bezpośrednie odniesienie do semantycznych środków stylistycznych – symboli, mających jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych. Kolejny raz zdania będą naszpikowane cudzysłowiami, wyłuszczeniami i cytatami ze Świętej (alchemicznej) Księgi.

Na wstępie, przed dalszą duchową strawą, prosimy was drodzy Rodacy Chrześcijanie o modlitwę za twórców Argonauty. Co takiego nazwyczajnego się działo w zamieszchłej przeszłosci (filozofii megalitycznej) Układu Słonecznego – „Niebiańskich Ciał – „pierwszych dni” ? Co takiego skrywa przedpotopowa planeta Ziemia ?! Dlaczego ludzkość nie może się „dokopać” do Pamięci Totalnej Total Recall’u ? Dlaczego starożytni tak bardzo cenili „kamień-głazy-skałę” ?!

„Kamień Filozoficzny”to poszukiwana przez alchemików „substancja” umożliwiająca przemianę „metali” nieszlachetnych w złoto („Potem ujrzałeś, jak bez udziału rąk ludzkich został odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza” Daniela 2:34); katalizator zawierający czynnik materialny i duchowy, za pomocą którego dokonywałaby się transmutacja materii nieszlachetnej w szlachetną, otóż dalej, w super alchemicznej Księdze, u Daniela 2:35 czytamy „kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.” – Co oznacza przyszłą przemianę całej planety Ziemia ! Najwyraźniej nastąpi to w czasie kiedy „Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.” Apostolskie 1:11 Czyli jak ? Przybędzie na chmurach-z chmurami” !

Idea „kamienia filozoficznego” wyszła z Akademii Aleksandryjskiej ok. III w. po Chr. Podstawą nauki alchemicznej była gr. starożytna doktryna o czterech żywiołach (ziemia, woda, powietrze, ogień) i czterech jakościach (zimne, wilgotne, gorące, suche). Alchemicy, przypisując sobie niektóre atrybuty Absolutu (jak bycie miarą i zasadą wszystkiego – proszę pamiętać, niektórzy chcą naśladować jedynego prawdziwego Alchemika YHWH !), szukali możliwości oddzielenia tzw. ducha świata od materii, usiłując odkryć skuteczne sposoby manipulowania przemianami.

Uważali, że wszystko co istnieje składa się z tej samej substancji, która kiedyś była jednolita i symbolizowała boską zgodność wszechświata, a później uległa podziałowi na „pierwiastki”: ogień, powietrze, ziemię i wodę. Odtąd każde ciało jest ich mieszaniną w rozmaitych proporcjach. Celem alchemii było stopniowe uszlachetnianie, „oczyszczanie” wszelkiego bytu. Umiejętność otrzymywania „kamienia filozoficznego” mieli posiadać jedynie „prawdziwi alchemicy”, zw. adeptami. Poszukiwali oni wiedzy doskonałej. Uważali, że dzięki niej można oczyścić swoją duszę, zrozumieć mechanizmy istnienia oraz osiągnąć władzę nad sferą materialną i duchową. Wierząc, że istnieje materia prima – zdolni będą do uzyskania jej w stanie czystym, z którego otrzymają każdy dowolny „pierwiastek”(w cudzysłowiu !).

Poglądy alchemików dotyczące składu „kamienia filozoficznego” nie były jednolite. Większość z nich uważała, że „kamień filozoficzny” jako substancja obdarzona najdoskonalszymi cechami powstawać może tylko z „ciał doskonałych„(Total Recall’u), a więc zawierających złoto, srebro i rtęć; „ażeby robić złoto, musi się mieć złoto” – głosiło słynne stwierdzenie alchemiczne – „A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony…” Ks. Rodzaju 2:12 Po prostu cudowny super kod semantyczny starożytnych filozofów megalitycznych, z których „Bóg Starożytny jest naszą ucieczką” !!!

Niektórzy jednak uważali, że „kamień filozoficzny” można otrzymać także z „metali” nieszlachetnych lub z tzw. pierwiastków spagirycznych, zwanych „zasadami” (rtęci, siarki i soli – „A że palce u stóp były częściowo z żelaza, a częściowo z gliny” i dalej u Daniela 2:43 mamy „To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.” Księga Daniela, 2:43″). Proces syntezy „Kamienia Filozoficznego” nazywany był przez alchemików „wielkim działaniem” i przebiegał w specjalnym przyrządzie nazywanym „jajem filozoficznym” (ovum philosophorum).

Proces „wielkiego działania” składał się z czterech podstawowych faz: 1) przygotowanie działania; 2) działania; 3) pomnożenie kamieni; 4) projekcji, czyli posługiwania się kamieniem. Na działanie składało się 7 tajemniczych operacji, którymi były: czernienie, destylacja, sublimacja, otrzymywanie białej barwy, pojawianie się kolorów tęczy przy przejściu od „małego działania” do „wielkiego działania”, osiągnięcie czerwonej barwy eliksiru, i zakończenie „wielkiego działania”.

Podczas tzw. projekcji, „kamienia filozoficznego” dodany do roztopionego metalu nieszlachetnego miał moc transmutacji go w „złoto” lub „srebro”. Traktaty alchemiczne były tajemnicze i niejasne – symboliczne ! Syzyfowa praca alchemików nad otrzymaniem „kamienia filozoficznego” zmierzała do zaspokojenia „świętego głodu złota” (auri sacra fames).

Ludzie materialistycznie nastawienie (dziś naukowcy i czarownicy marksistowsko-okultystycznej wiedzy akademickiej) popadali w „obłęd alchemiczny”, zatracali zdrowy rozsądek, poddając „doświadczeniom”, prażąc i destylując najdziwaczniejsze mieszaniny różnorodnych substancji (kwasy, rośliny, metale, odchody ludzkie i zwierzęce, doprowadzając „kamienie” do „tęczowej zarazy”). Poszukiwanie „kamienia filozoficznego” rodziło liczne oszustwa, podsycało chciwość i bezkarność szarlatanerii.

Obecnie w dobie materialnych środkó technologicznych prób uzyskania nieznanych mocy „kamienia kwantowego” możliwe jest uzyskanie znikomych ilości złota (np. z rtęci) w reaktorach atomowych i cyklotronach, ale jest to nadzwyczaj kosztowne, a więc całkowicie nieopłacalne. Metafora „kamienia filozoficznego” jest używana w wielu dziedzinach wiedzy, np. w fizyce – dla nadprzewodników jako transmutatorów promieniowania elektromagnetycznego w fale grawitacyjne.

Na początku prosiliśmy was o modlitwę, bo teraz przytoczymy sedno sprawy. Jest warte grube miliony dolarów/euro, jest oczywiście bezcenne ! Znajduje się u Mateusza 3:9 „…a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.” – Czy filozoficzno duchowy wniosek może być inny niż ten, który tu zakodowaliśmy ? Może ! Biblia ma kilka poziomów…(„liści”)

Linki:

Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?

Istoty żelazowo gliniaste, tajemnice biblijnej przepowiedni

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

„a nam księża każą głupiemi być” – ἐξήγησις eksegesis

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Tajemnica biblijnej symboliki istot z innego wymiaru

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Kwantowa kraina cieni jest obrazem Czwartego Wymiaru – wstępu do Esencjalizmu biblijnego

DEBATA O STANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO! Abp. Lenga, ks. Kneblewski, ks. Małkowski i dr Krajski!

https://www.youtube.com/watch?v=_fDNFN00K7Y

Dobre 20

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Starożytne procesy, „głazy”, „katalizatory”, „budowle” i duchowe tajemnice świętej symboliki – część I

  1. Maryja w La Salette powiedziała: kamienie zamienią się w sterty zboża… Jeśli ludzie się nawrócą. Czyżby to było właśnie to?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *