„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Te kilka zdań w temacie bytów określanych mianem UFO nie ma być jakiegoś rodzaju atakiem na osobę pana Grzegorza Sławickiego, jest tylko pewnego rodzaju polemiką odnośnie problemów interpretacji „niezidentyfikowanego fenomenu”, zaprezentowanych w internetowym programie telewizji NTV. Punktem wyjścia standardowej ufologii jest wyobrażenie typowego kosmity jako „innej istoty humanoidalnej (ludzkopodobnej)”, zamieszkującej planetę podobną do naszej. Statki kosmiczne w postaci Latających Spodków pokazują nam, że mogą pochodzić z rzeczywistości ’Osobliwości Technologicznej’ (z ang. singularity), totalnie zaawansowanej techniki, zdolnej do niemal wszystkiego, wręcz magii. Świat pozbawiony techno-elektro możliwości raczej nie wchodzi w rachubę u typowych ufologów. Przejdzmy zatem do audycji skierowanej ku tzw. nie wtajemniczonym. Wkraczającym na drogę istot ukrywających się za terminem „ufonautów”.

10-12-12-cmi-8867Joe-Gary-247x300

Po kilku minutowym wprowadzeniu szanowny ufolog, lub może bardziej słusznie należało by go określić obytym w okultyzmie, w 8 minucie audycji wspomina o notach prasowych, gdzie świetlne zjawiska, widziane na niebie, (jakby) w postaci „ogromnych statków kosmicznych”, są z całą pewnością „galaktycznymi pojazdami wybudowanymi przez gwiezdnych obcych”, tzw. kosmitów. Tego po prostu w ocenie szanownego pana z New Age nie powinno się poddawać w wątpliwość ! Dlaczego nie ? Bo „dowodów” na to że są to statki „kosmitów” są tysiące ! Zdania ewolucjonistów materialistów – ignorantów, wyśmiewające zagadkę świateł na niebie, określił szanowny pan Grzegorz jako bzdety-bzdury, i z tym należy się zgodzić, od dawna wiadomo, że materialiści od Darwina to fałszerze rzeczywistości.

ufo-soni-02bb

Wspomina dalej o ciągłym oficjalnym zatajaniu faktów obserwacji, jednak nie rozwija tego ważnego wątku. Przechodzi następnie do kategorii porwań i UFO implantów, przyporządkowuje te mikro urządzenia, a właściwie powtarza typowy paradygmat, o pewnego rodzaju „sondach zbierających dane” potrzebnych „kosmicznym naukowcom”, przecież inne kosmiczne rasy są „Z PEWNOŚCIĄ WYŻEJ ROZWINIĘTE” ! Rozwój duchowy jest w ocenie wielu członków New Age przyporządkowany technice, im wyższa technologia tym wyższy poziom „duchowości”. Cywilizacje „kosmiczne” muszą takie być ! Posiadają przecież technologię singularity (albo same są już tą technologią, w tej hipotezie właśnie o to chodzi żeby się stać 'żywą’ technologią ! Dojść do stanu pełnej asymilacji przez techno bestię.), która nas zadziwia, jesteśmy nią, jako cywilizacja post chrześcijańska zachwyceni. Właściwie wszystko u nich jest magiczną techniką, sprawia ona poczucie, że życie w gwiazdach (lub w stworzonej rzeczywistości) jest wspaniałe, lekkie, cudowne i pozbawione udręk. Wszyscy mogą się dzięki magii zamieniać w innych, „nie muszą być sobą„,  można wymieniać ciała jak rękawiczki, co zresztą pokazują spotkania z nieznanym/mi (UFO bytami).

100_1297-400
Wróćmy do implantów i pana ufologa. Mamy więc mowę o porwaniach, ani słowa nie ma tam o horrorach jakie są udziałem części zabieranych, przecież wszyscy kosmici to „dobrzy kosmici”. Nowy porządek pisze i głosi, że wszystko co związane z NWO jest z pewnością 'DOBREM’. Wiadomo wszem i wobec jak to NWO chce dobrze dla ludzkości ! Nie uznaje się możliwości kosmicznego NWO, latającego od planety do planety ? Takiej możliwości nie bierzemy pod uwagę bo wszyscy kosmici są dobrzy lub neutralni, są przecież naukowcami. Do tego momentu mamy tu typowy paradygmat o „odwiedzinach z kosmosu”. Nie ma w audycji nic co ma związek z badaniami  Joe Jordana, jednego z dyrektorów amerykańskiej organizacji MUFON. Polskie ufo-tabu ?

Jeżeli mamy informować nowych członków bractwa ufologiczno-okultystycznego o tym fenomenie, to powinniśmy wspomnieć o jednej z najważniejszych rzeczy, o BHP adeptów. Ludzie którzy zagłębiają się w tym ezo problemie powinni wiedzieć, że są narażeni na porwanie tak jak i inni, a nawet bardziej. W sytuacji gdyby ktoś zaczął miewać spotkania, w których pobiera się od niego jego elementy ciała, to wzywanie, nawet rozpaczliwe, jakiekolwiek pomyślenie (od 23:47), imienia Jezusa Chrystusa może uratować ofiarę od postradania zdrowia ciała i umysłu, a nawet pozbawienia delikwenta jego duszy (patrz „Kosmiczny jasyr – duchowa husaria„) ! Niestety w programie nie ma mowy o wspomnianym badaczu z Ameryki, a tym bardziej o cesze zmiennokształtności istot ufo, o ich możliwościach kamuflażu, przecież takie stwierdzenia by zakłóciło odczuwalny błogostan ogólnocywilizacyjnej akcji psy-ops, mającej za zadanie wmówić że całe to UFO, to „dobrzy kosmici” ! Bóg w Biblii informuje nas o tym byśmy strzegli naszych dusz (nefesz):

Ks. Powt. Prawa 4:9

Biblia Warszawska: Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów.

Biblia Tysiąclecia: Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków.

Biblia Gdańska: A wszakże miej się na pieczy, a strzeż duszy twej pilnie, byś snać nie zapomniał na te rzeczy, które widziały oczy twoje i aby snać nie odstąpiły od serca twego po wszystkie dni żywota twego; i oznajmisz je synom twym, i synom synów twoich.

W 9 minucie wreszcie pojawia się bardzo cenna uwaga, o tym że informacje z kręgów wtajemniczonych są bardzo często nasączone kłamstwem. Oddzielenie ziaren od plew jest tu niezwykle trudne, a często wręcz niemożliwe, jednak nie przejmujmy się, bo od tego co jest prawdą, a co nie, są przecież ufolodzy. Nie zapominajmy, że część ufologicznej elity nazywa siebie bardziej demonologami niż badaczami „kosmitów”. Innymi słowy w ocenie wciskanego wszystkim paradygmatu „dobrych kosmitów” demony nie mogą latać w ‘statkach kosmicznych’, tylko „dobrzy kosmici”. Szanowny ufolog radzi by nie wrzucać wszystkiego do jednego worka, to znaczy by nie wierzyć w częste ufologiczne kłamstwo, ale starać się własnymi siłami oddzielić plewy, nawet jeśli zajmie to kilkadziesiąt lat, już po uprzednim zainfekowaniu adepta głębokim okultyzmem. Zaciągnięci do bractwa nowi fani UFO, mający badać to zjawisko na własną rękę, po długoletnich perypetiach ze światem bytów ufonautycznych pewności nigdy nie będą mieli o co w tym chodzi, zwłaszcza czy odzyskają swoją wziętą w jasyr duszę ?

Pan Grzegorz twierdzi, że posiadamy silne dowody na uprowadzenia do UFO, z tym się należy zgodzić, dostarczyły je  solidne badania doktora Leir’a, i w dużej części Marzulliego. Dalej mowa jest o „pojezdzie kosmicznym”, choć tak naprawdę nie jest to zawsze „pojazd”, czasami jest to „jaskinia”, lub jeszcze coś innego. Zdaniem polskiego wtajemniczonego specjalisty, istoty ingerujące w nasze zdrowie, bez naszej wiedzy i świadomego przyzwolenia informują OFIARY PORWANIA, że ta medyczna ingerencja niczemu nie zagraża, dlatego że „dobrzy lub neutralni kosmici” chcą tylko badać rasę ludzką. Wszystkie te porwania, które często mają strasznie nieprzyjemny przebieg, na granicy wytrzymałości nerwowej i fizycznej, są robione z powodów badawczych, a bóle głowy i inne dolegliwości które się pojawiły i zaprowadziły ofiarę do lekarza, powinny być ignorowane na rzecz akceptacji „dobrych kosmitów” ! (10 min i 30sek audycji).
Steve-n-Dr.-Leir
Na szczęście pan Grzegorz wspomina o tym, że próba wydobycia implantu z mózgu porwanego mogła by się skończyć zgonem delikwenta (ufolog jest pewien, że kosmici dobrze się zabezpieczyli przed ludzkimi próbami zdobycia tego cennego artefaktu), członkom New Age wydaje się, że to wszystko są oczywiste koszta (asymilacji do kosmicznej Unii Europejskiej – „Zrzeszenia Planetarnego” !), które jako kosmiczna „rasa zwierząt trochę inteligentnych, pochodzących od małpy” powinniśmy płacić – (Ludzie w ocenie pana Nachta to tylko mutanci stworzeni z mieszanek istot kosmicznych, takie zdanie padło w jednej z audycji,  nie ma tam miejsca na czystość DNA Noego i jego rodziny.). Tak jak asymilacja do Unii Europejskiej była koniecznym warunkiem odsysu energetycznego, tak wszelkimi sposobami należy zostać wchłoniętym przez  Nowy Porządek UFO.

11 minuta i 27 sekunda – mowa jest o skórnych (zewnętrznych) śladach ingerencji „kosmitów” oraz przekazach telepatycznych do ludzkości. Z jakichś powodów nie mogą oficjalnie zaprosić człowieka/ludzi na statek i zapytać się czy chce/ą przechodzić traumę, muszą przecież (na okrągło) badać możliwości ludzkiej psychiki, ciała i duszy, przed kosmicznym desantem ? – w tym momencie proszę o uwagę zwłaszcza chrześcijan, to co zostanie teraz tu zaprezentowane, to wiedza pierwszych wybitnych i uznanych chrześcijan:

[…]Jakże spadł z nieba Lucifer [Jutrzenka], który rano wschodził ? Rzucony został na ziemią ( Iz 14, 12). To on spadł z nieba, on był pieczęcią podobieństwa, wieńcem chwały, jego wykarmiono w raju rozkoszy (Por. Ezech 28, 12)Powiedziano, że wszyscy oni spadli z nieba, a nie – że zstąpili. Natomiast mój Pan zstąpił z nieba, a Ten, który zstąpił, jest Synem Człowieczym (Porównaj Jan 3, 13). Inaczej rzecz się ma z szatanem: szatan nie zstąpił z nieba, bo gdyby zstąpił, nie stałoby mu się nic złego. Posłuchaj, co mówi Jezus: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica” – (Łk 10, 18): „spadającego”, a nie „zstępującego”. Wszelako nie tylko Zbawiciel zstąpił z nieba: codziennie wielka rzesza zstępuje i wstępuje na Syna Człowieczego. Ujrzycie bowiem niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (Jan 1, 51). Ty również masz czekać na swoje wstąpienie. Podnieś się tylko z upadku i posłuchaj: Powstań, Jerozolimo (Iz 51, 17) ze swego upadku, miej nadzieję, że wstąpisz do nieba, i strzeż się, żeby ci nie powiedziano: Czyż nie powstanie to, co upada? Czyż nie zawróci ten, kto błądzi ?(Jr 8, 4)[…]  Cytat z Ojca Kościoła, II wiek naszej ery, zawierający sporą liczbę objaśnionych tajemnic, już wtedy chrześcijanie wiedzieli, lub byli świadomi tego co przekazuje dopiero teraz ufologia XX/XXI wieku – końca czasów.

Niestety pan Sławicki w tej wprowadzającej w ufologię audycji nie dopuszcza możliwości istnienia kosmicznego (demonicznego) NWO, wszyscy są z założenia „dobrzy”. Tak jak ziemskie NWO, tak i „kosmici” chcą nam zrobić 'dobrze’, prawdopodobnie dlatego są 'dobrzy’. W opinii części ufologów porwania są dowodami, że istnieją kosmiczne cywilizacje. Kolejną grupą świadectw na rzecz istnienia kosmitów są informacje pozyskiwane drogą channelingów, tylko z wybranymi osobami, nie z całym miastem, albo całym regionem, ale tylko z wyselekcjonowanymi (najczęściej z tymi, którzy doznali na pokładzie statku prania mózgu) mającymi zdolności telepatyczne oraz inne predyspozycje, często z tymi którzy zostali duchowo podporządkowani porywaczom (kosmicznemu NWO ?).

13 minuta i 30 sekunda – Ufolog informuje o bardzo dużej ilości rejestrowanych i nierejestrowanych przypadków występowania fenomenu, co w jego opinii powoduje wyciągnięcie wniosku o powszechności życia w kosmosie. (Jakiego życia ?! Czy jest tylko inteligentne, bez uczuć, sztucznego „życia” GMO ?! Czy jest to ludzkie prawdziwe kochające życie, czy może jego tylko transhumanistyczne singularitarne naśladownictwo ? Może jest to kosmiczne życie bezcielesne – brak  własnych fizycznych ciał, zrodzonych przez kochające kobiety [„ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciemnościach” – List św. Judy 1:6], należy rozumieć „ciemności” jako kosmiczną pustkę, czy może bardziej chodzi o „ciemności duchowe”, lub obydwie ? To mogło by tłumaczyć  wiele tajemnic związanych z tymi bytami. Wielokrotnie napotyka się brak zdecydowanego fizycznego kontaktu, informacje docierają głównie drogą telepatyczną, itd, itp….

14 minuta i 14 sekunda audycji – Wykładowca ufologii twierdzi że ogrom wszechświata jest argumentem ostatecznym za istnieniem „kosmitów”, szanowny ufolog podaje dane, to one, suche liczby, mają dowodzić ich istnienia ! Nie można tego wykluczyć, że tak właśnie jest, choć jest to argument ewolucjonistów, którzy twierdzą że życie tworzy się samo z siebie lub New Age-kosmo-ewolucjonistów, iż życie zostało zasiane przez kosmitów (zamknięte koło).

 17 min i 34 sek – Autor wykładu wprowadza słuchaczy w świat poza materialny (duchowy ?), tłumacząc istnienie odrębnej rzeczywistości – niematerialnej. Głosi się w tym momencie że „nauka” wspaniale pasuje do „duchowości”. Wtajemniczony Grzegorz nakłania odbiorców by wierzyli w przekaz od UFO, ma to być wiara w istnienie wielu poziomów egzystencji, wibracjach itp. Tak działa własnie teoria NWO,  ujawnia prawdę, ale jednocześnie miesza ją z kłamstwami i tworzy truciznę, która zacznie działać na pełną skale, gdy objawi się trzycyfrowiec. Niewątpliwie UFO fenomen istnieje. Będzie ośmieszany do momentu, w którym zostanie uznany za nową religię, lub jej element, o pomocy ’kosmicznych braci’, mających spowodować upragniony pokój – „niosących światło”. Możliwe, że pojawi się jeden ogólnoświatowy przywódca, posiadający nadzwyczajne możliwości, zwodzący masy dzięki UFO technologii. Baczmy więc byśmy „strzegli i pilnowali własnych dusz” !
 the-bible-its-historycanonicity-and-importance-joseph-david-rhodes-poetry-baptist-church-july-2013-48-638

Linki:

Porwane czy asymilowane

W związku z tym tematem jest seria artykułów o możliwej „instalacji” w ludzkie ciała innych istot duchowych: pierwszy – „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi, drugi – „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas  , trzeciSchodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej

I co z tymi kosmitami? 🙂 – Grzegorz Sławicki – 26.02.2016

https://youtu.be/cdJ9t6wThSI

Dodatkowo może państwa zainteresować artykuł, który jest powiązany z powyższym tematem, nosi on tytuł „Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?„, natomiast pierwsza część jest tutaj: „Zjawiska metapsychiczne w świątyni Boga – reinkarnacja”  oraz druga część tego artykułu: „Przeradzanie się agregatów – część II zjawisk metapsychicznych w świątyni Boga

„John Keel badacz i autor wielu książek sam zetknął się z tymi mrocznymi postaciami, w Point Pleasant, w której  liczna społeczność donosiła o Mothmanie  (człowieku ćmie), który został zauważony przez ponad 100 mieszkańców. Co  ciekawe większość osób, która była świadkiem człowieka ćmy zginęła w katastrofie mostu na rzece Ohio, lub zmarła w późniejszym  czasie w dziwnych okolicznościach. Dawni ludzie w czerni i współczesne Miby były najwyraźniej tymi samymi transcendentalnymi postaciami, które zastraszały ludzi o czym wyraźnie pisał Keel iż błędem było przyjmować iż ludzie w czerni są związani z agentami rządowymi. To właśnie Keel w arcyciekawej książce UFO operacja koń trojański ostrzegał iż zajmowanie się UFO jest niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do destrukcji psychiki a tym samym prowadzić do samobójstw. ‘’Żarty z UFO są tak samo niedobre jak żarty z czarnej magii. To zjawisko czyni swoimi ofiarami neurotyków, ludzi lekkomyślnych i nie dojrzałych. Mogą dosięgnąć ich i nieraz już dosięgały schizofrenia paranoidalna, demonomania, czy wręcz samobójstwo. Lekko myślna ciekawość w stosunku  do UFO może przerodzić się w rujnujące uzależnienie’’ – cytat ze strony ufologa Arkadiusza Miazgi http://arekmiazga.blogspot.com/2017/02/niebezpieczne-spotkania-z-ufo.html

Tajemnicze bramy, kryształowe sarkofagi i linia produkcyjna nowych UFO istot GMO

00papiez_fatima

Istoty przybywające z „Wyżyn Niebieskich” do królestwa ludzkiego ?

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska

Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opęta…

 Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej – Z pomoca Boga obronimy się

Zainstalowane w ludzkich cialach duchowe istoty, tzw. „skubańce” !

Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii

Badanie duchowych UFO zagadnień – Gilbert, Peck, Horn

Jak Iluminaci przedstawiają demony jako Kosmitów

https://youtu.be/t9wfQrhzggA

Duchowe istoty z innego wymiaru „najdalszej północy” w oparciu o biblijną archeologię – WAŻNY FILM !!!

Podróże do drugiego nieba – L.A.  Marzulli

Konferencja ufologiczno biblijna – L. A. Marzulli 2014 – Dni Noego ponownie ?

W Poniższym video, w pewnym momencie, pokazane jest jak „Obcy” umieszczają coś u porwanego („znamię” ?), w obrębie „trzeciego oka”…, „standardowa procedura” podczas uprowadzeń do UFO.

Ufologia w pigułce – Davida Hugginsa obrazy

Duchowy aspekt UFO istot – doktor William Alnor – Polecamy !

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polska kolejny raz najechana

Rewolucja diabelsko-masońsko-ufonautyczna w Kościele Katolickim – Ks. Natanek

Dobre 30
Złe 1

Podobne Artykuły

4 thoughts on “„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

  1. Autor artykułu zdenerwował się bardzo i nie ma w tym nic dziwnego. Słuchając debat środowiska ufologicznego można odnieść wrażenie iż postradali oni zmysły lub ich dezinformacja jest celowa. Ile to już lat powtarzają oni te same historie, na które nie mają żadnego namacalnego dowodu? Czasami myślę że oni to wszystko robią dla pieniędzy, sławy ale… Patrząc na wydarzenia na świecie w ostatnich latach, myślę że to jest ponad nimi, to wszystko to część misternego planu, który musi się wypełnić.

    1. Sz.P.”Monster”, właśnie tak jest. Ludzie pokroju P. Sławickiego niestety wierzą, że ufo ich zbawi, że da im życie wieczne w ciele, że nigdy nie będzie już chorób i śmierci cielesnej. Właśnie przed tym przestrzega Pismo Święte-Biblia. To są wysłannicy demonów. Kierują się sprytem, oszustwem, kłamstwem i podstępem, często siłą porywając ludzi, robiąc z nimi straszne rzeczy, a nie jakieś „badania”. Nie dajcie się na to nabierać. Z ich strony, aby mogli działać potrzebna jest jednak Wasza dobrowolna zgoda. Bazują wszystkich Waszych dobrych cechach, jak współczucie, chęć niesienia pomocy, szczerość serca, no i ciekawość. W myśl tego pojawiają się na świecie teraz coraz częściej tzw. czarnookie „dzieci”. Są to bardzo silne demony, które jeśli pozwolicie im wejść w jakikolwiek kontakt słowny, czy pomóc im, np. podwieźć autem, to zaraz potem ma miejsce śmiertelna tragedia. Takie czarnookie „dzieci” trzeba natychmiast zabijać.

  2. Dr.Richard Thompson,w swojej wspaniałej książce ,,Tożsamośc Obcych”,wychodząc od textów sanskryckich dochodzi do podobnego wniosku;jest to zjawisko demoniczne.Raczej znane od wieków i będące częścią naszej rzeczywistości ale kiedyś opisywane językiem religii czy metafizyki a nie nauki i technologii.Warto też poszukać w necie ,,Księgi Henocha” i przeczytać,bardzo pouczający text.

  3. To idzie juz tak daleko ,ze pewna pani w Hiszpani (Denia),Polka ,hipnotyzerka utworzyla tam rodzaj „uzdrawialni”.Ludzie tam jezdzą ,płacą za….odnawianie komórek i nie tylko ! Odzyskują zdrowie ,zmarszki znikają ,siwe wlosy odzyskują swoj pierwotny kolor ! To odnawianie komorek robi sie podczas hipnozy wespół z „braćmi kosmitami z Oriona” ! Pod opieką duchową niejakiego Wesjusa – rzekomo anioła ! Na krytyke reaguje ta pani bardzo agresywnie ,a nawet „rzuca” skutecznie klatwy na tego kto ja jawnie krytykuje .
    Ta pani twierdzi,ze byla brana na statek ,poddawano ja jakims eksperymentom a pozniej byla tam zabierana by chwile popiastowac swoje dzieci !
    I ona wciska ludziom ,ze wszystko jest normalne ,ze Bog przeciez nie chce zebysmy byli starzy i chorzy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *