Cudowna Biblia Jedynego Boga YHWH przepowiedziała odkopanie zwojów z Qumran ! (Obecna hitlerowska biblistyka zaprzecza wszystkiemu co duchowe !)

O Biblii mówi się od wieków, ale od niedawna zaczynają się potwierdzać przepowiednie „końca czasów” ! Nie to żebyśmy zbliżali się do jakiegoś „końca świata”, ale zbliżamy się do roku 2075, kiedy to nastąpi początek roku 6000 tysięcy, i będzie to (prawdopodobnie) tysiąclecie końca czasów, koniec epoki, w której ludzkość jest męczona przez złego i jego aniołów. Biblia jest napisana tajemniczym językiem, sam Zbawiciel mówił przecież swoim uczniom specjalistycznym kodem: „bez przypowieści nic im nie mówił” !!! Dlatego tak ciężko jest coś z tego przyswoić. Z drugiej strony, dla chrześcijanina nie powinna to być ciężka literatura, zwłaszcza jeśli poprosi Boga i Ducha Świętego o pomoc w rozumieniu…

Coś co ma pomagać w przyswojeniu Świętego Tekstu nazwano „Hermenautyką Biblii” – Hermeneutyka jako zbiór zasad i metod interpretacji tekstów biblijnych stanowi podstawowe wyposażenie naukowego warsztatu biblistów. Praktyczne zastosowanie określonej metodologii nie zawsze jednak idzie w parze ze świadomością jej założeń i ograniczeń. Do tego potrzebna jest bowiem znajomość współczesnej hermeneutyki filozoficznej. Na arenie dziejów pojawiła się również broń diabła, którą jest metoda „krytyczno historyczna” interpretacji Pisma. Od kilkudziesięciu lat przodują w niej naukowcy niemieccy, albo inaczej pomocnicy szatana ! W zwielokrotnionym stopniu powyższe zagadnienia, a zwłaszcza metoda „historyczno krytyczna” odnoszą się do egzegezy biblijnej, która od dłuższego czasu znajduje się w permanentnym kryzysie.

Objawia się on głównie w coraz bardziej pogłębiającej się przepaści między naukową interpretacją Biblii, uprawianą w akademickiej przestrzeni wydziałów teologicznych, a przepowiadaniem i czytaniem Pisma, praktykowanym we wspólnotach wierzących, w kościele, na stronach i portalach typu Argonauta.pl. Świat naukowej egzegezy i świat zwykłych czytelników Biblii (niekoniecznie tylko wierzących) to dwa nieprzenikające się i odgrodzone od siebie wysokim murem terytoria. W świecie akademickim, nasączonym diabelskim dziegciem egzegezy historyczno krytycznej panuje diabeł ! W setkach, a nawet tysiącach książek o Biblii, gdzie tylko można, wciska się truciznę „metody historyczno krytycznej”, polegającej na obaleniu Biblii jako Słowa Boga, natchnionego Przekazu od Stwórcy, i zastąpienie go zbiorem teorii archeologiczno filozoficznych, wmawiających wszystkim ofiarom psychomanipulacji, że Biblii to tylko zbiór dziwacznych przekazów historycznych, wszystko zostało skopiowane od innych – „Żydzi niczego oryginalnego nie mają i mieć nie mogą” !

W metodzie tej przodują niemieccy (hitlerowscy) naukowcy („bibliści”), rodem z czasów Adolfa, kiedy to przodowała nauka SS – czyli „Ahnenerbe” ! Obecna biblistyka bazuje, podkreślmy to mocno, na spuściźnie Ahnenerbe ! Było to państwowe „Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami Spuścizny Duchowej, Niemieckie Dziedzictwo Przodków„, założone przez Heinricha Himmlera (Reichsführera-SS), Richarda Waltera Darré (Reichsbauerführera) i holenderskiego pseudonaukowca Hermana Wirtha. Z początkiem 1939 organizacja została włączona do SS. Podczas II wojny światowej Ahnenerbe wspierała eksperymenty medyczne przeprowadzane na więźniach obozów koncentracyjnych i prowadziła planowe grabieże dorobku naukowego i kulturowego w państwach okupowanych przez III Rzeszę. Po wojnie uznana przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za organizację zbrodniczą.

Obecna „biblistyka ahnenerbe” (W prawie każdej katolickiej książce mamy odnośniki do niemieckiej teologii!!! są ich dziesiątki, ale często setki !), w przeciwieństwie do biblistyki duchowej katolickiej Ojców Kościoła, ale i żydowskiej rabinów, zaprzecza by Pismo było autentyczne, podkopuje wiarę, właściwie brutalnie ją niszczy ! Obydwa sposoby – duchowy Ojców Kościoła i ten Ahnenerbe historyczno krytyczny posługują się odmienną koncepcją tekstu biblijnego i różnią się znacząco sposobami i celami jego interpretacji. Pierwszy, czyli „biblistyka ahnenerbe”, zanurzając się w przeszłość analizowanych tekstów (bliżej mu do archeologii i historii, dokumentującej fakty przeszłości niż do sztuki interpretacji), z metodologiczną premedytacją bierze w nawias wszelką duchowość i prawdziwość przesłania, skupiając się na okolicznych ludach i ich bóstwach, jakoby Żydzi wzięli wszystko od nich, ale nie ma w tym nic od Boga !

Dzisiejszy zmanipulowany czytelnik z kolei, pozostając pod silnym wpływem aktualnie dominującej antykultury (ahnenerbe), traci w ogóle zainteresowanie Biblią, a jeśli ją czyta, to wyłącznie przez pryzmat osobistych spaczonych oczekiwań i poglądów, nie sięgając bynajmniej do duchowych komentarzy Ojców Kościoła, ale i opracowań zawodowych biblistów rabinackich, czy nawet protestanckich typu pastora Hoggarda ! Tak, także rabinackich ! W opracowaniach rabinów, nawet w pismach talmudu, nie ma nic co ma podważać autentyczność Biblii, nie ma tam mordowania wiary, ale jest wszystko (prawie wszystko) co ją podnoś i wzmacnia ! Dlatego w tym miejscu zapraszamy państwa na kilka minut filmu-tłumaczenia znanego i wybitnego DUCHOWEGO archeologia oraz biblisty Kena Johnsona !

Linki:

Sensacja biblijnej archeologii – kosmiczny rok 6000 zacznie się w 2075 !

Esseńczycy בעלי המסורה-żydowskie przygotowanie do chrześcijaństwa, nadejścia Synów Światłości

Starożytne kosmiczne papirusy częściowo odkodowane !

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Starożytna niebieska materia

Przepowiednia z Biblii wypełnia się i potwierdza prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa – Ken Johnson !!!

Dobre 19

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *