Gog i Magog – polityczna czy duchowa tajemnica ? Kiedy się zmaterializuje, i czy ludy iluminacko-niemieckie będą w niej uczestniczyć ?

Tajemnicza przepowiednia o „Gogu i Magogu” jest bardzo niejasna, zwłaszcza politycznie jest ciężka do rozszyfrowania. Duchowo jest naszym zdaniem prostsza, co staraliśmy się wykazać w kilku tekstach, zwłaszcza w „Czy już powinniśmy uciekać w góry ? – „kto czyta niech rozumie„. Od czasu plan-demii na świecie, zwłaszcza w naszej części geograficznej, dzieją się ciekawe rzeczy: wojna na Ukrainie, ale i okultystyczne szaleństwo w eurokołchozie. Z tych powodów należy zbadać kilka elementów, które mogą rzucić światło na biblijne proroctwo. Widzimy już, że sytuacja na Ukrainie może przerodzić się w coś więcej. Przepowiednie jasnowidza Jackowskiego również mogą coś w tej materii sugerować. Nie bez znaczenia są i inne przepowiednie: „Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane

Innymi ważnymi rzeczami w tym zagadnieniu, albo kluczowymi wręcz, są zapędy loży lucyferian, zwłaszcza plan Alberta Pike: „Druga Wojna Światowa musi być podsycana przez wykorzystanie różnic pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.(…)Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.” – był to cytat ze wspomnianego masona, góru iluminatów. Jak się może za chwilkę okazać, pokazany w skrócie plan, z pewnością był i jest właśnie realizowany. Wydaje się istotnym puzzlem w całej tej polityczno duchowej układance.

Od dziesięcioleci Rosja jest uznawana jako czołowy symbol „Goga i Magoga”, mówi o tym wybitny biblista Chuch Missler, w tłumaczonym przez nas programie „Inwazja Magoga – Chuck Missler czesc 01 (język polski, napisy)„. Mniej więcej od 31 minuty Chuck przedstawia starożytne ludy i ich dzisiejsze odpowiedniki, mamy tam, co nas bardzo ciekawi, oprócz Rosji, lud „Aszkenazu”, czyli dzisiejszych Niemców (razem z podległymi przystawkami).

Nazwa „aszkenazi” wywodzi się od Aszkanaza, postaci biblijnej i pierworodnego syna Gomera (Ks. Rodzaju X). W literaturze rabinicznej królestwo Aszkanaza pierwotnie związane było z ziemiami zamieszkałymi przez Scytów, następnie Słowian, zaś od XI wieku z Europą Północną i Niemcami ! Nie będziemy w tym momencie zbytnio się w to zagłębiać, ale „Aszkenazowie, czyli Niemcy są mocno zbratani, od wielu dziesięcioleci z Rosjanami, inaczej masoneria niemiecka z masonerią rosyjską. Od długiego czasu malteretuje Prawdziwych Żydów, do których zalicza się ogromna ilość Polaków ! A co jak się okazuje jest duchowo i proroczo związane z przepowiednią o Gogu i Magogu !

Jeśli zaś chodzi o polityczny aspekt, to 21 maja 2022 roku portal PCH24 donosi, że niemiecka unia eurokołchoźnicza, rządzona przez Niemców (nie ma co owijać w bawełnę), chce powołać siły zbrojne, i tu uwaga, jakie to mają być siły: „Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej odpowiedzialny za dyplomację przedstawili działania, jakie należy podjąć w celu tworzenia wspólnej armii europejskiej i unii obronnej. Nowa europejska armia mogłaby walczyć na różnych obszarach, w tym w Afryce i Azji.” – dodajmy, że także w rejonie Izraela, albo nawet w miejscu „Har-Magedon” !

Również pod koniec maja 2022, na portalu PCH24 widniała informacja o możliwym rozlaniu się konfliktu ukrińsko-rosyjskiego na sąsiednie republiki-państwa, wypowiedział to prezydent Makron (francuskie wybory totalnie sfałszowane ! setki tysięcy Francuzów protestowało, jeszcze przecież niedawno, cały kraj masonerii francuskiej (Goga) zatrzymany przez setki tysięcy wściekłych obywateli, a tu nagle Makron, najniżej oceniany prezydent w całej historii francuskiej państwowości wygrywa, i to tylu procentami. Taki przewał łyknęli wszyscy !)

Widać, że sytuacja w bliskich Polsce regionach jest bardzo niestabilna, można już śmiało coś z tego składać – w sprawie biblijnej przepowiedni o Gogu i Magogu, opierając się również, albo przede wszystkim na Biblii, ale i na planie Alberta Pike (bestii NWO Goga!), który jest bardzo zbieżny z planami Hitlera. Aszkenaz, który nie był zdenazyfikowany, jak piszą o tym poważni badacze, jest dziś państwem ideologicznie skrajnie hitlerowskim, sprawnie ukrywają sie z tym, oczywiście dzisiejsza odmiana hitleryzmu ma oblicze lewacko-klimatyczne, ale to i tak bliska forma skrajnego totalitaryzmu.

Proroctwo Goga ma się wypełnić wraz ze zbliżaniem się tak zwanego „końca dni-końca czasów”, ale niekoniecznie końca świata. Żydowska eschatologia postrzegała Goga i Magoga jako wrogów, których Mesjasz musi pokonać , co zapoczątkuje erę Mesjasza. Interpretacja chrześcijańska jest bardziej apokaliptyczna: uczynienie Goga i Magoga, tutaj wskazujących raczej na narody niż jednostki , sprzymierzeńcami szatana przeciwko Bogu pod koniec tysiąclecia , jak opisano to w Księdze Objawienia .

Najpierw trzeba podkreślić, że rozdziały 38-39 Ks. Ezechiela, mówiące o tych zdarzeniach, mają charakter eschatologiczno-apokaliptyczny. Prorok Ezechiel podkreśla, że nieprzyjaciel ludu Bożego poderwie się jeszcze raz do walki. Inspiratorem i wodzem tej walki jest „Gog z krainy Magog” (Ez 38,2). Wyrażenie to jest niejasne i dlatego wymaga dokładniejszej interpretacji. W języku hebrajskim wyrażenie „Gog z krainy Magog” brzmi: gog ’eres hammagog. Warto zauważyć, że samo słowo Gog – gog występuje w Starym Testamencie 12 razy, z tego w Księdze Ezechiela 11 razy. Natomiast słowo Magog – magog zostało użyte 4 razy, z tego w Księdze Ezechiela 2 razy.

Spróbujmy teraz choć troszkę zweryfikować imię Goga oraz jego krainy Magog. Trudność interpretacji polega na tym, że chodzi tutaj o przyszłość eschatologiczną, i że proroctwo jest podane w szacie alegorycznej, czyli kodu symboli, duchowego mistycyzmu, albo archeologii mistyczno-medytacyjnej. Ponadto w Septuagincie mamy: kai ten gen tou Magogi krajowi Magog.

Co do weryfikacji imienia i postaci Goga panuje wśród egzegetów dość duża rozbieżność. Niektórzy uważają, że chodzi tu o historyczną postać króla Lidii imieniem Gyges, w akkadyjskim Gugu, który panował w drugiej połowie VII w. przed Chrystusem. W takim rozumieniu kraina Magog jest Lidią. Można się tu odwołać także do imion narodów wyliczonych w Ks. Rdz 10,2 i 1 Km 1,5, gdzie jest wymieniony Magog jako jeden z siedmiu synów Jafeta. Flawiusz, a za nim Cylkow uważają, że jeśli chodzi o potomków Jafeta to zamieszkiwali/zamieszkują oni wyspy Morza Śródziemnego i północną część Azji Mniejszej. Magog to kiedyś Scytowie, zamieszkujący między Morzem Czarnym a Kaspijskim, czyli prawie ludy „rosyjskie i ukraińskie”. Historycy dwoją się i troją by zrozumieć symbol „Goga i Magoga”. Próbują utożsamiać Goga z olbrzymią szarańczą, która jest odpowiednikiem ludzi skorpionów w poemacie Gilgamesz. Istnieje też przypuszczenie, że Gog ma odniesienie do dynastii Gagi na północnym terytorium Asyrii, co jest wzmiankowane w tekście Assurbanipala.

Inni odnoszą to do terytorium nazwanego Gaga, które jest wspomniane w Listach z Tell el-Amama. Z całego kontekstu geograficzno historycznego wynikać może, że chodzi tu o północną Syrię, być może o terytorium wokół Karkemisz. Istnieje też pogląd, że Gog był oficerem w armii młodego Cyrusa. Jeszcze inni uważają, że imię Gog było synonimem Aleksandra Wielkiego.

Nas najbardziej interesuje pogląd mistyczno-medytacyjny, który identyfikuje imię Goga z sumeryjskim wyrazem gug, który oznacza ciemność. W konsekwencji niektórzy wyjaśniają, że Gog i Magog to mityczne formy: Magog = kraina ciemności, Gog = personifikacja ciemności ! To naszym zdaniem jest silną i poprawną duchową przesłanką, zgodną z duchowym rozumieniem symbolu istot nadprzyrodzonych, ale i zgodne z rozumieniem bestii loży iluminackich – ciemności grzechu do którego dążą. Identyfikujących się, oficjalnie, widać to w ogromnym odsetku produkcji z hollywood, z liczbą 666, występującą wszędzie, w całej zachodniej cywilizacji post chrześcijańskiej.

Jak państwo powyżej widzą, ktoś z duchowych archeologów sumeru dobrze kopie ! Mamy tam moce piekielne i/albo istoty piekielne. Nic dziwnego, że Apokalipsa św. Jana zrobiła, albo przekazała z tych dwóch imion własnych dwie osoby: Goga i Magoga. Są to nie określone bliżej groźne postacie apokaliptyczne – istoty nadnaturalne. Jednak z dalszego tekstu Księgi Ezechiela wynika jasno, że tylko Gog jest osobą.

Prorok, nazwany „synem człowieczym”, zostaje wyznaczony przez Pana Boga do prorokowania przeciw Gogowi, który zmobilizuje do walki z Izraelem podległe sobie królestwa Meszek i Tubal. Są to ludy Małej Azji, które znajdują się na liście handlowej jako partnerzy Tyru, dzisiejsze odpowiedniki, o których mówi powyżej w filmie Chuck Missler. Jednocześnie są wzmiankowane jako najbardziej wojownicze ludy w przeszłości (Ez 27,13). Meszek z dużym stopniem prawdopodobieństwa może być zlokalizowany we Frygii, natomiast Tubal w Cylicji.

Wszystko wskazuje, że Gog nosił swój tytuł nie z powodu Władzy, którą posiadał nad wielką powierzchnią kraju, ale dlatego, że został wyniesiony na stanowisko wodza spośród wielu plemion ! Podobnie będzie zapewne na końcu czasów, kiedy Antychryst, zmobilizuje wojska iluminackiej V rzeszy eurokołchozu oraz innych grup/plemion cywilizacji ordo ab chao. Jak widać, z różnych opracowań historyczno krytycznych, biblistów bez zrodzenia z wody, zwłaszcza niemieckiego kręgu zła, trudno jest im dokładnie określić kim jest Gog. Wszelkie próby identyfikacji nie dają im żadnych pewnych rezultatów, są zagubieni wśród historyczno krytycznej metodzie tłumaczenia Pisma. „Prawdopodobnie”, można przypuszczać, że Gog stanówi imię – szyfr dla legendarnego wielkiego władcy. Postać ta wskazuje na wodza wrogich potęg dla ludu Bożego, które z dopustu Bożego będą najeźdźcami Ziemi Świętej, jak i „gór” – „Czy już powinniśmy uciekać w góry ? – „kto czyta niech rozumie„.

Patrząc z punktu chrześcijańskiego trzeba pamiętać, że autor operuje tu bardziej kategoriami i elementami literackimi wizji eschatologiczno – apokaliptycznej, niż dokładnymi opisami konkretnych wydarzeń. Jeśli ktoś chce ustalić tożsamość Goga z punktu polityczno-historycznego, co próbowaliśmy uczynić na początku, to trzeba najpierw ustalić, czy Ezechiel miał na myśli jakiś konkretny naród północny, czy też jedynie bliżej nie określoną inwazję nieprzyjacielską istot nadprzyrodzonych, w połączeniu z opętańcami lóż, inaczej kościołów duchów ?

Z całego kontekstu: duchowego – podkreślmy, wynika jasno, że prorok nie myślał o konkretnym wrogu. Wskazują na to następujące wyrażenia: z najdalszej północy, ty, a z tobą liczne twe ludy (Ez 38,15). W dalszej jednak wizji Ezechiel ukazuje najeźdźcę znacznie dokładniej. Stąd rodzi się trudność: czy te dane odnoszą się bezpośrednio do przyszłego najeźdźcy, czy też są reminiscencją współczesnych prorokowi nieprzyjaciół? Wydaje się, że podstawowym zadaniem proroka było ukazanie rządów Pana Boga nad biegiem historii, szczególnie Izraela – w tym Prawdziwych Żydów !

Prorok podkreśla sam fakt inwazji i stopień spustoszenia, to znaczy całkowitą zagładę. Właśnie to jest najważniejsza sprawa w przepowiadaniu Ezechiela. Zauważmy, że Jeremiasz zwiastuje wrogów z północy (por. Jr 1,13-15). Izajasz mówi o zwycięstwie Pana Boga nad wrogiem w kraju wybranym (Iz 14,24). Natomiast prorok Ezechiel dodaje do poprzednich zapowiedzi dane, które dotyczą króla północnego – Goga. Pochodzi on z krainy Magog i jest księciem północnych ludów Meszek i Tubal (Ez 38,2) – czy to wam już czegoś nie przypomina ? Czy o tym właśnie mówi teoria Hoggarda ?.

Ponadto ma do pomocy ludy południowe: Paras, Kusz i Put (Ez 38,5) oraz ludy północne: Gomer i wszystkie jego zastępy wraz z Togarmą (Ez 38,6). Z rozkazu Pana Boga Gog wyruszy u kresu lat przeciw ludowi, który usadowił się bezpiecznie na wzgórzach Izraela (Ez 38,8 – Prawdziwi Żydzi ?!) i w środku ziemi (Ez 38,12). Zatem Pan Bóg dopuści, że Gog zmobilizuje do walki z Izraelem wszystkie poddane sobie królestwa północy oraz swoich sprzymierzeńców. Z kontekstu jednak wynika, że istnieje absolutna zależność Goga od woli Pana Boga. Wskazuje na to wyrażenie: zawrócę cię i włożę wędzidło (Ez 38,4). Ostatecznie Gog padnie na wzgórzach Izraela z wszystkimi swymi zastępami i narodami. Tam zostanie połamany jego łuk i będzie dany na żer ptakom drapieżnym i zwierzętom (Ez 39,1-4). Brak jednak bliższej perspektywy czasu, w zestawieniu z dokonanymi już faktami, robi wrażenie zapowiedzi mglistej, czyli bardziej, albo z pewnością metafizycznej – duchowej.

Wydaje się, że ścisła identyfikacja historyczna jest niemożliwa i w gruncie rzeczy niepotrzebna. Zasadniczy sens religijny tekstu jest zrozumiały. W tym apokaliptycznym tekście jest po prostu przedstawiona ostateczna konfrontacja pomiędzy dobrem i złem, światłem i ciemnością, ludem Bożym i wszystkimi wrogimi mocami, ludem Boga i ludem diabła z loży iluminackich, całych państw podporządkowanych sekcie antykościoła hybryd ufonautycznych – ostatecznie istocie Goga ! Być może zawierają się tu nawet stare mitologiczne motywy walki pradawnych sil chaosu i ciemności z siłami światła. Wszystko zatem pozwala nam stwierdzić, że jest to ostateczna próba Izraela i jego zwycięstwo nad wrogimi silami, a w związku z tym i ostateczne zbawienie. Zwrócić też trzeba uwagę, że Gog jest nie tylko symbolem zła, ale także prototypem rzeczywistości eschatologicznej.

Nasuwa się jednak pytanie: dlaczego na przestrzeni czasu pomiędzy Ezechielem (38—39), a Apokalipsą (20,8) źródła biblijne nie cytują imion Goga i Magoga oraz dlaczego czynią z nich dwóch władców? Fakt ten zastanawia, ponieważ wiele razy natchnieni autorzy odnoszą się do istotnych elementów omawianego tekstu. Wydaje się, że w literaturze powygnaniowej, między testamentalnej i nowo testamentalnej rozwijają się dwie różne teologie odnośnie do końcowej walki eschatologicznej. Jeden kierunek podkreśla wojnę w świecie potęg niewidzialnych, gdzie polem bitwy jest serce człowieka: świątynia, o której mówił Jedyny i prawdziwy jogin Mesjasz Jezus Chrystus. Drugi natomiast, pod wpływem proroka Ezechiela, pozostaje w jakiś sposób złączony z historią i ziemią Izraela, choć ostatecznie obydwa się łączą, co będzie za chwilkę pokazane. W każdym razie dopiero w proroctwie Apokalipsy przy końcu czasów będzie pokonanych dwóch nieprzyjaciół Pana Boga: reptilianin smok – wąż starodawny oraz Gog i Magog.

Zauważmy, że wyrażenie z Ez 38,2 Gog z krainy Magog zostało tu zastąpione dwoma imionami: Gog i Magog. Rozdzielenia tych imion dokonał judaizm. W apokaliptyce są one symbolem wodza potęg wrogich Izraelowi. Właśnie te wrogie potęgi z dopustu Bożego napadną na Ziemię Świętą (albo, jeśli analizujemy to mistyczno-duchowo, na ludzkie ciało, zaprowadzając wszędzie, w każdej świątyni, ohydę spustoszenia. Tam jednak ulegną ostatecznej klęsce – Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów). Zapowiedź najazdu Goga z krainy Magog ma wyraźne piętno eschatologiczno-apokaliptyczne. Zło zostanie definitywnie pokonane na końcu czasów. Prorok Ezechiel wyraźnie podkreśla absolutną władzę Pana Boga nad światem. Władza ta ma wymiar kosmiczny ! W omawianym tekście widać ostateczny triumf Boga i klęskę obcych narodów. Obraz przekazany przez proroka jest wyzwolony z czasowo-przestrzennych uwarunkowań, co prowadzi nas do tekstu pt.: „Obcy na Alasce – „Biblijnej Północy” – symbole istot innowymiarowycyh oraz filmy dokumentalne„, ale i do doświadczeń duchowych ufologów, kierujących nas ku nadnaturalnej Biblii i do klucza rozumienia kodu mistycznej archeologii.

Wizja ataku Goga i Magoga staje się symbolem Dnia Ostatecznego. Oczekiwane zaś zbawienie przestało mieć wymiary rzeczywistości ziemskiej i narodowej. Przybrało natomiast formę nadziei zbawienia pozaziemskiego, wiecznego i osobowego, co z kolei może być przesłanką by w jakiejś mierze zaakceptować teorię pastora Hoggarda…? Jak pisaliśmy powyżej: „…prorok Ezechiel dodaje do poprzednich zapowiedzi dane, które dotyczą króla północnego – Goga. Pochodzi on z krainy Magog i jest księciem północnych ludów Meszek i Tubal” – kim są wymienione północne starożytne ludy, zwłaszcza według teorii amerykańskiego pastora ?

Czy należą do nich pato elity Aszkeznazu, wraz z eurokołchozowymi członkami loży (sekty klimatycznej), czy może moce piekielne istot nadnaturalnych ? Tu dochodzimi do bardzo ważnego momentu. Wiele lat prelekcji, pochodzących z badań doktora Krajskiego, ale i sporego grona międzynarodowych badaczy, w tym wspominanego tu Michaela Hoggarda, wykazują dobitnie, że loże wolnomurarskie, to w gruncie rzeczy wysublimowany hitleryzm NWO. Hitler i jego ideologia „Nowej Wspaniałej Rzeszy”, to nic innego jak obecna, ciągle działająca sekta Lucis Trust oraz jej pochodne !

Schemat jest zawsze ten sam: zjednoczenie lucyferian pod sztandarem Antychrysta – może przybierać różne formy, chodzi zawsze o to samo. Przez wiele lat drążyliśmy te tematy, bardzo pomocnym stał się nie tylko doktor Krajski, pastor Hoggard, ale i ufologia, zwłaszcza chrześcijańska. Kluczowym jest tu fakt duchowego zjednoczenia z UFO istotami-demonami pato elit, klasy politycznej i finansowej w czasie okultystycznych praktyk ! UFO-demony oraz wymienione grupy, albo ludy iluminackie (z północy) są ze sobą połączeni silną więzią, dążą także, jak pamiętacie, do połączenia się fizycznego, do zmieszania się ich nasienia z nasieniem ludzkim ! Ogromna ilość polityków jest w szponach demonów. Jeszcze to ukrywają, ale już coraz mniej.

Naszym zdaniem są wymienieni w przepowiedni o Gogu i Magogu (początkowy ideolog Albert Pike zwłaszcza). Część z nich będzie chciała zaatakować Izrael, ten fizycznie istniejący, Izrael rabinów, a część już teraz, razem z Gogiem, atakuje Prawdziwych Żydów. Jako Prawdziwi Żydzi jesteśmy coraz bardziej prześladowani, co jest zgodne z mistyczno-duchowym rozumieniem proroctwa o Gogu i Magogu, pamiętajmy: przychodzącym z północy ! Nie można jednak wykluczyć i działań w wymiarze materialnym, będącym przedłużeniem duchowego, a to może wskazywać na Nowych Hitlerowców NWO, zjednoczonych pod wspólnym sztandarem wojska niemiecko-eurokołchozowego Aszkenazu, z innymi plemionami i ludami, by zniszczyć państwo Izrael. Jedno jest pewne, wszystkie te plemiona i ludy pod wodzą Goga, zwycięży Bóg Jezusa Chrystusa, Jego Syn i Duch Święty ! W najbardziej prawdopodobnej interpretacji ponad dosłownej Gog i Magog symbolizują nadprzyrodzone siły, walczące z duchowym Izraelem, z duchowymi Izraelitami… „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.” List do Rzymian 2:28-29

Linki:

Czy już powinniśmy uciekać w góry ? – „kto czyta niech rozumie”

Kiedy Gog i Magog zaatakują Izrael ? Biblijna przepowiednia proroka Ezechiela

Doświadczenia duchowe ufologów, kieruje nas ku nadnaturalnej Biblii i do klucza rozumienia kodu mistycznej archeologii

Sekrety tajnych bractw z 46 stopnia wtajemniczenia – część II

Rabin Zev Porat wyjaśnia zagadkę „porannej gwiazdy” – „obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy”

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ? oraz Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Kiedy nowi hitlerowcy NWO rozpętają wojnę i zaatakują Izrael ?

Odlot Hitlera

Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?

Ks. Natanek ujawnia szatańsko iluminacką cywilizację Goga, działającą już w Polsce – mocne kazania!!

Inwazja Magoga – Chuck Missler czesc 01 (język polski, napisy)

Mistyczne symbole anielskich istot zabierających ludzi do innych wymiarów, tajemnice Biblii- Hoggard

Is Gog and Magog Russia? Dr. Michael Heiser

Kosmiczne tajemnice UFOistot ujawnione ! Duchowy naród z Biblii przybywa by brać wygnańców w jasyr ?

PILNE! Czy mamy do czynienia z wojną masonów? Dr Krajski i J. Kornaś ujawniają nowe fakty!

Wojna Goga i Magoga – ks. dr. Paweł Murziński

UJAWNIAMY! Jak globaliści walczą z Bogiem i religią?! W. Golonka wRealu24! KBC #84

CO MIAŁ NA MYŚLI papież Franciszek? TAJEMNICZA WYPOWIEDŹ o Rosji i Putinie! R. Górski wRealu24!

Antypapież Franciszek BerGOG-lio poświęcił Rosję istotom UFO płodności w ramach loży sankt gallen !!

Istoty anielskie tworzą na niebie pokazy hylemorfizmu ! – analiza nagrań UFO manifestacji

Tajemnica istot hylemorficznych duchowych w energetycznych kokonach jako ich bezcielesnych powłokach

Bramy czasowe iluminackiej (r)ewolucji istot humanoidalnych loży ufonautycznych hybryd GMO Lucyfera

Dobre 10

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *