Czy już powinniśmy uciekać w góry ? – „kto czyta niech rozumie”

Gdyby na chwilę móc oderwać się od zimnej i bezwzględnej siły „Struktur Zła”, to można by odetchnąć, przegrupować siły, zluzować oddziały i prosić o więcej natchnień Ducha Świętego. Czy Polacy są bezpieczni przed nadchodzącym atakiem antychrysta ?! Czy rządy PiS, albo jakieś inne, następujące po nich, są w stanie oprzeć się diabolicznej mocy wspomnianych „Struktur” ?! Może wcale nas nie ochraniają, zamiast tego budują razem z NIMI „Maszynerię Orgoniczną„, jak o tym informuje doktor Krajski ? Co robi w tej sprawie polski episkopat ? Walka toczy się na wszystkich frontach.

Nie tylko w sferze ducha, ale w przestrzeni finansów, ideii-informacji oraz fizyczno-cielesnej. Jeśli chodzi o potajemnie prowadzoną ’kampanię Goga’, to widać ją najlepiej na przykładzie modernistycznej sekty watykanistów, okupującej struktury dowodzenia Kościołem Katolickim. Strefa manipulacji ideami-informacją to domena głównie ośrodków medialnych, natomiast fizyczny atak na ludzkie ciała obserwujemy w obszarach: inżynierii genetycznej, trujących opadów chemtrials oraz spożywczego MkUltra. Wszystkie one mogą objawiać się stanami wyniszczenia organizmu, wiążą się niekiedy ze zmianami w korze mózgowej, prowadząc do zmniejszenia sprawności myślenia, apatii; depresji i przygnębień.

Aby przetrwać napór zła, mającego przyjść z nadprzyrodzonego terytorium – krainy: „najdalszej północy„(Ezech 38:15 i Ezech 39:2), należy uciekać się w obszar 'wysokich badań’, najlepiej duchowych – związanych z duchowością. „Najdalsza północ” to w opinii biblistów „teren” leżący w innym wymiarze ! Wiele wskazuje, że stamtąd przybędzie namaszczona istota, wysłannik Nachasza – Antychryst(Sidious). Rozumienie Biblii nie jest rzeczą prostą, zwłaszcza kiedy mamy ją przyswajać za pomocą duszy, jednak takie rozumienie jest najbardziej fascynujące, wręcz porywające, unoszące w górę – „w góry” nadprzyrodzonej wiedzy – Świętej Nauki („w góry izraelskie” też ?).

Ezech 38:15 Biblia Warszawska: „I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.”

Biblia Tysiąclecia: „i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?”

Biblia Gdańska: „I przyjdziesz z miejsca swego z stron północnych, ty i narodów wiele z tobą, wszyscy wsiadający na konie, lud wielki i wojsko gwałtowne;”

Ezech 39:2 Biblia Warszawska: „I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie.”

Biblia Tysiąclecia: „Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę cię na góry Izraela.”

Biblia Gdańska: „I zawrócę cię, a sześcioraką plagą ścisnę cię, i wywiodę cię z stron północnych, a przywiodę cię na góry Izraelskie;”

Prawdopodobnie wojna „Armagedonu” już się rozpoczęła, możliwe jest również rozumienie ataku Goga (Antychrysta) w obszarze ducha, jako szybko zbliżającego się przemodelowania Świętej Nauki” – dogmatów, na modłę modernistyczną ! Rozwikłanie (duchowych) symboli „gór”(„gór Izraela„), albo „wyżyn niebieskich” jest sprawą szalenie frapującą: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Efezjan 6:12

Obserwatorzy tajemniczych zjawisk społeczno religijnych uważają, że rozpoczęto przygotowania do zaprezentowania „ohydy spustoszenia”, przysposabia się do niej nie tylko cały świat, ale pewne procedury w Kościele Katolickim Kosmicznym i Megalitycznym na ostateczne rozprawienie się z najświętszymi sakramentami, z mszą świętą ! Jeżeli atak nastąpi, albo co bardziej prawdopodobne już następuje z „wyżyn niebieskich” – „najdalszej północy„, a doktor Haiser twierdzi, że „najdalsza północ” powinna być tłumaczona jako „wyżyny północy„, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, i tak jak to doradza Zbawiciel, powinniśmy uciekać „w góry„, „w górne rejony” – duchowych badań ?!

Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Ew. Mateusza 24:15 (Specjalny sygnał jakim jest zwrot „kto czyta niech rozumie„, to znacznik, iż ten werset powinien być rozumiany bardzo specyficznie ! Jak i na czym polega owa tajemnicza specyfika…?)

Proszę zobaczyć co pisze w 1 Księdze Henocha 21:1-6 „Następnie udałem się na miejsce, w którym nie było nic. Ujrzałem tam rzecz straszną – nie było tam ani wysokiego nieba, ani utwierdzonej ziemi, ale przygotowane pustynne i straszne miejsce. Ujrzałem tam siedem gwiazd nieba związanych razem jak wielkie góry, które płonęły jak ogień. Następnie powiedziałem: „Za jaki grzech związano je i dlaczego je tam wrzucono?” Uriel, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną i mnie prowadził i który był wśród nich przywódcą, zwracając się do mnie rzekł: „Henochu! O kogo pytasz? O kogo tak troskliwie rozpytujesz? Są to gwiazdy, które przekroczyły przykazanie Pana Najwyższego. Zostały związane [ do czasu] , aż spełni się dziesięć tysięcy wieków liczby, [ czyli liczba] dni ich grzechu”. Pamiętacie państwo film o istotach z innego wymiaru, o (anielskich ?) bytach przypominających „gwiazdy”…? Mogą być również nazywane „górami”.

Duchowe badanie naukowe rozpoczyna się od ustalenia tematu jako problemu naukowego. Na tym etapie ustalany jest problem i formułowany jako temat badania. Na przykład: czy władza w Watykanie należy do nieformalnej grupy modernistów Goga i Magoga, albo, czy zgodnie z przepowiednią Maryi Dziewicy w Trzeciej(Czwartej) Tajemnicy Fatimskiej Watykanem zawładnie Diabeł ?, można się również zastanawiać szerzej na rozumieniem „biblijnych symboli”, o których wspominaliśmy w serii artykułów i starać się je, ich rozumienie, odnieść do „gór” (Ducha Świętego) – „gór izraelskich” – czyli: rabinów, proroków, Ojców Kościoła – doktorów kościoła, aniołów (patrz wyżej Ks. Henocha) „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.” Ew. Mateusza 17:20

July 1995 photo of His Holiness Pope John Paul II admiring the Alpine panorama during his vacation at Les Combes, Italy.

Badania naukowe chrześcijan to prace podejmowane przez badaczy duchowej archeologii, lub zespół badaczy, w celu osiągnięcia postępu wiedzy biblijnej oraz ustalenia nowych twierdzeń w obszarze ich rozumienia, a takze interpretowania przekazu Biblii ponaddosłownie. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach: dąży się do odkrycia dotąd nieustalonych nowych zależności w Piśmie Świętym, których nikt wcześniej nie badał, korelacji informacji biblijnej z dziejącymi się obecnie zdarzeniami, w ramach DUCHOWEJ symboliki podważa się istniejący materiał materialistycznego podejścia do zagadnień DUCHOWO natchnionego Pisma Świętego – oraz chce się na to miejsce udowodnić inne, nakierowane  bardziej ku rejonom nadprzyrodzonym, podejmuje się próbę poszerzenia istniejących już badań, aktualizuje istniejących prac i ich wyniki ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezaktualizacji.

Jednym z prawdziwych generałów kosmiczno duchowej bitwy Efezjan jest Ks. Natanek. W ciągu ostatnich lat doświadczył wielu dotkliwych ataków „z wyżyn”, wszystkie je dzielnie przetrwał. Nie tylko to, Ks. Natanek prowadzi poważne badania nad duchowością, wznoszące/wynoszące wojska – rycerzy „na góry” ! Oczywiście należy starać się sumiennie śledzić jego wykłady, by na froncie przetrwać, są napełnione Naukami z „gór(y)”, z pewnością wspomaga go w walce Maryja Dziewica i Aniołowie Boga YHWH.

Jeśli ktoś nie jest w stanie słuchać jego natchnionych kazań, to może uciekać „w góry” Jana Pawła II, „wyżyny” Ojców Kościoła – doktorów Kościoła, lub znając język angielski, przebywać na wzniesieniach (wzniosłych wykładach) Chucka Misslera. Na przykładzie Ks. Natanka widać jak zacięta jest to bitwa. Pamiętamy jego straszliwe zmagania się z mocami piekielnymi, gdy ujawniał tych „z wyżyn” – „duchowe pierwiastki zła” – „Struktury Zła” – jak je nazywał święty Jan Paweł II. Na szczęście sytuacja się odmieniła i przybył „z wysoka – z gór(y)” arcybiskup Jędraszewski, który walczy po naszej stronie, po stronie trydenckich tradycjonalistów .

Katolicyzm nie jest jednakowy, nie jest taki sam w każdym kraju. Można przypomnieć, nie wymieniając  nazwiska, pewnego słynnego biskupa, słowa które wypowiedział świadczą o istniejących odmianach katolicyzmu, w jednym ze swoich luznych kazań stwierdził mniej więcej tak: „Nasz polski katolicyzm nie jest gorszy od innych, a nawet lepszy…”. W Polsce mamy naszą własną odmianę katolicyzmu ! Jesteśmy jako państwo zespoleni z nim, dzięki Bogu jest naszą ostoją.

Na zdjęciu kardynał Sarah – oficjalnie i walecznie, najbardziej tradycjonalistyczny watykański hierarcha…

Jest państwowo twórczy, o czym ciągle przypomina Ks. Natanek i inni propolscy kapłani. Katoliccy duchowi wojownicy – Rycerze Niepokalanej, co chwila podkreślają, za Ojcami Kościoła, że zanim udamy się do nadprzyrodzonej „Ziemi Obiecanej„, zanim przejdziemy przez specjalną strefę-„rzekę” do innej rzeczywistości: „A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój…” Ks. Powt. Prawa 27:2, powinniśmy dbać o polskie państwo i zamieszkujący je Lud Boży. W miarę naszych możliwości należy rozgłaszać tajne posunięcia rozsiewaczy „nauk demonów„(1 Tym 4:1) nowego porządku (sekty watykańskich modernistów) ! „wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.” Ew. Łukasza 12:3

Ucieczka „w góry„, jeśli to możliwe, powinna być prowadzona z pomocą Ojców Kościoła: „Warto się zastanowić, dlaczego Ewangelista stwierdził, że Zbawiciel udzieliwszy nauki o królestwie Bożym, o ponownym narodzeniu, o Duchu Świętym i o narodzinach z Ducha, nazwał to wszystko sprawami ziem­skimi. Nic z tego nie jest przecież sprawą ziemską, gdyż wszystko to są sprawy niebieskie.

Można by stwierdzić, że Jezus nie powiedział: „Mówiłem wam o rze­czach pochodzących z ziemi„, lecz: „o tym, co ziemskie„. „Ziemskimi sprawami” nazywa to, co może być pomocne i zrozumiałe dla ludzi, którzy jeszcze przebywają na ziemi. Co bowiem Bóg w darze udziela ludziom, z natury swej nie jest ziemskie, lecz niebieskie. O tym, że wszystko, co ludzie otrzymują na ziemi, pochodzi z wysoka i jest niebieskie, pisze Jakub: „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca Światłości” Jakuba 1:17; a rzekł tak, gdyż dowiedział się tego od Zbawiciela, który powiedział: „Ojciec z nieba da to, co dobre, tym, którzy Go proszą„Ew. Łukasza 11:13.

Ponieważ pewne dary pochodzące od Boga mogą być udzielane tym, którzy po części poznają, inne zaś tym, którzy osiągną doskonałość w przyszłym wieku, kiedy to po przybyciu tego, co doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe, przeto słusznie powiedziano: „Jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?„Ew. Jana 3:11 Bo kto nie wierzy w to, co częściowe, nie uwierzy też w to, co doskonałe.” cytat Ojciec Kościoła.

„i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?” Ezech 38:15 W najbardziej prawdopodobnej interpretacji ponad dosłownej Gog i Magog symbolizują nadprzyrodzone siły, walczące z duchowym Izraelem, z duchowymi Izraelitami„Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.” List do Rzymian 2:28-29

W związku z tym proszę zapoznać się z urywkiem treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej – wizji: „Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji (…)”. Natomiast w Księdze Ezechiela 39:1 czytamy takie oto zdanie: „Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal.  Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę cię na góry Izraela.  Złamię ci łuk w lewej ręce, a wytrącę strzały z prawej.” (Proszę sprawdzić tekt pt.: Zakazane prace symbolicznej analogii)

Linki:

Pierwszym musi być koniecznie tekst o tytule: „Błagajmy ! Prośmy na kolanach o zmiłowanie Pana, by nauczył nas „nauki Tego, który Go posłał” – część II (Prawdziwa Judea, prawdziwych Żydów)„, drugim powinien być UFO-Holizm, a to dlatego, że sprawa „najdalszej północy” ma szerszy aspekt, niż tylko nasz ziemski wymiar.

UFO-Holizm

W tym temacie polecamy szczególnie Święty alchemiczny, rozumny naród, który kocha – II część przygotowań, albo wprowadzenie do duchowej archeologii, również odsyłamy do: Rabin Zev Porat wyjaśnia zagadkę „porannej gwiazdy” – „obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy”dodatkowo prosimy sprawdzić tekst pt.: „Ogrodnicy, siewcy, rybacy, myśliwi i żniwiarze”

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”

Zakazane prace symbolicznej analogii

Starożytne kosmiczne papirusy częściowo odkodowane !

Wszyscy jesteśmy słabi i potrzebujemy miłosierdzia by przerwać sieci, by odbić pociski !

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recall’)

Alex Jones ujawnia badania genetyków – starożytny Egipt był zasiedlony przez białych !

Najwyższa cywilizacja anielska – mistyczna – katolicka – cognitio Dei experimentalis

„Europejskie wartości” to usuwanie krzyży. Abp Jędraszewski dla PCh24.pl

Abp. Marek Jędraszewski: lewacy nie umieją uszanować ludzkiego życia

Kuria we Florencji oddała ziemię w ręce muzułmanów, aby wybudowali meczet

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Starożytna niebieska materia

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

„Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” – duchowa wsobność ludzkiego „poruszania się”

Starożytne drogocenne perły

„a nam księża każą głupiemi być” – ἐξήγησις eksegesis

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz o „Amoris Laetitia”: mamy do czynienia ze schizmą

Obawiają się kar ze strony twórców Amoris Laetitia

Amoris Laetitia – chaos w Kościele narasta

Koniec początku, a może początek końca

Homopropaganda w katedrze. „Conchita Wurst” gwiazdą „modlitewnego” spotkania

Amerykański Departament Stanu broni TVN przed karą od KRRiT

„Amoris laetitia”. Głos polskich biskupów koniecznie potrzebny

Amerykański raper Eminem oświadczył, że wstydzi się, że jest biały i ma z tego powodu myśli samobójcze

Papieski order dla promotorki cywilizacji śmierci – SZOK !!!

Duchowa bitwa Mahdiego-Goga z duchowym Izraelem, strzały…

Tajemnica „Najdalszej Północy” oraz polskojęzyczni czciciele magnetytu !

Plan Obcych i ich pomocników nadzorowanych przez Lucyfera, wiszący opętańcy – Hoggard

Duchowe istoty z innego wymiaru „najdalszej północy” w oparciu o biblijną archeologię

Istoty z Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru – Hoggard, Missler – POLECAMY !!!

Czy już powinniśmy uciekać w góry – Kto czyta niech rozumie – Ks. Natanek

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polska kolejny raz najechana

Ks. Piotr Natanek – Procesy oślepiania, ogłupiania, degradacji 10.12.2017 – BARDZO POLECAMY !

Ks. Piotr Natanek – „Kontemplacja Ducha Świętego” 10.12.2017, cz. 100 – POLECAMY !

Tysiące polskich dzieci jest modyfikowanych genetycznie !!! (Jerzy Zięba)

Przyszłość ziemskiej cywilizacji i kontakt z obcymi w oparciu o interpretacje Biblii

Stulecie Fatimy – Nowy Kulturkampf – Krajski, Alex Jones 25.02.2017

Jak odróżnić prawdziwy Kościół od fałszywego ?

https://www.youtube.com/watch?v=g078I-4Jw-8

Wkrótce nikt nie będzie tolerował chrześcijan !

https://www.youtube.com/watch?v=1GH8b9320CI

Istoty z innego wymiaru – Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistow i ufologow

Ks. Piotr Natanek – „Kontemplacja Ducha Świętego” 11.12.2017, cz. 101 – Bardzo dobre kazanie

W wideo poniżej, są dodatkowe opisy istot z innego wymiaru jako światła „gwizady” ?…, wystepuje tam również i inny problem. Na kanale YouTube „Łowcy UFO Streetcap1” jest informacja, że przeszedł on operację serca, co jest udokumentowane przez samego Streetcapa na jego YouTubowym kanale. Możliwe że ma to związek z jego badaniami UFO, albo z tym że go wzięli ?! To podobnie jak z przypadkiem opisanym w tym filmie. Dwoje z tam porwanych też mieli poważne problemy z sercem i chorobę serca po tym jak ich wzięli ufonauci. Możliwe że brak ochrony przez Jezusa przyczynia się do problemów z sercem tych, którzy są zabierani do UFO ? Ten słynny przypadek z ofiarami porwania to wzięcie w Lesie RENDLESHAM, to po nim porwani zaczaęli chorować na serce ! Może odsysają życiową energię i dlatego niektórzy mają problemy ? Tak czy inaczej, jedyną ochroną jest Jezus Chrystus, jak tego dowodzą duchowe raporty ufologa Joe Jordana. Dodatkowo warto nosić święty Krzyż Chrystusowy albo medalik Maryi Dziewicy, poświęcone, oczywiście, by się nie dać porwać…

RENDLESHAM problem BHP, bezcielesne istoty z innego wymiaru ?

Dramatyczne kazanie ojca Pelanowskiego o biskupach

https://vimeo.com/251019531

„Zmiana premiera to najcięższy błąd PiS-u” – Prof. Jerzy R. Nowak: Minął Tydzień #22

Stanisław Krajski: Masoneria, która wsparła Trumpa, wsparła też PiS

Szczepienia czy chipowanie – Ewa Pawela – 27.10.2017

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_Y4XFSGHw

Dobre 44
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *