Jakiś czas temu pisaliśmy o najbardziej niepoprawnej exo politycznej Księdze. Czas się zastanowić nad jej mało uchwytnymi elementami. Nad bytami inteligentnymi zamieszkującymi inne rzeczywistości. Pamiętajmy, że sam Bóg „mieszka w światłości niedostępnej” (1Tym. 6,16). Te niewidzialne stworzenia, razem z Bogiem oddziałują na ludzkość, kontrolują nas, a w odpowiednich momentach sterują, także poprzez brak ingerencji, zostawiając istoty ludzkie na pastwę „złego” 1 List Jana 5:19 (Wszystkie zamieszczone w artykule zdjęcia to pojazdy bogów, anomalie, lub konstrukcje znajdowane na innych ciałach niebieskich)

mars-dome-opportunity-mars-rover

31-c09e2e619493-MOON

828b9bcf0a1515da7883a4bbfdabac76Cywilizacja łacińska zwana także cywilizacją zachodnią oznacza cywilizację ukształtowaną w Europie, jej podstawą jest przekaz Biblii. Z czasem ten typ cywilizacji objął takie tereny jak obie Ameryki, Australię i Nową Zelandię. Tak rozumiany Zachód często przeciwstawiał się Wschodowi bizantyjskiemu i muzułmańskiemu, przeciwstawiał, bo obecnie jesteśmy świadkami zmiany cywilizacyjnej, a ta pociąga za sobą zmianę duchowości, można śmiało założyć, albo uznać, że w pierwszej kolejności nastąpiła zmiana zbiorowego ducha, który w pewnym momencie dziejów, został odrzucony na rzecz innego, obcego względem chrześcijaństwa. Chcieli byśmy państwu zaproponować bardziej wartościowe spojrzenie na otaczający nas świat, od tego jaki propagują niewidoczne siły – zorganizowanych Struktur Zła, jak je nazywał Jan Paweł II, lub Mocy Zła, określenie Gary Stearmana.

2-14bb4e2b-6df6-40e3-aa71-4f120e65c013121-MERC

mars-kopula02

mars-rover-opportunity_dome_structure_photograph_photo_image_closeupBadając historię wielkich megalitów, tajemniczych zaginionych cywilizacji, dziwnych starożytnych artefaktów, informacji o Vimanach oraz dotykających duszę przekazów pradawnej ludzkości, można odnieść wrażenie, że świat poprzedniej ludzkości był baśniowy, miał w sobie coś z baśni. Przypomnijmy, baśń to odmiana bajki, a właściwie „bajka magiczna„. Bajka magiczna (fantastyczna) zwana bywa niekiedy właśnie baśnią. Terminy, które się do niej stosuje, określają jej cechę podstawową, czyli elementy fantastyczne, cudowne, bądz czarodziejskie, mające przewagę nad realnymi i ludzkimi.

4

1-Mercury0528825-M

UFO, UFOs, iwatch, paranormal, sightings, MUFON, February, archaeology, sex, Big foot, yeti, Enterprise, astronomy, science, Stargate, Bill Gates, Moon, buck rogers, AI

UFO, UFOs, iwatch, paranormal, sightings, MUFON, February, archaeology, sex, Big foot, yeti, Enterprise, astronomy, science, Stargate, Bill Gates, Moon, ovni, AI, ipad,Są to pierwiastki te same, które występują w ufologii, demonologii, angeologii, pradawnych kultach, wszelkiej religii, często wyrastają z dawnych wierzeń magicznych. Badacze sądzą, że od struktur religijnych różnią się tym tylko, że nie mają oficjalnego uznania, nie wchodzą do kanonu wierzeń, reprezentowanego przez taką czy inną organizację religijną. Należy dodać, że jest to bardzo powierzchowne i ogólne twierdzenie, bo prawdziwa religia opiera się na objawieniu Jedynego Boga YHWH, a tamte są, lub często były ułudą, demonicznym zwiedzeniem, czy niezatwierdzonym przekazem anielskim. Oczywiście same Pismo Święte w sporej części opiera się również na anielskim objawieniu, jest nim naszpikowane: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą(…)imię moje jest w nim” Ks. Wyjścia 23:20-21

32-hexagon-moon-alien-face

UFO, UFOs, sighting, sightings, alien, aliens, et, W56, Angelina Jolie, moon, luna, surface, building, base, structure, anomolie, 2012, octoberalien

monolitZwiedzenie pochodzące od istot nadprzyrodzonych może być w odbiorze tak samo realne, jak każde inne doświadczenie, i raczej nie opiera się na prawdzie jaką jest starożytny Jezus Chrystus – Alfa i Omega – Alef i Taw, Ojciec i Duch Święty – Ruah-Ha Kodesz. W baśni dominują elementy fantastyki; opowiada się w niej o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach. To wszystko znajduje się w Biblii, jednak w przypadku tej ostatniej mamy fakty, a nie jak to usiłują nam wmówić materialiści marksiści i lewacy: jakoby wymysły „szalonych Hebrajczyków”. Baśń jest utworem nasyconym cudownością związaną z wydarzeniami magicznymi, w Świętym Przekazie nazywanymi cudami.

4124124124Poniżej i powyzej obiekt na powierzchni Księżyca oraz na czarnym tle w przestrzeni kosmicznej ! Więcej w dołączonych filmach

000076869688

luna36_25

amazing__nasa_caputers_amazing_structure_on_mars__217143Bóg Hebrajczyków dokonał wielu cudów, jednym z nich było rozdzielenie się wielkiej wody. Według Starego Testamentu, kiedy Izraelici opuszczali niewolę egipską w drodze do Ziemi Obiecanej, Jahwe za pośrednictwem Mojżesza sprawił, że morze się rozstąpiło. Mojżesz i Izraelici uciekli przez jego środek, co liczne tzw. naukowe filmy tłumaczą jako przypadkowe działanie sił natury, byle jak najdalej od potęgi mocy Bytu YHWH („Bóg nie jest czarodziejem z magiczną różdżką” – powiedział papież Franciszek) Te same środowiska, które oficjalnie poddają w wątpliwość relację Ducha Świętego i Proroków, wierzą w istoty nadprzyrodzone, mające im podpowiadać i wyjawiać tajemnice innych. Apokalipsa mówi nam, że ludzkie organizacje „niosącego światło”, wyznają istoty baśniowe jako realnie istniejące, oni mają nad sobą władcę, anioła świata podziemnego – Apokalipsa 9:11

8578645784MYSTERY Space „Crash Sites” Proof Of Ancient Alien War? 3/14/17

625645625642

b3bf9367fabe487c077bb74ef76dfe5a

moon-anomalyCzeluść w starogreckim to abyssos, tłumaczy się ten wyraz jako nieskończoną głębię, dolny poziom świata widzialnego, w skład którego wchodzą podziemie, ziemia i niebo (ale nie są one Szeolem lub Hadesem). Abyssos to w Septuagincie pierwotny ocean, chaos (hebr. tehom), głębiny morza, lub ziemi. Abyssos – czeluść, to miejsce zesłania złych sił. Do czeluści prowadzi specjalna droga – studnia, a jej otwarcie grozi wyzwoleniem znajdujących się tam mocy/istot („Mantra CERNu – potencjalność materii pierwszej„)

 Kto i po co wlatuje do wulkanów ?maxresdefault (1)

2D2CE12700000578-3263888-image-a-12_1444244623241

Snap_2017.03.12 06.27.27_016Baśń ukazuje dzieje ludzkich i nieludzkich bohaterów swobodnie przekraczających granice między światem realistycznym, a sferą działania sił nadnaturalnych, innych wymiarów rzeczywistości, podobnie jak w przypadku udokumentowanych spotkań z istotami UFO. W Biblii znajdujemy opis takich momentów, przykładowo jednym z nich jest porwanie do Nieba Eliasza „A gdy szli i idąc rozmawiali, oto wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwu, i wstąpił Eliasz przez wicher do nieba.” 2 Królewska 2:11

6-Matabei_high_res-MERC-Copy

base, moon,UFO, UFOs, sighting, sightings, paranormal, anomaly, moon, surface, rover, china, russia, ames, tech, technology, gadget, politics, news, secret, obama, ape

457445764646

4884688767

Fantastyczny świat baśni jest zaludniony krasnoludkami, skrzatami, czarownicami, wróżkami, dobrymi i złymi duchami, królewiczami, rycerzami; prawie wszystkie te postacie znajdujemy w UFOlogii, a po uzmysłowieniu sobie odkryć zakazanej archeologii, pracach Briena Foerstera, Marzulliego i innych, w temacie odnajdowanych szkieletów istot humanoidalnych, uznajemy, że świat starożytny był do pewnego stopnia baśniowy, wliczając w to rzeczywisty odpowiednik Władcy Pierścieni. Jednym z najpoważniejszych badaczy baśniowego fenomenu UFO jest Jacques Vallée. Vallée po raz pierwszy zauważył niezidentyfikowany obiekt latający (UFO) nad swoim domem w Pontoise w maju 1955 roku. W połowie lat 60., podobnie jak inni naukowcy badający sprawę NOLi, Vallée chciał uwierzytelnienia Hipotezy o Istnieniu Życia Pozaziemskiego (ETH).

797977897

military, alien, aliens, ET, UFO, UFOs, Mark Zuckerberg, sightings, CTR, scott waring, archaeology, science, EBE, Ninja, astronomy, science, area 51, Bill Gates, Obama, ov

mars-anomalieBadacz Jerome Clark utrzymywał wówczas, że dwie pierwsze książki Vallée na temat UFO, stanowią najbardziej wysublimowaną naukową obronę hipotezy ETH. Jednak do roku 1969 poglądy Vallée uległy zmianie. On sam przyznał publicznie, że hipoteza Istnienia Życia Pozaciemskiego – ETH jest mocno zawężona i pomija wiele istotnych danych. Vallée rozpoczął badania nad relacjami między UFO a sektami, religią, aniołami, spirytyzmem, kryptozoologią i parapsychologią. Powyższe powiązania zostały po raz pierwszy opisane w trzeciej książce Vallée Paszport do Magonii: Od folkloru do latających talerzy (Passport to Magonia: From Folklore to Flying Saucers.). Jako alternatywę dla hipotezy mówiącej o nawiedzaniu Ziemi przez istoty pozaziemskie, Vallée wysunął hipotezę wielowymiarowości tych zjawisk, co wielokrotnie potwierdzają raporty ufologów.

marte27_25Jest ona w pewnym stopniu rozszerzeniem hipotezy ETH, jednak według nowej („starej” Biblijnej) teorii rzekome istoty pozaziemskie mogą pochodzić zewsząd, niekoniecznie z kosmosu. Mogą one funkcjonować poza czasoprzestrzenią, w innych wymiarach, a zatem koegzystować z ludźmi, pozostając niezauważalnymi ! Przeciwstawiająca się popularnej hipotezie ETH, materialistycznie uwarunkowanych badaczy, teoria Vallée została chłodno przyjęta przez indoktrynowanych ewolucjonizmem amerykańskich ufologów, skutkiem czego zaczęto postrzegać go jako wyrzutka. Istotnie, Vallée sam siebie określa jako „heretyka pośród heretyków”. Nic dziwnego, w polskiej ufologii do dziś mamy rzeszę wierzących w „spawane pojazdy”, zdolne przelecieć miliardy lat świetlnych.

o-MARS-DOME-570 (1)Swe poglądy i sprzeciw wobec hipotezy ETH, Vallée podsumował w swojej kolejnej pracy, Five Arguments Against the Extraterrestrial Origin of Unidentified Flying Objects (Pięć argumentów przeciwko pozaziemskiemu pochodzeniu UFO), opublikowanej w Journal of Scientific Exploration (dzienniku badań naukowych) w 1990 roku. Tak jak dziesiątki tysięcy Ziemian tak i Valee osobiście widział NOLa, nie trzeba nas przekonywać, że UFO istnieje, stanowi nieznane dotąd zjawisko, a znane fakty nie potwierdzają powszechnego przekonania o kosmicznych korzeniach „kosmicznych przybyszów”, chyba żeby wierzyć w to co same o sobie mówią. Pięć wyszczególnionych poniżej argumentów neguje założenia hipotezy o Pozaziemskim Pochodzeniu Ufonautów, a może wskazywać na baśniowy charakter wizytujących:

– Niewyjaśnionych, bliskich spotkań z UFO jest znacznie więcej, niż potrzeba by było do zaakceptowania istnienia jakiegokolwiek innego zjawiska, nad którym byłyby prowadzone badania

– Zbliżona do ludzkiej budowa ciała rzekomych „kosmitów” zdaje się nie potwierdzać ich pozaziemskiego pochodzenia, i nie jest biologicznie przystosowana do podróży kosmicznych, uznając OBJAWIAJĄCE się istoty humanoidalne jako te istniejace w ciałach materialnych-biologicznych, a nie stworzonych technologicznie surogatach, ale nawet i takie założenie pogłebia baśniową tajemnicę.

– Tysiące raportów odnośnie uprowadzeń ludzi przez UFO zaprzecza hipotezie genetycznych i naukowych eksperymentów przeprowadzanych na ludziach przez osobników obcych, wysoko rozwiniętych gatunków !

– Zasięg zjawisk opisanych w historii ludzkości świadczy o tym, że UFO nie jest odkryciem współczesnym

I najważniejszy podpunkt: – Rzeczywista zdolność UFO do manipulowania czasem i przestrzenią wskazuje na liczne, bardziej radykalne alternatywy ! (tj. Anielskie, demoniczne)

Iapetus_006Vallée uważa, że istnieje prawdziwe zjawisko UFO związane z inną niż ludzka formą świadomości, kontrolującą czas i przestrzeń. Zjawisko to było obecne przez całą historię ludzkości i przybierało różne formy w różnych kulturach. Według niego, forma inteligencji odpowiedzialna za to zjawisko próbuje ingerować w stosunki społeczne, używając podstępu w kontaktach z ludźmi ! W swoich badaniach doszedł do wyjątkowo ciekawej konkluzji, iż wszyscy: „wydają się manipulowani przez jedną i tę samą, centralną, bardzo bogatą i silną organizację (’apokaliptyczną bestię’), której celem jest zniszczenie zachodniej kultury i zastąpienie jej czymś w rodzaju dyktatury religijnej lub militarnej” Jedyna i prawdziwa „baśń” Biblii Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, nie anielskiego (ufonautycznego), ma być zastąpiona horrorem.

volcano-colima-ufo-2015Praca z 1975 roku autorstwa Vallée, Messengers of Deception (Posłańcy Oszustwa.) jest uznawana za ważną rozprawę socjologiczną, ponieważ dotyczy ona ludzi, którzy doświadczyli kontaktu z UFO oraz związanych z tym wierzeń, a to wszystko zestawione jest ze zjawiskiem UFO samym w sobie. Vallée przedstawia również inny aspekt zjawiska UFO, którym jest manipulacja ludźmi przez ludzi. Świadkowie tego zjawiska poddani są starannie zaplanowanej manipulacji, która ma na celu skłonić ludzi, aby uwierzyli w ingerencję istot pozaziemskich.

Tylko kąty proste marsjańskich 'artefaktów’

0077777778

007777777

Iapetus_7Motywem takiego podstępu jest prawdopodobnie chęć przemiany ludzkiej społeczności, załamania przestarzałych wierzeń i zapoczątkowanie nowych. Vallée nie jest w stanie powiedzieć, kto lub co za tym stoi, a tylko, że dowody, jeśli je dokładnie przeanalizować, świadczą o ukrytym planie omamienia ludzkości za pomocą psychotronicznej technologii. Jest mało prawdopodobne aby, jak się powszechnie twierdzi, rządy ukrywały dowody istnienia istot pozaziemskich. Co więcej, jest bardzo prawdopodobne, że autorzy spisku chcą, abyśmy tak właśnie myśleli. Vallée uważa, że cała sprawa jest dodatkowo komplikowana przez science fiction i ludzi o wątpliwej wiarygodności. Jacques Vallee próbował zainteresować Spielberga alternatywnym wyjaśnieniem tego zjawiska. W wywiadzie dla Conspire.com Vallée powiedział „Mówiłem mu, że cała sprawa może być jeszcze bardziej interesująca, jeśli nie chodzi o istoty pozaziemskie. Odpowiedział, że prawdopodobnie mam rację, ale nie tego oczekuje publika. To jest Hollywood i chcę dać ludziom to czego oczekują.”

Bóg ma nieograniczone moce i możliwości stwarzania ! („Jest czarodziejem i posiada magiczną różdżkę” !)

c6e-lqevqaapafk

c6k3w9-wsaivnwqW artykule z dnia 11 marca 2017 twórca portalu Innemedium donosi o odkryciu dziwacznego księżyca Saturna. Zdjęcia (powyżej) pochodzą z sondy Cassini i przedstawiają coś co przypomina zlepek dwóch wielkich kropel płynnej skały. Ktoś, jakaś moc, połączyła je w jeden obiekt. Naukowcy (ewolucjonistyczni) będą tak długo myśleć, aż wymyślą swoją hipotezę (naukową baśń dla dorosłych !), zaprezentują ją w naukowych periodykach i zamkną usta wszystkim, którzy nie zgadzają się na indoktrynacje kosmicznym darwnizmem. Powyższy „przypadek niedokończonego” księżyca Saturna nie jest jedynym, istnieje tam jeszcze bardziej dziwne ciało Japet-us’a. Również wygląda na „zrobionego-zlepionego” z dwóch połówek !

101213075121_1_900x600

Iapetus-erosion3

Iapetus_22

189028main_iapetus-91828Jako kreacjoniści wierzymy, na podstawie fizycznych śladów oraz Pisma Świętego, że żyjemy w stworzonym Układzie Słonecznym, zaprojektowanym przez Inteligentnego Projektanta. Pozostaje kwestią sporną co się działo po tym jak pojawiła się pierwsza ludzkość (Niektórzy wierzą, że było coś przed tym). Kto ingerował w wygląd planet, czy ktoś je „przestawiał”, regulował, coś tu zmieniał, a może jak twierdzą chrześcijańscy poszukiwacze, trwała wojna aniołów i demonów ? (Trwa cały czas…)

monolith4

p048t62h

8-mercury-alien-entrance

maxresdefault (2)Tajemniczy Super Byt „zamieszkujący światłość niedostępną„(1Tym. 6,16) zmaterializował tworzywo i ukształtował planety, dla wielu materialistycznie nastawionych badaczy Układ Słoneczny jest czymś zbyt skomplikowanym. Nie potrafią wyjaśnić jego struktury, zbyt wiele rzeczy w nim nie pasuje do ich teorii: „Istniało wiele wyjaśnień sposobów jego powstania i każdy z nich upadł. Wyniki badań zaprzeczają obecnym teoriom powstania Układu Słonecznego. Najbardziej popularny pogląd głosi, że Układ Słoneczny powstał z wirującego obłoku gazów i pyłów. Jeżeli Słońce, planety i Księżyc powstały z tego samego materiału to powinny być do siebie podobne. Jednak każda planeta jest wyjątkowa. Skoro 85% Słońca to wodór i hel to Ziemia, Mars lub Wenus powinny mieć podobny skład. Tymczasem mniej niż jeden 1% pierwiastków tych planet to wodór lub hel.Skoro Układ Słoneczny ewoluował, to wszystkie planety powinny obracać się w tym samym kierunku.

856858857

4646366464646Jednak Pluton i Wenus obracają się w kierunku przeciwnym, a orbita Uranu jest pochylona na jeden bok i zatacza koło. Wszystkie księżyce powinny okrążać swoje planety w ten sam sposób, lecz przynajmniej 6 z nich krąży odwrotnie, co więcej Neptun, Saturn i Jupiter mają księżyce poruszające się w obydwu kierunkach. Powiększanie planety przez wiele małych kolizji dałoby w rezultacie prawie nieruchomą planetę, gdyż oddziaływania ciał byłyby samowyrównujące. Ale wszystkie planety obracają się, niektóre szybciej niż inne. Rozrastające się planety gazowe jak Jupiter stanowią dla ewolucjonistów przeszkodę nie do pokonania ponieważ gazy szybko rozpraszają się w przestrzeni, w próżni i nawet młode gwiazdy podobne do naszego Słońca nie mają wystarczającej ilości krążącego wodoru lub helu żeby wytworzyć choć jeden Jupiter.

8578645784Powyżej Księżyc, poniżej Japetus

SATURNS MOON IAPETUS--STRANGE STRUCTURE--CASSINI IMAGES--RICH HOAGLAND--COPYRIGHT NASANaukowcy nie mają odpowiedzi na pytanie dlaczego 4 planety mają obręcze i dlaczego każda z nich jest tak niepowtarzalna. Teorie na temat początków księżyców są także chybione. To, że pierwiastki księżyca są tak różne od pierwiastków Ziemi. A płaszczyzna obrotu księżyca różna od płaszczyzny jej obrotu wokół Słońca i wokół własnej osi dostarcza mocnych dowodów na to, że księżyc od początku poruszał się po własnej orbicie. Nie ma żadnych dowodów na to, że układ planetarny mógł powstać przy pomocy czysto mechanicznych środków.

463635636O jakimś tajemniczym kosmicznym monolicie jest mowa w filmie „Obcy z piekła (napisy PL)” !

Snap_2017.03.12 15.42.58_006Przejdzmy do sedna, a mianowicie do otaczających nas niewidzialnych duchowych stworzeń. Zapewne niektóre z nich nadzorują inne, któreś mogły pozostawić ślady swojej działalnośći na planetach Układu Słonecznego. Cały System jest przecież dziełem Wiekuistego. Byty duchowe materializują się też w Ziemskiej rzeczywistości, wzbudzając nie lada zainteresowanie. Jak zwykle, w przypadku opisu niewysłowionej tajemnicy będziemy cytować jednego z Ojców Kościoła: (…)Stosownie do moich poglądów wydaje mi się, że powyższe rozważanie wystarczająco wykazało, iż nie wskutek zupełnego przypadku owe Potęgi dzierżą władze, a pozostałe stany otrzymują obowiązki; przeciwnie – osiągnęły one stopień określonej godności dzięki swym zasługom, chociaż nie możemy wiedzieć ani zbadać, jakie to były uczynki, dzięki którym określone byty zasłużyły na przynależność do określonego stanu.

Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie !

936full-2010-the-year-we-makeDla wykazania jednak sprawiedliwości i prawości Boga wystarczy wiedzieć tylko tyle, że zgodnie ze zdaniem apostoła Pawła „u Boga nie ma względu na osobę„, lecz Bóg udziela wszystkiego raczej stosownie do zasług i rozwoju poszczególnych istot. A zatem funkcja aniołów opiera się wyłącznie na ich zasługach, Potęgi sprawują władzę jedynie dzięki swemu rozwojowi, tak zwane Trony, czyli moce mające władzę sądzenia i królowania, rządzą dzięki swym zasługom, a Panowania nie panują wbrew zasłudze; wśród bytów niebieskich istnieje więc jeden najwyższy i najwspanialszy stan rozumnego stworzenia postawiony w chwalebnej różnorodności obowiązków.

JP2-2001-odyseja-JP2

2010_screenshot08Jeśli zaś chodzi o wrogie moce, które oddały się takiemu zadaniu i powinności, to o nich też trzeba myśleć podobnie, a mianowicie, że nie jest ich substancjalną przypadłością to, iż są „Zwierzchnościami, Władza­mi, rządcami świata ciemności, duchowymi pierwiastkami zła, złymi duchami lub nieczystymi demonami„, i że nie zostały takimi stworzone, lecz stosownie do swych uczynków i postępów w zbrodni takie właśnie otrzymały stopnie zła. Istnieje więc i drugi stan rozumnego stworzenia, który tak bardzo pogrążył się w niegodziwości, że raczej nie chce, niż nie może wycofać się stamtąd, ponieważ szaleństwo zbrodni jest już dla niego rozkoszą i uciechą.

madonnaufo

Snap_2017.03.12 15.42.16_005Trzecim natomiast stanem rozumnego stworzenia jest stan tych duchów, które Bóg uznał za odpowiednie do napełnienia ludzkiego rodzaju; chodzi tu o dusze ludzkie; niektóre z nich dzięki postępowi zostają przyjmowane, jak widzimy, do stanu anielskiego: te mianowicie, które stały się „synami Bożymi” lub „dziećmi zmartwychwstania„; dotyczy to również tych duchów, które porzucając ciemności umiłowały światłość i stały się „synami światłości” oraz przezwyciężywszy wszelką walkę i „czyniąc pokój” stają się „synami pokoju” i „synami Boga„; odnosi się to także do tych, które uśmiercając swoje ziemskie członki i przekraczając nie tylko naturę cielesną, ale również niepewne i kruche poruszenia samej duszy „połączyły się z Panem” i w pełni stały się duchami, ażeby zawsze „być z Nim jednym duchem„, z Nim wszystko rozsądzają, aż dochodzą do tego, że będąc doskonałymi istotami duchowymi „rozsądzają wszystko” dzięki temu, iż w całej świętości oświecone w umyśle przez Słowo i Mądrość Bożą, przez nikogo nie mogą zostać osądzone.(…)

shroud425Możemy śmiało przypuszczać o toczącej się dookoła nas duchowej wojnie, że trwa już bardzo długi czas. Pozostałości na planetach Systemu Planet Słońca mogą być resztkami poprzednich działań. Skutki  bitwy Mocy, lub Struktur Zła z dobrem („Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” Łukasza 18:19) odczuwamy każdego dnia. Są w nią zaangażowani politycy, media i wszyscy którzy są w mocy złego. Wcale nie jesteśmy osamotnieni w tym zmaganiu. Należy ciągle i bez ustanku przypominać o potędze Boga Jezusa, Maryi Dziewicy i Ducha świętego, o miłości jaką darzy ludzkość, o jego baśniowych możliwościach ! Jak nieopisanie wielkie są te cudowne narzędzia „magiczne różdżki” ? Proszę przeczytać co mówi do św. Faustyny Prawdziwy Władca „prostokątów” !

Pokaz w Watykanie… Autorzy Exo-Vaticana ujawniają nowe fakty

Vaticaan-monoliths(…)W pewnej chwili nagle ujrzałam Pana Jezusa w Majestacie wielkim, Który mi powiedział te słowa: – Córko Moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz. – Odpowiedziałam: nie chcę żadnych światów, ja pragnę Ciebie Jezu, pragnę Cię kochać taką miłością, jaką Ty mnie kochasz, o jedno Cię błagam, uczyń serce moje zdolne do kochania Ciebie. Dziwi mnie to bardzo, Jezu mój, że dajesz mi takie pytanie, bo i cóż mi po tych światach, chociażbyś mi ich dał tysiąc, cóż mi po nich, Ty wiesz Jezu dobrze, że serce moje kona z tęsknoty za Tobą; wszystko co jest poza Tobą, niczym jest dla mnie. – W tej chwili nic już nie widziałam, ale jakaś moc ogarnęła duszę moją i dziwny ogień zapalił się w sercu moim i weszłam jakoby w rodzaj konania za Nim, wtem usłyszałam te słowa: – Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą, a to dla głębokiej pokory i ognistej miłości jaką masz ku Mnie.(…) (Dz 587)

Polska-wywyzszona

Linki:

Astronomowie nagrali wiele typów księżycowych budowli oraz UFO istot zamieszkujących Księżyc !

Kosmiczne studio nagraniowe – część I

http://innemedium.pl/wiadomosc/niezwykly-ksiezyc-saturna-wyglada-jak-latajacy-spodek

https://www.youtube.com/user/MartianArchaeoligist/videos

 

Odnośnie dziwnych znalezisk działalności bogów to pierwszymi linkami powinny być te opisujące Bazę ‚obcych’ na Księżycu – Ingo Swann miał rację ?! oraz Głęboką tajemnicę Okeanosa

Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia

Zakazana pamięć i tożsamość – Total recall jest możliwy !

Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a

Teoria przerwy, tohu wabohu

Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan

MYSTERY Space „Crash Sites” Proof Of Ancient Alien War? 3/14/17

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Kosmiczny jasyr – duchowa husaria

„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”

Tajemnice aż do tritos Uranos

Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

 DNA jako szerokopasmowy emiter informacji w środowisku kwantowej logiki Wszechświata

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Cudowne możliwości UFO istot, raport Karli Turner

Tajemnica zmiennokształtnych UFO wyjaśniona ?

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Nowy Porządek Rzeczy, a Kosciół Katolicki… etc.

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Tajemnice aż do tritos Uranos

Ochronny znak z innego wymiaru

Entelecheia w Turzovka

Rycerze Wyklęci

Polska popiera gender i aborcję wśród nieletnich? Cicha akceptacja rządu dla chorej ideologii

Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja

włoscy masoni już w roku 1820 pisali o „zakrojonym na sto lat” planie, według którego „należy otoczenie papieża naszpikować masonami”, tak, by podsuwali mu masońskie, a więc antychrześcijańskie rozwiązania.” Całość tu:  http://www.pch24.pl/komu-potrzebny-bylby-lewicowy-kosciol-,50127,i.html#ixzz4bCJaAaEW

Jeśli chcą państwo dowiedzieć się szybko o co chodzi w dzisiejszym świecie elit, to proszę obejrzeć ten film od momentu 10min i 37sek Okazuje się, że w ostatnich godzinach urzędowania prezydent Obama zrobił rzecz, która dla normalnych ludzi wydawała się niemożliwa !

pobrane

Nieznany Księżyc: budowle, anomalie i obce inteligencje, zarejestrowane przez ziemskie teleskopy!!!

Alien Monoliths Found On Ceres, Mars & Phobos! 3/28/16

Estructuras en Marte – POLECAMY !

https://youtu.be/gZ2GeZNLjEk

WHOA! Proof Of Mobile Alien Bases On The Moon? 3/12/17

2010 – Jupiter Simulation (1984)

Huge Rectangle in Lassell Moon Crater. HD

Istoty z Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru – Hoggard, Missler

Mercury Artifacts – Monolith found on Mercury

https://www.youtube.com/watch?v=KQAoaAj2eA8

Rectangle on Lunar Surface. Best in 1080p

Unknown „Machines” Discovered On The Moon 1/7/17

WHOA! Giant „Alien Sphere” Sitting In Moon Crater? 12/19/16

NEW PROOF That Aliens Own The Moon 3/10/17

Mars 2017, Curiosity Rover

Mystery „Alien Oceans” Discovered All Over Solar System! 10/10/16

Alien City Walls Discovered On Mars & More! 11/29/16

INSANE Discovery Of Giant Alien Object On Moon, New ISS UFO & More! 8/13/16

UFO wlatujące do Wulkanów – POLECAMY !

https://youtu.be/aSTfiA4SdFY

Crashed Saucer on the Lunar Surface? Best in 1080p.

NASA top secret video/pictures about mars 2017 NEW! Vol

https://youtu.be/KdeE3Rf4xk8

NASA top secret video/pictures about mars 2017 NEW! Vol 2

https://youtu.be/ITN5J_uTPAU

Ks. Natanek – Na świecie działa zorganizowane zło

Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem – Marzulli, Stearman, Natanek

Czy katolik powinien przyjmować uchodźców?

Dobre 18
Złe 1

Podobne Artykuły

One thought on “Prawdziwy Władca monolitów

  1. Heya im for the first time here. I found this board and I find It really useful &amp it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me. bkedbckdbeekeked

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *