2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a

W roku 1999, z okazji nadchodzącego roku 2000, mieliśmy wysyp proroctw o końcu świata, a ponieważ 2017 to data setnych objawień z Fatimy, setnej rocznicy Rewolucji Pazdziernikowej, jak i 300-set lecia wyjścia z ukrycia praktykujących członków „Starożytnej Technologii Babilonu„, to wiązać można z taką kumulacją zmian apokaliptycznych. W związku z wymienionymi datami oczekujemy, że wydarzy się coś wielkiego. Amerykanie, zwłaszcza oni, wyczekują „Pochwycenia chrześcijan”, to jest „porwania do nieba”. Wierzy się, że to tajemnicze wydarzenie będzie mieć miejsce na „końcu czasu”, tuż przed Wielkim Uciskiem.  Czas trwania Ucisku wyznaczony został na siedem lat. Określa się to na podstawie siedemdziesięciu tygodni Księgi Daniela.

jakub-rozalski-1920-wykopki-expansion-coversnewWielki Ucisk dotyczy ostatniej połowy 3,5- letniego okresu Ucisku. Czas ten będzie inny ponieważ pojawi się bestia, potwór, antychryst, a Boży gniew będzie wtedy jeszcze intensywniejszy. Dlatego ważne jest, abyśmy w tym miejscu podkreślili, że Ucisk (Prześladowania) oraz Wielki Ucisk nie są pojęciami tożsamymi. W obszarze zagadnień tzw. Końca czasu” (eschatologii, badań dotyczących przyszłych wydarzeń), „Ucisk” odnosi się do pełnego okresu siedmiu lat, natomiast „Wielki Ucisk” dotyczy końcowej części czasu „Ucisku.”

forumkgSam Chrystus używał wyrażenia Wielki Ucisk odnosząc się do końcowego okresu Ucisku. W Ew. Mateusza 24.21 Jezus mówi, „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.” W tym wersecie Jezus odnosi się do wydarzenia z Ew. Mateusza 24.15, w którym odsłania ohydę spustoszenia, człowieka znanego jako antychryst. Odniesieniem do Wielkiego Ucisku jest również werset z Księgi Jeremiasza 30.7, „Biada! Gdyż wielki jest ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.” Wyrażenie „utrapienie Jakuba” odnosi się do narodu izraelskiego, który doświadczy prześladowań, podobnych, albo jeszcze gorszych, niż przeprowadzonych za czasów Hitlera, tak przynajmniej twierdzi wybitny Biblista Chuck Missler.

chuck_misslerWróćmy na chwilę do „Pochwycenia chrześcijan” i zacytujmy tajemnicze słowa Zbawiciela: „…Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem…” (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18). Proszę zwrócić uwagę na moment ” wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana

Stąd też pamiętajmy o Dziejach Apostolskich 1:9, które nas informują: ” Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.  Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».”

jesus-coming-very-soon-jesus-28839466-720-479

ufo-italyPrzyszli chrześcijanie, bo okres ucisku należy ciągle jeszcze do przyszłości, musi się przecież rozpocząć budowa Świątyni Jerozolimskiej, będą porwani w powietrze, na obłoki, prawdopodobnie przez „chmurę-obłok”, coś co może być albo aniołem, albo Boską „technologią” aniołów (Więcej o tym w tekstach „Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…” oraz „Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne„). No ale pozostawmy to na boku, bo do tego czasu jeszcze jest „daleko”. Na razie skupmy się na Polsce i duchowej walce, czy 'nasza’ Ojczyzna będzie jeszcze istnieć gdy nadejdzie Antychryst ? Zresztą czy ona faktycznie jest, czy możemy uznać, że żyjemy w wolnym państwie ? (Patrz audycja „Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, część II„) Nikt nie jest pewien, czy „Antychryst” będzie jedną osobą, lub kilku/kilkudziesięcioma ? Ktoś może zapytać: jako to kilkudziesięcioma ? Według przekazów w wyznaczonym przez Boga czasie, jak wspomnieliśmy nazwanym „czasem ostatecznym”, „końcem czasów” lub „wielkim uciskiem”, duch Antychrysta wcieli się w człowieka (za sprawą szatana), przemieniając go w potwora, który obejmie panowanie nad ziemią przez 1260 dni (3,5 roku), początkowo jako zwiastun pokoju, by później stać się dyktatorem i autorem/realizatorem nowego światowego porządku razem z systemem monetarnym.

3745Zgodnie ze starożytną i Biblijną zasadą „naczynia” Bóg, Duch Boga albo demon może wejść w ciało człowieka ! Że taki proceder ma miejsce w kręgach praktykujących „Starożytną Technologię Babilonu„, zostało udowodnione przez doktora Krajskiego oraz nie bezpośrednio wspomniane w Biblii: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.” (1 Jana 2:18) O tym scenariuszu sądzimy bardziej, o jego realizacji, że spomiędzy „antychrystów” (czołówki globalistów), wyłoni się/objawi główny opętaniec „Antychryst”. Prawdopodobne, że już jest na Ziemi i wydaje rozkazy, choć moment jego ostatecznego opętania (wejścia w niego szatana) jest ciągle jeszcze przed nim, co znakomicie przedstawiono w „Zemście Sithów” III części, skrajnie iluminackiego filmu „Gwiezdnych Wojen”, gdy dokonało się „przeobrażenie” imperatora Palpatine w Dartha Sidiousa (w Antychrysta/potwora – tu do obejrzenia ta diabelska scena w HD)

dlugie-czachy05Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis – KLIKNIJ

klony-tekst04Gdyby ktoś z państwa miał wątpliwości, co do poprawności rozumowania, zgodności charakterów, postaci Gwiezdnych Wojen i wizji „Nowego Wspaniałego Świata” z tajnymi praktykami „Starożytnej Technologii Babilonu„, to odsyłamy do tekstu „Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?” Nie lękajmy się, stańmy się bardziej chrześcijanami (Rycerzami Jezusa/Rycerzami Niepokalanej). Gdy mocniej zaufamy Jezusowi (stając się Jego Rycerzami) pozbędziemy się obaw co do przyszłości i krytycznego momentu iluminatów Palpatine/Sidious/Antychryst/potwór. W Księdze Izajasza 41.10, za pomocą proroka, Bóg zachęca nas: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.”

Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej

sw-_maksymilian_kolbe_2009

Często boimy się przyszłości i tego co się z nami stanie. Lecz Jezus przypomina nam, że Bóg troszczy się o ptaki, zatem o ileż bardziej będzie troszczył się o ludzi? „Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli”. Rycerze Jedi byli uczeni odrzucać strach. Chrześcijanin nasiąknięty Duchem Świętym staje się Rycerzem Jezusa/Maryi. Kluczem przezwyciężenie strachu zatem jest całkowite zaufanie Bogu. Ufanie Bogu jest odrzuceniem strachu. Jest zwróceniem się do Boga, nawet w najtrudniejszych chwilach i poleganiu na nim, jako tym który wszystko naprawi, który wszystko może. Zaufanie to pochodzi ze znajomości Boga, Jego spisanych słów – Biblii oraz świadomości że jest dobry. Tak jak Job powiedział, gdy doświadczał wielu trudnych chwil w swoim życiu, o których czytamy w Biblii, „Choćby mnie zabił Wszechmocny- ufam, i dróg moich przed nim chcę bronić” (Księga Joba 13.15).

Rycerka Chrystusa – św. Faustyna

710199_090403_plock_05_34

Sytuacja duchowych zmagań jest dramatyczna, najlepiej pokazują to sesje egzorcyzmów, prowadzone przez profesjonalnych specjalistów – Egzorcystów Kościoła Katolickiego kosmicznego i megalitycznego. Zaprezentujmy tu taką sytuację. Widać z niej, między innymi, że Rycerze czy to Rycerki Chrystusa/Maryi mają do kogo się uciekać, mogą u nich szukać pomocy ! (…)Dla uwolnienia pewnej kobiety konieczne były nie­mal dwa lata egzorcyzmów z częstotliwością jednego obrzędu tygodniowo. Gdy nasze działania zakończyły się sukcesem, poprosiłem ją, by opisała to, czego do­świadczała w momentach egzorcyzmowania. Oto jej świadectwo: „Potwór —tak określała ona tę złą obecność — trząsł się w niepohamowany sposób, stracił całą swoją po­czątkową arogancję, zdawał się zrozpaczony. Próbował gryźć ręce, które go trzymały, odrzucić krucyfiks, któ­ry został mi położony na piersi i, ku mojemu wielkie­mu bólowi, napluć na niego. Nagle poczułam, że zalewa mnie absolutnie białe, otulające światło, które dawało mi uczucie niezwykle słodkiego pokoju, podczas gdy potworowi przysparzało ostrych bólów, w konsekwen­cji doświadczałam uczucia duszenia i uwalniania jed­nocześnie. To wielkie światło zdawało się zstępować jak rodzaj okrycia, otulając wszystkich tych, którzy znaj­dowali się w tym pomieszczeniu, łącznie ze mną, jed­nocześnie przeszywało jak milion mieczy oczy potwo­ra, który krzyczał, wijąc się i mówiąc, że płaszcz Tamtej (odnosił się wyraźnie do płaszcza Matki Najświętszej) otulał wszystkich nas, którzy byliśmy obecni, i to po­wodowało jego ogromne cierpienie, pod wpływem którego wił się w nieopisany sposób. W końcu wydał niesłyszany nigdy wcześniej krzyk, a ja poczułam we­wnętrzny uścisk, jakby ktoś starał się «wywlec mnie na drugą stronę». Następnie niespodziewanie zapa­nował spokój i cisza, a ja otworzyłam oczy, budząc się z transu, instynktownie odmawiając Zdrowaś Maryjo razem ze wszystkimi znajdującymi się dookoła mnie„(…)

mbczestochowska

Do artykułu proponujemy specjalny cykl wykładów wspaniałego Ks. Natanka pt.: „Rok 2017 to kumulacja diabelstwa – Ks. Natanek” ! Cykl się zaczął z dniem 01/01/2017, jeżeli nic się nie stanie, ktoś go nie zablokuje, to każdego dnia ma być kolejny odcinek, wszystkie na stronie „Rycerzy Chrystusa Króla” YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR-24Umed2tSmJTrguYt0yQ/videos Z tego powodu módlmy się za Ks. Natanka !

1963321634Linki:

W tytule tego artykułu mamy wyraz „rewolucja”, o niej to traktuje tekst pt.: „Nowi emisariusze wszystkich krajów łączcie się !

Pierwsza część tekstu z serii Archeo Star Wars to: Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ? , część druga:  „Hinduskie elementy dżedaizmu – rzeczywistość jest bardziej niezwykła od fikcji

Apokalipsa św. Jana już nie jest o przyszłości ?

Programowanie materii, a biblijne znamię

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć „to coś” !

Wyobraźcie sobie… – sygnalizacja

Prawdziwy władca pierścieni – część II (Aktualizacja – wersja 2.2)

Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia

Programowanie materii, a biblijne znamię

Esseńczycy בעלי המסורה-żydowskie przygotowanie do chrześcijaństwa, nadejścia Synów Światłości

Dyskusja na temat Gigantów z Biblii נפלים, rozmawiają Gary Stearman i L.A. Marzulli

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

„przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…

Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody

Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !

Zbrodnia za Spiżową Bramą

Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków

Dodatkowy tekst o „naczyniach” to wpis „Porwane czy asymilowane ?

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

„Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w „elity„). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie.” więcej w artykule „Starożytna niebieska materia

Kłopot dla ukrainofilów. „Prorok Bandera, Żydzi won!” – skandowali nacjonaliści w Kijowie

SOROS LAUNCHES PLAN TO BRING DOWN US AND ISRAEL

prosimy obejrzeć od tego momentu – 23min i 57sek !

 

W temacie nadprzyrodzonych kontaktów Maryi z ludzkością odsyłamy do tekstów: EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie (Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba), Nadprzyrodzone spotkanie w Kecskemet, Węgry rok 1939, (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983), („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) oraz (Entelechia w Turzovka)

00papiez_fatima

Świat i Polska coraz bliżej objawienia się poteżnej gwiazdy z innego wymiaru !

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa – Ks. Natanek

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, część II – Ks. Natanek

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa – część III, ks. Natanek

Znamie bestii – Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, czesc IV, Ks. Natanek

Liczba 666 – Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, część V, ks Natanek

Podróże do drugiego nieba – L.A.  Marzulli

„przeobrażenie” imperatora Palpatine w Dartha Sidiousa (w Antychrysta/potwora – diabelska scena)

Produkcja istot humanoidalnych – Gonz Shimura

Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Morawiecki pomagierem Fogelmana ?

Prawda o Kosciele i antykościele – pielgrzymka do Guadalupe 13 02 2016

Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO

Nowy Porzadek Rzeczy, a Kosciół Katolicki

Mike Bickle: Pochwycenie Kościoła i duchowa wojna (Ap. cz.8)

 

Dobre 16
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *