Święty hierarchiczny Kościół Katolicki to bardzo tajemnicza instytucja, oparta o nadprzyrodzone jest dla wielu niezrozumiała, oskarżana o uprawianie magii, bezustannie atakowana przez środowiska które wierzą w „niosącego światło”, tzw. antykościół.  Jeśli będziemy spoglądać na tą organizację pod kontem jaki propagują tajne bractwa, czy to protestanci, to zobaczymy piekielną bestię ‘zjadającą’ Boże Dzieci i ‘rozszarpującą’ niczego nieświadomy lud, gdyby jednak chcieć przyjrzeć się z perspektywy Bożej Łaski Ducha Świętego, to ujrzymy wspaniałą kulturalną konstrukcję. Powołaną by w sposób godny celebrować tajemnicę ostatniej wieczerzy.

Hierarchiczny system Katolicki jako jedyny, w cywilizacji zachodniej (pomijając całkiem antycywilizacyjny antykościół), posiada osoby, które spełniają w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne, są to pewnego rodzaju „administratorzy”, patrząc z punktu rzeczywistości matrixa. Jednostki te przynajmniej częściowo pośredniczącą między Stwórcą a ludźmi. Funkcja „duchowego łącznika” należy do przestrzeni wysoce cywilizowanego życia zbiorowego, wydaje się, że w części państw tzw. „rozwiniętych” z premedytacją się ją marginalizuje, a nawet niszczy. W to miejsce wchodzą „komisarze” (często albo prawie zawsze łącznicy Lucyfera – iluminackiego kominternu !), którzy, jeżeli przeprogramowanie społeczeństw będzie trwało dalej, zostaną w dalszej przyszłości, w ich nowym porządku, zastąpieni tworami AI (artificial intelligence, humanoidalnymi nadzorcami – kapo GMO).

comment_B7wEP1syv4hadGistNSxffWGcDsnk8lhWróćmy do cudownej i hierarchicznej struktury Chrześcijan katholike καθολική: „Celem więc hierarchii jest upodobnienie się do Boga i zjednoczenie z Nim – na ile jest to tylko możliwe – ponieważ to sam Bóg prowadzi nas we wszelkim świętym poznaniu i w każdym nabożnym działaniu. Wpatrując się nieporuszenie w Jego boską piękność i utożsamiając się z nią, hierarchia otrzymuje, stosownie do jej zdolności, piętno Jego Boskości i czyni własnych członków wizerunkami Boga i zwierciadłami doskonale przezroczystymi i bez skazy, gotowymi na przyjęcie blasku pierworodnej światłości i promienia samej Boskiej Zwierzchności i wreszcie, świątobliwie napełnionymi pochodzącą od Boga jasnością. Oni zaś z kolei bez zazdrości przekazują dalej to światło bytom, które zgodnie z ustanowieniami Boskiej Zwierzchności zajmują niższą wobec nich pozycję. Jest bowiem rzeczą niedopuszczalną, by ci, którzy wtajemniczają innych w święte sprawy, jak również i ci, którzy dostępują wtajemniczenia, czynili w ogóle cokolwiek, co sprzeciwia się świętym nakazom Tego, który jest właściwą zasadą wtajemniczenia.

Nie wolno im nawet istnieć w żaden inny sposób, jeżeli jest prawdą, że dążą do boskiej jasności, jeżeli ją kontemplują z nabożną czcią i jeżeli starają się do niej upodobnić analogiczną, dla każdego ze świętych intelektów, miarą. Dlatego też ten, kto mówi o hierarchii, rozumie przez to ogólnie pewien święty porządek, będący obrazem boskowładczej Piękności, która Bożym sposobem, w różnych stopniach hierarchicznych i na różnych poziomach wiedzy hierarchicznej, spełnia cudowne dzieła swojego własnego oświecenia i upodabnia się, na ile jest to osiągalne, do Tego, który jest jej własną zasadą. Doskonałość każdego, komu jest przyznana jakaś rola w hierarchii, polega na tym, by wznosić się, według należnej mu miary, do naśladowania Boga: i, co jeszcze bardziej jest rzeczą boską, stawać się, jak mówi Pismo, „współdziałającym z Bogiem” i promieniować, na ile jest to możliwe, przejawiającym się w nim, boskim działaniem.”

timthumb,Megalityczni kapłani’ codziennie wykonują czynności o znaczeniu symbolicznym, obrzędy te, to kolejna starożytna pozostałość, której nie posiadają ugrupowania protestanckie, natomiast antykościół wytworzył własne i okultystyczne (czarne msze). Nauki megalityczne, w tym ta najbardziej zaawansowana – metafizyka, to wiedza bardzo skomplikowana, obecna u największego katolickiego doktora św. Tomasza z Akwinu, od wieków rozumowej wykładni Kościoła Katolickiego.

Z pewnością istnieją i inne (bardziej zakamuflowane) watykańskie prądy starożytnych i megalitycznych nauk, które dla wielu wysoko postawionych kapłanów stały się sidłami, jakkolwiek z perspektywy Bożej Wszechmocy, nie powinniśmy się tym zbytnio przejmować. Wszystko przebiega zgodnie z opatrznością, o której wspomina Maryja. Przykładowo w objawieniach z La Salette, z roku 1864 mówi:

Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości (papież Grzegorz XVI w swej pierwszej encyklice Mirari vos z 1832 r., czyli wcześniej niż objawienia z La Salette, zastosował tą terminologię, określił masonerię, jako ściek nieczysty wszystkich poprzednich sekt ! Słownictwo to zostało zapewne przez Niepokalaną użyte celowo – dopisek redakcji). Tak duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna!”.

22W podobnym tonie opisuje swoją nadprzyrodzoną wizję beatyfikowana Katarzyna Emmerich: „Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła” wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego jak używane przez nich słowa: światło, miłość, duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w których Bóg był niczym

Bez wątpienia „propagatorzy światła” działają nie tylko w Kościele Katolickim, czy protestanckich zborach. Tak zwana cywilizacja zachodnia – postchrześcijańska UE/USA, określana coraz częściej jako demoniczna, utknęła w martwym punkcie, nie tylko w przenośni, ale dosłownie. Zdezelowane duchowo społeczeństwo wymiera, a skrajne elity propagatorów popełniają zbiorowe samobójstwo, narzędziem którym się kaleczą jest islam.

519b732b4d5b46.640094731369142059Jaki będzie tego koniec nie trudno zgadnąć. Jeżeli tak dalej pójdzie, a nie zapowiada się by coś temu stanęło na przeszkodzie („cegły z konstrukcji są cały czas wyjmowane”), to chrześcijański matrix czeka moment przełomowy. Przytoczmy kolejne zdanie objawień z La Salette, bardzo ważne, bo nie musi ono dotyczyć tylko okresu zaraz po 1864, ale czasów obecnych i przyszłych ! „W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów; wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.

Złe książki zaleją świat (dzisiejsze telewizyjne stacje – „propagatorów światła” zalewają umysły jeszcze bardziej – dopisek red.) i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga. Na każdym miejscu będą się działy zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.

Ostatnie zdanie jest wielce zastanawiające. Czy chodzi o coraz częstsze manifestacje zjawisk świetlnych na niebie, formacji w zbożu i porwań do UFO ? A może to dopiero początek „zjawisk niezwykłych w każdym miejscu” ? Przecież gdy nastanie era rewolucji ufonautycznej (imperium gejowskiego) ufosonów, tak wyczekiwanej przez ruch Nowej Ery, technologia singularitarna (bestii) zagości nie tylko pod każdą strzechę, ale i do każdego mózgu ! („DARPA przetestuje mikroczipy, przeznaczone do kontroli ludzkiego umysłu”) – „otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło” Apokalipsa 13:16

77385Dalej Matka Boża z La Salette (i Fatimy) mówi o wielkim kryzysie ! „Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.” Czy elity Kościoła Katolickiego mówią nam wszystko w temacie objawień o przyszłości Kościoła i Ziemi ? W światowym bestslerze „Czwarta Tajemnica Fatimska” czytamy, że słowa Najświętszej Maryi Panny z La Salette zostały przekazane w dwóch tajemnicach powierzonych dwojgu widzącym i przez nich samych przekazanych papieżowi Piusowi IX. Dwie tajemnice zostały uważnie przeczytane przez papieża, a następnie „pogrzebane” (i nie opublikowane) na 150 lat w jego osobistym archiwum. Przez zadziwiający przypadek ujrzały światło dzienne i zostały opublikowane dzięki badaniom ojca Michela Corteville’a, dnia 2 października 1999 roku, na kilka miesięcy przed publikacją Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej !, „pogrzebane” na 150 lat, a następnie „przez zadziwiający przypadek” ujawnione !

Andriy_sheptytskyiA co z częścią trzeciej tajemnicy fatimskiej, tzw. czwartą ?! We wspomnianej publikacji pisze się o Łucji, że chociaż tekst przytacza bardzo mało dosłownych wypowiedzi siostry, to jednak wyraźnie wydaje się z nich wynikać, iż Łucja nie chce potwierdzać tożsamości wydarzeń opisanych w tekście tajemnicy z zamachem z 1981 roku. Potwierdza, że „biskup ubrany na biało” jest papieżem, ale dodaje, iż nie wie o którego papieża tu chodzi ! Możemy założyć, że sterowana islamska rewolucja UE, jest wstępem do realizacji „czwartej tajemnicy”, że gdy nastąpi odpowiedni moment tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy islamskich bojowników pojawi się w Watykanie. (Po więcej odsyłamy do znakomitej książki Antoniego Socciego „Czwarta Tajemnica Fatimska„.)

Gdzie w tym wszystkim znajduje się Polska ? Chociaż dzisiejszy islamski najazd na cywilizację chrześcijan jest tylko do pewnego, bardzo małego, stopnia dziełem samych saracenów, to przecież jesteśmy duchowymi spadkobiercami Jana III Sobieskiego i Jana Pawła II. Opierając się na działalności niezłomnych kapłanów katolickich, jak choćby Ojca Natanka, i wielu mu podobnych, należy wspierać polski Kościół – ostoję naszego Narodu, wszystkich chrześcijan, patriotów oraz starać się uświadamiać opętanych przez „propagatorów światła” hejterów. Powinniśmy również pamiętać co przekazał św. Faustynie Jezus: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dzienniczek. 1732)

710199_090403_Plock_05_34

P.S. – Urywki objawień z La Salette to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii Calvat 19 września 1846 r., który został opublikowany 15 listopada 1879 r. z „Imprimatur” biskupa diecezji Lecce /Włochy. Aktualizacja do tego artykułu z dnia 21/06/2018 to tekst pt.: Czwarta Tajemnica Fatimska coraz bardziej sensacyjna ! – Video

Linki:

Obawiają się kar ze strony twórców Amoris Laetitia

Nowy Porządek Rzeczy, a Kosciół Katolicki… etc.

Nowi hitlerowcy NWO – pożywienie Hitlera i jemu podobnych

Kiedy nowi hitlerowcy NWO rozpętają wojnę i zaatakują Izrael ?

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

Polska w objęciach – prośmy o objęcia miłosierdzia

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Ochronny znak z innego wymiaru

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Entelecheia w Turzovka

Franciszku, dlaczego nie uklękniesz przed Matką Bożą Jasnogórską

Rycerze Wyklęci

Królowa Nieba vs reptilianie

Tajemne zamiary Boga Stwórcy wobec stworzeń – ucieczka z cywilizacji UFO – droga do innego wymiaru

DARPA przetestuje mikroczipy, przeznaczone do kontroli ludzkiego umysłu”

Fundacja NWO i Ziemia(nie)

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobiwość

Nieziemski widok białych mnichów oddających chwałę Bogu

Gmina wyznaniowa katolikos – Καθολικος

Chrześcijańskie cuda – część I

Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.

Czy ‚zdarzenia’ opisane w zwoju 1QM rozpoczną się w roku 2016/2017 ?

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Braun: zamachy mogą być spektaklem. Czy chodzi o zaprowadzenie rządów silnej ręki?

Ordo Iuris domaga się odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich [PODPISZ PETYCJĘ]

Wielka Brytania refunduje zabiegi in-vitro kobietom po operacji zmiany płci

Miliarderzy łożą na kampanię Hilary Clinton. Populistyczna retoryka im nie przeszkadza

Donald Trump uratuje Amerykę i świat ?

XPERTS: HILLARY IS A SOCIOPATH AND COULD HAVE BRAIN DAMAGE

Katolicki publicysta: amerykańska kampania prezydencka jest nieludzka. Dominuje materializm

Episkopat USA skrytykował wiceprezydenta Joe Bidena za przewodniczenie homoseksualnej „ceremonii ślubnej”

iluminacki komintern

GLOBALIST OLIGARCH PARTY HATES TRUMP MORE THAN ANY OTHER CANDIDATE

Stało się! Europejska komisarz już oficjalnie maszeruje w homo-paradzie

Komisja Europejska idzie na wojnę z „dyskryminacją”. „Tęczowe” prawodawstwo nadchodzi

POLSKA „średniowiecza” ? Czy wiecie coś o Polsce i Polakach ? Tak się wam tylko zdaje…!

Polskie elity ufologiczne w kontekście duchowości ufonautów

Histeria globalistów – powodem Donald Trump

Poniżej trzy artykuły w tematyce „chwastów”:

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Duchowe oblicze psychologii zachwaszczonych grup

Duchowy tlen – nie pozwólmy by nas zadusiły chwasty

0001112222

Bitwa-pod-Kircholmem-1605

Czwarta Tajemnica Fatimska coraz bardziej sensacyjna ! – prosimy analizować tekst w video !

Przepowiednia Papieża Piusa XII o świecie i Polsce – Niewidoczne siły zła atakują – Ks. Natanek

Nauki kosmitów na Watykanie – Maryja to przepowiedziała ! – Ks. Natanek

Czy Kościołowi grozi schizma? – dr Stanisław Krajski – POLECAMY !

Duchowa bitwa Mahdiego-Goga z duchowym Izraelem, strzały…

Niewidzialne małe kroczki – POLECAMY !

Gwiazdy, szołmeni i czwarta tajemnica fatimska

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Prawda o Kosciele i antykościele – pielgrzymka do Guadalupe 13 02 2016 – POLECAMY !

Masoneria w polskich elitach

NWO i Masoneria – ks. Natanek

Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO

Szatanski plan tajnych elit – Co się stanie z Polską ?

Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia

Syria War of deception – Ken O’Keefe

Grzegorz Braun o zamachach w Nicei i Monachium

Bio cybernetyka kosmitów, przypadek ladowania ufo w Rosji, Ufonautyczna unia

Czy wolność uda się USA ?!

12724728_505122993023483_1639898352_n

https://youtu.be/KxkeTYkpwtc

Dobre 30
Złe 4

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *