Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Co się dzieje nad naszymi głowami ? Takie pytanie jest bardzo często zadawane przez ufologów. Są to, jak powszechnie wiadomo, specjaliści od „kosmitów”. Zakres ich badań, jak sami często o tym nas informują jest bardzo szeroki. Niestety spora ich liczba nie jest w stanie przyswoić sobie duchowej nauki o Biblii, jak i jeszcze większej wiedzy o tekstach starożytnych. I tu z pomocą przybywa doktor Michael Heiser, który otwiera przed nami SOLIDNE studia o istotach nadprzyrodzonych, w tym o humanoidach cielesnych, lub częściowo cielesnych, koncepcjach zawartych nie tylko w oryginalnym tekście hebrajskim, ale zebranych przez rzesze naukowców, latami ślęczących nad przekazami starożytnych ludów.

Po latach badań ujawnia rzeczy SENSACYJNE, które są często przez wtajemniczone elity ukrywane, lub nie dostrzegane. Pamiętamy wszyscy jego znakomity wykład, gdzie wykazał ogromną ilość błędów Zecharii Sitchina. Skoro mowa o Zecharii, to warto przywołać całkiem niedawną wypowiedz znanego państwu specjalisty od starożytności Stephena Quayle, który w rozmowie z Tomem Hornem stwierdza: Sitchin był sowicie opłacony, za odpowiednie spreparowanie pradawnych historii, czy tak było w rzeczywistości ? Nawet jeżeli nie, to i tak porównywanie jego książek z pracami prawdziwego uczonego językoznawcy nie ma sensu.

Screen-Shot-2016-04-19-at-8.51.06-AM

Heiser, jak sam o tym mówi, przez ostatnie 10 lat pisał książkę pt.:”Unseen realm„, w której zawarł i wyjaśnił wiele z tajemnic, których nie odważyło się do tej pory odpowiednio „dotknąć” światowe gremium biblistów. Jest tam mowa o gigantach – Nefilimach, o istotach Apkallu, Boskiej Radzie Anielskiej, Szatanie, prawdziwym celu ludzkości, Ogrodzie Eden i wielu innych przedziwnych rzeczach. Ktoś powie, że przecież dzisiejsi Uczeni w Piśmie (hebraiści i inni znawcy tej tematyki), też o tym informują. Otóż nie do końca i nie zupełnie. Na świecie jak i w Polsce brakuje informacji dotyczących interpretacji Pisma Świętego z punktu anielskiego, który może mieć związek ze zjawiskiem UFO.

The-Unseen-Realm

Heiser do pewnego stopnia wypełnia tą lukę. Wraz z pojawieniem się jego bestselerowej książki pojawił się wykład (Opublikowany 26.04.2016), w którym wyjawia (wreszcie!) wiele z tego co do tej pory było wiedzą tajemną. Dobra znajomość starożytnych języków pozwala mu na prezentację, odmienną od biblijnego mainstreamu, rozumienia Boskiej Księgi. Kilkugodzinne seminarium jest w języku angielskim, miejmy nadzieję, że ktoś w niedługim czasie przetłumaczy to przełomowe i nadzwyczajne wideo. Jest ono nieodzowne dla każdego poważnego ufologa, jak i dla wszystkich poszukujących odpowiedzi o początki ludzkości, o cele jakie przyświecały Stwórcy podczas powołania nas do istnienia ! Co stało się z częścią Boskiej Rady Anielskiej ? Dlaczego nastąpił bunt ? Kim są członkowie tej Rady ? Do czego Bogu YHWH służy ta Rada ? I wielu, wielu innych.

hebrew-writing-in-torah-Hei

Jak wspomniałem Michael Heiser ujawnia zdumiewające rzeczy, jedną z nich jest urywek zwojów z Qumran, a dokładnie chodzi o Księgę Powtórzonego Prawa 32:8-9. W wyniku tego ODTAJNIENIA zostaje pokazane, iż tłumaczenia Biblii, te polskie oczywiście też, są błędne !  Tak wielkie pomyłki rzutują na pózniejsze interpretacje biblistów, na nieprawidłowe rozumienie Pisma Świętego ! W tym konkretnym momencie, mowa jest o sprawie anielskiej, o bytach nadprzyrodzonych, a nie jak chcą wykładowcy błędnej doktryny, o tzw. „Synach Seta” (Patrz tekst „Synowie Boży, czy synowie Seta ?„). Można by powiedzieć, że Heiser w wielu miejscach demonstruje „zwiedzenie tłumaczy” (porównaj z „Biblistyczny deuter(O) – Izajasz„), a właściwie kolejny raz wbija kij w mrowisko. Otóż to mrowisko jest usypane przez całe gromady wyznawców „świętego Spokoju” i totalnej „Wiary Symbolicznej”.

4Q201

W Księdze Powtórzonego Prawa 32, 8-9 mowa jest o tym, że ludy Ziemi zostały podzielone według liczby aniołów Bożych/Synów Boga-Bożych. W tłumaczeniach polskojęzycznych jak i światowych występuje zwrot „synów Izraela„, co jak wykazuje Heiser nie zgadza się z wersją Biblii odkrytą w Qumran, gdzie zapisano „Synów Boga-Bożych„ ! Wynika z tego coś bardzo ważnego, narody są nadzorowane przez istoty nadprzyrodzone, czyli Boską Radę Anielską (ang. Divinine Council – „Działalność bogów, panów i bytów UFO). Mamy więc tam z dużą pewnością zwrot „aniołów/Synów Boga-Bożych„, co także potwierdza często cytowany przez nas Ojciec Kościoła, żyjący w II wieku n.e. Oczywiście są i inne silne argumenty na rzecz odczytywania tego momentu Ks. Powt. Prawa jako „Synów Boga”, jak choćby ten, że podczas dzielenia narodów, w sytuacji Wieży Babel, nie było czegoś takiego jak „Naród Izraela – Synowie Izraela” ! Powołanie Abrahama odbyło się o wiele pózniej, nie wspominając o ustanowieniu Jakuba Izraelem.

Biblia Warszawska: „Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, Gdy rozdzielał synów ludzkich, Już ustalał granice ludów Według liczby synów izraelskich.”

Biblia Tysiąclecia: „Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granice wytyczał według liczby synów Izraela”

Biblia Gdańska: „Gdy rozdzielił dziedzictwa Najwyższy narodom, a rozsadził syny Adamowe, położył granice narodom według liczby synów Izraelskich”

Kadr z wykładu gdzie naukowiec przedstawia dowód z tekstów qumrańskich – Biblii w wersji Qumran (przekierowanie do 43min. 47sek.)

Synowie-Boga-02a

Większość mieszkańców Ziemi nie zastanawia się zbyt często kim są owe byty nadprzyrodzone – Aniołowie. Są one duchowymi istotami, które myślą, posiadają emocje i wolę. Jest to prawda zarówno o złych, jak i o dobrych aniołach. Anioły myślą (Ewangelia wg św. Mateusza 8:29; 2 List św. Pawła do Koryntian 11:3; 1 List św. Piotra 1:12), posiadają emocje (Ewangelia wg św. Łukasza 2:13, List św. Jakuba 2:19; Księga Apokalipsy 12:17), i widać też, że mają wolę (Ewangelia wg św. Łukasza 8:28-31; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2:26; List św. Judy. Anioły są istotami duchowymi (List do Hebrajczyków 1:14), bez prawdziwie fizycznego ciała. Fakt, że nie posiadają ciała nie wpływa na ich osobowość (podobnie jak u Boga).

179483_f520

Wydaje się, że wiedza, jaką mają anioły, jest ograniczona do sfery duchowej, gdyż anioły są stworzone przez Boga. Może to oznaczać, i oznacza, że nie wiedzą wszystkiego, co wie Bóg (Ewangelia wg św. Mateusza 24:36). Wydają się one mieć jednak większą wiedzę, niż ludzie. Mogło to mieć trzy powody: Anioły zostały stworzone jako istoty wyższego rzędu, niż ludzie (a jak Heiser twierdzi również mogą nosić w sobie „obraz i podobieństwo„). Zatem posiadają wrodzoną większą wiedzę. Anioły przyglądają się Biblii i światu dokładniej niż ludzie (Obserwatorzy = ang. Watchers), i stąd zdobywają wiedzę (List św. Jakuba 2:19; Apokalipsa 12:12). Anioły zdobywają wiedzę przez długotrwałą obserwację ludzkiego zachowania !

(Kadr poniżej – przekierowanie do 43min. 04sek, co ma znaczenie, ponieważ trzecia, a właściwie czwarta tajemnica fatimska mówi o czymś odwrotnym, w stosunku do Watykanu oraz „Nowy Porządek Rzeczy, a Kosciół Katolicki… etc.„)

realm-skala02a

W przeciwieństwie do ludzi nie muszą one uczyć się niczego o przeszłości, gdyż przeżyły ją. Zatem wiedzą, jak inni zachowywali się i reagowali na pewne sytuacje, i mogą przewidywać z wysokim prawdopodobieństwem nasze zachowanie w podobnych sytuacjach. Choć mają wolę, anioły są, podobnie jak inne stworzenia, poddane Bożej woli. Dobre anioły są wysłane przez Boga, by pomagać wierzącym (List św. Pawła do Hebrajczyków 1:14). Anioły są zupełnie innymi istotami, niż ludzie. Ludzie nie stają się aniołami po śmierci, ale jak aniołowie. Anioły nigdy nie staną się, i nigdy nie były, ludźmi.

Bóg stworzył anioły, podobnie jak stworzył ludzi w akcie stwórczym. Anioły to istoty duchowe, które mogą, do pewnego stopnia, przybrać formę cielesną (przekierowanie do wypowiedzi ufologa Joe Jordana). Natomiast ludzie to istoty cielesne, ale posiadające duszę. Najwspanialszą rzeczą, której możemy nauczyć się od aniołów jest ich natychmiastowe, niekwestionowane posłuszeństwo wobec Bożych nakazów. Wracając do niezwykle cennego wykładu doktora Heisera, można stwierdzić z całą siłą, że jest on kluczowy w zrozumieniu sprawy anielsko ludzkiej, zadymy jaką zrobił zmiennokształtny Nachash w Ogrodzie Eden, gdy zmanipulował Ewę, by ta zjadła niedozwolone oraz generalnie zjawisk anielskich. Zakres starożytnych zdarzeń i wiedzy biblijnej jest ogromny, dlatego premierowa prezentacja Amerykanina zasługuje na największe uznanie.

dead-sea

Pomocne linki:

Audycja Toma Horna i Steva Quaile, gdzie jest mowa o Sitchinie: http://www.trunews.com/trunews-041916-tom-horn-steve-quayle-biblical-giants/

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Język znaków i symboli – ks. prof. Andrzej Zwoliński

http://www.religijna.pl/religia-masonska-zwolinski-andrzej

http://wydawnictwom.pl/literatura-religijna/1575-religia-masonska-9788375959048.html

„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

czekamy-na-intronizacje

Pt.1] UNSEEN REALM SEMINAR w/ Dr. Michael S. Heiser: Supernatural Worldview of the O.T

https://www.youtube.com/watch?v=bZ-OwSH7IYM

Pt.2] UNSEEN REALM SEMINAR w/ Dr. Michael S. Heiser: The Three Rebellions and the Fall of Man

https://www.youtube.com/watch?v=dDaUtkkpWS8

Pt. 3] UNSEEN REALM SEMINAR w/ Dr. Michael S. Heiser: Jesus, Cosmic Geography, & 2 Powers in Heaven

https://www.youtube.com/watch?v=gT431tnLTtk

P.t 4] UNSEEN REALM SEMINAR w/ Dr. Michael S. Heiser: Cosmic Geography of the NT – Book of Acts

https://www.youtube.com/watch?v=mcjIKY1OEgM

[Q&A] UNSEEN REALM SEMINAR w/ Dr. Michael S. Heiser – Speaking in Tongues, Kingdom Now & Eschatology

https://www.youtube.com/watch?v=-XYFdSzrrXk

Dobre 23
Złe 3

Podobne Artykuły

One thought on “Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *