Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

„Miód dla duszy” to wybrane najważniejsze wg redakcji Argonauty artykuły, które koniecznie należy przeczytać.

W ocenie nauki akademickiej Wszechświat ma średnicę szacowaną na około 12 do 15 miliardów lat świetlnych. Nawet gdyby przyjąć tylko jedną dziesiąta tej wielkości, to i tak był by to dla nas rozmiar abstrakcyjny. Czy w tak „wielkim” świecie istnieją inne inteligentne formy żywe ? Ideologowie New Age twierdzą, że jest to pewnik niepodważalny. Starożytność ma w tym temacie wiele do powiedzenia, wbrew pozorom również ta chrześcijańska. Zainteresowani tą tematyką chrześcijanie słyszeli o wypowiedzi Ojca Pio o powołaniu przez Boga inteligentnych stworzeń, dlatego należy zapytać, czy twierdzenia istot przybywających do Układu Słonecznego o tym, że pochodzą z innych światów planetarnych, są prawdziwe ?

Problemem zdefiniowania pojęcia „prawdy” zajmowali się filozofowie od starożytności. Klasyczna definicja prawdy pochodzi od Arystotelesa i jest to zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. Natomiast klasyczna koncepcja prawdy jest najlepiej przedstawiona u Św. Tomasza z Akwinu. Słowo „prawda” może być rozumiane trojako: metafizycznie – Prawdziwe jest to, co istnieje. Prawda jest zamienna z bytem. Każda rzecz, o ile istnieje, jest prawdziwa. Trójpoznawczo – Prawda zachodzi wówczas, jeżeli to, co jest w naszym intelekcie, jest zgodne z rzeczywistością. Logicznie – Wszystko, co wskazuje na prawdę, ukazuje ją, prowadzi do niej. W nauce logiki klasycznej każde zdanie może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości logicznych: prawda czyli zgodność zdania ze zbiorem faktów oraz fałsz: czyli niezgodność zdania ze zbiorem faktów, które w logice matematycznej oznacza się tradycyjnie znakami „1” i „0”. Przykładowo jeżeli protestanci opowiadają, że Matka Boska jest starożytną istotą zwaną Isztar, to wszystko wskazuje na to, że kłamią, nie zgadzają się ich „archeologiczne twierdzenia” z faktami zebranymi podczas objawień Królowej Nieba – Matki Chrystusa. Jak wspomnieliśmy powyżej, nie występuje u nich zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, których te sądy dotyczą.

1945876

Sprawa odkrywania prawdy w 'nauce’ zwanej ufologią (inaczej demonologią, angeologią) jest o wiele bardziej złożona. Mamy tam istoty (nadnaturalne-anielskie) mogące zmieniać swój wygląd, dostosowywać się do oczekiwań ludzi, manipulować naszą percepcją, a nawet instalować w nas jakieś duchowe stworzenia. Ocena 'ufonautów’ tylko z perspektywy wizualnej staje się iluzoryczna. W takich przypadkach należy wyciągać wnioski bardziej z przekazów i zachowania względem naszej rasy, niż efektów specjalnych. Napotykane byty (w terminologii Biblii Elohim) wydają się mieć różnorodne podejście do naszej rasy. W związku z tym pojawia się pytanie, czy tzw. 'UFO podróżnicy’ są istotami dobrymi ? „A On mu odpowiedział: Dlaczego Mi mówisz dobry? Nikt nie jest dobry, tylko Jeden Bóg.” Ew. Mat 19:17

422px-Athanasius_I

W gąszczu przekazów pochodzących od „załogantów z pojazdów dyskoidalnych” znalezć można wiele zastanawiających, na przykład takie, które mówią, że na Ziemi powinna istnieć ograniczona ilość ludności, mowa jest o efektywnej liczbie 500 milionach szczęśliwców, czy na przykład o ogólnoplanetarnym zjednoczeniu się pod wspólnym przywództwem, jednym rządem globalnym (przekierowanie od 7min 28sek) ! Gdybyśmy zastosowali tajemniczą wielce starożytną zasadę filozofii hermetyzmu „Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze”, do teorii istnienia innych cywilizacji kosmicznych (upadłych – anielskich – „…Wy zaś pomarliście jak ludzie i poupadaliście jak jeden z książąt” (Ps 81[82], 6-7), to wyjaśnić można by wiele z tego, co byty te nam przekazują, a także jak wygląda interplanetarna/między wymiarowa działalność tzw. „kosmitów”.

22200M

Mieli byśmy w ujęciu takiej exo-polityki: „Kosmiczną Federację” (Ziemski odpowiednik Ligi Narodów-ONZ), to jest regiony o „wysokim stopniu cywilizacyjnym” – gwiezdne UE/USA oraz biedniejsze „obszary” (demoniczne) – ufonautów (piratów) przybywających by porywać, gwałcić, stwarzać hybrydy i wszczepiać implanty (porównaj z „Cudowne możliwości UFO istot, raport Karli Turner„), i Bóg wie co jeszcze (Energetyczny odsys ?). Tak jak na Ziemi obecne są siły pokojowe ONZ, tak też twierdzi się, że w przestrzeni między wymiarowej-gwiezdnej mamy do czynienia ze Strażnikami/Obserwatorami/Watchersami. Podejrzewać możemy, że podobnie jak na ziemskim skrawku Układu Słonecznego, tak i w kosmosie występuje zmaganie się kosmicznych sił światłości z siłami ciemności: „…lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego” Ks. Daniela 10:2 Całe regiony galaktyczne można by uznać jako poddane działaniu tajnej kosmicznej organizacji „niosącego światło” i jego „dzieci”, z którymi zmagają się oświeceni prawdą ludzie (gwiezdni chrześcijanie): „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12. Twierdzenia takie można (by) zaliczyć, bez najmniejszego problemu, do ideologii New Age, można by gdyby nie starożytna interpretacja Biblii. Na tym tle musimy przytoczyć „dziwne”, a nawet „bardzo dziwne”, słowa często cytowanego tu mędrca, doktora Kościoła, piszącego w II wieku n.e. Zanim to jednak uczynimy przywołajmy wypowiedz św. Ojca Pio o domniemanych „kosmitach”:

Pytanie: – Ojcze, słyszy się, że na innych planetach istnieją inne stworzone przez Boga istoty.
Odpowiedź: – A jakże. Chciałbyś, aby ich nie było, aby wszechmoc Boga ograniczyła się wyłącznie do planety Ziemi? Czy chciałbyś, aby nie istniały inne istoty kochające Boga?
Pytanie: – Pomyślałem – rozmówca Ojca Pio – że Ziemia jest niczym w porównaniu z gwiazdami i wszystkimi innymi planetami.
Odpowiedź: – Tak! My, którzy wychodzimy z Ziemi, również jesteśmy niczym. Pan nie ograniczył z pewnością swej chwały do tej jednej, małej planety. Na innych znajdują się byty. Zdania te zaczerpnięte zostały z wydanej we Włoszech książki „Cosi’ parlo’ Padre Pio”(,.Tak mówi Ojciec Pio”), którą przygotował i opracował ksiądz Nello Castello, przypomina je zaś numer 2 periodyku „NONSIAMOSOLI”.

00000000a

Jesteśmy do jakiegoś stopnia świadomi, że istniejemy na planecie gwiezdnej, w kosmosie, w jednej z galaktyk i w określonej rzeczywistości, nazwanej „materialną”. Gdy się nad tym zastanowić i to przemedytować sprawa naszego bytowania zaczyna być totalnie tajemnicza, na dodatek wszystko to zostało wymyślone i zmaterializowane przez kochający Byt Wszechmogący. Zaprezentujmy kolejny raz niezwykle cenne zdania starożytnego chrześcijańskiego uczonego, miód na nasze dusze.

[…]Istnieją jacyś bogowie, których Bogiem jest Bóg. Mówią o tym prorocy: „Chwalcie Boga bogów„(Ps 135:2), oraz: „Przemówił Pan, Bóg bogów, i zawezwał ziemię„(Ps 49:1). Wedle Ewangelii natomiast „Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących„(Mt 22:32). A zatem żyjącymi istotami są również bogo­wie, których Bogiem jest Bóg. Także Apostoł, który pisze w Liście do Koryntian: „Jak zresztą wielu jest bogów i panów„(1 Kor 8:5), zgodnie z wy­powiedzą proroka uznał, że nazwa „bogowie” odnosi się do rzeczywistych bytów. Oprócz bogów, których Bogiem jest Bóg, istnieją jakieś inne, różniące się od nich byty, zwane „Tronami„, oraz tak zwane „Panowania, Zwierzchności i Władze„(Por. Kol 1:16). A skoro napisano: „Ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym”(Ef 1:21), to musimy wierzyć, że poza nimi istnieją jeszcze inne byty rozumne, których nie zwykliśmy wymieniać. Jeden określony ich rodzaj Hebrajczyk nazywa „Sabai„, od którego pochodzi nazwa „Sabaoth„. Ich władcą jest On i nie jest nikim innym tylko Bogiem. A poza wszystkimi znajduje się człowiek – rozumna istota śmiertelna. A zatem w pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg wszechrzeczy rodzaj bytów rozumnych, czyli tak zwanych bogów, drugim rodzajem niech będą na razie tak zwane Trony, a trzecim niewąt­pliwie Panowania. Tak więc należy w myśli zniżyć się aż do ostatniego bytu rozumnego, którym może być tylko człowiek.[…]

0115-pawel_2[…]Ten, który wszystkich obdarza słowem, został porównany do baranka, który milczy wobec tego, kto go strzyże(Por. Iz 53:7), abyśmy wszyscy przez Jego śmierć doznali oczyszczenia. Podano Go jako lekarstwo przeciwko wrogim potę­gom i występkowi tym, którzy pragną przyjąć prawdę, śmierć Chrystusa sprawiła bowiem, że osłabły potęgi prowadzące walkę z rodzajem ludzkim, a dzięki niewysłowionej mocy wyzwoliła od grzechu życie każdego z wiernych.[…]

Wrogie 'potęgi’ prowadzące walkę z rodzajem ludzkim ?! (O tym pisze w swoich książkach wielu chrześcijan, zwłaszcza znani państwu Amerykanie Joe Jordan, Steve Quayle, Tom Horn czy L.A. Marzulli – przekierowanie od 45min 38sek, lub Chuck Missler przekierowanie) Przecież te 'potęgi’ nie są ludzmi, skoro starożytny chrześcijański mędrzec pisze o konkretnej walce z „rodzajem ludzkim” (Patrz film pt.: „Jezus ratuje umarłego i opowiada o UFO istotach” oraz tekst „Czy przedpotopowa Ziemia była kosmicznym centrum dowodzenia ?„). Dla stratega jest wiadomym, że najłatwiej prowadzić walkę z rodzajem człowieczym za pomocą jednostek umieszczonych w kręgach władzy, tzw. agentury wpływu (NWO).  I nie jest to wcale wymysł chrześcijan i Pisma Świętego, o duchowej walce z siłami przeciwnymi oraz o duchowej broni/obronie jest przykładowo mowa w starożytnym Egipcie, ale i na innych terenach.

Kościół starożytny znał tajemnice bogów ?

[…]Wszystko natomiast, co jest poza Bogiem samym w sobie, a jest uświęco­ne przez udział w Jego boskości, raczej winno zwać się nie Bogiem [ho Theos], ale Bóstwem [Theos], od którego pod każdym względem czcigod­niejszy jest „pierworodny wszelkiego stworzenia„(Por. Kol 1:15), bo On pierwszy przepojony został boskością dzięki temu, że jest u Boga, i innym bogom pozwolił stać się bogami. Bogiem tych bogów jest Bóg, zgodnie ze zda­niem: „Przemówił Pan, Bóg bogów, i zawezwał ziemię„(Ps 49:1). Od Boga otrzymał moc uczynienia ich bogami, i w swej dobroci szczodrze im tego udzielił. Bóg [ho Theos] jest zatem prawdziwym Bogiem(Por. J 17:3), bogowie zaś ukształtowani na Jego wzór są jak gdyby odbiciem pierwowzoru.[…]

(…)Nie można jednak wykluczyć, że niektórzy ludzie sprzeciwiać się będą temu, cośmy powiedzieli: że Ojciec został uznany za jedynego prawdziwego Boga i że oprócz prawdziwego Boga istnieje wielu bogów dzięki swemu uczestnictwu w Bogu. Sprzeciw ten będzie wynikał z lęku, aby chwały Istoty przewyższającej wszelkie stworzenie nie stawiać na równi z pozostałymi bytami, które otrzymały tytuł „bogów”. A skoro tak, to obok jednego rozróżnienia, które wprowadziliśmy stwierdzając, że Bóg – Słowo jest dla pozostałych bogów warunkiem ich boskości, musimy dodać takie oto stwierdzenie: Otóż rozum [logos], istniejący w każdej istocie rozumnej, jest tym wobec Słowa [Logos], które „na początku było u Boga i było Słowem – Bogiem„, czym Bóg – Słowo jest wobec Boga. Czym bowiem Ojciec, będąc Bogiem samym w sobie [autotheos] i Bogiem prawdziwym, jest wobec swego obrazu oraz wobec odbicia tego obrazu (dlatego powiedziano, że ludzie są istotami stworzonymi „na obraz”[Rodz 1:26], a nie „obrazami”), tym samym Słowo [autologos] jest wobec rozumu [lo­gos] istniejącego w każdym stworzeniu. Albowiem jeden i drugi spełnia rolę źródła: Ojciec jest źródłem boskości, Syn zaś źródłem rozumu. Jak więc „jest wielu bogów, ale dla nas jest jeden Bóg Ojciec„, i jak Jest wielu panów, ale dla nas istnieje jeden Pan, Jezus Chrystus”[Por. 1Kor 8:5-6]…(…)

i dalej…

(…)Analogicznie do „bezsłownych słów” można mówić również o istotach, które zwą się bogami, ale nimi nie są; są to „bogowie – niebogowie”. Zatem Bóg wszechrzeczy jest Bogiem wybranych, a więc tym bardziej Bogiem Zbawiciela wybranych, jest Bogiem istot, które naprawdę są bogami[Por. Ps 49:1]; krótko mówiąc, jest Bogiem istot żyjących, a nie umar­łych[Por Mat 22:32]. Bóg – Słowo natomiast może być Bogiem istot, które pokładają w Nim całą ufność i uważają Go za Ojca. Zdaniem jednak niektórych naszych poprzedników [innych wcześniejszych Ojców Kościoła] słońce, księżyc i gwiazdy zostały przeznaczone dla ludzi, którzy nie byli godni, żeby Bóg bogów był nazwany ich Bo­giem. A doszli do takiego wniosku pod wpływem następującego zapisu z Księgi Powtórzonego Prawa: „Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i cały porządek nieba, obyś nie pozwolił im się zwieść, nie oddał im pokłonu i nie służył im, bo Pan Bóg twój przydzielił je wszyst­kim narodom„[Powt. Praw. 4:19]. Wam zaś nie w taki sposób dał to Pan Bóg twój. Dlaczego jednak Bóg dał wszystkim narodom słońce, księżyc i cały porzą­dek nieba, a nie darował tego w ten sam sposób Izraelowi? Postąpił tak, aby ci, którzy nie są zdolni dotrzeć do natury rozumnej, przez zmysłowo dostrzegalnych bogów zostali ukierunkowani w stronę Bóstwa i żeby z przekonaniem pozostawali przy nich nie poddając się władzy fałszywych bożków i demonów. Jedni więc jako Boga uznają Boga wszechrzeczy, drudzy, bliscy tamtym, czczą Syna Bożego, to znaczy Jego Chrystusa, inni wreszcie za bogów uważają słońce, księżyc i cały porządek nieba. Ci ostatni błąkają się z dala od Boga, ale to ich błądzenie jest lepsze i doskonalsze niż błądzenie tych, którzy „bogami zwą dzieła rąk ludzkich: złoto, srebro i dzieła sztuki„[Por. Mdr 13:10]. Ostatnie miejsce zajmują ludzie przypisani tak zwanym bogom, którzy przecież wcale bogami nie są.(…)

sobor1

Prawda

(…)Każdy bowiem może stwierdzić, że istnieje jedna prawda, i nikt nie ośmieli się głosić, że inna jest prawda Boga, inna prawda aniołów, a inna jeszcze prawda ludzi. W samej istocie bytów leży bowiem jedna prawda, która obejmuje wszystko. A jeśli istnieje jedna prawda, to jasną jest rzeczą, że oczywiście może być tylko jedna mądrość, która ją buduje i ujawnia. Wszelka bowiem rzekoma mądrość, która nie zawiera w sobie prawdy, nie może właściwie posiadać miana mądrości. Jeżeli istnieje jedna prawda i jedna mądrość, to może istnieć tylko jedno Słowo (Logos – Rozum): ono głosi prawdę oraz rozwija i objawia mądrość tym, którzy zdolni są ją pojąć.(…)

Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia ! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.” – Ew. Mt 7,6. 12-14

(…)Moim zdaniem, niebo jest zamknięte dla bezbożników i dla tych, którzy „noszą obraz istoty ziemskiej„, otwarte natomiast dla ludzi sprawiedliwych i zdobnych „obrazem istoty niebieskiej„[Por. 1 Kor 15:49]. Dla jednych, ponieważ znajdują się na dole i przebywają jeszcze w ciele, niedostępne są wznioślejsze sprawy. Oni nie mogą ich zrozumieć ani dostrzec ich piękna, bo tego nie pragną – są pochyleni ku dołowi i nie usiłują spojrzeć do góry. Ludzie doskonalsi natomiast dostrzegają otwarte „kluczem Dawi­dowym„[Por. Ap 3:7] sprawy niebieskie, ponieważ mają „ojczyznę w niebie„[Por. Flp 3:20]; to Słowo Boże otwiera je i objawia, ponieważ jest niesione przez białego konia – to znaczy przez wypowiedzi głoszące objawienie – z uwagi na oczywistość, jasność i wyrazistość poznania.(…)

0502-atanazy_1

P.S. Wszyscy interesujący się tą tematyką, powinni obejrzeć i dokładnie wysłuchać program Steva Quaile, Toma Horna, Michaela Heisera, Marzulliego i Misslera. Dodatkowo obowiązkowym artykułem jest tekst polskiego ufologa Arkadiusza Miazgi pt.: „Niebezpieczne spotkania z UFO

Nadchodzi Czwarte królestwo – Quayle, Horn, Hoggard, Marzulli, Heiser, Missler

origen del nombre yahshua

Pomocne linki:

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

Tajemnice aż do tritos Uranos

Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a

„Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake – 9.12.2016

Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana

Amerykański sen, a może jednak horror… ?

Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć „to coś” !

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Kim są istoty z innego wymiaru ?!

„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

Wyobraźcie sobie… – sygnalizacja

Prawdziwy władca pierścieni – część II (Aktualizacja – wersja 2.2)

Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia

Programowanie materii, a biblijne znamię

Esseńczycy בעלי המסורה-żydowskie przygotowanie do chrześcijaństwa, nadejścia Synów Światłości

Dyskusja na temat Gigantów z Biblii נפלים, rozmawiają Gary Stearman i L.A. Marzulli

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

„przychodzi z chmurami” – Zaczęły się dni Noego…

Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody

Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !

Zbrodnia za Spiżową Bramą

Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Przedświadomość megalityczna

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Poniżej trzy artykuły w tematyce globalnych „chwastów”:

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Duchowe oblicze psychologii zachwaszczonych grup

Duchowy tlen – nie pozwólmy by nas zadusiły chwasty

 00001111

Graham Hancock to znany odkrywca zakazanej archeologii. Razem z Robertem Bauvalem sformułowali pogląd, wedle którego kompleks piramid w Gizie jest o kilka tysięcy lat starszy niż przyjmuje nauka, a jego architektura i układ był ziemskim odwzorowaniem położenia Pasa Oriona na starożytnym niebie. Będąc propagatorem niewygodnych informacji znajduje się pod ostrzałem krytyki, tzw. specjalistów mainstreamu, a jego publikacje są uznawane w kręgach akademickich za pseudonaukowe. Jest twórcą „teorii”, według której wszystkie cywilizacje ziemskie pochodzą od jednej i wspólnej kultury, „matki kultur”, z czym zgadza się bardzo wielu megalitomaniaków.  To też jak wiemy jest przesłaniem starożytnej Biblii. Książki Hancocka wydano na całym świecie w olbrzymich nakładach i w aż 27 językach. W roku 2005 wydał książkę o tytule: „Nadprzyrodzone: Spotkania ze starożytnymi Nauczycielami Ludzkości” („Supernatural: Meetings With the Ancient Teachers of Mankind„). Mogło by się wydawać, że chodzi w niej, jak to było do tej pory, o przegląd miejsc konstrukcji megalitycznych, mogło, ale tak nie jest.  Tym razem autor prowadzi dochodzenie, w którym to dziejowym momencie starożytni kosmici ingerowali w ludzkość, dając nam „światło cywilizacji i rozwoju” ! Hancock przygląda się twórczości zaginionych kultur, dopatrując się w ich powstaniu  i w ich dziełach działania halucynogenów. Zdaniem autora to dzięki narkotykom nastąpił kontakt z innymi wymiarami, z obcymi, a pozostawiona przez starożytnych sztuka, to efekt narkotycznych wizji oraz kontaktów istot z innego wymiaru z rzeczywistością ludzi. Czy tak było ? Aby to sprawdzić Hancock wielokrotnie zażywa tajemną miksturę Indian, po czym sam udaje się do innej rzeczywistości ! Tam spotyka niezwykłe istoty… O tym właśnie jest przetłumaczony program znanego wszystkim L.A. Marzulliego, który wyjaśnia eskapady pisarza i to co tam doświadczył.

Podróże do drugiego nieba – L.A. Marzulli

Farmakia w starożytnosci i w czasach dzisiejszych – HD. PL Polecamy ! (od 1 min. 38sek. istoty z innego wymiaru „stawiają trony” !!!)

Istoty Czwartego Królestwa to byty z Czwartego Wymiaru – Hoggard, Missler, Jacobs

Giganci, znamię bestii, Jim Bakker show, Steve Quayle, David Lankford

AGENDA 2030 czyli NWO w Pigułce

CERN WATCH: Digital Reconstruction, Augmented Reality & Hybrid Armies 29.04.2016

https://youtu.be/6E038HiPbEI

Gary’s Commentary on Little Green Men 12.05.2016

https://youtu.be/4ixUEIg3T_s

Watchers X Trailer!

https://youtu.be/Rzx2Fk0YhLA

Show #8 Nephilim Peru 13.05.2016

https://youtu.be/jWc68NR8sH0

IS GOD IMMORAL FOR KILLING CANAANITES? Frank Turek – Apologetics – Nephilim – Supernatural 12.05.2016

https://youtu.be/sqcNWTUsOeE

Nasienie Węża i ufo zwodzenie czasów ostatecznych

Steve Quayle Continues Discussion Of „The Unholy See” Documentary 15.05.2016

https://youtu.be/_Em3jxoiQHo

PiS to cienki barszcz masoński ? – część III

Ks. Piotr Natanek – Królowa Polski idzie do Sejmu, Warszawa 12.05.2016

Dobre 22
Złe 2

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

  1. Witamy. Szanowny panie prosimy żeby się pan zapoznał ze słowami Matki Boskiej Dziewicy Maryi ! Nikt panu nie każe wierzyć w Maryję ! Wystarczy zapoznać się z Jej słowami by być pewnym, że jest prawdziwą Istotą z Nieba od Boga YHWH i Jezusa Chrystusa ! Dla przykładu jej słowa z La Salette „Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska Asmodeusza i jego służalców” albo „Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.” i dalej Matka Boska mówi tak „Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby pustynią.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *