Antykomunistyczny i niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór w latach 1944-63 sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę z diabelskimi służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce nosi nazwę Armii Krajowej lub Żołnierzami Wyklętymi. Czy nadeszły czasy, w których zdecydowani chrześcijanie oraz kapłani katoliccy, opowiadający się za Jezusowym „Tak tak, nie nie” stają się jakby ponownie, w nowej inwazji „Wyklętymi Żołnierzami-Rycerzami” Chrystusa i Maryi ? („Niech raczej wasze słowo będzie: Tak — tak, nie — nie, a co ponadto — to jest od złego.” – Mateusza 5:37)

zapora425

Już w roku 1943 w związku z niemieckimi klęskami na wschodnim froncie dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji przez szatański ZSRR. Powstała organizacja „NIE” łącząca struktury cywilne i wojskowe, mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie morale polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR. Czasy Ostateczne, jak wielu zaczyna nazywać okres po roku 2000-ym charakteryzują się niewidzialnym negatywnym wpływem na umysły społeczeństw (chrześcijan). Te słabe struktury pod względem duchowości, które określane są najczęściej jako cywilizacja zachodnia, zwłaszcza w UE/USA wydaje się, że w pewnym momencie przegrały duchową bitwę. Coraz częściej się mówi o równi pochyłej, po której cywilizacja post chrześcijańska się stacza.

e42dc626-81e1-11e2-bff2-0025b511229e

Chrześcijanie, zwłaszcza protestańci, wierzą że Pewnego dnia, którego nikt nie zna, Bóg zakończy erę Kościoła, rozpoczętą w I wieku w Dniu Zielonych Świąt (Dzieje Apostolskie 2), wydarzeniem które znane jest jako Pochwycenie. W tym czasie, Bóg usunie z ziemi wszystkich wierzących w Chrystusa, aby przygotować świat na jego sąd ostateczny. Na temat Pochwycenia Paweł powiedział: „Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tesaloniczan 4.14-18).

635673129478205647

Coraz bardziej obecnie obserwowany brak pokoju i wzrost wrzawy jeszcze bardziej nasili się przed Pochwyceniem i osiągnie swój moment kulminacyjny, gdy nieznana liczba ludzi zniknie z ziemi. To wydarzenie wywoła panikę i sprawi, że będzie potrzeba silnego przywódcy, który będzie znał „odpowiedzi” na światowe problemy. Przygotowanie takiego przywódcy trwa już od jakiegoś czasu, jak zauważył Arnold Toynbee, „Zmuszając ludzkość do tworzenia coraz to większej ilości broni śmiercionośnej, a tym samym sprawiając, że świat staje się bardziej współzależny ekonomicznie, technologia doprowadziła ludzkość do takiego poziomu niebezpieczeństwa, że rozwijamy pragnienie posiadania Cezara, który obdarzy świat jednością i pokojem.” Z odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego, zorganizowanego według dziesięciu postanowień konstytucji europejskiej (Księga Daniela 7.24; Księga Objawienia 13.1), wyłoni się enigmatyczny trzy cyfrowy włodarz, który podpisze przymierze z narodem Izraela, a które oficjalnie rozpocznie siedmioletni okres Bożego odliczania czasu Powtórnego Przyjścia Chrystusa (Księga Daniela 9.27).

pustelnia_ks_natanek_hawrot_wp_426

Przez 3,5 roku na ziemi będzie rządził trzy cyfrowiec oraz pojawi się obiecany pokój, ale jest to fałszywy pokój, który stanie się pułapką wielu ludzi. Biblia mówi, „Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tesaloniczan 5.3). Wojny, trzęsienia ziemi, głód będą narastać (Ew. Mateusza 24.7), aż do 3,5- letniego okresu rządów trzy cyfrowca, gdy wstąpi do odbudowanej świątyni w Jerozolimie, twierdząc o sobie, że jest bogiem i domagając się uwielbienia (2 Tesaloniczan 2.4; Ew. Mateusza 24.15). W tym właśnie momencie Bóg się objawi. W kolejnym 3,5- letnim czasie nastąpi Wielki Ucisk, taki jakiego nikt przedtem nie widział. Jezus ostrzega, „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni” (Ew. Mateusza 24.21-22).

pustelnia_ks_natanek_hawrot_wp_600_1

Po tym jak Chrystus pokona wszystkie wojska zebrane w dolinie Armagedonu, będzie rządził ze swoimi świętymi przez tysiąc lat i odnowi Izrael. Na końcu tysiącletniego okresu, nastąpi ostateczny sąd nad wszystkimi narodami i pozostałą ludzkością, który doprowadzi do wieczności: spędzonej albo z Bogiem albo w oddzieleniu od niego (Księga Objawienia 20-21). Powyższe wydarzenia nie są spekulacjami czy jakimiś możliwościami, są dokładnie tym, co wydarzy się w przyszłości. Podobnie jak wszystkie proroctwa biblijne dotyczące Chrystusa wypełniły się, tak też wypełnią się wszystkie proroctwa odnośnie jego Powtórnego Przyjścia, choć interpretacja dziejących się właśnie zdarzeń jest dla wielu kwestią sporną.

pustelnia_ks_natanek_hawrot_wp_600_11

Czy jako Polacy powinniśmy stworzyć nową lub wzmocnić już istniejącą duchową Armię, która będzie walczyć z siłami ciemności ? Pierwszy nabór już nastąpił, przygotowania prowadzi zaprawiony w boju generał „Armii Krajowej Rycerzy Wyklętych„, który przez 20 minut opowie państwu o zagrożeniach jakie płyną ze świata upadłej cywilizacji post chrześcijańskiej. Trzymajmy kciuki i módlmy się za niego, bo jest Polakiem z krwi i kości !

DLOKR

Pomocne linki:

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

http://www.bibula.com/?p=86309

http://argonauta.pl/chrzescijanskie-cuda-czesc-ix/

„Kardynał Gianfranco Ravasi pisze do „drogich braci masonów”

http://www.pch24.pl/multikulturalizm-jak-faszyzm–narzuca-rewizje-stosunku-do-kwestii-rasy-oraz-plci–a-takze-sugeruje-opresyjnosc,42569,i.html

Czasy ostateczne ?

O nowych broniach (nie)śmiercionośnych – Ewa Pawela i Witold Hake – 10.02.2016 (Przygotowania do wielkiego ucisku ?!)

https://youtu.be/8HiEtxN_9Co

Dobre 28
Złe 3

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *