Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a

Gdy wychodzimy z miejsc naszego przebywania (a bogacze ze swoich bunkrów), nazywanych potocznie domami, lub mieszkaniami, w celu zwiększenia dotlenienie bioelektronicznej powłoki duszy (ciała materialnego), to w tym celu stosujemy skomplikowane motorium (Układ ruchu). Motorium składa się z: kości, stawów, więzozrostów, chrząstkozrostów i kościozrostów. Dodatkowo występuje tam Układ więzadłowy oraz systema musculorum (Układ mięśniowy). Systema musculorum można opisać za pomocą dziesiątek specjalnych systemów mięśniowych, odpowiedzialnych za „zginanie i rozprostowywanie”. W momencie pierwszych szybszych manewrów, zwłaszcza poza „bunkrem”, rozpoczyna się zwiększanie wymiany gazowej, to znaczy zasysamy (wdychamy) rozpylone chemiczne odczynniki, a pośród nich najważniejszy oxygenium (tlen), posługujemy się w tym celu niezwykle złożonym Układem oddechowym.

vdgoes_val_adam_grtWarto pamiętać, że w czasie wieloaspektowego procesu wymiany gazowej, jak sama nazwa wskazuje, wydalamy z siebie zbędne produkty przemiany materii. W rotacji gazowej, co trzeba zaznaczyć, ma również niewielki udział skóra. Zginając, wyginając i krzywiąc biologiczną strukturę, przemieszczamy się (’pozornie’ – bo „W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy… Dzieje 17:28) do miejsca zwiększonej ilości oxygenium (lasu). Już od samego momentu podjęcia decyzji, to jest zastosowania wielowymiarowego i niesłychanie zawiłego systema nervosum (Układu nerwowego) sprawa działania Homo Erectus (wyprostowanego) wydaje się przekraczać granice pojmowania naszej złożoności. Człowiek giętki to nie tylko „erectus„, jesteśmy także „Homo nervosum” (unerwionymi).

cranachs-adam-and-eve1Wieloczęściowy i straszliwie „poplątany” układ nerwowy (systema nervosum) rejestruje bodźce, przetwarza zawartą w nich informację oraz steruje czynnościami organizmu, to jest: kurczeniem i rozkurczaniem motorium (mięśni) oraz wydzielaniem wewnątrz „maszynerii” całej gamy związków chemicznych. Jego główną częścią jest systema nervosum centrale (Ośrodkowy układ nerwowy), że jest on wieloczęściowy, „poplątany”, wielotorowy i wieloaspektowy to chyba mało powiedziane, składa się z około 100 trylionów synaps, 10 do 15 miliardów neuronów i 140 miliardów komórek glejowych ! Tych około 12 miliardów neuronów przyjmuje, przetwarza i przekazuje informacji w postaci bodźców elektrycznych (bio elektronicznych).

7073781Każda komórka nerwowa otrzymuje informacje przekazaną od innych neuronów, a także od innych wyspecjalizowanych komórek – receptorów narządów zmysłowych, bądź bezpośrednio ze środowiska zewnętrznego przez wyspecjalizowane, jeszcze inne mikro biologiczne 'urządzenia’. Trzeba to bardzo mocno podkreślić, ten przedziwny trylionowo miliardowy system działa, i to poprawnie ! Wdychając i wydychając, zginając i rozprostowując, rejestrując za pomocą systema nervosum zmianę położenia i ciężkości, przenosimy z miejsca na miejsce biologiczny skafander – doświadczamy rzeczywistości. Nie mogli byśmy tego robić, gdyby wcześniej organizm nie został wsparty energią, niezbędną do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, pochodzącej z przemiany materii (transfiguracji duchowej semantyki: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” Ew. Mat. 4:4). Między innymi, za pomocą Układu pokarmowego dostarczamy paliwo, napędzające bio informacyjną i duchową strukturę Homo Sapiensa.

Zdjęcie z mikroskopu elektronowego pokazuje zaawansowane systemy bioinżynierii Projektanta !

7073706W jego skład wchodzi jeszcze więcej ! Mamy tam, nie wspomniane jeszcze: Układ dokrewny, Układ moczowo-płciowy, Układ krążenia – naczyniowy, Układ krwiotwórczy, Układ odpornościowy i Układ powłoki skórnej. Zatrzymajmy się jeszcze nad inteligentnym układem odpornościowym. W jego skład wchodzi kilka podzespołów: narządy limfoidalne, naczynia chłonne, komórki uczestniczące w reakcjach immunologicznych i przeciwciała, cytokiny. Urządzenia te, podzespoły układu odpornościowego, są zdolne do „wytworzenia” (tak zostały zaprojektowane !) mechanizmów mających na celu ochronę organizmu przed chorobami, dzieje się to poprzez identyfikację (są do pewnego stopnia inteligentne !) i likwidowanie patogenów oraz komórek nowotworowych.

7073679Przenikliwie wykrywane są różnorakie odmiany czynników chorobotwórczych, od wirusów po robaki pasożytnicze więc układ odpornościowy musi rozróżniać, i jakoś je klasyfikować, zdrowe komórki i tkanki organizmu, w celu jego prawidłowego funkcjonowania. Wykrywanie patogenów jest skomplikowane, gdyż te dzięki zagadkowym procesom przystosowują się do nowych zadań, zmieniając swoje zachowanie w czasie działań zaczepnych. Patogeny dzięki bliżej nie rozpoznanym zjawiskom (materialiści wierzą w magię inteligentnej materii – ewolucję, że to ona jest tego przyczyną) atakują poprawnie działające układy. Aby przetrwać tę próbę sił oddzielne mechanizmy muszą współpracować tak by rozpoznawać i przeciwdziałać patogenom.

6972107Układy odpornościowe kręgowców, w tym człowieka, składają się z wielu rodzajów białek, komórek, tkanek i narządów, które oddziałują na siebie w złożonym i dynamicznym systemie. Jako część bardziej złożonej odpowiedzi odpornościowej, układ kręgowców cały czas przystosowuje się do bardziej skutecznego rozpoznawania poszczególnych patogenów. Ten proces inteligentnej adaptacji prowadzi do powstania pamięci immunologicznej i pozwala na jeszcze skuteczniejsze wykrywanie poznanych już patogenów podczas przyszłych starć z nimi, trwa zażarta walka na poziomie biologicznych mikro urządzeń. Czym jest patogen ? Jest to ciało obce, zaprojektowany twór biologiczny, inaczej: samo replikujące się mikroorganizmy wywołujące chorobę w danym organizmie.

6972065Istnieje pewna grupa chrześcijańskich badaczy, jak choćby genetyk Sharon Gilbert, którzy podejrzewają, że procesy ataku patogenów na wszelkie zdrowe układy, mogą być wynikiem starożytnych wojen bogów, demonów i ludzi, efektem prac nad ich biologiczno genetyczną bronią. Nie wypada podejrzewać Boga o wytworzenie patogenów, choć może to być jakiś rodzaj pozwolenia, dalszy skutek Jego decyzji o tym, że: „człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat” Ks. Rodzaju 6:3

6963296W grudniu 2016 portale internetowe obiegła informacja mówiąca, że w jaskini Lechuguilla, w USA, odkryto odizolowaną od obecnego świata bakterię Paenibacillus, ta wykazuje zdumiewające zdolności. Jest odporna na 18 różnych antybiotyków, tych najsilniejszych też ! Jaskinia Lechuguilla to jedna z największych i najgłębszych jaskiń. Naukowcy, albo inaczej amerykańska elita, która nie jest od tak sobie gronem standardowych naukowców, są to z reguły członkowie tajnych bractw, postanowili postawić w wejściu gazoszczelne śluzy. Możemy to odbierać na dwa sposoby. Pierwszy jako zabezpieczenie by badać dalej nienaruszone środowisko. Sposób drugi może świadczyć o czymś innym, o pogoni w której uczestniczy globalny establiszment. Jak było można się spodziewać nie podano do publicznej wiadomości lokalizacji jaskini. O odkryciu poinformowano w piśmie „Nature Communications”.

6963254Zdaniem poważnych biblistów Pismo Święte stwierdza fakt toczącej się walki, uczestniczymy w kosmicznej bitwie, kolejny raz. Znakomicie zaprezentował to genialny Chuck Missler w filmie „Demoniczne UFO„, L.A. Marzulli w jego książce „Kosmiczny szach mat„, lub Steve Quayle i Tom Horn w ich pamiętnej audycji z filmu „UFO czasów ostatecznych”. Jedną z metod obezwładnienia ludzkości jest psychomanipulacja, od czasów Ogrodu Eden nazywana kłamstwem. Zaprezentowane powyżej, bardzo skrótowo, genialnie przemyślane mechanizmy oraz układy budowy mieszkania dla duszy, to wierzchołek przysłowiowej góry.

6963228Ktoś usilnie stara się nas przekonać, byśmy uwierzyli, że straszliwie skomplikowana biologiczna maszyneria powstała sama z siebie, ze skały, z błota, bez celu ! Jeśli uznamy że coś, bo „twarda materia” poniżej pewnego poziomu nie istnieje, poniżej jest tylko energia (wirów), posiada inteligencję, to owszem, procesy myślowe całego kosmosu tak długo medytowały, kontemplowały, dedukowały, roztrząsały, aż wymyśliły przyrodę i myślącego człowieka, no ale to nie jest w takim razie przypadkowy dobór. Dziesiątki arcytrudnych systemów, ciągle dla nas niezrozumiałych, miało samoistnie powstać i to przypadkowo ?! By przyjmować to jako pewnik trzeba być, i tu ciśnie się na usta najodpowiedniejsze słowo – opętanym.

6963147Tuż za biologicznym darwinizmem mamy jego pochodne duchowe. Hipoteza albo doktryna reinkarnacji wydaje się być czystym darwinizmem – ewolucjonizmem ! Reinkarnacja jest dla wielu słowem zastępczym ewolucji. Dla bardziej z nią zaznajomionych, ciągłe odradzanie się jest kołowrotem cierpienia ! W opinii ludzi wierzących w koło samsary, przynajmniej dla większości Europejczyków, bezustannie wcielamy się po to by stawać się coraz doskonalsi, niestety świat i wszelkie istoty białkowe coraz bardziej się dewoluują, jest to zgodnie z tym co widzimy w pozostawionych przez naszych doskonalszych przodków megalitach. Tajemnica świata megalitycznego jest olbrzymia.

29994-adam-and-eve-in-the-garden-of-eden.800w.tnCzęściowo jest ona propagowana przez elity Katolickiego Kościoła kosmicznego i megalitycznego, zresztą sama Biblia może być odbierana jako nauka megalityczna, pochodzi z-opisuje ludzi i świat tamtej epoki. Pod wpływem ataków środowiska protestanckiego niektórzy sądzą, że katolicyzm nie jest chrześcijaństwem. Pomijając grupy okupujące strukturę Watykanu, czy szerzej hierarchię będącą w szponach „bardzo przebiegłego stworzenia„, sam katolicyzm jest wspaniałą ostoją cywilizacji, jej zródłem !

slide+backgroundJak wspomnieliśmy część księży z tej grupy każą nam głupiemi być, ale przecież są w odwodzie prawdziwi kapłani, Rycerze Wyklęci. Na tyle na ile zdołamy należy być czujnym, oczernianie tej instytucji idzie pełną parą, podobnie jak za czasów Jezusa twierdzono o Nim, jako sprawiającym cuda za pomocą Belzebuba, tak i dziś znajduje się wielu protestantów opisujących cudowne uzdrowienia i anielskie manifestacje jako szatańskie zwodzenie. Wierząc w Chrystusa nie powinniśmy się obawiać sekty Lutra, czasami ostrej krytyki płynącej z tego towarzystwa, raczej czerpać z ich natchnień, byle z tych najlepszych, jak doktor Michael Heiser.

zaslubiny-okladaWszystko się zaczęło w Ogrodzie Eden. To tam, jak państwo zobaczą, miał miejsce kontakt z innym rodzajem istot inteligentnych, konkretnie z jednym, który „był bardziej przebiegły„. Na początku przytoczmy cytat św. Tomasza z Akwinu, ’Doktora anielskiego’. Omawia tam,  od czasów megalitycznych Adama, kilka ciekawych zagadnień związanych z proponowanym tu filmem, którego tłumaczenie było od dawna odkładane, aż przyszedł wreszcie długo oczekiwany moment, w którym możemy go państwu zaproponować:

„Aż do czasów Prawa — to znaczy przed Prawem Mojżesza — grzech był na świecie — mianowicie grzech uczynkowy. Ludzie bowiem różnorako grzeszyli przeciwko prawu natury. Stąd czytamy w Rdz 13, 13: „Mieszkańcy Sodomy byli bardzo źli„. Grzechu się jednak nie poczytywało, gdy nie było Prawa — nie chodzi tu o to, jakoby grzech nie był poczytywany jako zasługujący na karę u ludzi (czytamy o niektórych, że przed czasami Prawa byli przez ludzi karani za grzechy, co wynika z Rdz 39 i 40), ale że nie był poczytywany jako zasługujący na karę u Boga. Wówczas bowiem nie wierzyli ludzie w to, żeby Bóg karał lub nagradzał ludzkie czyny, o czym w Hi 22, 14: „On chodzi po strefach niebieskich i nie zważa na to, co nas dotyczy„.

SC41230Później jednak, kiedy Bóg nadał Prawo, stało się rzeczą jasną, że Bóg, a nie tylko ludzie, poczytuje grzechy, żeby je karać. Toteż ludzie, ponieważ nie wierzyli, że Bóg będzie ich karał za grzechy, grzeszyli swobodnie i bez hamulców, jeśli tylko nie obawiali się sądu ludzkiego. Stąd słowa następne: Ale śmierć — czyli grzech — królowała — to znaczy na różny sposób sprawowała swoją władzę — od Adama aż do Mojżesza — wyłącznie. (…)Grzech królował wprawdzie aż do Mojżesza, nie nad wszystkimi jednak, ale nad tymi, którzy zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. Ambroży powiada bowiem, że w starych kodeksach nie ma słówka nie, toteż przypuszcza, że zostało ono dodane później i psuje tekst pierwotny.

Bog starozytny02Otóż Adam bardziej uwierzył obietnicy diabła niż upomnieniu Bożemu, co wynika z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, i w ten sposób diabła postawił jakby ponad Bogiem. Tak więc na wzór przewrotności Adama grzeszą bałwochwalcy, którzy, odrzuciwszy kult Boży, czczą diabła. Zatem nad takimi śmierć, czyli grzech, króluje całkowicie, ponieważ bez reszty ich opanowała. Natomiast prawdziwi czciciele Boga istnieli również przed czasami Prawa Mojżeszowego i nawet jeśli grzeszyli, grzech jednak nad nimi nie królował, gdyż niecałkowicie oddzielał ich od Boga. Grzeszyli bowiem jako poddani Boga, to znaczy w wierze w jednego Boga, nawet jeśli grzeszyli śmiertelnie; albo też w miłości Boga, kiedy grzeszyli lekko.

lingam-ok03(…)On — Adam mianowicie — jest typem — czyli zapowiedzią — przyszłego — to jest Chrystusa, w sensie jednak przeciwnym. Albowiem jak przez Adama wszedł na świat grzech i śmierć, tak przez Chrystusa weszła sprawiedliwość i życie. „Pierwszy człowiek z ziemi — ziemski, drugi z nieba — niebieski” (1 Kor 15, 47). Istnieją jeszcze inne podobieństwa między Chrystusem i Adamem. Mianowicie podobnie jak ciało Adama ukształtowane zostało bez małżeńskiego złączenia, tak i ciało Chrystusa — z Dziewicy. I podobnie jak z boku Adama, kiedy zasnął, wyjęta została kobieta, tak z boku Chrystusa, kiedy zasnął na krzyżu, wypłynęła krew i woda (J 19, 34), które oznaczają sakramenty kształtujące Kościół.” – koniec cytatu

waz-Biblia-02Pierwsza ludzkość była w pewnym sensie najdoskonalsza, zgodnie ze starożytnym przekazem upadła, albo jak by ktoś to napisał językiem fizyki, „zwiększyła się entropia układu-ów”. Bardzo duża ilość poddanych indoktrynacji wschodnią ideologią wierzy w wędrówkę dusz. Mocni duchem chrześcijanie uważają, że ta doktryna to iluzja, to właśnie MAJA o której nauczają zaawansowane szkoły wschodu, niestety mało kto jest w temacie i mało kto się interesuje zaawansowanymi naukami dalekowschodnich filozofów. Wszystko co powinniśmy robić by się oczyścić z trucizny ewolucji, reinkarnacyjnej też, to przylgnąć do Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Boga YHWH. To oni mają moc by nas wyzwolić z ułudy duchowej reinkarnacji.

nasienie--kontra-czlowi-blo

Rodzaju 3:15 „…Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę…”

Zanim państwo obejrzą to niezwykle ważne wideo, prosimy pamiętać o obrazie, który przedstawia umieszczone na przeciw siebie dwa oblicza – „potomstwo jego i potomstwo Jej„. Możliwe że jesteśmy w przeddzień wielkiego wydarzenia z dziedziny zakazanej archeologii, nie tylko tego zabronionego działu nauki, również biblistyki, tego jak rozumieć starożytne i ŚWIĘTE przesłanie zdarzenia z Ogrodu Eden. To tam jakaś potężna istota zaatakowała informacyjnie ludzi. Doktor Michael Heiser wyjaśni państwu całą sytuację oraz to, jak tłumaczyć jej zagadkowe cechy. Ta istota, jak dowiecie się z audycji amerykańskiego naukowca, przebywa w specjalnym miejscu, jej działalność dla elit, zwłaszcza polityków, jest kluczem do wiary w nadprzyrodzone moce, których udziela swoim poddanym.

Tajemnice zakazanej archeologii – Total recall jest możliwy !

48457337Olbrzymia ilość tzw. „mężów stanu” służy tej istocie, to dzięki nim kłamstwo w post chrześcijańskiej cywilizacji stało się „normą”, sami zresztą przyznają, na razie jeszcze nieoficjalnie, że jej służą ! Czasami pojawiają się dziwne, żeby nie powiedzieć pokraczne tłumaczenia tego co działo się w Edenie, kim naprawdę było to stworzenie, kim cały czas jest ! Jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odkryto potomstwo bytu, który oszukał pierwszych starożytnych ludzi. Film jest z pewnością podstawą do dalszej dyskusji w gronie chrześcijan, jak i ufologów. Świat nie jest przypadkiem, nie istnieje magia samoistnej ewolucji. Oprócz stworzonego na Ziemi życia istnieją kosmiczne inteligencje, walka na wyżynach niebieskich, których skutkiem mogło być owe pamiętne „kuszenie” ! Wszystko jest projektem, lub jego skutkiem. Bóg Wszechmogący istnieje, posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa ! Nie tylko „na świat”, ale po obejrzeniu filmu utwierdzicie się, że i do innych wymiarów ! Posłał zresztą z innych rzeczywistości, Aby dać państwu w tej materii trochę cudownego duchowego miodu, na państwa dusze, zgodnie z innowymiarową tematyką filmu Heisera, zacytujmy kolejny raz jednego z drogocennych Ojców Kościoła:

„Podobne pytanie zadasz sobie w odniesieniu do zdań: „Ja jestem z wysoka„, i: „Ja nie jestem z tego świata„. Warto bowiem zastanowić się, co znaczy „być z wysoka”, i co oznacza „nie być z tego świata”. Pomyśl zatem, czy nie z ziemi jest Ten, kto porzucił rzeczy doskonalsze, a przyjął materialne i cielesne narodzenie. Kto bowiem jest z ziemi i po ziemsku przemawia, ten nie może oglądać niczego, co jest wysoko. Człowiek taki pochodzi również z niskości. Inne jednakże znaczenie ma zwrot „z niskości”, a inne „z ziemi”. „Być w niskości” znaczy tyle, co „znajdować się pod względem nauki i myśli w takim właśnie miejscu„.

hebrew-writing-in-torah-HeiA każdy, kto korzysta z nauk i myśli, które są „z niskości„, sam „z niskości” pochodzi. Również ten oto widzialny i materialny świat, ze względu na tych, którzy potrzebują materialnego życia, ma w sobie różne miejsca, a one w zestawieniu z miejscami niematerialnymi, niewidzialnymi i niecielesnymi znajdują się w niskości – i to nie tyle ze względu na miejsce, ile z uwagi na porównanie z rzeczywistościami niewidzialnymi. Jeśli natomiast porównać różne miejsca samego świata, to niektóre z nich mogą być nisko, a inne wysoko: okolice ziemskie są nisko, okolice niebieskie są wysoko. Tak więc zgodnie z tym stwierdzeniem ten, kto pochodzi z niskości, pochodzi oczywiście z tego świata, ten zaś, kto pochodzi z tego świata, wcale nie musi pochodzić z niskości.

le_peche_originelZauważ bowiem, że mieszkaniec niebios w pewnym sensie pochodzi z tego świata, ale nie pochodzi z niskości w znaczeniu miejsca. Pochodzi jednak z niskości, jeśli porównać go z istotami duchowymi. A każdy mieszkaniec miejsc widzialnych, przemijających i doczesnych pochodzi z niskości, nawet gdyby ze względu na miejsce wywodził się z wysoka. Ten jednak, , kto pochodzi z niskości, z tego świata oraz z ziemi, może się zmienić: pochodzić z wysoka i nie być już z tego świata. Ktoś inny może pozostawać na tym świecie, ale być w przyszłości z nieba. Jezus zatem mówi do uczniów: „Byliście z tego świata, a Ja was ze świata wybrałem i już nie jesteście ze świata”. Skoro bowiem Zbawiciel „przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło„, przybył w tym celu, aby przenieść do wysokości tych, którzy byli w niskości i zostali zapisani pomiędzy tych, którzy znajdują się w niskości. On bowiem jest Tym, który „zstąpił do niższych części ziemi” ze względu na tych, którzy tam przebywali. Ale „wstąpił również ponad wszystkie niebiosa” i drogą wiodącą ponad wszystkie niebiosa, to znaczy do rzeczywistości niecielesnych poprowadził tych, którzy tego chcieli i którzy byli Jego wiernymi uczniami.” – koniec cytatu

jesus-chrystus-calun-01

Linki:

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Tajemnicze kosmiczne eksperymenty

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

Wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli kosmicznego logosu

Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Inteligentny wybuch cwanej zupy

Świecki dogmat przełamany. Naukowcy krytykują „teorię Darwina”

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Esseńczycy בעלי המסורה-żydowskie przygotowanie do chrześcijaństwa, nadejścia Synów Światłości

Dyskusja na temat Gigantów z Biblii נפלים, rozmawiają Gary Stearman i L.A. Marzulli

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Tożsamość archeologiczna

Zagadkowe konstrukcje na Marsie. Starożytne Vimany to prawda ?

Poważna hinduska instytucja naukowa oraz nobliści zajmą się Vimanami

uczestniczymy w kosmicznej bitwie,

Ufologiczny gral odnaleziony ?! Zdaniem badaczy szokujące znaleziska autentyczne…

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

„Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

Coraz bardziej sensacyjna wiedza o wielkich czaszkach z Paracas

Tajemnice zakazanej archeologii – Total recall jest możliwy

Raport o „islamofobii” w Polsce, czyli jak powoli wprowadzać prawo szariatu

Poniżej trzy artykuły w tematyce „chwastów”:

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Duchowe oblicze psychologii zachwaszczonych grup

Duchowy tlen – nie pozwólmy by nas zadusiły chwasty

odriscoll-cropped-1Istota Nachasza i jego atak na ludzkość – dr Michael Heiser

Dobre 26

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *