Z duchowego punktu widzenia kosmos gwiazd i galaktyk to konstrukcja niezbadana, niejasna i tajemnicza. Wiele wskazuje że należy do jeszcze większej rzeczywistości, że jest najprawdopodobniej połączona z innymi wymiarami, lub stanowi ich mniejszą część. Starożytni wierzyli, że całość składa się z co najmniej trzech poziomów, lub światów. Jednym z nich jest realność zamieszkanych planet, kolejną przestrzeń gwiazd i galaktyk. Ponad nią istnieje świat duchowy, gdzie przebywa Stwórca i Jego aniołowie. Obecne post chrześcijańskie społeczeństwo, zaatakowane i przygniecione przez „technikę-technologię”, tzw „postęp”, nie widzi i nie doświadcza ducha, stając się coraz bardziej poddane praniu mózgu – wymiera.

summer-2015-wk3-lg2Ufolodzy starają się coś poukładać z puzzli, jakimi są manifestacje „NOLi i przekazy od załogantów”. Wystarczy jednak sięgnąć do mądrości starożytnych, by uchwycić ogólne sedno sprawy, a jest ono bardzo niepoprawne (exo) politycznie. Od wielu lat badacze zjawiska „latających spodków”, zwłaszcza ci poprawni (exo) politycznie, propagują teorię o wszechogarniającej miłości „Kosmicznej Federacji”, ta ma nas wyzwolić od samych siebie i stworzyć na Ziemi „Nową Wyzwoloną Cywilizację” – Nowy Wspaniały Świat.

hebrew-writing-in-torah-HeiZdaniem licznej grupy specjalistów jest to plan właśnie realizowany, nazywany Nowym Porządkiem Światowym. Sięgnijmy więc do wspomnianych starożytnych, by się dowiedzieć co w rzeczywistości się dzieje, i o co tak na prawdę chodzi owym „kosmitom” (ich części ?). Możemy się tego dowiedzieć z bardzo niepoprawnej (exo) politycznej Księgi. Jest nią oczywiście Biblia. Bóg nie jest poprawny (exo) politycznie, to oczywistość, to chrześcijańska podstawa. No więc proszę przeczytać jedno z najbardziej niepoprawnych exo politycznie zdań. Wypowiedziane przez Stwórcę do aniołów-bogów, książąt zarządzających przestrzenią galaktyk:

Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego.  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie” Psalm 82(81):6-7 – Oni pomrą jak ludzie, to oznacza, że nie są ludzmi ! Obszernym komentarzem tylko do tego jednego zdania jest w sporej części książka doktora Michaela Heisera „Niewidoczna Rzeczywistość” („Unseen Realm”), pisana przez kilkanaście lat, jak sam o tym mówi. Wszyscy interesujący się chrześcijańską ufologią powinni ją przeczytać. To lektura wręcz nieodzowna. Zaraz po nim można umieścić kolejne skrajnie niepoprawne (exo) politycznie zdanie, tym razem pochodzi z Nowego Testamentu:

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12

Do tego zdania Efezjan 6,12 Biblia Jerozolimska (Pallotinum 2006) daje taki (szokujący) komentarz: „Zostały tu wymienione duchy, które według opinii starożytnych kierowały gwiazdami, a przez to całym wszechświatem. Znajdowały się one „w niebiosach” (l,20n; 3,10; Flp 2,10) albo „w powietrzu” (2,2), miedzy ziemią a miejscem przebywania Boga. Odpowiadają one po części temu, co Paweł gdzie indziej nazywa „żywiołami świata” (Ga 4,3). Owe duchy były niewierne Bogu i chciały poddać sobie człowieka w grzechu (2,2), jednakże Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić z ich niewoli (1,21; Kor 1,13; 2,15.20). Uzbrojeni tą mocą chrześcijanie mogą już stawić im czoło.

jehovah-appears-to-moses-harston_1299391_inl

Każdy kto się zagłębiał w temacie ufonautów, dotarł do materiałów z których wynika, że dana kosmiczna rasa, jedna lub wiele, ma poważne problemy, „ratując się” bioinżynierią wręcz umiera/wymiera !   Tłumaczy się to na różne sposoby, albo sami ufonauci tłumaczą to niejasno. Czy jest to przypadek, czy może sens sprawy z Psalmu 82(81) ? Odnośnie Listu do Efezjan 6:12 można by o nim napisać książkę, ale zaprezentujmy tu pogląd, który mówi, że Św. Paweł posługuje się tu współczesnym sobie obrazem świata, zrozumiałym dla Efezjan, do których się zwraca i dodaje im odwagi. Mówi, że nie walczymy z ludźmi ! („nie przeciw ciału i krwi”), ale z duchowymi siłami zła. Są to potężne siły (duchy), ale nie mamy się ich bać. Mamy przyoblec zbroję Bożej prawdy, sprawiedliwości, gotowości głoszenia dobrej nowiny oraz wiary jako chroniącej nas tarczy. To owi bogowie działają na Ziemi i w ludziach, kusząc, przekazując nauki zakazane.

Virgin_Mary-outrunning-the-young-maidens-who-intruduced-her-to-Jerusalem-temple-choosing-Gods-chooseness-of-the_TheotokosSądzimy, że jesteśmy tu u źródła zrozumienia Kosmicznego i Megalitycznego Kościoła, który nie lekceważył świata duchów, ale się ich nie bał i nie bał się pogańskich bóstw, które tak na prawdę, zdaniem nie tylko doktora Michaela Heisera, są owymi bogami z Psalmu 82(81), zarządcami gwiazd. Jeśli wierzymy w tzw. bogów, o których Ojcowie Kościoła napisali: „stworzonych w pierwszej kolejności ze względu na godność„, to popełniamy dziecinny błąd, jesteśmy dziećmi: „A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.” Ew. Marka 10:14 Jezus jest prawdą. Czy damy radę do Niego dojść, czy nam pozwolą ?

nauti

Linki:

Pierwszym linkiem musi być „Działalność bogów, panów i bytów UFO

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”

Tajemnice aż do tritos Uranos

Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Widziałam bogi (אלהים Elohim) występujące z ziemi” – Michael Heiser wyjawia sekrety

 DNA jako szerokopasmowy emiter informacji w środowisku kwantowej logiki Wszechświata

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Cudowne możliwości UFO istot, raport Karli Turner

Tajemnica zmiennokształtnych UFO wyjaśniona ?

„Latający humanoidzi” – czy istnieli przed biblijnym potopem ?

Kim są istoty z innego wymiaru ?!

„poczułem, że MOC wyszła ze Mnie” δυναμιν – kosmiczny klej Qi

Krystalizacja informacji. Przestrzeń, czy tylko informacja o niej ?

Mantra CERNu – potencjalność materii pierwszej

Prawdziwy władca pierścieni – część II (Aktualizacja – wersja 2.2)

 Entelecheia w Turzovka

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Ochronny znak z innego wymiaru

Duchowe elementy układanki UFO

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Arcybiskup Aleppo: Pan Jezus nie był politycznie poprawny, ale politycznie sprawiedliwy

3_2

Deep State Secrets: Ancient Science & Genetic Terror – 31 sty 2017

Ufologia w pigułce – Davida Hugginsa obrazy

Konferencja ufologiczno biblijna – L. A. Marzulli 2014 – Dni Noego ponownie

Podróże do drugiego nieba – L.A.  Marzulli

Dobre 6
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *