Tajemnicze „morze” i kosmiczna wieś Atlantydy – święty Kod Biblii w czasie medytacji – siedząc na „trawach”

(Przed rozpoczęciem czytania tego tekstu prosimy o modlitwę, tak by kierował wami Duch Święty, byście mogli usiąść na „trawie”, wspomnianej przez Jezusa super Jogina!) Ogromna liczba ludzi, którzy poznają Biblię, sądzi, że jest to Księga historyczna, opisująca zwykłe zdarzenia z historii ludzkości. Wspominaliśmy o tym w wielu miejscach, tak jak również pisaliśmy o odmiennych zapatrywaniach na ukryty sens Pisma. Zresztą wielokrotnie cytowaliśmy św. Tomasza, który wyraźnie przekazuje, że Biblia ma wiele sensów, a jednym z najważniejszych jest sens duchowo-mistyczny: „To oznaczenie, dzięki któremu rzeczy oznaczane przez słowa znaczą ponownie inne rzeczy, należy do sensu mistycznego” (Tomasz z Akwinu, In Ep, ad Gal, Opera omnia, Paris 1876, tom 21, 230).

We artykuliku „Biblijne kody” umieściliśmy inne zdanie świętego Tomasza pochodzące z polskiego tłumaczenia wybitnych znawców tematu, brzmi ono (…)różnorodność sensów nie powoduje wieloznaczności ani różnorodności innego rodzaju, ponieważ, jak już powiedziano, różnorodność sensów nie bierze się stąd, że jedno słowo oznacza wiele, lecz stąd, że rzeczy oznaczane przez słowa mogą być znakami innych rzeczy. Wobec tego nie ma żadnego zamętu w Piśmie świętym, gdyż wszystkie sensy opierają się na jednym – dosłownym.(…)

Szybko przejdzmy od słów znawcy Świętej Nauki „rzeczy oznaczane przez słowa mogą być znakami innych rzeczydo słów Maryi: „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.  A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Ew. Łk 2,34-35 Jezus jest „znakiem”… Temat tu poruszany będzie dla wielu czymś wspaniałym, chodzi o symbole Biblii, w tym kosmiczne znaki, jakie są zakodowane w Świętym Przekazie, dla części czytelników Argonauty mogą być „znakiem, któremu będą się sprzeciwiać„, mamy nadzieję, że tak się nie stanie, bo korzystamy ze źródeł katolickich-wczesnych Ojców Kościoła, jak i wskazówek św. Jana z Apokalipsy więc nie powinno być tak byście się sprzeciwiali.

Z tego powodu zacytujmy tu taki oto urywek kunsztu o tłumaczeniach Biblii: „Mówiliśmy jednak już kilkakrotnie, że filologia jako oręż tłumacza nie wystarcza. Potrzebna jest znajomość przedmiotu, historii tłumaczonej literatury, obeznanie z nią i z jej doświadczeniem. Jeśli tłumacz nie ma pewnych doświadczeń zjawisk, które opisuje, jego przekład pozostanie „zewnętrzny”, „fenomenologiczny” i grozi mu ryzyko nieutrafienia w intencje i zamysł pisarza. Papież Benedykt XVI napisze wprost: „Autentyczna hermeneutyka Biblii jest możliwa tylko w wierze Kościoła” (Verbum Domini 29). I na innym miejscu: „Księga Biblii jest… głosem pielgrzymującego ludu Bożego i tylko w wierze tego ludu jesteśmy… odpowiednio ‘nastrojeni’, by zrozumieć Pismo Święte” (Verbum Domini 30). Adhortacja apostolska Benedykta XVI o Słowie Bożym potwierdza zatem wagę środowiska wiary, w którym dojrzewa poprawne tłumaczenie i interpretacja Pisma. To środowisko wiary możemy określić jako zespół założeń translacyjnych i interpretacyjnych ześrodkowanych nie na jakiejś tezie intelektualnej, ale na doświadczeniu egzystencjalnym, doświadczeniu Boga wspólnoty wierzących.

Dlatego po tym musimy tu przytoczyć słowa z Dziejów Apostolskich 1:9 „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».Ufologia, zwłaszcza nagrania nieznanych inteligencji, często jak „obłoki„, potwierdzają to o czym czytamy w Dziejach 1:9 Nie twierdzimy, że to te same byty anielskie, ale i nie przeczymy, jakoby to nie one, że to nie te wyglądające jak obłoki… „i obłok zabrał Go im sprzed oczu” – sprawę niech każdy osądzi we własnym wnętrzu. Jeśli to te same ponadświatowe inteligencje, albo spora ich część, przylatująca do tego wymiaru, na tą planetę z „morza”, to wierzymy, że w Piśmie mamy więcej przesłanek o rozumieniu zawartego tam kodu jako kosmicznych symbolach. Wspominaliśmy o nich w serii artykułów pt.: „Kosmiczne symbole Biblii„. Przejdzmy teraz do sedna tego, o czym chcemy tu rozprawiać w ramach głębokiej medytacji jogi „traw”.

Najstarsze znane filozoficzne modele Wszechświata można znaleźć w Wedach, napisanych w 2 tysiącleciu p.n.e. Opisują one mitologię hinduską, w której Wszechświat stwarza Mahawisznu, następnie Brahma tworzy w nim Brahmandę – „kosmiczne Jajo”, które przechodzi poprzez cykle powstania, zniszczenia i odrodzenia, zwane Kalpami. Występuje tam też teoria pięciu żywiołów tworzących Wszechświat: Waju (powietrze), Ap (woda), Agni (ogień), Prythiwi (ziemia) i Akaśa (eter). W VI wieku p.n.e. indyjski filozof Kanada opracował teorię atomizmu i twierdził, że światło i ciepło są przejawami tej samej substancji. Koncepcja ta przeniknęła później do starożytnej Grecji i została rozwinięta przez Leucypa, Empedoklesa i Demokryta.

Kosmos gwiazd i galaktyk jest ogromny, niewyobrażalnie wielki, ale jest tylko – i tu uwaga: znakiem innego świata ! („Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek” List do Hebr 8:5″). Oczywiście pamiętacie, co powiedział przed chwilką św. Tomasz, o znakach ? Skoro tak, to jakim znakiem jest, co oznacza znak-symbol „wsi” w Ewangelii św. Mateusza 21:2 „…i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie!” ?

Jesteście gotowi ? Pamiętacie, że „obłok zabrał Go im sprzed oczu” ? Oto słowa jednego z Ojców Kościoła: „Sądzę też, że nie bez powodu miejscem, w którym przebywała oślica z oślęciem, była wioska, i to wioska bez nazwy. Otóż w porównaniu z całym światem w niebie cała ziemia jest wsią, w której przebywa oślica i źrebię, i wystarczająco określono tę wieś nie podając wcale jej nazwy.”. Wszystko to jest zgodne ze świętym wykładem samego Zbawiciela, który: „bez przypowieści nic im nie mówił” !!! Nie wiem jak wy drodzy czytelnicy, ale w takich momentach siedzę na trawie, o której wspominał Zbawiciel i medytuję świętą Naukę Mesjasza.

Skoro planeta Ziemia to „kosmiczna wieś”, a Bóg „osadził ziemię na morzach i utwierdził ponad rzekami” (Psalm 24, 2), to należy się zastanowić nad Hebrajskim terminem tehom oznaczającym „bezmiar wód„, ale i „otchłań„… Dla Ojców Kościoła „morze” jest ciemną, straszną głębią, otchłanią, króle­stwem Szatana i demonów, ale czy wszystkie znaczenia symbolu „morza” takie są ? Ciarki przechodzą, bo oto w Biblii czytamy: „Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze.” (Jonasza 2, 2-7) – co to za „zawory ziemi” ?! Skoro mamy „kosmiczną wieś”, osadzoną na „morzach”, bo jest ich liczba mnoga, to jeszcze mamy „rzeki”, „zawory ziemi” i „głębiny” ! „Powiedział On i wzbudził wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale. Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; ich dusza truchlała w nieszczęściu.” Psalm 107:25-26

Przypomnijmy iż astronomiczne modele mistycznego Wszechświata powstały równocześnie z początkami astronomii w starożytnym Sumerze. Pierwsze modele starożytnych mistyków, kontaktujących się z duchami „morza”, zakładały, że świat składa się z płaskiej „ziemi”, inaczej „wsi”, unoszącej się na oceanie ! Model ten był uznawany potem przez wczesnych wtajemniczonych greckich filozofów, np. Anaksymandera i Hekatajosa. Mamy już wspomniane w tytule „morze”, kosmiczną „wieś”, a co z Atlantydą i Atlantami ? Jeśli ktoś z państwa wierzy w reinkarnację, to naszym zdaniem chrześcijanie, zwłaszcza katolicy – są Atlantami ! Jak państwo przeczytali: ziemia, t.j. kosmiczna wieś, została ustanowiona, albo zbudowana na „morzach” i otoczona „rzekami” ! „Morze” jest bardzo niebezpieczne, żyją tam potwory.

Hymmm… skoto tak, to przypomnijmy kilka rzeczy o mitycznej Atlantydzie, Atlantis. Była to tajemnicza kraina, która miała być miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji zniszczonej przez serię trzęsień ziemi i zatopionej przez wody morskie. Atlantydę jako pierwszy z autorów starożytnych opisał Platon. Jako źródło podał ustną tradycję przechowywaną w ateńskim rodzie Solona, który miał usłyszeć tę historię od egipskich kapłanów. Nadszedł jednak jego niespodziewany kres: przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy, a wyspa Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. Miało się to zdarzyć w IX tysiącleciu p.n.e.

 

W innym dialogu (Krytias) Platon opisuje ukształtowanie terenu, architekturę, ustrój polityczny i bogactwa Atlantydy. Miała to być ziemia obfitująca w drewno, metale szlachetne i diamenty, które występowały tak powszechnie jak drzewa owocowe, warzywa i zioła – może dlatego napisaliśmy tekst pt.: „Duchowe światło rozumu w sprawie „traw” oraz „bogów”, idąc w kierunku krainy „złota” – w oparciu o św. Tomasza z Akwinu„. Atlantyda była także krainą złota ? Wysokie góry chroniły mieszkańców przed mroźnymi północnymi wiatrami !!! („Obcy na Alasce – „Biblijnej Północy” – symbole istot innowymiarowycyh oraz filmy dokumentalne„)

Na łąkach, wśród strumieni i jezior pasły się ogromne stada oswojonych i dzikich zwierząt, a gdy ponownie pojawi się Atlantyda Jezusa Chrystusa, najbardziej starożytnej Istoty – to: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.” Księga Izajasza 11:6 Wyspa była podzielona na dziesięć prowincji. Każdą z nich rządził w harmonii i pokoju król. A co to byli za „królowie” ? „Próg absolutny zaawansowanych rolników oraz „Królów ziemi”. Podczas podziału świata między bogów Atlantyda przypadła Posejdonowi ! Skoro Posejdonowi, to proszę koniecznie sprawdzić co napisaliśmy w „Doświadczenia duchowe ufologów, kieruje nas ku nadnaturalnej Biblii i do klucza rozumienia kodu mistycznej archeologii” – wspomnieliśmy tam, zgodnie z Nauką Apokalipsy, a nie naszą jakąś wymyśloną, o istocie anielskiej APOLLYON’ie !

Zapewne wiecie kim jest Apollyon, jeśli tak, to będziecie wiedzieć kim jest Posejdon  – w mitologii greckiej bóg mórz, jezior, rzek, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków – a pamiętacie ciągle zapewne, że „kosmniczna wieś” była osadzona na „morzach” i otoczona „rzekami”. Może na ten moment zakończmy medytację, jest tego sporo, należy po takim „siedzeniu na trawie” prosić Ojca Niebieskiego oraz Ducha Świętego o miłosierdzie, byśmy lepiej medytowali i byśmy nie utonęli w kipieli, chociaż nie powinno to mieć miejsca, skoro Chrystus Pan potrafi wyciągnąć każdego kto tonie…, zresztą część z państwa, piszemy to z pewnością, to istoty zrodzone z wody !

Zdecydowanie, prawdziwa Joga, jedynego prawdziwego Jogina Jezusa Chrystusa, jest tą jedyną, powtórzmy: inną od hinduskiej, bo pochodzącą od najbardziej starożytnej Istoty Boga YHWH ! „Odpowiedział im Jezus mówiąc: «Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.” Ewangelia wg św. Jana 7:16

Linki:

część I „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

część II – „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

część III tu „Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

seria artykułów pt.: „Kosmiczne symbole Biblii

Tajemnice aż do tritos Uranos

Czy da się zrozumieć święty „Kod Źródłowy” Biblii Starożytnego Boga ? – część I

Kod Źródłowy Biblii – „chorton”

Biblijne kody – część II

Uprawy, podlewanie i zbiory ?

Sny mieszkańców cienistej krainy

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Kosmiczny zwiad w Emilcinie z roku 1978 – rocznica

„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

Megalityczna Dziewica „Prawdziwych Żydów”, obleczona w mistyczne światło – czyli opowieść o prawdziwej kosmicznej pustyni

Megalityczny Kościół, czyli „Niewiasta zrodzi” super mistycznych chrześcijan, uciekną na specjalne miejsce „pustyni (Arrakis)”

Tajemniczy składnik budowy istot planety Ziemia – „proch i glina” – przedarcie się przez pośredniki, siedząc na „trawie”

Nadzwyczajny przekaz do prawdziwych Żydów – Duchowi Mnisi, obserwujący duchowy umsył – Logos Chrystusa

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

Mistyczne symbole anielskich istot zabierających ludzi do innych wymiarów, tajemnice Biblii- Hoggard

Starożytny naród duchowych istot z Nieba – Wspaniale symbole Biblii powoli odszyfrowywane – Hoggard

Legend of Atlantis (Full Episode) | Drain the Oceans

Atlantyda Odkryta w Oku Sahary?

Hymn polskojęzyczny Dąbrowskiego to dzieło iluminackich lucyferian ! – czas go zmienić na Polski !!!

Biblijne symbole istot innowymiarowych: „z najdalszej północy” – Gog i Marduk to pradawni ufonauci !

Dobre 10

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *