Starożytność to dla wielu wiedza tajemna. Gdy badamy pradawne przekazy możemy odnieść wrażenie, że faktycznie taką jest. Zgodnie z zakazaną archeologią, pierwsza ludzkość była doskonalsza od tej po wielkim kataklizmie. Przed potopem wszystko było większe, wręcz gigantyczne. Są silne przesłanki, że na starożytnej Ziemi istnieli inni niż ludzie humanoidzi. Wielu badaczy Biblii sądzi, na podstawie Świętego Przekazu, o pierwszej ludzkości, tzw. adamowej, że na otoczonej wodnym płaczem planecie pojawili się Synowie Boga, ci spłodzili z Córkami człowieczymi nowy rodzaj istot inteligentnych. To co się działo w następstwie tego niedozwolonego aktu okryte jest tajemnicą, choć spora liczba poszukiwaczy znajduje pozostałości przedziwnych artefaktów, zdarzeń, a co najbardziej ciekawe, także niezwykłej wiedzy.

11

Z przekazów hinduskich wiemy o istnieniu Viman, o istotach nazywanych półbogami , o wojnach bogów i demonów, wielu innych zdarzeniach, także duchowych. Zaginiony świat biblijnego Adama obejmował zapewne cały glob, a może i cały Układ Słoneczny. Zakazana archeologia, ta materialna wykopywana, jak i ta duchowa, to ogromny skarb, można z niego czerpać siły do przetrwania w świecie rządzonym przez nadnaturalny byt, o którym Jezus powiedział „Książę tego świata” Ew. Jana (12,31 i 14,30).

KailashViews

kailash

Pomocnicy tej kosmicznej inteligencji chcą wiedzę uzyskaną przez niestrudzonych badaczy starożytności zagrabić dla siebie, pozostawiając ludzkości ewolucjonistyczne śmieci. Zaginiona ludzkość to nie tylko dziwne starodawne i zapomniane zdarzenia, totalnie inne od tego co jest propagowane poprzez struktury globalnej dezinformacji („edukacji” ewolucjonistyczną trucizną), za pomocą wynalazku Gutenberga, nazywanego potocznie szkolnymi podręcznikami „historii”. Zakazana archeologia jest niezwykle niebezpieczna dla wszystkich opętanych ewolucją, to oczywistość, ale są momenty, które mogą być również niewygodne dla tych owładniętych teorią starożytnych kosmitów. Świat przedpotopowy to świat stworzony, z faktem tym nie mogą sobie poradzić również wyznawcy „Kosmicznych Braci z UFO”, istot określanych takim mianem przez „New Age”.

50bce74aadcd7f6397257a952a1e92f2

Zakazana archeologia, zwłaszcza ta duchowa, jak zostało wspomniane powyżej, jest ratunkiem dla duszy, dla wszystkich poszukujących drogi do Nieba, do Tritos Uranos. Możliwe, że to stamtąd przybyły do wymiaru/rzeczywistości Ziemi istoty kreślące na ludzkich czołach tajemniczy znak „Taw”: „Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi” Ezechiela 9:4-6

Tajemnicza litera-znak TAW

taw-starozytna

 Gdzieś w kosmosie, w innym wymiarze, mieszkają istoty wykonujące polecenia Stwórcy. Mogą się tu pojawiać by ratować, ale i wymierzać sprawiedliwość. Ezechiel opisuje 'wizję’, w której Bóg nakazuje aniołowi z kałamarzem kreślić specjalną literę na czołach ludzi sprawiedliwych, by ocalić ich od wymierzonej dla Jerozolimy kary. Znak Taw na czołach wybranych oznaczał pieczęć „przynależności do Boga”, a także glejt do ich ocalenia. Bibliści sądzą, że był to podpis Boga, czytelny dla wszystkich, przecież nawet analfabeci podpisywali się tym znakiem, a ten w starym alfabecie hebrajskim (syro-fenickim) miał kształt małego, równoramiennego krzyża (+) a później kształt „iksa” (x). (Patrz rycina powyżej)

Dowodzą tego choćby Listy Lachisza z ok. 590 r. p.n.e., które napisane zostały w alfabecie fenicko-hebrajskim, w czasach gdy swą działalność profetyczną w Babilonii prowadził Ezechiel (593-571). Późniejszy kształt litery Taw w alfabecie hebrajskim uległ zmianie, o czym pisał między innymi św. Będą – Ojciec Pustyni: Chcę abyście wiedzieli, że u Samarytan litera Taw posiada podobieństwo do krzyża, natomiast u Hebrajczyków została zmieniona. Przeto przez Taw, które rozumie się jako znak, rozpoznawani są ci, którzy noszą znak krzyża na czole i w sercu oraz przez wiarę, wierzą w mękę Chrystusa i mogą być zbawieni.Tertulian (ur.155), komentując Ez 9, 4, pisał: To jest bowiem grecka litera Tau, nasza zaś T mająca wygląd krzyża, o którym prorokował, że będzie na naszych czołach w prawdziwym i katolickim Jeruzalem („Przeciw Marcjonowi” III, 22, 6).”

znak-krzyza-7-kodow-boga-photowidget-photo-2

Relacje o specjalnym znaku Boga napotykamy w wielu miejscach. W Liscie Barnaby 12, 2n, czytamy: „Otóż Duch daje natchnienie sercu Mojżesza, aby uczynił wyobrażenie krzyża oraz Tego, który na nim miał cierpieć. (…) Kiedy wyciągnął ręce, Izrael miał przewagę; ilekroć zaś ręce opuszczał, Żydzi ponosili klęskę. Dlaczego? Żeby poznali, że nie mogą być zbawieni, jeśli nie będą pokładać w Nim nadziei” , natomiast w Dialogu św. Justyna jest napisane: „Gdy lud walczył z Amalekitami, a syn Nawego o przydomku Jezus dowodził bitwą, sam Mojżesz modlił się do Boga, mając ręce z obu stron rozciągnięte, Or i Aaron podtrzymywali je przez cały dzień, aby mu ze zmęczenia nie opadły. Jeśli bowiem Mojżesz choć trochę zmieniał tę figurę, naśladującą krzyż, naród ponosił klęskę. O ile zaś trwał w tej postawie, o tyle odnoszono zwycięstwo nad Amalekiem. Ten, co zwyciężał, przez krzyż zwyciężał. Zaprawdę nie dlatego wzrastała moc ludu, że Mojżesz tak się modlił, ale dlatego, że na czele bitwy było imię Jezusa, a ponadto dlatego, że Mojżesz wyobrażał znak krzyża” (Dialog z Żydem Tryfonem 90, 4)

Rycina: znany wszystkim moment znaku, zastosowany przez biblijnego patriarchę… Faraon ustanowił Józefa zarządcą całego Egiptu, nadając mu imię Safnat Penaech. Józef ożenił się z córką egipskiego kapłana Potifery, Asenat z którą miał dwóch synów: Efraima i Manassesa, to ich widzimy na załączonym biblijnym malunku (czego jeszcze nie „widzimy” ? jakich symboli ?).

znak-krzyza-7-kodow-boga-photowidget-photo-3

Megalitomaniacy mogli by w sprawie starożytnego „Taw” napisać znacznie więcej, jest o czym ! Zagadnienie pierwszego chrześcijaństwa to wierzchołek góry lodowej. Pamiętajmy, że sam Chrystus jest najbardziej Starożytną Wiekuistą Istotą, Alfą i Omegą – Alew i Taw. By sprawę jeszcze bardziej pogłębić prezentujemy film, który zawiera w sobie wiele z tego o czym tu napisaliśmy, i chociaż jest utrzymany w stylu „Starożytnych Kosmitów”, to zapewne stanie się dla państwa wartościowym materiałem.

zdanie-bereshitLinki:

Nie zapominajmy, że przed potopem, jak i po potopie, istniały dwie nadprzyrodzone potęgi ! Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Pamięć nadprzyrodzona – zaawansowane systemy Total Recall’u ?

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Napisem prosto w faryzeuszy i lud izraelski ! Święte drzewo i jego gałęzie

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie !

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

„Któż jest tak mądry, aby to zrozumiał, i tak rozumny, aby to pojął ?”

Sygnały spoza chronos-u

Michalkiewicz: Trzeba zredukować gatunek ludzki?

Ufologiczny gral odnaleziony ?! Zdaniem badaczy szokujące znaleziska autentyczne…

Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a

Starożytni posiadali możliwości modelowania gór, ale w jakim celu ?

pobrane

Tajemnice megalitycznych świątyń Ellory

Dobre 24
Złe 7

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *