Istnieje duża liczba publikacji i książek poświęconych zagadnieniu istot z UFO. Spora część badaczy tego fenomenu uważa, że stworzenia przemieszczające się za pomocą pojazdów dyskoidalnych są materialne. Bardzo mały odsetek uważa je za istoty częściowo cielesne, a najmniej za stworzenia duchowe, za byty niematerialne, chociaż istoty te mogą przechodzić przez ściany, czy inne materialne bariery, posiadając wszystkie cechy duchów. Nawet jeśli uznamy kosmitów za tych, którzy posiadają biologiczne ciała, to pozostaje kwestia tego kto zamieszkuje owe „biologiczne, albo transhumanistyczne pojemniki” ?

Ufologia to dziedzina wiedzy, która pokazuje nam możliwe scenariusze „rozwoju” cywilizacji kosmicznych, albo innowymiarowych. Możemy tam odnaleźć stworzenia zdolne do przenoszenia dusz, albo jaźni z jednego ciała-pojemnika, do innego. W terminologii religijnej nazywamy to inkarnacją, albo reinkarnacją.

Z tego powodu można przyjąć, że cywilizacje „wyżej rozwinięte”, posiadające nieznany rodzaj duchowej technologii (magicznej), potrafią zajmować się w skali ogólnoplanetarnej „wkładem”, co w Biblii zostało określone jako „człowiek wewnętrzny„. Niektórzy z biblistów uważali to za jakiś symbol, ale w opinii innych jest to wyraźne wskazanie na tzw. „ciało astralne”, a może nawet i duszę „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem” 2 Kor. 4,16-18.

Wróćmy jednak do tzw. „kosmitów”. Z raportów ufologów dowiadujemy się o UFO procederze umieszczania w ludzkich ciałach, albo jak je nazywa Biblia: „glinianych naczyniach„, lub „mieszkaniach-domach”, stworzeń duchowych, które prawdopodobnie są tu na Ziemi hodowane przez istoty ufonautyczne. Dla chrześcijan zaznajomionych z Pismem, słowo „prawdopodobnie” można by zastąpić innym, wyrażającym pewność, bo oto, jak donosi portal PCH24, istnieje przykład ujawnienia się „jednej z nich” (z jęz. ang. tzw. „coming out”).

Zanim do niego przejdziemy warto mieć w zanadrzu pogląd psychiatryczny, mówiący o takich przypadkach jako o „zaburzeniach psychicznych”, do których zalicza się również dewiacje seksualne. Pojawia się tu jednak problem, ponieważ oficjalna ewolucyjna medycyna, to znaczy psychiatria, nie może określić granic normalności, ani przyjąć istnienia poglądu o istnieniu duszy, potwierdzonej już przez niektórych medyków doświadczalnie, to należy przyjąć, za wysoce prawdopodobne, iż jakieś istoty duchowe potrafią „siać(zapładaniać)” w ludzkie ciała inne byty duchowe.

Chrześcijański portal PCH24 informuje o zjawisku ujawnienia się jednej z tych istot, już „dojrzałej”, jeśli możemy to ująć w terminologii rolniczej: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.” 1 List do Koryntian 3:8

Jareth Nebula to 33 letnia brytyjska kobieta. W wieku 29 lat postanowiła zmienić płeć i stać się mężczyzną. Rozpoczęła „terapię” hormonalną, jednak i to się znudziło, doszła do wniosku, że w ogóle nie należy do rodzaju ludzkiego i czuje się „kosmitą”, na dodatek bezpłciowym, pisaliśmy o czymś takim w tekście pt.: „Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?„.

Angielska osoba ufonautyczno transpłciowa, głosi, że pochodzi z kosmosu, ludzie mają się do nie zwracać jako: „ono” („to coś„). Tego przypadku nie wolno uznać za rozgłaszaną z premedytacją psychomanipulację Nowego MkUltra, lub działanie „Czarnego Rządu NWO”, ponieważ kobieta ta posiada na swoim ciele liczne tatuaże ! Jak państwo pamiętają z tekstu „Co się ukrywa za atramentem ?” jest to typowy objaw opętania. Tatuaże są częstym, a wielu przypadkach, nieodzownym, znakiem ingerencji sił demonicznych w ludzkie świątynie („Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego” 1 List do Koryntian 6:19).

Oprócz tatuażowego znamienia bestii pani Jareth posiada kolorowe włosy, ostry makijaż i ogolone brwi, ale to nie wszystko. Brytyjka przeszła zabieg usunięcia sutków, a na całym ciele powbijała sobie ogromną ilość kolczyków, co również było przez nas opisywane i co przypisujemy do rytuału istot zamieszkujących już/przechwyconą „świątynię”. W tym miejscu musimy przywołać jednego z Ojców Kościoła:

Oto powiada Jezus (Jozue) do synów Izraela: „Wyście sami wybrali, czy macie służyć bóstwom tych miejsc, czy też Bogu Izraela” (Por. Joz 24, 22-25). Niebezpieczeństwo zagraża temu, kto nie odstąpi od bożków i nie zwróci się szczerze do Boga, wiele jest bowiem duchów, które toczą walkę i pragną przeciągnąć ludzi na swoje stronę. „Duch, który opuścił człowieka i nie zaznał wytchnienia na pustyni, znalazłszy niezajęty dom, z którego niegdyś wyszedł, sam lęka się tam wejść, lecz wchodzi z siedmioma jeszcze złośliwszymi duchami i późniejszy stan tego człowieka czyni gorszym, niż był poprzedni” (Por. Mt 12, 43-45.). Oceń bowiem kogoś, kto powrócił do złych duchów, a stwierdzisz, że jego życie stało się gorsze, niż było dawniej, wtedy, gdy jeszcze nie przyszedł do Boga. Demon mieszka w każdym poganinie, bo „wszyscy bogowie pogańscy to demony„. – koniec cytatu.

Uprawy, jak każdy dobrze wie, muszą mieć odpowiednie środowisko, glebę i wodę. Dla ludzi normalnych i chrześcijan nie może to być woda gorzka: „I przybyli do miejscowości Mara, i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka; dlatego nazwano tę miejscowość Mara.” 2 Moj. 15:23-25 Każda „roślina” pobiera związki odżywcze, posila się, dlatego ważne jest dostarczanie jej odpowiedniego pożywienia: „wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój.” 1 List do Koryntian 10:3

Nie możemy nie wspomnieć o zbiorach ! „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza” Ewangelia wg św. Mateusza 13:30

Linki:

„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

Ufonautyczna infekcja oraz „niebezpieczna strawa”

Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć „to coś” !

Szatańska rewolucja ufonautyczna wdziera się do Kościoła i Polski

Żniwiarze jak chmury ?

Intronizacja szatana w Polsce w marcu 2019

Anty diabelskie szanse Polaków, czy się uratujemy od lucyferian ?!

Prawosławny Duchowny o Lucyferycznym NWO

https://www.youtube.com/watch?v=Wlvba4LwhAE

Masońskie czarowanie agendy 2030 w polskojęzycznym obozie NWOowskim

Z nieba będą spadać „gwiazdy”, a z otchlani wyjdą potwory – Tajemnice biblijnych przepowiedni

Istoty z innego wymiaru – Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistow i ufologow

Świerzyński u Roli o wyborach w Gdańsku, roszczeniach 447, koalicji prawicy, LGBT i polityce PiS! – POLECAMY !

https://www.youtube.com/watch?v=tkZx0PaeEkQ

Dobre 24
Złe 1

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Uprawy, podlewanie i zbiory ?

  1. J 14.6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych3 dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

    Nie wystarczy odejść do „światła” i spotkać się z „przewodnikiem duchowym”. Należy spotkać się w świetle z Jezusem by odejść do Domu Ojca. Tylko Jezus może przerwać zaklęty krąg reinkarnacji.

  2. ciało człowieka To super komputer. każda istota jest administratorem swojego komputera ciała, ale jak się przychodzi na świat w ludzkim ciele to społeczeństwo zaczyna w te ciało ingerować za pomocą rodziców i państwa polskiego a za społeczeństwem kryją się obcy. Każde zwierzę jak się rodzi jest wolne tylko ludzie od pierwszego krzyku są niewolnikami społeczeństwo czyli bestii 666

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *