„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

Sytuacja polityczna jaka się wydarza każdego dnia, miesiąca i roku może wydawać się szalenie złożona. Atak na Polskę ciemnych mocy, chcących zrobić z nas jeszcze większych niewolników, którzy przez dziesiątki pokoleń będziemy spłacać „starszym i mądrzejszym” ogromne sumy, wydaje się wchodzić w decydującą fazę. Klimat jaki się pojawił koło Iranu też nie wróży niczego dobrego. To wszystko razem, i jeszcze więcej politycznych szachów, jest niczym przy obrazie jaki możemy odczytać, gdy spojrzymy na ludzkość z perspektywy ducha, duchów bądz istot z innego wymiaru(UFO), jakie w nas przebywają-mieszkają !

To co państwo tu przeczytają, to tylko wierzchołek biblijnej góry lodowej. Za sprawą łaski Boga YHWH będzie to skromny urywek wielu lat duchowych dociekań. Analizując Pismo, to co mają do powiedzenia znawcy Biblii i zapoznając się z literaturą Ojców, można wznieść się duchowo do innych przestrzeni. Można też napisać książkę w temacie ufologii, angeologii czy demonologii. To co tu publikujemy miało być w niej zawarte, jednak część już teraz tu zamieszczamy. Sprawy tu przedstawione są naszym zdaniem sensacyjne, przedziwne, tajemnicze, duchowo oświecające, a nawet wstrząsające.

Oczywiście należy podkreślić na samym początku, że będziemy się tu starać zawrzeć pogląd biblijny, choć nie wszyscy, albo nie wszystkie duchy jakie w was przebywają, będą się z nim zgadzać. Można je odrzucić, i tak zapewne zrobią 'standardowi’ chrześcijanie, jeśli tak można określić inny rodzaj „żyjących dusz„. Zaczynając od początku musimy przytoczyć tu ważny cytat słów Zbawiciela: „Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa. I mój Ojciec będzie go miłował, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy” Ew. Jana 14:23

Biblia w przekladzie Króla Jakuba tłumaczy ten wers tak samo, to ważne. Jeżeli odbieramy go zgodnie z założeniem Stwórcy, tzn. duchowo, to musimy uznać, że chodzi tu o „zamieszkanie” w nas Ducha Świętego. W naszych cielesnych ciałach może ’przebywać’ Duch Święty, ale nie musi. Wynika stąd, że w większości ludzkich ciał na planecie Ziemia „mieszkają” inne duchy ! Takie ujęcie wynika z Biblii. Te inne duchy możemy określić również jako „odmienne„, albo „różne istoty„, a nawet „obce byty„, czy nawet „ufonautów„, ktoś mógłby dodać, że nie tylko w ludzkich ciałach…(„Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli»” Ew. Marka 5:12), choć nawet jeszcze nie takie pytania są tak pociągające, ale to które dotyczy 'istoty’, czyli kto z tych „istot” – zamieszkujących – przebywających w ludzkich ciałach jest „człowiekiem„- „wewnętrznym człowiekiem” ?! („Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.” 2 Kor. 4,16-18).

Jeśli państwo są bardziej spostrzegawczy, to możecie dodatkowo zapytać kto „tworzy” i „umieszcza” w ciałach ludzi nasienie Nachasza ? (patrz tekst pt.: „Cudowne możliwości istot UFO, raport Karli Turner„). I jeszcze jedno, logicznie rzecz biorąc, każda dusza „wzrastając” albo „przemieniając się„(alchemicznie) rozwija się także pod względem „umysłu”(greckie „psyche„, jeśli oczywiście rozróżniamy „duszę” od „umysłu”) !

 

Możecie się z tym 'założeniem’ nie zgodzić, „wy” tzn. – istoty w was przebywające („Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” 1 List św. Jana 4:1), ale przeczytajcie i zastanówcie się nad przekładem zdania z Ks. Rodzaju 9:16 w wersji Biblii Tysiąclecia: „Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi».” O dziwo Biblia Tysiąclecia wydaje się tu być najlepszą wersją, chociaż i gdańska jest bardzo interesująca (patrz rycina poniżej)

W literaturze ufologicznej pojawiają się przeróżne propozycje odnośnie zagadki bardzo częstego pojawiania się istot, albo pojazdów UFO w rzeczywistości tej planety. Wielu badaczy zgadza się z założeniem, iż są to istoty, albo sam fenomen, pochodzące z innego wymiaru: […]Virgil Armstong, były pracownik CIA znany z prowadzenia SKY-WATCH, uważa nawet, że fenomen ten jest zjawiskiem natury duchowej. Do podobnych wniosków doszedł znany amerykański ufolog dr Allen Hynek. Powiedział on, że: „…Sprawa ta jest bardziej skomplikowana, niż każdy z nas to sobie na początku wyobrażał. Ma ona aspekty paranormalne, ale również fizyczne. (…) Jeśli dowody zmuszą nas ostatecznie do przyjęcia wersji paranormalnej to ją przyjmiemy. (…) Teoria pozaziemskiego pochodzenia NOL-i budzi pewne wątpliwości. Chodzi tu konkretnie o to, że widujemy ich za dużo. Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani? Osobiście skłaniam się ku myśleniu w kategoriach metaziemskich, swego rodzaju równoległej rzeczywistości. (…)NOL-e wydają się materializować i dematerializować. (…) Ludzie, którzy mieli przeżycia związane z NOL-ami posiedli pewne zdolności paranormalne”. […]

Zanim panstwo przeczytają co w tym temacie mają do powiedzenia Ojcowie Kościoła, prosimy pamiętać nie tylko o zdaniach „widujemy ich za dużo. Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?”, ale dodatkowo o tytule książki Cannon Dolores pt.: „Kosmiczni ogrodnicy”.

Cytat z Ojca Kościoła: „Dla zrozumienia całego zagadnienia dotyczącego tego, że jedni sieją, a inni zbierają, należy zwrócić uwagę również na taki problem: Skoro aniołom powierzono zadanie zasiewu ludzi, to czy apostołowie współpracując z nimi przy doprowadzaniu zasiewu do dojrzałości, wchodzą w trud aniołów, zbierając i znajdując plony u tych, którzy otrzymują wsparcie, a których przyjście Jezusa uczyniło gotowymi do żniwa nawet przed oczekiwanymi czterema miesiącami ? Jeśli tak jest, to warto się zastanowić, czy zadanie aniołów, polegające na zasiewaniu dusz w ciałach, jest uciążliwe, łączą oni przecież w jeden związek jakieś dwa elementy przeciwstawne sobie z natury, w określonym momencie zaczynają działać przy każdym człowieku i doprowadzają do dojrzałości to, co wcześniej zostało ukształtowane. Może jednak powie ktoś, że założeniu takiemu sprzeciwia się zdanie, które głosi, że to Bóg ukształtował człowieka: „Ręce Twoje stworzyły mnie i ukształtowały mnie„, „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, a zanim wyszedłeś z łona matki, uświęciłem cię„. Trzeba na to odpowiedzieć, że jak Prawo zostało ustanowione za pośrednictwem aniołów, i jak za pośrednictwem aniołów wypowiedziane – oczywiście przez Boga – Słowo uzyskało swą moc, tak samo można powiedzieć, iż w łonie matki Bóg ukształtował człowieka za pośrednictwem aniołów, których zadaniem była opieka nad narodzinami.” koniec cytatu

(„Język linii z Nazca„)

Studjując Biblię pamiętamy o zagadce – symbolu „ziemi-gliny„, ludzkie ciala są nazywane w Piśmie również „ziemią” więc umieszczanie w „ziemi”- to znaczy w „mieszkaniach” „nasion” w postaci „obcych bytów” jest zajęciem aniołów, nie tylko tych pochodzących od Boga YHWH, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Uzupełniająco przypomnijmy tu urywek z pierwszej części „Hipotezy rzadkiej ziemi – paradoksu fermiego”: „Do tej pory podjęto wiele prób rozwiązania tego paradoksu, przez znalezienie dowodów istnienia takich cywilizacji lub wyjaśnienie, dlaczego nie możemy takich dowodów znaleźć. Powiązane z nim pytania próbowano rozstrzygać na obszarze różnorakich dziedzin: astronomii, biologii i filozofii. Obecnie prace w tym kierunku zalicza się do osobnej dziedziny: astrobiologii poświęconej badaniu życia poza Ziemią. Istnieje możliwość, że wszystkie zaawansowane cywilizacje osiągają poziom „technologicznej osobliwości”, i stają się postludzkimi (lub postobcymi) cywilizacjami. Teoretycznie może to oznaczać, że żadna dalsza komunikacja z nimi nie jest już możliwa.”

„…który przyleci jako orzeł, naród, którego języka nie rozumiesz…

W opini niektórych biblistów ostatnie wyłuszczone powyżej zdanie odnosi się w Biblii do istot z innego wymiaru, tak dziwnych, tak daleko odmiennych, że komunikacja z nimi może nie być możliwa, dodatkowo ’nasłanych’ tu przez Pana by robili tu z buntownikami porządek: Biblia Gdańska: Przywiedzie Pan na cię naród z daleka, od kończyn ziemi, który przyleci jako orzeł, naród, którego języka nie rozumiesz, naród o obliczu straszliwym. Naród srogi, który nie będzie miał względu na starego ani się nad dziecięciem zmiłuje;. On zje przychówek twego bydła, zbiory z twego pola, aż cię wytępi. Nie zostawi ci nic: ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani przychówka twego bydła większego, ani pomiotu – mniejszego, aż cię zniszczy.” Ks. Powt. Praw. 28:49-51

…Z jakiego więc powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani przez „kosmitów” ? (duchowe istoty anielskie) Tyle pracy przy sianiu, tyle przy doglądaniu, przy wszczepianiu, przy wyrywaniu chwastów, albo ich sadzeniu, a przecież nadejdą też żniwa i z pewnością, jak zapowiada Biblia, przybędą określeni żniwiarze !

P.S „Jednak sam Jezus nie zaufał im – dlatego, że znał wszystkich i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.” Ew. Jana 2:24-25

Linki:

Pierwszym obowiązkowo musi być: Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

Co się ukrywa za atramentem ? – William M. Sudduth

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/14/verse/23/param/1/version/TR

Istoty z innego świata – chrześcijańska Kapadocja

„a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane”

Tajemnice aż do tritos Uranos

Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

Kosmiczna interpretacja Apokalipsy – kto się uratuje z hodowli kosmicznych ogrodników ? Symbole

Istoty anielskie w polu hylemorficznym – przybywajace z drugiego nieba – L.A. Marzulli, Pete Valdez

Tajemnica biblijnej symboliki istot z innego wymiaru

Dodatek do artykułu pt.: „Z jakiego powodu mielibyśmy byc tak często odwiedzani ?”

Drugi dodatek do tekstu pt.: „Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?”

Duchowe istoty z innego wymiaru „najdalszej północy” w oparciu o biblijną archeologię

Ufologia w pigułce – Davida Hugginsa obrazy

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska

Żniwiarze jak chmury ?

Zainstalowane w ludzkich cialach duchowe istoty, tzw. „skubańce” !

Inwazja porywaczy dusz

https://www.youtube.com/watch?v=0-6brd3z8e4

A JAK BYŁO ZA DNI NOEGO…” – ARCHEOLOGIA Historia jakiej nie znamy

Kontakt z innym wymiarem tylko z pomocą Pośrednika Ducha Świętego

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polska kolejny raz najechana

Dobre 29
Złe 1

Podobne Artykuły

2 thoughts on “„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

  1. Tak jasne wszystko zjedzą a potem zdechną z głodu bo nie będzie miał kto pracować. Iście zaawansowana kosmicznie cywilizacja. Ręce opadają

    1. Jeżeli Bóg może materializować światy, tworzyć na nich życie i umieszczać-kształtować podarowane tam dusze(z pomocą aniołów), to jest to tak zaawansowana cywilizacja, że ciężko to sobie uświadomić, dlatego jako ludzkość ciągle brniemy w odmętach ewolucjonizmu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *