Ufologia to bardzo dziwna dziedzina nauki, a ufolodzy to bardzo dziwni naukowcy. Wielu z nich jest chrześcijanami, lub skłania się ku świętej nauce Zbawiciela. Parają się zajęciem polegającym na badaniu szeroko rozumianego zjawiska UFO manifestacji, jak też oddziaływań tych obiektów-istot na cywilizację, w tym materię nieożywioną, rośliny, zwierzęta i ludzi – umysły i dusze ludzkie (zwłaszcza jeśli są to wspomniani ufolodzy chrześcijanie). Ufologia stawia hipotezę istnienia istot pozaziemskich, duchów, bytów anielskich (spoza czasu) oraz inteligencji poza światowych (intelektów niebiańskich), których technologia, lub moc, umożliwia bezpośrednie wpływanie na Ziemię, jak i istoty „gliniaste„, ją zamieszkujące. (Jak pamiętacie potrafią nawet pożerać wszelkie rośliny!)

Ufologia zajmuje się również gromadzeniem danych odnośnie tych istot, artefaktów przez nie pozostawionych oraz obserwacji, zdjęć, filmów obiektów, ich (duchowego) oddziaływania lub zachowania, tajemniczych manifestacji, których wytłumaczenie wydaje się być niemożliwe w oparciu o współczesną technikę wojskową lub cywilną, jak i (zwykłą) wiedzę akademicką. Pamiętajmy, w czasie spotkań dochodzi („czasami”) do zakrzywienia czaso przestrzeni, i/lub zjawisk przesunięcia czasu. Niektórzy materialiści oraz członkowie tajnych bractw uważają, że Ufologia nie jest nauką, gdyż nie wypracowała skutecznych narzędzi weryfikacji opisów doniesień o bezpośrednich kontaktach z istotami UFO, kosmitami, duchami, bytami anielskimi i intelektami ponad światowymi. Naszym zdaniem ufologia jest nauką, należy do dziedziny zakazanej archeologii, ponieważ bada byty starożytne, te same które miały kontakt z ludzmi tysiące lat temu, kiedy Ziemia była jeszcze młoda – tuż po stworzeniu nas przez najbardziej starożytną Istotę.

Chcieli byśmy w tym tekście przyjrzeć się pewnym archeologicznym elementom najstarszej – najbardziej starożytnej Istoty – „Jeźdźca na obłokach”. Jeśli państwo pamiętają ważny artykuł Argonauty pt.: „Mozolna praca duchowego rozumu – Cytaty z katalogu Nibiru„, to tam prezentowaliśmy sensacyjne cytaty, które pochodziły ze starożytnych mezopotamskich-babilońskich tabliczek, gdzie widać już pradawne kody symboli istot innowymiarowych, jak i innych zjawisk świata nadprzyrodzonego ! Przejdźmy teraz do duchowego odszyfrowywania, jednak cały czas spoglądając na starożytnego Chrystusa, za sprawą Jego miłosierdzia coś z tego zrozumiemy.

Archeolodzy uznają Baala jako boga pogody, łączą go z burzą, to ten sam, którego Nordyckie plemiona wymieniają jako „Thor” (bóg burzy i piorunów). Baal najlepiej znany jest z literatury z Ras Szamra (Ugarit, XV wiek przed Chr. starożytne miasto-państwo i port o znaczeniu międzynarodowym, na terenie antycznego Kanaanu); grecki historyk Filon z Byblos (ok. 63-141 po Chr.) zebrał dodatkowe cenne informacje o Baalu, którego zwał zresztą Zeusem. W Ras Szamra Baal był nazywany synem Dagona, co trudno zharmonizować z ogólniejszym przekonaniem, że ojcem panteonu był El. Baala, znanego też jako Hadd (Hadad – w Syrii), nazywano „Księciem”, „Potężnym”, Jeźdźcem na obłokach” – określenie zastosowane w Biblii do Jahwe, w Psalmie 68,5 „Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem!„.

Zjawiska towarzyszące burzy były ściśle łączone z istotą Baalem. Baal miał wyznaczać porę deszczową. Tak, tak…, najstarsza istota od wielu tysięcy lat spuszcza na ludzi i „rośliny” „wodę” ! Starożytna Inteligencja daje nam „wodę”: „Wielki jest Bóg, choć nieznany lat Jego nikt nie policzy.On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla.” Hioba 36:25-27

Dawne ludy z Ugarit uważały, że „chmury” należały do orszaku Baala. Piorun był jego bronią, a nawet jego wynalazkiem. Okna symbolicznego pałacu Baala odpowiadały otworom w chmurach, z których spadał deszcz na wszelakie „rośliny„. Literatura ugarycka przechowała cykl mitów, których bohaterem był Baal. Wiążą one Baala z górą Safon, czyli Syjon. Opowiadają o jego walce z Lotanem (Lewiatanem) i jego zmaganiach z innym wrogiem, zwanym Jamm (Morze) i Mot (Śmierć). Walka Baala z Jammem pozostawiła ślad w piśmiennictwie natchnionych duchowych archeologów Hebrajczyków w postaci opowiadań o walce Jahwe z wrogami (potworami) morskimi i aluzji do niej (np. Iz 51,9b-10; Ps 74,13). Dzięki tym walkom Baal zdobył pierwsze miejsce wśród bogów; wprawdzie Baal ginie, ale odżywa, dostarczając literaturze ugaryckiej intrygujących i dramatycznych momentów, naszym skromnym zdaniem były to przepowiednie duchów, które już wiedziały o zmartwychwstaniu Zbawiciela !

Oczywiście natchnieni hebrajscy duchowi archeolodzy wyrażali sprzeciw wobec kultu istoty UFO Baala, był on stałym tematem piśmiennictwa izraelskiego. Pisma deuteronomiczne wielokrotnie potępiają oddawanie czci Baalowi czterech elementów, mówiąc też czasem o Baalach. Natchnieni duchowi archeolodzy hebrajscy pochwalali zniszczenie świątyni Baala w Jerozolimie podczas buntu przeciwko Atalii (2 Krl 11,8) i przekazali dawne opowiadania o konflikcie między czcicielami Jahwe i zwolennikami Baala (Sdz 6,25-32; 1 Krl 18,16-40). Walkę z kultem Baala z wielkim zaangażowaniem wiedli prorocy izraelscy, zwłaszcza w IX w. przed Chr. i później.

Stawka była wielka. Kult UFO Baala czterech elementów był bardzo popularny. Skoro Jahwe mógł być nazwany panem, baalem, istniało niebezpieczeństwo, że Bóg Izraela nabierze cech kananejskiego boga pogody. W jakiejś mierze nie musiało to naruszać charakteru Jahwe. Potęga burzy i dar płodności natury można było ujmować również jako przejawy działania Jahwe. Jednak Baal był bogiem współżycia płciowego, czyli istoty reptiliańskiej z Ks. Rodzaju, a jego kult obejmował akty erotyczne, co raziło Izraelitów; pełna identyfikacja Jahwe z Baalem nie była możliwa. Prorocy Izraela walczyli zatem o zachowanie obrazu transcendentnego Jahwe oraz z kananejską koncepcją UFO Baala jako boga przyrody, typu filmowego okultystycznego „Thora”.

Ktoś z państwa może nam zarzucić, że mieszamy różne mity, czy przekazy starożytnych ze Świętą Nauką Zbawiciela, przecież istota „Baal” był także utożsamiany z „Belzebubem”, czyli diabłem. Staramy się tu tylko odkopywać duchową archeologię, robimy to cały czas spoglądając na Chrystusa, dlatego musimy tu zacytować słowa Zbawiciela, które to wyjaśnią, chodzi o to, że duchy, albo istoty UFO, które objawiały się starożytnym, przed przybyciem i wcieleniem się w łonie Maryi Dziewicy Istoty starożytnej, która jest ucieczką, wiedziały co się ma wydarzyć na Ziemi, naśladowały-imitowały najstarszą istotę starożytną, czyli Jezusa. Dlatego ten nam przekazał: „Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami” Ewangelia wg św. Jana 10:8

Naszym zdaniem nie chodzi tu o proroków, bo ci byli legalnymi wcześniejszymi wysłannikami Zbawiciela, ale o inne istoty, te które już coś wiedziały i budowały swoje „królestwa” w oparciu o wiedzę nadchodzącego „Jeźdźca Obłoków” – „Oto nadciąga on niczym obłoki, a jak huragan rydwany jego, szybsze niż orły jego konie. Biada nam, bo jesteśmy zgubieni.” Jeremiasza 4:13 Te istoty, jak „Baal” oraz stworzeni przez te byty „prorocy”, jak ci z Ras Szamra są tymi, o których czytacie w powyższym wersecie Ewangelii wg św. Jana 10:8

Kto taki, co za istoty, są kosmicznymi „rozbójnikami” ? Może przykładowo te, które mieszkają w „głębinach” ? Ci z Ras Szamra mieli już jakieś przekazy o tym co ma się zdarzyć w dalekiej przyszłości ! W ich opinii istota Baal walczył z Lotanem (Lewiatanem) i z innym wrogiem, zwanym Jamm (Morze) i Mot (Śmierć) – „A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć.” 1 Koryntian 15:24-28 – „Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” 1 List do Koryntian 15:55 Jeśli ktoś z państwa ponownie nam zarzuci, że przecież przekazy innych ludów nie powinny być brane pod uwagę w odkodowywaniu Świętego Przekazu, bo one nie są zbieżne z Biblią, to przecież Baal walczył również z Jamm’em (Morzem) ! I co z tego…? Ktoś zapyta…, otóż najbardziej starożytna Istota, czyli Jezus Chrystus potrafił chodzić-deptać po „morzu” ! „A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu” Ewangelia Mateusza 14:25 – przekład dosłowny.

W Ewangelii Matueusza 14:25 jako „morze” zastosowano greckie słowo θαλασσης (thalassēs), które znaczy „morze” ! Jezus Chrystus zwyciężył Jamm (Morze) i Mot (Śmierć), a co z Lewiatanem (ugaryckim Lotanem) ? Zacytujmy tu Księgę Henocha 60-7:8 „W owym dniu zostaną rozłączone od siebie dwa potwory: żeński potwór, któremu na imię Lewiatan, zamieszka głębokości morza nad źródłami wód, natomiast [potwór] męski o imieniu Behemot zajmie swoją piersią ogromną pustynię zwaną Dendain, [leżącą] na wschód od ogrodu, gdzie mieszkają wybrani i sprawiedliwi, gdzie mój pradziad został przyjęty, będący siódmy od Adama, pierwszego człowieka, którego stworzył Pan Duchów.”

Czyżby była tu mowa, w Ks. Henocha, o pustyni (Arrakis) ? „A wąż ze swojej paszczy wyrzucił za Kobietą wodę jak rzekę, aby ją nurt (jej) uniósł. Lecz ziemia przyszła na pomoc Kobiecie: ziemia otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła rzekę, którą smok wyrzucił z swojej paszczyI rozgniewał się smok na Kobietę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej nasienia, które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa.” – Tak się mistycznie zastanawiamy, medytujemy Mistyczny Przekaz starożytnego Boga siedząc na „trawie”, zgodnie z zaleceniami św. Tomaszem z Akwinu, odnośnie przepowiedni zrodzenia przez „Niewiastę chłopca„, czy ta „woda”, wystrzelona z paszczy „węża” (Lewiatana), nie jest wodą z „morza” ? (Według Apokalipsa Ezdrasza 6,49-52, Księga niebędąca częścią Biblii hebrajskiej (tradycji judaistycznej i protestanckiej), również w tradycji katolickiej zaliczana do apokryfów, Lewiatan wraz z Behemotem staną się pokarmem dla wybranych…”resztą jej nasienia, które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa”).

Linki:

Potwory z głębin – kontemplacja tajemnicy otchłan

Kod Źródłowy Biblii – „chorton”

Mozolna praca duchowego rozumu – Cytaty z katalogu Nibiru

Maryja kazała zakopać piramidy ! Prawdziwi katolicy masoni istnieją – część II

Megalityczna Dziewica „Prawdziwych Żydów”, obleczona w mistyczne światło – czyli opowieść o prawdziwej kosmicznej pustyni

Megalityczny Kościół, czyli „Niewiasta zrodzi” super mistycznych chrześcijan, uciekną na specjalne miejsce „pustyni (Arrakis)”

Tajemniczy składnik budowy istot planety Ziemia – „proch i glina” – przedarcie się przez pośredniki, siedząc na „trawie”

Dwie starożytne nadprzyrodzone potęgi

Głęboka tajemnica Okeanosa„.

Kod Źródłowy Biblii, część II – Więcej o zaawansowanej „zielonej trawie”

Biblijne kody – część II

Uprawy, podlewanie i zbiory ?

Sny mieszkańców cienistej krainy

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

W Izraelu dziwna mgła pokryła Wzgórze Świątynne. Rabini spodziewają się strasznych krwawych wydarzeń

Jak prowadzić akcję w częściowo zatwardziałym Izraelu ?

Napisem prosto w faryzeuszy i lud izraelski ! Święte drzewo i jego gałęzie

 Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?

Semantyczny zaawansowany kod Biblii – Twórca tego kodu podróżuje na obłokach !

Zaawansowane symbole Biblii „królestwa ołowiu i żelaza” postaci z Ks. Daniela 2:43 -Johnson, Hoggard

„Niewiasta”, albo „Kobieta” z Apokalipsy św. Jana zrodzi chłopca, który będzie nowymi chrześcijanami

Kosmiczni ogrodnicy dusz oraz duchowe istoty w biblijnej trawie – Symbole Biblii – inwazja obcych ?

Prawdziwa Joga Jezusa Chrystusa – Jedynego Jogina Zbawiciela Logosu, prowadzącego do Domu Ojca!

BOLSZEWIA ILUMINACKA NWO ZAATAKOWAŁA KS. NATANKA ZA UJAWNIENIE PRAWDY O ŚMIERCIONKACH I HYBRYDACHNWO

Dobre 17
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *