Kosmiczne istoty z gwiezdnej federacji to starożytni Archonci – jednego z nich nagrano na Video !

Jak większość z nas wie, Egipt to bardzo tajemniczy obszar. To tam istnieli zaawansowani kapłani, którzy kontaktowali się z istotami innowymiarowymi. Tam też znajdowane są popiersia istot wielkoczaszkowych, które są prawie jak ludzie. Wszyscy, którzy interesują się starożytnym Egiptem zdają sobie sprawę, że to tam pojawiła się nauka „All-chemii”. Wspólnym celem alchemików, inaczej filozofów okultystów (demonologów), było odkrycie metody transmutacji ołowiu w złoto (kamień filozoficzny), innymi słowy, biorąc przykład z Biblii, z Ks. Daniela 2:43, połączenie „żelaza” z „gliną”, tak by stworzyć nowy typ istoty, w ich opinii „lepszej” – nowocześniejszej.

Checieli również wynaleźć lekarstwa na wszelkie choroby (panaceum) oraz eliksiru nieśmiertelności. Byli pierwszymi doktorami (mengele), tymi którzy dzisiaj, (w dobie ponownego łączenia „ich nasienia” Ks. Daniela 2:43) chcą robić to samo za pomocą inżynierii genetycznej (strzykakowej). Alchemię można uważać za bezpośredniego przodka współczesnej okultystycznej chemii i bioinżynierii. Warto pamiętać, że istnieje coś takiego jak „Alchemia symboliczna”, czyli część rytuału „wolnomularskiej podróży”, symbolizującej, między innymi, ascezę prowadzącą do masońskiej gnosis – wiedzy dla wtajemniczonych wyznawców Archontów (z UFO).

Egipt to również miejsce odkrycia zwojów „Biblioteki Nadż Hammadi” – będącej koptyjskim zbiorem zawierającym 51 utworów, które składają się na ten tajemniczy zbiór, 49 z nich to pisma wcześniej nieznane. Są to pseudoepigrafy napisane w formie listów, dialogów objawiających wiedzę tajemną o istotach anielskich i demonicznych, apokalipsy, apokryfy, a także fragment „Państwa” Platona. Większość pism zalicza się do dwóch kierunków gnostycyzmu: szkoły Walentyna oraz do setian (gnostycy, autorzy dzieł, w których główną postacią jest syn Adama Set). Są tam teksty, które opisują działalność istot, które w dobie dzisiejszej amnezji po potopowej, nazywamy „ufonautami”, a które były w starożytności nazywane „Archontami”.

Archont to słowo z języka greckiego ἄρχων, archon, inaczej 'rządzący’ – najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach, który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi sprawami ateńskiej polis. Urzędnicy ci pojawili się w VIII w. p.n.e. Również inne miasta greckie, np.: Sparta, Delfy, Delos używały tego tytułu na oznaczenie własnych urzędników polis. Bizantyńscy historycy często nazywali archontami władców obcych państw. W Cesarstwie termin ten był stosowany w odniesieniu do osób wpływowych, arystokratów, a jako termin techniczny – do zarządców prowincji.

Dopiero dzięki odkryciu zwojów z Nag Hammadi dysponujemy szerszymi informacjami o archontach. Bentley Layton, profesor religioznawstwa mówi o gnostyckiej historii stworzenia w „Rzeczywistość władców” (Hypostatis of the Archons, to samo dzieło które cytuje w dołączonym tu filmie pastor Hoggard, chrześcijański ufolog), cytuję: ,,Archontowie położyli plany i powiedzieli «Chodźmy, stwórzmy człowieka, który będzie Ziemią z Ziemi». Modelowali swoje stworzenie jako jedno z całej Ziemi. Teraz ciała władców mają kobiety. Archontowie zabrali trochę Ziemi z Ziemi i zamodelowali swego człowieka na wzór swojego ciała i po obrazie Boga, który ukazał się im w wodach(…)”. 

To bardzo podobny model, jaki widzimy w tekstach sumeryjskich. Jedna piąta tekstów z Nag Hammadi dotyczy archontów. Dla gnostyków archon lub archontowie (liczba mnoga) to określenie sług demiurga, twórcy materii, świata fizycznego. Według tekstów archontowie są pasożytami, które potrafią przybierać różne formy, np. jedni wyglądają jak jaszczury, inni jak drako (przypominają smoki), a jeszcze inni jak dziecięcy płód(!!!), który kojarzy nam się z przysłowiowymi ufoludkami, czyli „szarakami”. W gnostyckiej mitologii archontowie są niefizyczną, kolektywną inteligencją, coś na kształt „Borgów” z filmu Star Trek, która próbuje siłą zmienić wibracje wszechświata, wpłynąć na jego kształt, konfigurację, możliwości i percepcję istot wcielonych.

Jak widać starożytni wiedzieli o UFO-Archontach znacznie więcej niż obecni ufolodzy, będący pod wpływem, właśnie Archontów, propagujących globalną propagandę o tzw. „kosmitach” ! W rzeczywistości mamy różne typy Archontów, inaczej hybryd z „kosmicznej federacji Crispr Cas 9”, często wyglądających jak hybrydalne płody z wielkich probówek ! Jeśli dodamy do tego możliwości, jakimi dysponują, a opisane częściowo w filmie „Jupiter-intronizacja”, to sprawa robi się niezwykle ciekawa, wręcz sensacyjna ! Warto przypomnieć wywiad jaki opisywaliśmy, chodzi o prace profesora Davida Jacobsa, badającego Archontów-płody od kilkudziesięciu lat – planują przejąć całą planetę Ziemia, zwłaszcza mieć pod swoją władzą, podkreślmy słowo „Władza” – polityków, czyli elity, albo pato elity !

Żyjemy obecnie w erze ogólnoplanetarnej amnezji, wywołanej globalnym potopem Noego. Ludzie zachowują się jak marionetki, niczego nieświadome, wiarzą w tzw. „kosmitów”, lecących tu jako „holyłódzccy” gwiezdni przybysze, lądujący na „górze diabła” (Steven Spielberg – Spotkania III stopnia), by nieść ludzkości wiedzę i światło postępu. Nikt ze śpiących ludzi, niszczonych przez okultystyczne pato elity, nie zdaje sobie sprawy, że są to starożytni Archonci – często jak płody ! Taka wiedza była by szokiem dla większości populacji, od lat faszerowanej bajkami o „kosmitach”.

W kilku ostatnich latach, w USA trwa zakulisowa rozgrywka, część polityków chce ujawnić prawdę o UFO Archontach, ale są też i ci, dla których są oni ich nadzorcami, ci wykonują ich polecenia, czyli zaciemniają sprawę, ukrywają prawdę przed społeczeństwem, są sterowani ! Dla tej części elit, sprawa jest prosta: naśladujemy Archontów, będziemy tworzyć globalny umysł (bestię 666), do którego podepniemy każdego Ziemianina, każdą duszę! (Do tego jeśli pomyślicie o tym co napisano w Biblii o kościołach masońskich, inaczej o „Organizacji Tajemnicy”, bo w tajemnicy będą uprawiać nierząd z Archontami-UFO istotami, by stworzyć hybrydy, zwane „kosmicznymi dziećmi”, a przecież Biblia nazywa ich „wieką nierządnicą” to wszystko zaczyna do siebie pasować !)

 

Przetlumaczyliśmy dla pańśtwa urywek wykładu pastora Hoggarda w temacie kosmicznych Archontów. Jest tam też umieszczone nagranie pojazdu jednego z Archontow, widać na nim jak się przechadza w innowymiarowym statku ! Naszym zdaniem nagranie wygląda na autentyczne, przyprawia o gęsią skórkę – komuś udało się zarejestrować kogoś z „kosmicznych władz” ! Widać ze zwojów, że starożytni mieli szerokie pojęcie odnośnie tego co się wyprawia w kosmosie, czy wręcz w innych wymiarach. Posiedli ją od aniołów – „Sług Wielkiego Ducha”, zapewne tego samego, który jest zwany Ojcem Jezusa Chrystusa ! Aby jeszcze bardziej naświetlić temat cytujemy urywek zwojów z Nag Hammadi, widać z niego, że Faryzeusze, ich część, byli sterowani przez UFO-Archontów:

Otóż pragnę mówić do tych, którzy potrafią słyszeć nie uszami ciała, lecz uszami serca. Wielu bowiem poszukiwało prawdy i nie mogło jej znaleźć, ponieważ zapanował nad nimi stary kwas faryzeuszów i uczonych w piśmie prawa. Kwasem tym jest błędna żądza aniołów, demonów i gwiazd. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie to ci, których zaliczono do archontów mających władzę nad [nimi]. Nikt bowiem, kto jest pod prawem nie będzie w stanie podnieść oczu ku prawdzie, bo nie będzie można służyć dwom panom. Zmaza prawa zaś jest jawna, choć nieskazitelność zalicza się do światłości. Prawo więc nakazuje wziąść sobie męża, wziąść sobie żonę i rozmnażać się jak piasek morski.

Namiętność, przez to właśnie słodka, zatrzymuje dusze zrodzonych na tym miejscu; tak dopuszczających się nieczystości, jak i zanieczyszczonych, aby prawo mogło być przez nich wypełnione i (tym samym) objawiają to, że wspomagają świat a odwracają się od światłości. Tacy nie mogą wyminąć archonta ciemności, aż zwrócą ostatni grosz. Ale Syn człowieczy wyszedł z niezniszczalności pozostając obcym wobec zmazy. Zstąpił na świat, na Jordan, na rzekę, a Jordan natychmiast zawrócił. Jan zaś stał się świadkiem zstąpienia Jezusa. To on bowiem sam był tym, który zobaczył moc zstępującą na rzekę Jordan. On bowiem poznał, że skończyło się panowanie cielesnego rodzenia.

Rzeka Jordan jest przecież tą mocą ciała, to znaczy doznawania rozkoszy. Woda Jordanu, to ona jest ową żądzą seksualnego pożycia. Jan zaś jest owym archontem łona. To objawił nam właśnie Syn człowieczy, że godzi się nam przyjąć Słowo prawdy, jeśli ktoś ma go przyjąć doskonale, jeśli jednak ktoś trwa w niewiedzy, to trudno…” – koniec cytatu (tłumaczenie: Wincenty Myszor, Studia Theologica Varsaviensia 25,1 (1987) strona 202-233).

Jak państwo przeczytali, mamy w tekście pełno zagadkowych określeń, inaczej biblijnych symboli, o których pisaliśmy w kilkunastu artykułach. Symbole te, to coś wspaniałego. Tłumaczą wiele tajemniczych rzeczy: są tam „gwiazdy”, czyli istoty anielskie, inne od „aniołów„. (Więcej, znacznie więcej o „gwiazdach” w tekście pt.: „Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?)

Sam Jan jest określany jako „Archont”, dzieje się tak, bo jest istotą anielską, wcieloną w ciało, zbudowane z „gliny-błota”, przybyłą na Ziemię by wypełnić zadanie Boga Ducha. Jest tam mowa o „pięciu skupiskach” diabelskiego koła samsary, które zostało zakodowane w zdaniu „Namiętność, przez to właśnie słodka, zatrzymuje dusze zrodzonych na tym miejscu„, są i inne rzeczy, ale nie będziemy przeciągać, zapraszamy na film z udziałem pastora Hoggarda.

Linki:

Gwiazda z innego wymiaru uzyska „klucz do potrójnej ekspresji” – II część megalitycznej interpretacji zmieszania 2:43

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

Odnośnie „zmieszania” koniecznie odsyłamy do tekstu pt.: „Polskie wzięcie z roku 1986 jako klasyka.”

Pięć skupisk pamięci Total Recall

Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”

Prawdziwy władca pierścieni – część II (Aktualizacja – wersja 2.2)

Batalia o ufo implant, relacja L.A. Marzulliego

Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Kosmiczne symbole Biblii – ‚odbijanie pocisków’, część II

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV

Siedem gwiazd o których donoszą starożytne przekazy !

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Globalne przemiany alchemików – tajemnica Piątego Elementu

Zagadka natchnienia i symboli Tolkiena

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

Dwadzieścia lat poszukiwań odkrywcy piątego elementu…

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Archeologia istot innowymiarowych – Archonci będą się mieszać z Wielką nierządnicą iluminatów !!!

Mega kazanie na Czasy Globalnego Oszustwa – o. Francis Gloudeman

Dobre 26

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Kosmiczne istoty z gwiezdnej federacji to starożytni Archonci – jednego z nich nagrano na Video !

  1. No dobrze, z wieloma tezami się zgadzam, jednak -jeśli wszyscy politycj i władający Polską są pod wpływem archontów, to jak jest alternatywa? Kto , gdyby rządził, byłby od takiego wpływu wolny?

    1. Polaków polityków łatwo poznać po tym co mówią w temacie NWO, co robią by bronić Polaków przed NWO i jak wspomagają prawdziwych kapłanów katolickich antyenwuowskich ! Prawdopodobnie jesteśmy skazani na powolną zagładę, bo całą plnateną rządzi do czasu Nachasz…, który zwodzi większość… Naszym zdaniem szansą na ratunek jest intronizacja Chrystusa na Króla, którą przeprowadzi ks. Natanek…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *