Tuż przed wizytą w Polsce prezydenta Trumpa, przewidzianą na 5 lipca 2017, partia „Prawo i Sprawiedliwość” zorganizowała kongres w miejscowości Przysucha. Przedstawiano na nim wizje dotyczące Polski oraz program (zrównoważonego) rozwoju. O poprzedniej ekipie folksdojczów NWO mówiono mało, skupiono się na ratowaniu kraju, który od roku 1989 poddano odsysowi energii życiowej, a w sferze społecznego umysłu, przeprowadzono na Polakach odpowiednik amerykańskiego eksperymentu „MK-Ultra”, wmawiając po 1989 masom, że zniszczenie gospodarki i przyłączenie państwa do struktur wyznawców lucyfera naprawi wszelkie pokomunistyczne zło, co było zręcznie przeprowadzoną silną psychomanipulacją.

droga02bPodobnymi projektami do MK-Ultra z okresu zimnej wojny był między innymi „Bluebird”, dotyczył badań nad tworzeniem fałszywych wspomnień i zamazywaniem pamięci, przeprowadzony z „udziałem” dzieci ! „Bluebird” to pierwszy program CIA związany z kontrolą umysłu i zmianą zachowań ludzkich, zapoczątkowany w 1949 roku przy pomocy niemieckich-hitlerowskich naukowców ! Stąd nie powinny nas dziwić możliwości technokratów nowego hitlerowskiego NWO w dziedzinie największego zwiedzenia ludzkości, jakim jest ogólnie nauczana WIARA w ewolucję. W programie „Bluebird” brali udział czołowi psychiatrzy, psychologowie, neurochirurdzy i szkoły medyczne, był finansowany przez CIA, US Army, US Navy, Air Force i wiele innych. Podobne prace prowadzone były oczywiście przez wywiady Kanady, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Chin.

61fda-droga2bna2bzachc3b3d2b19612b42b-2b2175_2Ale powróćmy do Przysuchy, w której PiS napomknął o chęci budowy szybkich połączeń w strefie „Grupy Wyszechradzkiej”, łączącej nas dzięki nim nawet  z Grecją. Zbigniew Ziobro powiedział, że Zjednoczona Prawica troszczy się o sprawy zwyczajnych Polaków, co jest w dużym stopniu prawdą, jednak nic nie wspomniano o CETA i skutkach jakie w przyszłości ten cyrograf przyniesie dla „zwyczajnych Polaków”. Mówiono tam o wielu rzeczach, ale nie słychać było nic o planach budowy cywilizacji człowieczej. Przysucha przypominała raczej zarys wizji technokratycznej, szybkie łącza internetu i super szybka kolej hyperloop. Było tam mało, albo prawie nic o odbudowie cywilizacji chrześcijańskiej, żadnej wizji wykraczającej poza cywilizację technokratyczną !

droga06Zwolennicy koncepcji cywilizacji technokratycznej wychodzą z założenia, że przemiany w dziedzinie techniki powodują automatyczne zasadnicze zmiany społeczne i kulturalne. Przykładowo wynalezienie technologii rozrodu poza ustrojem kobiety, ma przyczynić się do „postępu” i brutalnej dehumanizacji, podobnie osiągnięcia genetyki zwiększą proces „budowania” cywilizacji hybrydalno-ufonautycznej i stopniowe zastępowanie człowieka wytworem „nowej wspaniałej technologii„. Decyzje „biurokratycznego” aparatu państwowego powinny być, zdaniem technokratów, zastąpione najpierw decyzjami „ekspertów-speców”, którzy mieli by kierować się wyłącznie motywami polepszenia społecznego bytu, tak jak w Przysusze, by następnie, w odpowiednim dziejowym momencie zainstalować technologiczną osobliwość, a ta ostatecznie przejmie władzę nad ludzkością.

droga08W wyniku wdrożonej „nowoczesności” znikną interesy takiej lub innej grupy, ale najważniejsze, przestanie istnieć wiara w Boga YHWH, zastąpiona ’szybkim domózgowym łączem’ – znamieniem bestii. W Przysuchej brakowało prawdziwego chrześcijańskiego znawcy cywilizacji, specjalisty na miarę Feliksa Konecznego. To co mają w głowie rządzący jest niezwykle istotne, rzutuje na całe społeczeństwo, na to jaką cywilizację nam zaproponują, jaką w końcu nam narzucą. Czy będzie to cywilizacja łacińska, czy może technokratyczno-ufonautyczna ?

droga05Głównym sposobem walki z cywilizacją łacińską staje się dążenie do syntez cywilizacyjnych, polegające na łączeniu przeciwstawnych metod życia zbiorowego. Jak wskazuje Koneczny, cywilizacje moralnie niższe najczęściej pokonują cywilizacje wyższe. Gdy nieustannie podsyca się nasze żądze czy słabości, duchowe podstawy zaczynają kruszeć, co na przestrzeni dziejów niejednokrotnie doprowadzało do upadku wielkich cywilizacji, jak np. greckiej czy rzymskiej. W każdym człowieku występują niedomagania w ramach cnót, lecz gdy owe niedomagania są dodatkowo nagradzane i usprawiedliwiane, sytuacja staje się nie tylko trudna ale i nienormalna.

Medialne sposoby kreowania świata pozwalają w zakamuflowany sposób śmiało ingerować w sferę ducha. I tak niepostrzeżenie rozbijana jest nasza jedność duchowa, powodując rozdźwięk między poznawaniem a działaniem i doprowadzając do obniżenia wymagań moralnych, a nierzadko i upadku. Materializm i hedonizm jako główne cele działania stają się wrogami męstwa, sprawiedliwości czy czystości, a więc cnót, które dziś skutecznie wymazuje się z życia osobowego. Za niedomaganiami moralnymi zawsze kroczą i religijne. A to przecież religia jest zasadniczą dziedziną kulturotwórczą i stoi na straży cywilizacji.”

droga04Pojawiają się głosy, ze gdyby Polską rządziła partia pana Kowalskiego i jego protestanckiego kolegi , pragnącego budować mega kościoły, mogli byśmy mieć nadzieję na strategiczną obronę przed kulturkampfem nowych hitlerowców NWO, a przynajmniej zainicjowanie ruchu oporu przed organizacjami Nowych globalnych SSmanów znamienia bestii. Jest to prawdopodobne, lecz nie dowiemy się zanim nie dojdą do władzy. W przypadku PiSu mamy projektowanie i ciągłe łączenie Polski z systemem Nowego Babilonu. Gdyby zmienił się rząd Prawa i Sprawiediwości na jakiś nowy, nową polityczna hybrydę (skrajnych folksdojczów NWO), to Wojska Obrony Terytorialnej zostały by prawdopodobnie rozwiązane, albo użyte przeciwko obywatelom, zgodnie z ciągle nieodwołaną instrukcją 1066-6.

droga09Przypomnijmy w związku z tym specjalne święto nadchodzącego szatańskiego systemu ucisku NWO, obchodzono je 5 kwietnia 2016. Na zlecenie UE realizowała je partia PiS, chodzi o uroczysty „dzień bez gotówki”, inaczej „papyroliza gotówki” ! Zaledwie w ciągu ostatnich kilku lat limity na transakcje gotówkowe w Europie zostały obniżone ze średnio 10 -15 tys. euro do 1 – 3 tys. euro. Plan reorganizacji społeczeństw zgodnie z wytycznymi masona Pika jest urzeczywistniany przez większość rządów, od roku 89 przez PO jak i PiS.

droga07Wspomniany wcześniej projekt „Bluebird”, zgodny w 100% z obecnym projektem Nowego Babilonu NWO, miał na celu: zagwarantowanie całkowitej amnezji; zmianę ludzkiej osobowości; opracowanie systemu konwersji niechętnych podmiotów na chętnych agentów (obecnie pozyskanie agentury NWO), odkrycie bezwonnego, bezbarwnego gazu mogącego zostać wykorzystanym do psychomanipulacji; ukrycie środka usypiającego w zwykłych przedmiotach codziennego użytku jak słodycze, papierosy, likier, wino, kawa, herbata, piwo, aspiryna, zwykłe leki, cola, pasta do zębów. Na tym nie poprzestano. Dziś ukrywają całe przedsięwzięcie zniewolenia ludzkości, cywilizacji śmierci, pod przykrywką „postępu i nowoczesności”. Lem miał rację ! „Pamiętnik znaleziony w internecie” to nadchodząca rzeczywistość ! To się dzieje na naszych oczach.

droga10

woja-swiatow-nwo02Jaką cywilizację buduje PiS ? Widać że trochę zatrzymali brutalny blitzkrieg NWO, ale to mało. Stosując zasadę chrześcijańskiego Savoir Vivre, jaką propaguje doktor Krajski, można zarzucić PiSowi wiele, ale nie można i nie wolno oskarżać ich o brak inteligencji ! Robią to co mogą, a mogą niewiele. Wygląda jakby stąpali po kruchym lodzie ludzkiej moralności. Żadne ruchy nie mogą być mocniejsze, zwłaszcza w dziedzinie nowego kulturkampfu, posuwają się tylko tyle na ile im pozwalają elity nowego babilonu. Zakaz aborcji, wprowadzenie na terenie państwa obowiązkowych chrześcijańskich symboli, obecnych na ziemiach polskich od pokoleń, zakaz nauczania fałszu ewolucji, zakaz in vitro, i wiele innych posunięć cywilizacji człowieczej, walki o ludzkie dusze, nie może być przez PiS realizowane. To co mogą i uskuteczniają, to budowa cywilizacja technokratycznej-bezgotówkowej, przynajmniej tuż przed wizytą Trumpa…

thomas_fra_angelico(…)Aby przedsięwzięcie nasze ująć w jakieś określone granice, najpierw trzeba zająć się zagadnieniem samej nauki świętej: jaką jest i na co się rozciąga. Zdaje się, że poza filozofią żadna inna nauka nie jest konieczna, bo: 1 – W myśl słów Syracha: „Nie szukaj tego, co jest za wysokie dla ciebie”, człowiek nie powinien porywać się na to, co jest poza zasięgiem rozumu. Tym zaś, co jest w zasięgu rozumu, zupełnie wystarczająco zajmuje się filozofia – jej gałęzie. A więc – jak się zdaje – poza filozofią istnienie innej jeszcze nauki jest zbędne. 2 Nauka może dotyczyć wyłącznie bytu. Nie wiemy bowiem nic prócz prawdy, która jest zamienna z bytem. O wszystkich jednak bytach roztrząsa się w dyscyplinach filozoficznych, w tym także o Bogu. Pewną zatem część filozofii nazywa się teologią, czyli boską nauką, o czym mówi Filozof w VI księdze Metafizyki. Nie było więc konieczne, by poza naukami filozoficznymi istniała jakaś inna nauka.

Do przeciwnego jednak wniosku prowadzi nas to, co czytamy w II Liście do Tymoteusza (3, 16): „wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości”. Pismo natchnione przez Boga nie należy do dyscyplin filozoficznych, które są tworami ludzkiego rozumu. Pożyteczne jest więc, by poza dyscyplinami filozoficznymi istniała inna, natchniona przez Boga, nauka. Odpowiadam, że było konieczne do zbawienia ludzkiego, by poza dyscyplinami filozoficznymi, które uprawiamy, posługując się rozumem, istniała jakaś nauka oparta na Bożym objawieniu. Przede wszystkim, dlatego że człowiek zwraca się do Boga jako do pewnego celu, który wymyka się pojmowaniu rozumowemu, zgodnie z tym, co czytamy u Izajasza (64, 4): „oko nie widziało, Boże, poza Tobą, co przygotowałeś oczekującym Ciebie”.

Zrzut-ekranu-2013-11-12-o-21.19.05Ludzie zaś muszą wcześniej znać cel, któremu powinni podporządkowywać swoje zamiary i działania. Stąd konieczne było do zbawienia ludzkiego, by człowiek za sprawą objawienia Bożego mógł poznać to, co przekracza zdolności ludzkiego rozumu. Konieczne było też, by człowiek został pouczony przez objawienie Boże także i o tym, czego można dowiedzieć się o Bogu za pomocą ludzkiego rozumu, ponieważ prawdę o Bogu, tak jak ją ujmuje rozum, osiągnęli nieliczni po długim czasie i z przymieszką wielu błędów. Jednakże od poznania tej prawdy zależy całe zbawienie człowieka, które jest w Bogu. By więc ludzie pewniej i składniej dochodzili do zbawienia, musieli koniecznie zostać pouczeni w sprawach Bożych przez Boże objawienie.

Zatem było niezbędne, by poza dyscyplinami filozoficznymi, które uprawiamy posługując się rozumem, istniała święta nauka nabyta dzięki objawieniu. Na pierwsze odpowiadam, że chociaż człowiek nie może dociekać rozumem rzeczy przekraczających jego poznanie, to jednak powinien je, objawione przez Boga, przyjąć na mocy wiary. Dlatego w Księdze Eklezjastyka (3, 25) czytamy następnie: „pokazano ci bowiem wiele rzeczy, które przewyższają rozum ludzki”. Z takich właśnie rzeczy składa się święta nauka. Na drugie odpowiadam, że różnorodność ujęć przedmiotu poznania jest powodem różnorodności nauk. Do tego samego wniosku dochodzi astronom i przyrodnik, mianowicie że Ziemia jest okrągła, ale astronom, posługując się matematyką, czyli w oderwaniu od materii, przyrodnik natomiast robi to uwzględniając materię. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by te same przedmioty, które rozpatrywane są w naukach filozoficznych jako poznawane światłem przyrodzonego intelektu, były także ujmowane w innym rodzaju wiedzy jako poznawane światłem Bożego objawienia. Teologia zatem, która należy do wiedzy świętej, jest innym rodzajem wiedzy niż teologia, którą uważa się za część filozofii.

Czy wiedza święta jest nauką ?

Wydaje się, że wiedza święta nie jest nauką. Wszelka nauka bierze początek z zasad oczywistych. Wiedza święta bierze jednak początek z prawd wiary, które nie są oczywiste, ponieważ nie ma co do nich powszechnej zgody, „bo nie wszyscy mają wiarę”, jak czytamy w II Liście do Tesaloniczan (3, 2). Zatem wiedza święta nie jest nauką.  Nauka nie dotyczy jednostek. Wiedza święta bierze sobie jednak za przedmiot jednostki, na przykład dzieje Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz inne tym podobne. Zatem wiedza święta nie jest nauką. Ale przeciw temu czytamy u Augustyna w XIV księdze traktatu O Trójcy: „przypisuje się tej nauce to tylko, co rodzi, żywi, broni i umacnia zbawienną wiarę”. To zaś dotyczy wyłącznie wiedzy świętej. Zatem wiedza święta jest nauką.

Odpowiadam, że wiedza święta jest nauką. Trzeba jednak zauważyć, że są dwa rodzaje nauk. Pewne nauki wynikają bowiem z zasad poznanych przyrodzonym światłem intelektu: na przykład arytmetyka, geometria i tym podobne. Inne z kolei biorą początek z zasad poznanych światłem nauki wyższego rzędu, na przykład optyka bierze początek z zasad, które poznajemy dzięki geometrii, a muzyka z zasad, które poznajemy dzięki arytmetyce. Wiedza święta jest nauką w ten właśnie sposób, ponieważ bierze początek z zasad poznanych światłem nauki wyższego rzędu, czyli wiedzy, jaką ma Bóg i zbawieni. Jak więc muzyka przyjmuje zasady przekazane jej przez arytmetykę, tak wiedza święta przyjmuje zasady objawione jej przez Boga.(…) cytat; św. Tomasz z Akwinu

tomasz

Linki:

https://ludzkieukwialy.wordpress.com/tag/bluebird/

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/dzien-bez-placenia-gotowka/hrr4qv

Charakterystyka siedmiu cywilizacji Faliksa Konecznego

Zatrważający komunikat francuskiego episkopatu. Biskupi oddają hołd promotorce aborcji?

DARPA przetestuje mikroczipy, przeznaczone do kontroli ludzkiego umysłu

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej w Tv Trwam

Marzulli ujawnia wiedzę z zakresu tożsamości ufonautów ! (Full Disclosure)

Atak na Argonautę – Ogłoszenie

Ludzie Acheiropoietos – nie ludzką ręką uczynieni !

Czy ludzkość zamieni się w UFOnautów ?

Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana

Programowanie materii, a biblijne znamię

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake – 9.12.2016

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Cesarstwo Rzymskie IV wiek, a UE wiek XXI – Kolejne Deja Vu, czy plan totalny ?

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Polska z XII wieku przypomina tą z XXI – odeprzeć atak nowego MkUltra

MFW nakazuje dalszą walkę z gotówką

Dzisiejsze czasy są poważne i bolesne. Potężne chmury gromadzą się na horyzoncie i wszędzie zrywają się burze, ponieważ dla ocalenia ludzie nie chcą przyjąć tych środków, które Bóg daje im przeze mnie. Jednak przede wszystkim trwa na świecie walka, o której wiele osób nic nie wie. Jest to walka duchowa, gorsza niż wszystkie inne. Rozpoczął się przerażający szturm szatana przeciwko Kościołowi i przeciwko wszystkiemu, co nosi nazwę ,,chrześcijańskie”. Ogarnie on świat będący ofiarą szatańskiego opętania.„; słowa Maryi, cytat z  Polska cywilizacja człowiecza

masolino_007aa

Hyperloop czy cywilizacja człowiecza ?

https://www.youtube.com/watch?v=B2m_xKkb7bM

„Katolicyzm i wolnomularstwo wobec Savoir Vivre” – wykład dr Stanisława Krajskiego

30 srebrników…

Nadchodzi Czwarte królestwo – Quayle, Horn, Hoggard, Marzulli, Heiser, Missler

Gwiazdy, szołmeni i czwarta tajemnica fatimska

Cywilizacja Łacińska, prof. Henryk Kiereś

Dobre 19

Podobne Artykuły

One thought on “Święta Nauka drogą do cywilizacji

  1. Komuniści, sataniści i nienawidzący chrześcijaństwa mają zawsze te same teksty…! 🙂 a bluzgi to jest ich podstawa wyrazowa, tak jak pana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *