Duchowe oblicza grupy trzymajacej władzę – potwierdzone przez portal PCH24 !

Słyszeli państwo o czymś takim jak „Agenda 2030” ?! Jeśli czytacie Argonautę, lub inne, niezalezne, i jeszcze dostępne portale, to zapewne tak. A słyszeliście o ściągnięciu do Polski „Goldman Sachs” ? Warto również przypomnieć sobie o jakimś dziwnym grzebaniu PiSowskiej władzy przy ustawie 1066-6. To wszystko może jawić się jako Deja vu. Przebłyski pamięci sprzed wybuchu II Wojny Światowej ? Naszym zdaniem, po roku 1989, w Polsce, albo na Polskę, napadnięto, tym razem był to pełnowymiarowy duchowy blitzkrieg ! Gospodarczy też, ale najważniejsze są nasze dusze, o czym wielkrotnie przypomina w swoich programach doktor Krajski.

Polska jest do czegoś przygotowywana. Duchowe prace nad Polakami, za rządów centrowej formacji PiSu, są prowadzone w ukryciu, tak by opinia publiczna się nie dowiedziała. Ktoś jest prymusem w tych podchodach, wszystko musi być przygotowane na czas, Polska i Polacy też. Nie bez znaczenia było wciągnięcie Polski do wierchuszki ONZ-tu, ktoś z „Polaków” musiał dostąpić zaszczytu i przystąpić do najściślejszej grupy czcicieli magnetytu ! Wiemy prezecież o ONZ-towskich naciskach, by świat i Polska legalizowały szeroko pojęte zboczeństwo. Miejmy nadzieję, że Polacy dostąpią zaszczytu i dzięki łasce, oraz świętej sekretarce, a przede wszystkim dzięki Duchowi Świętemu, przystapimy do niebiańskiej czołówki, stając się Synami Boga Żywego YHWH, sługami Jego Syna oraz Maryi Dziwicy. Możemy też prosić św. Ojca Kolbe o wstawiennictwo, jako patrona rycerzy walczących z antykościołem, bo to co tu państwo czytają, i co za chwilę przeczytacie, pokazuje bardzo grozną sytuację. Ktoś za naszymi plecami przygotowuje nam asymilację do cywilizacji Lucyfera !

Mamy tu na mysli artykuł z portalu PCH24 Polska jest wytypowana i ma zostać duchowo zrównana z ziemią ! Hitler próbował zrobić to fizycznie, tym razem, jak informuje Agnieszka Stelmach, inny „Hitler-Sidious” prowadzi przeciwko nam duchową kampanię (blitzkrieg). Ta bitwa, ta wojna o ludzkie dusze jest realna. O tym się nie pisze, a w telewizjach nie mówi, wszystko ma być owiane tajemnicą, tak działa „Macierz nierządnic„, taka jest zasada ich działalności, najważniejsza reguła Nowego Stowarzyszenia Vril ! A na jej czole wypisane imię — tajemnica: ,,Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, zdumiałem się wielce.” (Apokalipsa 17,3-6).

Polska jest na celowniku globalistów, tak jak święty Kościół Katolicki. Pewne „nieformalne grupy”, albo „anonimowe centra”, jak je opisywał święty Jan Paweł II, przedostały się do wnętrza watykańskiej organizacji. Ona, tak jak Polska, też ma zostać wtopiona i asymilowana przez „Agendę 2030”. To wszystko było przewidziane przez Papieży, a wcześniej przepowiedziane przez Maryję Dziewicę. Jakże celnie opisał to papież Leon XIII (ur. 1810 , zm. 1903) w swojej encyklice „Dall’ AltoO wojnie wydanej Kościołowi„, w niej pisze tak:

„Śmiertelna nienawiść do Kościoła

W świetle tych faktów i deklaracji okazuje się, w sposób bardziej niż oczywisty, że ideą przewodnią, decydującą ze względu na religię, o biegu życia publicznego we Włoszech, jest realizacja programu masońskiego. Widać już, ile zostało zrealizowane i ile pozostaje do realizacji. Z pewnością można też przewidywać, że, jak długo losy Włoch będą znajdowały się w ręku decydentów sekciarskich lub związanych z sekta­mi, będą podejmowane zależnie od okoliczności mniej lub bardziej szybkie działania aż do pełnego powodzenia.

Dzia­łalność ich w chwili obecnej jest skierowana do osiągnięcia następujących celów zgodnie z postanowieniami i rezolucjami uchwalonymi przez ich najbardziej autorytatywne zebrania a wszystkie te decyzje są przepojone śmiertelną nienawiścią do Kościoła. Zniesienie szkół z jakimkolwiek nauczaniem religij­nym oraz założenie zakładów, w których również młodzież żeńska byłaby odcięta od wszelkiego klerykalnego wpływu w jakiejkol­wiek formie, ponieważ państwo, które winno być absolutnie ate­istyczne, ma niezbywalne prawo do kształtowania serc i ducha obywateli i żadna szkoła nie może być odcięta od jego inspiracji i nadzoru.

– Ścisłe stosowanie wszystkich obowiązujących praw mających na celu zapewnienie absolutnej niezależności społecz­ności cywilnej od klerykalnego wpływu. – Ścisłe przestrzeganie praw, które znoszą stowarzyszenia religijne oraz zastosowanie wszystkich środków dla jego urzeczywistnienia. – Ewidencja ca­łego dziedzictwa Kościoła, wychodząc z założenia, że własność jego należy do państwa a administracja do władzy cywilnych. – Wykluczenie wszelkiego elementu katolickiego lub klerykalne­go z wszelkiej administracji publicznej, pobożnych dzieł, szpita­li, szkół, ciał, w których decyduje się o losach ojczyzny, akade­mii, klubów, stowarzyszeń, komitetów, rodzin – wykluczenie ze wszystkiego i na zawsze. Natomiast wpływ masoński winien być odczuwalny we wszystkich sytuacjach życia społecznego oraz stać się patronem i arbitrem wszystkiego. – W ten sposób przygotuje się drogę do zniesienia papiestwa zaś Włochy zostaną uwolnione od swego nieubłaganego i śmiertelnego nieprzyjaciela a Rzym, który był w przeszłości centrum uniwersalnej teokracji będzie w przyszłości centrum uniwersalnej sekularyzacji i stąd winna być ogłoszona całemu światu «Wielka Karta»” – koniec cytatu

Powyższe zdania to przemyślenia na gorąco, wiążą się z mocnym tekstem portalu PCH24(aktywne niebieskie przekierowania), jeszcze możemy dawać do niego i innych artykułów linki, ale jak długo ? Widoczny tytuł Argonauty ma związek z poniższym filmem o duchowym obliczu grupy trzymającej władzę ! „Polska chce być prymusem Agendy 2030. Zobacz co przygotowuje rząd!” Niezwykle ważnym dokumentem jest tu proponowany film pt.: „Czwarta Tajemnica Fatimska coraz bardziej sensacyjna ! – prosimy analizować tekst w video !”, to tam są pokazane dokumenty, o których w pewien sposób wspomina papież Leon XIII ! http://www.pch24.pl/polska-chce-byc-prymusem-agendy-2030–zobacz-co-przygotowuje-rzad-,62821,i.html#ixzz5QyeuzGuB

Nowi Hitlerowcy NWO wpadli właśnie na stary pomysł by wysyłać nieposłusznych do obozów zagłady ! „Aktywiści LGBT związani z Uniwersytetem Goldsmith w Londynie wpadli na pomysł, aby osoby odrzucające transseksualizm trafiały na 10 lat do obozów, gdzie będą łączyć pracę z resocjalizacją. Lewicowe środowisko jednocześnie zdecydowanie broni systemu penitencjarnego Związku Sowieckiego, a gułagi nazywa miejscami, gdzie prowadzono regularne zajęcia, kluby książki, grupy teatralne i inną działalności resocjalizacyjną dla przestępców.„Wyślij tych, którzy kwestionują transgenderyzm do gułagów, apeluje grupa studentów LGBT” – donosi anglojęzyczny portal „Breitbar.com”, opisując nową inicjatywę środowisk transseksualnych w Anglii. Jak pisze autor publikacji, według wpisów na jednym z portali społecznościowych Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transseksualistów przy Uniwersytecie Goldsmith w Londynie zasugerowało, aby osoby kwestionujące transgenderyzm kierować do obozów na 10-letnią reedukację. Według środowiska LGBT przy londyńskim uniwersytecie, należy „zabić” idee nieprzychylne transgenderyzmowi. Na pytanie zadane na społecznościowym koncie, czy nie można „uciszyć” przeciwników LGBT odpisano, że „po prostu zostaną wysłani do gułagów”. http://www.pch24.pl/gulagi-dla-przeciwnikow-transgenderyzmu–oto-pomysly-londynskich–teczowych-aktywistow,63062,i.html#ixzz5SBYLn8pM

Dwa najważniejsze linki, zwłaszcza ten pierwszy:

Schodzenie i wchodzenie na góry – II część Biblii subtelnej

PiS łamie obietnice! „Do Rzeczy” o sprowadzaniu do Polski imigrantów z krajów islamskich i Azji

Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”

Dobra Loża zdeterminowana by wdrażać NWO plus !

Duchowe oblicza polskojęzycznej grupy trzymajacej władzę

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polska kolejny raz najechana

Plany opetańców z Nowego Towarzystwa Vril a sprawa Polska

17 punktów Agenda 2030 Czym ona jest dla ludzkości – POLECAMY !!!

https://www.youtube.com/watch?v=L6exmnX2ADE

III Tajemnica fatimska wypełnia się na naszych oczach !

Czwarta Tajemnica Fatimska coraz bardziej sensacyjna ! – prosimy analizować tekst w video !

To koniec Kościoła jaki znaliśmy? Dr Krajski u Roli o aferach w KK, filmie KLER i i ACTA2! 12.09.2018 – POLECAMY !

https://www.youtube.com/watch?v=AP_s1LOUz54

Prof. Mirosław Dakowski – Jaki związek z największym rabunkiem III RP ma TVN, Polsat i WSI? – POLECAMY !

Dobre 35

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Duchowe oblicza grupy trzymajacej władzę – potwierdzone przez portal PCH24 !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *