Poszukiwacze zaginionej pamięci – której nie znają nawet książęta

W styczniu 2017 znany biblijny archeolog, jeden z dyrektorów wykopalisk w Qumran, doktor Randall Price, dokonał odkrycia pierwszej od 60 lat jaskini ze zwojami. Dla fanów archeologii Zwoje znad Morza Martwego są bardzo dobrze znanymi artefaktami. Pisma z Qumran to najstarsze egzemplarze Biblii, są bezcenne. W wielu miejscach zawierają opisy przypominające pierwszych Synów Światłości, prekursorów chrześcijaństwa – katolicyzmu. To dzięki starożytnym zwojom doktor Michael Heiser udowodnił istnienie błędu kopistów, wspomnianego w artykule „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm – wykład„.

Od roku 1956 nie odnaleziono ani skrawka nowego zwoju. Wspomniany na początku Amerykanin w roku 2006 odkrył nową Qumrańską jaskinię. Od tamtego czasu starał się o pozwolenie na wykopaliska. Uzyskał ją razem z doktorem Orenem Gutfeldem i jego asystentem Ahiadem Ovadim z Hebrajskiego Uniwersytetu Archeologicznego. Podczas badań jaskini odkryto wydrążone w ścianach wnęki, a w nich drogocenne zwoje, długość tunelu określono na około 16-19 metrów. Doliczono się 6 do 8 roztrzaskanych dzbanów, w których chowano Pisma.

Zdjęcie: Randall Price

Grabieży zawartości dokonano w latach 50-tych XX wieku. Poznano to po odnalezieniu w jaskini dwóch zardzewiałych kilofów. Najwyrazniej Beduini mieli zamiar tam wrócić i dokończyć grabież. Od 1948 do 1956 zidentyfikowano 11 jaskiń, którym nadano specjalne oznaczenia. W żadnym nie znaleziono nietkniętych dzbanów, razem z nietkniętymi zwojami. Jaskinia którą odkrył Price została oznakowana jako numer „12”, albo „Q12”.

Na miejscu znaleziono naczynia, w których przechowywano rękopisy, skórzane paski, którymi były powiązane, oraz kawałki wyprawionej skóry, stanowiły część manuskryptów.  Oprócz ceramiki, znaleziono krzemowe ostrza i groty oraz ozdobny stempel wykonany z karneolu (kamienia półszlachetnego), co w opinii zwodniczej nauki ewolucyjnej ma dowodzić, że grota była wykorzystywana w epoce miedzi (chalkolicie) oraz epoce kamienia gładzonego (neolicie), to natomiast w ocenie zakazanej archeologii jest wielkim fałszem, lub brakiem odwagi w głoszeniu prawdy o niemożności ustalenia wieku skał, jak i kardynalnych błędów metod datowania !

Jest to dopiero początek naszych poszukiwań – dalszych zwojów. Bez wątpienia istnieje w okolicy około 300 jaskiń. Nasz zespół planuje powrót do wykopalisk w najbliższej przyszłości. ” – stwierdził doktor Price.

Dlaczego Zwoje z Qumran są tak ważne dla odkrywców Duchowej Archeologii ? Ponieważ to w nich znajdują się potwierdzenia tego co zawiera Bibliia, są tam dodatkowe informacje w sprawie Watchersów –  Czuwających Nieba – Istot Anielskich. Przykładowo Jaskinia „1” zawierała urywek historii Czuwających, bardzo zbliżony do 1 Henocha 6-11  (1Q119), natomiast w „pesher” mamy dodatkową wzmiankę o Niebiańskich Intelektach ( 4Q180-181), w odkrytych 8 kopiach „Dokumentu Damasceńskiego” jest potwierdzenie rebelii Czuwających oraz tradycji opowieści o gigantach. Wspomniany tekst „pesher„, to znaczy jego starożytny twórca, wyjątkowo mocno podkreślał wagę tego co zapisano w Księdze Henocha względem Czuwających Nieba, uważał Księgę Henocha za tak samo wartościową jak Święty Kanon. Cały okres Drugiej Świątyni jest wyjątkowo bogaty w poglądy na temat nadprzyrodzoności, nie obowiązywał wówczas jakiś jeden judaistyczny nurt, co podkresla doktor Heiser. Tamten bardzo burzliwy czas był przygotowaniem do nadejścia Zbawiciela.

An Israeli Antiquities Authority Prevention of Antiquities Robbery officer stands at the opening to a high cave in the Judean desert. Six men were indicted Sunday for looting from this cave.

Archeologia prowadzona przez standardowych badaczy powinna opierać się o Ducha Świętego, albo chociaż o atmosferę filmu „Poszukiwaczy zaginionej Arki„,  a nie o założenia materialistycznej nauki demonów, zwodzących cały zamieszkały świat – „a z nim strąceni zostali jego aniołowie.” Apokalipsa12:9 Bez wątpienia Randall Price jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, jednak pozwolenia wydają Żydzi. To ich ministerstwo nadzoruje wszelką archeologiczną informację, pochodzącą od „poszukiwaczy zaginionej Pamięci„. Cywilizacja XX i XXI wieku jest bardzo dziwnym konstruktem, a zapowiada się, że stanie się jeszcze bardziej surrealistyczna (ufonautyczna). W kontekście istot nadprzyrodzonych (książąt), wyjątkowo cennym zdaniem jest wypowiedz Jacques’a Vallee: „Gdyby ufonauci okazali się być tylko i wyłącznie „zwykłymi kosmitami”, to była by to bardzo prostacka opowieść !

Z pewnością nie są „holywoodzkimi Obcymi„. Z perspektywy biblijnej, wszystko co powinniśmy wiedzieć w związku z Ponadświatowymi Bytami znajduje się w Świętym Przekazie, w pismach okołobiblijnych, znajdowanych między inymi w Qumran. To w nich, zapisana świętym językiem, objawiona została nam prawdziwa Duchowa Pamięć ludzkości. Istoty zwodzące cały zamieszkały świat (Apokalipsa12:9 – cały kosmos ?), wciskające wszystkim ewolucyjny kit, posługują się w ostatnich latach coraz bardziej Holywoodem. Projekcje zatrutej wyobrazni ich pomocników stały się z biegiem czasu całkowiecie mroczne, złowróżbne, duchowo odpychające i obrzydliwe.

Wcześniej, zanim pojawił się najważniejszy ośrodek amerykańskiej kinematografii, mieliśmy totalny atak ze strony 'świata nauki’, przesłano na Ziemię tzw. ogólną teorię rozwoju życia, to znaczy fantastyczno naukową hipotezę „ewolucji” organizmów. W skrócie mówi ona nam, że pod wpływem nieznanej inteligentnej siły, (martwa) materia przekształca się w to, co sobie sama wymyśli, albo w to, co nakaże jej nieznany dotąd nikomu intelekt (niebyt – nicość) ! Najpierw przeobraził się kamień, albo błoto w strukturę białkową, by następnie zamienić się w bardziej złożone formy humanoidalno cybernetyczne – myślących ludzi.

Musimy przyznać, że jego aniołowie, jak i sam Nachasz, to bardzo inteligentne stworzenia ! Potrafią nam mocno zamieszać w głowach. Tak doskonała darwinistyczna historia z dziedziny sci-fi i fantasy nie jest dziełem przypadku. Pamiętajmy, cała rzeczywistość, jak i Tajemnica Pisam, jest wyjątkową sztuką prawdziwego Boskiego Informatyka, nie możemy o tym zapominać, musimy o tym cały czas mówić, najlepiej językiem Biblii, albo Ojców Kościoła: (…)Należy jednak zdawać sobie sprawę, że są w Piśmie pewne fragmenty, w których nie zawsze znajduje się to, co nazywamy ciałem, to znaczy prawidłowość rozumienia historycznego; wyjaśnimy to później; są również miejsca, w których należy doszukiwać się zrozumienia tylko tego, co nazwaliśmy duszą lub duchem.

Wydaje mi się, że na to wskazuje opowiadanie w Ewangelii o sześciu stągwiach przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mieściła w sobie po dwa albo po trzy wiadra (Jana 2:6). W tym miejscu, jak powiedziałem, Ewangelia mówi o tych, których Apostoł nazywa „Żydami wewnętrznymi” (Rzymian 2:29): że mianowicie oni są oczyszczani przez Słowo Pisma mieszcząc w sobie niekiedy dwa wiadra, to znaczy zgodnie z tym, co powiedziałem, przyjmując rozumienie duszy albo ducha, niekiedy natomiast trzy wiadra, gdy tekst może dla zbudowania czytelnika zachować również sens cielesny, to znaczy historyczny.

I konsekwentnie „sześć stągwi” oznacza tych, którzy oczyszczają się w czasie pobytu na tym świecie. Albowiem czytamy, że w ciągu sześciu dni – szóstka jest liczbą doskonałą – został stworzony świat i wszystko, co się w nim znajduje. O tym, jak wielki pożytek płynie z tego prostego rozumienia, które nazwaliśmy historycznym, świadczą całe rzesze wiernych, którzy wierzą dosyć szczerze i w prosty sposób; nie wymaga wielu dowodów to, co dla wszystkich jest jasne. Natomiast wielu przykładów tego rozumienia, które, jak powiedzieliśmy wyżej, jest jak gdyby duszą Pisma, dostarcza nam apostoł Paweł, na przykład najpierw w Liście do Koryntian. „Napisane jest bowiem, powiada, nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu„.

A wyjaśniając, jak należy rozumieć ten zakaz, dodaje: „Czy Bóg troszczy się o woły? Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Ze względu na nas bowiem napisano, że ten, kto orze, ma orać w nadziei, a ten, kto młóci – [młócić] w nadziei korzystania” (1 Kor. 9:9-10). Również wiele innych fragmentów, które w ten sposób wyjaśniają Prawo, przynosi wielkie zbudowanie słuchaczom. Natomiast wyjaśnienie duchowe mamy wówczas, gdy ktoś potrafi wskazać, jakich spraw niebieskich obrazowi i cieniowi służą (Hebr. 8:) ci, którzy są Żydami „wedle ciała”(Rzym. 8:5), i cień jakich przyszłych dóbr posiada Prawo (Hebr. 8:5; Wyjś. 25:40), oraz objaśnić inne podobne zagadnienia, które znajdują się w Piśmie świętym; albo gdy badamy, co oznacza owa „mądrość ukryta w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale, a której nie zna żaden z książąt tego świata„(…) – koniec cytatu.

” …Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego” Ks. Daniela 10:13 (Biblia Warszawska)

Linki:

Synowie Światłości kontra mutanci (Darwina)

Cykl o pamięci Total Recall musi zawierać takie teksty jak:

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Wszystkie królestwa świata – kosmoi – kto nam wymazuje pamięć Total Recall ?

Kosmiczna bitwa o dostęp do galaktycznej biblioteki danych pamięci Total Recall

Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

Pamięć nadprzyrodzona – zaawansowane systemy Total Recall’u ?

Tajemnice hinduskich świątyń pamięci Total Recall’u – część I

Zakazana pamięć i tożsamość – Total recall jest możliwy !

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy ‚Total Recall’)

Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)

Tożsamość archeologiczna

Część II starożytnych procesów – Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów

Alex Jones ujawnia badania genetyków – starożytny Egipt był zasiedlony przez białych !

Megalityczna Psychologia Poznawcza

Czy Biblia jest prawdziwą spisaną historią ?

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Strażnicy, cherubimy, serafimy i Sfinksy – Duchowa archeologia, część II

WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I

Archaeologists Find 12th Dead Sea Scrolls Cave With Everything Inside but Scrolls

https://www.haaretz.com/archaeology/1.770515

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Zakazana archeologia, kreacjonizm i psychoanaliza drogą do katharsis

Mumie z Nazca – czy ludzkość zaakceptuje prawdę zakazanej archeologii ?, część IV

Qumran Cave 53 – Day 11 ( pottery finds )

Cave 53

Qumran Cave 4 ~ Dr. Randall Price

2015 Joel Kramer Episode 4 Qumran Cave 1

Dobre 30
Złe 4

Podobne Artykuły

One thought on “Poszukiwacze zaginionej pamięci – której nie znają nawet książęta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *