Krystalizacja informacji. Przestrzeń, czy tylko informacja o niej ?

Informacja jest definiowana różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej jest to właściwość pewnych obiektów. Wyróżniamy dwa rodzaje rozumienia informacji: obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów, lub co bardziej interesujące: subiektywny – gdzie informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów. Jeżeli nasze umysły (gr. psyché [ψυχή]), albo dusze (hebr. néfesz [נֶפֶשׁ]) są wystarczająco „spostrzegawcze”, to możemy dostrzec cudowność (stworzonego) kosmosu, w którym to pojawiają się cały czas generowane ‘sygnały informacyjne’. Wówczas świat zaczyna wydawać się całkiem przedziwnym bytem. W momencie uświadomienia sobie, że musi istnieć nadawca informacji (Stwórca) – wrażenie to potęguje się niebywale.

tumblr_nzua4x7pdS1s1vn29o3_1280

Nauka dowodzi, że informacja może być przenoszona w czasie i przestrzeni (Stefan Mynarski, Elementy teorii systemów i cybernetyki, 1979, s. 141). Przenoszenie w czasie nazywamy magazynowaniem lub zapamiętywaniem, przenoszenie w przestrzeni – przekazem lub komunikowaniem. Przenoszenie informacji odbywa się za pośrednictwem obiektów fizycznych i zjawisk fizycznych zwanych nośnikami informacji. Przykładowo dla zmagazynowanej informacji geometrii płatków śniegu nośnikiem jest woda, natomiast zapis został dokonany za pomocą zjawiska fizycznego. Magazynowanie związane jest najczęściej ze stanami wyróżnionymi obiektu fizycznego – podłoża zapisu, a przekaz ze stanami wyróżnionymi zjawiska fizycznego – sygnałami, czyli abstrakcyjnymi modelami dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy.

tumblr_nzua4x7pdS1s1vn29o7_1280

Widzimy, że zjawisko zamarzania śniegu uwidacznia-utrwala sygnały geometrii kryształów pochodzące z systemu przestrzeni przyrody. Tego typu fenomen przenosi do umysłu ludzkości informację o naturze zjawisk. Chociaż na zdjęciach częściej przedstawia się płatki najbardziej symetryczne, ze względu na ich urodę, to i tak przyczyna, dla których sześć niezależnie rosnących ramion kryształu przyjmuje identyczny kształt, a jednocześnie żadne dwa kryształki nie są identyczne, nie jest jeszcze w pełni zrozumiana. Oprócz wody w układzie heksagonalnym (sześciobocznym) krystalizuje m.in. około 8% minerałów, w tym miejscu należy zadać pytanie dlaczego krystalizacja wody nie następuje przykładowo w systemie tetragonalnym, w którym krystalizuje około 10% innych minerałów, lub jeszcze innym.

tumblr_nzua4x7pdS1s1vn29o6_1280

Przedstawicielami systemu tetragonalnego są: piramidy, podwójne piramidy, czworokątne graniastosłupy i trapezoedry. Systemem klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystaliczne nazywamy Układ Krystalograficzny. System wyróżnia siedem układów, w których wyróżnia się 32 klasy krystalograficzne. Większość kryształów przyjmuje formę regularnego wielościanu. Zewnętrzny kształt kryształu (monokryształu) jest odzwierciedleniem jego struktury wewnętrznej. Wewnątrz kryształu atomy, jony i cząsteczki są uporządkowane przestrzennie w określony, regularny sposób. Dlaczego w określony, a zwłaszcza regularny ?

tumblr_nzua4x7pdS1s1vn29o4_1280

Przecież woda „mogła by” się zestalać w postaci amorficznej (bezpostaciowej, tak jak szkło), a jednak tego nie robi, ma inną strukturę wewnętrzną/atomową, i tym możemy to tłumaczyć (tylko do pewnego momentu). Układ krystalograficzny opisuje się często za pomocą sieci Bravais’go. Jest to sposób wypełnienia 'przestrzeni’ przez wielokrotne powtarzanie operacji translacji komórki elementarnej, czyli uogólniając, są to przekształcenia własności przestrzeni euklidesowych. Komórka elementarna powtarza się we wszystkich trzech osiach, tworząc zamknięta sieć przestrzenną, której główną cechą jest symetria (skąd się bierze ta cecha symetrii ? Kto tak zaprogramował materię ?). Komórka elementarna ma zawsze kształt równoległościanu.

tumblr_nzua4x7pdS1s1vn29o2_1280

Jak widać mamy tu bardzo skomplikowane procesy informacji geometrii przestrzeni, bliżej nie rozpoznane prawa rządzące tym fenomenem. Arystoteles w V księdze Metafizyki pisze, iż przestrzeń (podobnie, jak czas) jest „ilością”, tzn. jest ona tym, co podzielne na dwie lub więcej części. Ponadto przestrzeń jest „wielością” – przeliczalną ilością części nieciągłych („porcji” czasoprzestrzeni), które są ograniczone przez liczbę. Jest ona również „wielkością”, czyli jest wymierna – podzielna na części ciągłe, tj. długość, szerokość i głębokość. Dodatkowo długość ograniczona jest przez linię, szerokość przez powierzchnię, zaś głębokość ograniczona jest ciałem. Przestrzeń jakby to opisywał krócej Demokryt można opisać jako system stosunków pomiędzy rzeczami (Alchemią – Szczególną teorią myślenia względnego). „abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość” – List do Efez. 3:17

tumblr_nzua4x7pdS1s1vn29o1_1280

Wspaniałe zdjęcia płatków śniegu pochodzą z tej strony: https://imgur.com/a/ACTD4

Heksagony w pszczelim ulu

Bees-675x291

Heksagonalna budowa przestrzeni ? (Ukrywany naukowy przełom ! Budowa wszechświata staje się jasna !)

geometria02a

Starożytny symbol zwany „kwiatem życia„, widać że również ma kształt heksagonu.

27b884d1e5fcb66bac74d70f44a57adc

 

flower_of_life

 

metatronic-grid

Pi3_15

Tajemniczy heksagon Saturna – gazowego olbrzyma, szóstej planety Układu Słonecznego ! Prosty bok „sześciokąta” na biegunie ma długość około 13 800 km. Okres obrotu całego cyklonu to 10 h 39 min 24 s i jest równy okresowi emisji radiowych z Saturna, który uznaje się za równy okresowi obrotu planety. Sześciokątna struktura nie przesuwa się więc i nie zmienia długości planetograficznej, tak jak inne chmury widoczne w atmosferze. Przyczyna powstawania tej struktury jest obiektem spekulacji (Wszystko jest Inteligentnym Projektem Boskiego Projektanta)

W00077250-234_coul_hi_web

Saturn_hexagonPolecane linki:

Miliardy detektorów nieskończoności

http://argonauta.pl/wszyscy-ludzie-sa-czescia-rozumu-swiata-czyli-kosmicznego-logosu/

The Mystery Hexagon on SATURN

Nasz układ słoneczny – Spike Psarris (o Saturnie od 1:03sek)

 

flower_of_life_cube_sml

 

flower_of_life___sacred_geometry_by_fbdesign-d5ttk02

Dobre 24
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *