„Miód dla duszy” to wybrane najważniejsze wg redakcji Argonauty artykuły, które koniecznie należy przeczytać.

Ludzkość w wyniku wielkich starożytnych katastrof jest w stanie amnezji. Jako pierwszy pisał o tym psychiatra i psychoanalityk Immanuel Welikowski. Amnezja to całkowity lub czasowy zanik pamięci oznaczający stan, w którym nagły jej zanik spowodowany był silnym urazem psychicznym. W przypadku Ziemian, była to pradawna globalna katastrofa. Prace Welikowskiego były w większości przez akademicką naukę odrzucane, bądź ignorowane, co jak państwo zobaczą nie dziwi. Wszystko co odbiega od ich specyficznych i oficjalnych poglądów jest dla nich niewygodne, a nawet grozne. Dlatego reakcją środowiska naukowców często była wrogość w stosunku do psychoanaliz rosyjskiego amerykańskiego psychiatry.

maxresdefaultWięcej o tajemniczych kulach w tekście pt.: „Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji, co je łączy ?

klerksdorp2Welikowski badał pozostałości starożytnych cywilizacji z punktu widzenia psychiatry i psychoanalityka, i ta druga metoda może być dla nas wielce przydatna, zwłaszcza gdy chcemy spojrzeć na zaginiony świat zapomnianych cywilizacji. Psychoanaliza to wyraz składający się z greckiego wyrazu „psyche” – ψυχη – „dusza” oraz „analisis” – ανάλυσις, inaczej analiza duszy-umysłu. Lekarze Sigmunt Freud oraz Josef Breuer opracowali „metodę katartyczną„, która polegała na odszyfrowywaniu sensu objawów traktowanych jako wyraz nieświadomego życia psychicznego. Chcieli by ich „metoda katartyczna” (od  greckiego wyrazu katharsis = „oczyszczenie”) została nazwana „psychoanalizą”, polegającą na tropieniu stanów psychiki i wypowiadaniu o nich prawdy, tak by sprowadzić „histeryczne” objawy pacjenta (Ziemian) do ich genezy, tkwiącej w przeżyciu traumatycznym z wczesnych lat życia. W przypadku Ziemi i ludzkości, do mówienia prawdy o globalnej katastrofie, która unicestwiła całą populację.

w7-key-artGdyby zastosować katharsis – oczyszczenie jeszcze szerzej, to należy wspomnieć o przyczynach zagłady, i tu zahaczamy o sedno ! Jeśli chcemy jako ludzkość wyleczyć się z amnezji, to należy odszyfrować stany umysłu, które nas zniewalają. W takim układzie Biblia jest panaceum ! To tam znajdujemy informacje, które pozwalają wyciągnąć nas z odmętów nieświadomego życia psychicznego, tam też znajdujemy przyczynę kłopotów ludzkości, zwłaszcza w Księdze Rodzaju 6:14 „A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.” Ten tajemniczy zwrot „brali sobie” jest przez większość uczonych hebraistów, a także rabinów, tłumaczony jako siłowe chwytanie, a następnie gwałt ! Jeżeli spojrzymy zimnym okiem na przebieg tzw. „spotkań” z UFO, to nie ulega wątpliwości, że sytuacja wygląda podobnie. To co udało się ustalić, także w wyniku regresji hipnotycznej, to fakt częstych gwałtów na ofiarach porwań. Duża część badaczy tego fenomenu nazywa zjawisko UFO, jego załogantów, terminem „Watchers” – „Obserwatorami”, która pochodzi z Pisma Świętego i oznacza istoty anielskie.

dina03aPragnąc jeszcze bardziej się uleczyć z amnezji, ze stanów psychiki-duszy, które nas ciemiężą, należało by także wspomnieć o stworzeniu Ziemi przez Wszechmocny i kochający Byt Wiekuisty. Jednostki nazywane 'naukowcami’ podlegają takim samym duchowym prawom jak my, tzw. ludzie zwykli.  Oni też są uwikłani w psychikę – duszę, w jej nierozpoznane przemiany, tajemnicze transmutacje, w wyniku których służą określonym „Watchersom – Obserwatorom”, zaciemniając bądz uniemożliwiając nam katharsis. Znany wam naukowiec doktor Thomas Kindel, w oparciu o słowa satanisty, ujawnił, że prowadzą często świadomą działalność, mającą za cel jeszcze większe pogrążenie ludzkości w otchłani teorii ewolucjonizmu. Sami sataniści twierdzą, że ta teoria to grozna broń istot duchowych, chcących byśmy dalej pozostawali w stanie amnezji (w „zapomnieniu” z jęż. Ang. „Oblivion„) !

demoralizacja-seksualna03bbJakież było nasze zdziwienie, kiedy natknęliśmy się na oficjalne potwierdzenie tych informacji. Otóż europejscy darwiniści chcieli, aby koncepcje Inteligentnego Projektu uznać za sprzeczną z prawem, ponieważ stanowi ona „zagrożenie dla praw człowieka” ! Jak państwo przeczytają, oni się bardzo obawiają naszego, a właściwie ogólnoludzkiego katharsis (procesu przypominania) ! Co to by było, gdyby ludzkość, albo jej większa część, uwolniła się, i przypomniała sobie, na podstawie zakazanej archeologii, starożytnych artefaktów i duchowej sztuki jaką odkopują archeolodzy, o naszej prawdziwej przeszłości ?! O tym, że nie pochodzimy od małpy, ale jesteśmy stworzeni, że Ziemia została zmaterializowana w czasie krótszym niż 0,0014 sekundy, a następnie przez sześć dni terraformowana.

fossilrecordbigfishZacytujmy tu cały tekst, który mówi o próbach prawnego utrzymywania nas w stanie amnezji:  „Rada Europy pretenduje do miana wiodącej w Europie instytucji stojącej na straży praw człowieka. W czerwcu jednak jedna z działającej przy Radzie Europy komisji – Komisja Kultury, Nauki i Edukacji, wydala raport: – „Committee Report”, w którym proponuje zakaz nauczania treści zawierających informacje o Inteligentnym Projekcie sugerując, że Inteligentny Projekt może stanowić zagrożenia dla praw człowieka. Czasopismo „Uncomon Descent” zajmowało się ta sprawą dokładnie, a stacja telewizyjna ARN podała ostatnio wiadomość, że Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości [ECLJ] -instytucja przychylnie nastawiona do koncepcji Inteligentnego Projektu i stowarzyszona z Amerykańskim centrum Prawa i Sprawiedliwości [ACLJ], wydała memorandum [„ECLJ Memo”], który demaskuje całą hipokryzję raportu.

maya02bbEuropejskie Centrum Prawa I Sprawiedliwości [ECLJ] w swoim memorandum zauważa, że sam organ ustawodawczy Rady Europy, którym jest Zgromadzenie Parlamentarne oświadczyło, że: „Historia udowodniła, że naruszanie wolności akademickiej (…) zawsze kończyło się spadkiem zdolności intelektualnych, a w konsekwencji prowadziło do stagnacji społecznej i ekonomicznej”. Co więcej Europejski Sąd Praw Człowieka stwierdził, że: „pluralizm, tolerancja i otwartość” są tymi nienaruszalnymi elementami, którym każde demokratycznie rządzone społeczeństwo powinno się podporządkować.” Komisja Rady Europy do spraw Kultury, Nauki i Edukacji wydaje się nie zauważać tych wartości w odniesieniu do koncepcji Inteligentnego Projektu. Tak naprawdę raport Komisji traktuje darwinowską teorię ewolucji jak dogmat religijny, w którym wszystko co „wątpliwe” należy powstrzymać za pomocą kontroli procesu myślowego. Raport Komisji stwierdza: „Bez wątpienia nie ma wątpliwości co do tego, że teoria ewolucji leży u podstaw naszego pojmowania wszechświata i życia na ziemi. Z tego względu koncepcja Inteligentnego Projektu musi być „zwalczana” gdyż należy unikać sytuacji kiedy wątpliwości w odniesieniu do teorii ewolucji zakradają sie w umysły jednostek. Rady Europy twierdzi, że stoi na straży praw człowieka i demokracji opartej na zasadach pluralizmu. Jednakże treść memorandum Europejskiej Komisji Prawa i Sprawiedliwości jasno wskazuje na to, że to właśnie raport Komisji Rady Europy do spraw Kultury, Nauki i Edukacji zagraża wartościom wolnego społeczeństwa: (Memorandum Europejskiego Centrum Prawa I Sprawiedliwości do Komisji Europejskiej w sprawie projektu rezolucji dotyczącego raportu o: “Niebezpieczeństwach Kreacjonizmu w Edukacji”.

noahs_ark_68 czerwca 2007 roku Komisja Rady Europy d/s Kultury, Nauki I Edukacji przedstawiła roboczy dokument; „Raport na temat niebezpieczeństw kreacjonizmu w procesie kształcenia” składający się z 19 artykułów Projektu Rezolucji – („Rezolucja”] Raport ma na celu poprzedzić dyskusje naukową na temat różnic pomiędzy teoriami ewolucji i kreacjonizmu, czy też koncepcji inteligentnego projektu. Celem raportu jest także zahamowanie procesu edukacyjnego dzieci poprzez ograniczenie zgłębiania wyżej wymienionych treści na poziomie szkolnym, co w skuteczny sposób narusza prawa do swobodnego praktykowania religii, czy wypowiadania się (…) Uszanowanie takich wartości jak pluralizm czy odmienność to przymioty społeczeństwa demokratycznego. Raport nie honoruje wolności wypowiadania poglądów przez nauczycieli, badaczy, czy studentów ponieważ jego zamierzeniem jest wykorzenienie alternatywnego do teorii Darwina modelu powstania życia na ziemi, podnosząc, w ten sposób teorię ewolucji, do pozycji dogmatu religijnego. Memorandum Europejskiego Centrum Prawa I Sprawiedliwości warto przeczytać ponieważ odsłania ono hipokryzję autorów raportu Komisji. Kończy się ono następującą konkluzją: „Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy powinno odrzucić rezolucję jako sprzeczną z celami i ideałami Rady Europy. Jak donosi Reuters Rada Europy ustaliła już termin głosowania nad przyjęciem raportu.”

wibracje-kwantowe02

Chrześcijańskie anamnesis

anamnesis-archeo-matrix03To czego nas uczono, „naukowego poglądu” o ewolucji, to pamiętamy, „jesteśmy” tego świadomi. Mamy do wyboru co pamiętać. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy wyzwalać się z pamięci o ewolucji, co jest zagrożeniem dla „praw ludzi  homo ewolucjonistikus”, i starać „wszczepić” sobie prawdziwą pamięć, opartą o prawdę Jezusa Chrystusa. To znaczy, że przestaniemy wierzyć (pamiętać) w wybuch niczego i bez powodu, a zaczniemy przypominać sobie o kreacji wszystkiego przez Boga Wszechmogącego.

robert-costanzo-harry-and-arnold-schwarzeneggerPamiętacie państwo postać Dauglasa Quayda z filmu „Pamięć Absolutna” – „Total Recall” (1990) ? To samo wmawiają nam darwiniści, byśmy nie szli do punktu wszczepiania wspomnień – duchowej Biblii ! Jak czytamy powyżej, jest to „zagrożeniem dla praw człowieka” ! Tego samego chciała ich współpracownica, sztuczna powabna żona Quaida, by oglądał telewizję, chodził do pracy, był w nią wpatrzony i nie interesował się własną prawdziwą przeszłością, podobnie w ocenie „starszych i mądrzejszych”, mamy się nie zajmować zakazaną archeologią, kreacjonizmem i Pismem Świętym, bo „zagraża” nam przypomnienie – total recall.

total-recall-5Wielu ludzi naprawdę boi się Biblii, coś (ktoś) im mówi, że to jest zagrożenie, że się obudzą z darwinowskiego snu ! Chodzi przecież o prawdziwy zdrowy sen, który leczy ! „A to czyńcie znając porę – że to już nasza godzina, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem nasze zbawienie jest bliżej, niż kiedy uwierzyliśmy.” List do Rzymian 13:11 Prawdziwy zdrowy sen daje Zbawiciel, On nas instruuje byśmy zmieniali myślenie, byśmy nie myśleli o fałszu ewolucji jako o prawdzie: „Odtąd Jezus zaczął głosić i mówić: zmieniajcie myślenie, bo zbliżyło się Królestwo Niebios.” Ew. Mateusza 4:17

Tekst oryginalny Ew. Mateusza 4:17 : „και λεγων οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω” Greckieμετανοειτε” – metanoeite” znaczy „zmieniajcie myślenie” albo „opamiętajcie się„. Pamiętajmy, że „Watchersi – Obserwatorzy” albo „intelekty niebiańskie„, mogą na polecenie Boga, dzięki łasce, przywrócić nam naszą człowieczą pamięć, prawdziwy sen (List do Rzymian 11:17)

arnold-schwarzenegger-and-marshall-bell-in-total-recall-1990(…)W obecnym stanie jednak, i na ile jest to osiągalne, używamy właściwych dla rzeczy boskich symboli i z ich pomocą, w dostępnej dla nas mierze, wznosimy się do prostej i jedynej prawdy intelektualnego widzenia Boga, która mieści się ponad naszym pojmowaniem boskich idei. A kiedy za jednym razem porzucimy wszelką intelektualną energię, to pogrążymy się, na ile boskie prawo dozwala, w blasku nadsubstancjalnego światła, w którym, sposobem bardziej niż niewysłowionym, preegzystują granice wszelkiej wiedzy. Jest to światło, którego nie można ani zrozumieć, ani nazwać, ani, w żadnej kontemplacji, w jakiś sposób w pełni zobaczyć, ponieważ jest ono poza wszystkim i bardziej niż nie znane, a jednocześnie zawiera w sobie ostateczny kres wszelkiej wiedzy o istocie i o wszystkich substancjalnych mocach. Ono nieskończenie poprzedza wszystko w sobie i jest ponad każdą rzeczą, a nawet w swojej niepojętej potędze stoi wyżej niż intelekty niebiańskie. Skoro więc wszelka wiedza ma za przedmiot byt i kończy się tam, gdzie kończy się byt, to Ten, który góruje nad każdą konkretną substancją, jest również ponad wszelkim poznaniem.(…) – cytat -Tajemniczy starożytny mędrzec, o którym pisaliśmy w serii Katolickiego Kościoła kosmicznego i megalitycznego.

about_news_large

Linki:

Pamięć absolutna (globalna) Total recall – resety cache i RAM ?

Zakazana pamięć i tożsamość – Total recall jest możliwy !

Zakazana geologia to zakazana planetarna pamięć (Duchowy 'Total Recal

Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV

Poszukiwacze zaginionej pamięci – której nie znają nawet książęta

oraz ważny artykuł pt.: Część II starożytnych procesów – Odczytywanie świętej duchowej pamięci przedpotopowej planety Adamów

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Zakazane obrazy świadomości (archeologicznej tożsamości)

Tajemnice hinduskich świątyń pamięci Total Recall’u – część I

„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba”

byśmy nie szli do punktu wszczepiania wspomnień – duchowej Biblii !

Wiek Ziemi według fizyka nuklearnego ?

Starożytna niebieska materia

Duchowe poglądy o rzeczywistości

Kolumna geologiczna ? Faszerstwo !

Sensacja – znaleziono dinozaura z dobrze zachowaną skórą

„Fragmenty szczątków dinozaurów zostały przeniesione do muzeum, gdzie zostały starannie skatalogowane. Naukowcy pracujący w muzeum od razu zrozumieli, że mają do czynienia z czymś zupełnie niezwykłym. Zazwyczaj odnajdywane są kości i zęby, które są zniekształcone. Najwięcej dinozaurów znaleziono w Chinach, ale większość była „spłaszczona”. Ten znaleziony w Kanadzie jest doskonale zachowany. Pikanterii dodaje fakt, że zachowała się także skóra! „To nie jest tylko szkielet” – powiedział pracownik muzeum, lekarz Caleb Braun. „Mamy dinozaura”. Jego skamieniałości wywołały poruszenie wśród paleontologów na całym świecie. Wszyscy są zaskoczeni, jak dobrze zachowały się szczątki. Dinozaur jest w takim stanie, jakby padł kilka tygodni temu. „Nigdy nie widziałem czegoś takiego”- dodał naukowiec.” Całość w linku powyżej albo tu: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/sensacja-znaleziono-dinozaura-z-dobrze-zachowana-skora

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Bereszit bara Elohim et haszemaim – Na początku stworzył Bóg…

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

Przedświadomość megalityczna

Megalityczna rzeczywistość kontra darwinistyczna Maja माया

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji, co je łączy ?

Sklepienie ochronne nad Ziemią przedpotopową, czy zdajemy sobie sprawę jak niesamowity był to świat !?

Żelazna logika naukowca kreacjonisty – dr Thomas Kindell

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

UFO-Holizm

Inteligentny wybuch cwanej zupy

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – o wojnie informacyjnej w Tv Trwam

„Bóg przywraca to, co przeminęło”, czyli „Oblivion” w nowej formie

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Wyginięcie mamutów i zagadkowe artefakty starożytnej cywilizacji, co je łączy ?

Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?

Parlament Europejski szykuje kolejną genderową rewolucję. Tym razem w prawie karnym

POLL: 27% OF EUROPEANS SAY RAPE IS JUSTIFIABLE

To co udało się ustalić, także w wyniku regresji hipnotycznej, to fakt częstych gwałtów na ofiarach porwań.

http://www.kosciol.pl/article.php?story=20070824212342218

Dodatkowe informacje w temacie Synów Boga, ich działalności i Potopu Noego znajdziecie państwo w filmie „Demoniczne UFO”, od tego momentu.

Temat pamięci był również poruszany w artykule „Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Nowa polityczna poprawność. O czym milczeć, o czym pisać

ważny tekst ! Komórki macierzyste czy wykształcone organy?

W określonych państwach od nowego roku każdy noworodek będzie miał wszczepiany mikroskopijny mikroczip-iplant-mikro urządzenie !

Chrześcijański komentarz do programu Ewy Paweli i Witolda Hake – 9.12.2016

Ted Cruz Joins Pastors, Members of Congress in Prayer Meeting to Cut Satan’s Power in Capitol

christ2

Prawdziwy Total Recall – Prawdziwa Pamięć Globalna

Przypominanie sobie Pamięci Globalnej Total Recall’u – ktoś stara się ja wymazać !

Megalityczna pamięć Total Recall oraz metody jej kodowania

Duchowy terroryzm lucyferian w Polsce

Prof. S.C. Meyer: Darwinizm powstrzymuje rozwój nauki / Idź Pod Prąd TV

https://youtu.be/ENiYxVpga_k

Ewolucja – teoria KŁAMSTW, ABSURDÓW i… SZATANA

ZAKAZANA DEBATA NAUKOWA: ewolucja vs kreacjonizm/FORBIDDEN DEBATE: evolution vs creation

https://youtu.be/jVBzINMd-Ck

Deabta Kreacja vs Ewolucja Pl. Dr Kent Hovind – Dr Weisenburg . Stworzenie

dr Kent Hovind DVD nr 1 Wiek Ziemi (cały film pl)

Dlaczego ewolucji nie było? Cały film dokumentalny lektor pl – Ateizm Urojony

https://youtu.be/SC8ZlBEb3_4

Teoria ewolucji to wielkie zwiedzenie ludzkości – dr Thomas Kindel

Podróże do drugiego nieba – L.A. Marzulli

Elity oczekuja na Abaddona – dochodzenie Toma Horna i Josha Pecka

Teoria przerwy – Chuck Missler – Gap theory (polskie napisy-HD)

The Evidence of the Fossil Record

Stephen Meyer, Signature in the Cell: What is intelligent design?

Intelligent Design and the Age of the Earth – Stephen C. Meyer, PhD

The God of Details: Microbes, Bacteria, and Tiny Motors in Our Bodies by Carl Baugh

https://youtu.be/pp1OiQGAjgs

Na scieżce nieśmiertelnych – autorzy Exo Vaticana ujawniają sensacje

https://youtu.be/alfzRs9OkEw

Dobre 54
Złe 5

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *