Czy Biblia jest prawdziwą spisaną historią ?

Jeśli Biblia naprawdę jest słowem Bożym, powinniśmy ją cenić i jej zaufać. Skoro jest Słowem Bożym, odrzucenie jej jest równoznaczne z odrzuceniem samego Stwórcy. Jak się okazało i ciągle okazuje, znajdują się w Niej wielkie tajemnice ludzkości, nawet ta mówiąca o ropucho podobnych istotach czasów ostatecznych, przybywających skaptować część ludzkości na bitwę ! Mamy tam także informacje o inteligentnej broni (Ks. Ezechiela), jednak najcenniejsze jest samo Boskie Przesłanie, przez wielu nazywane „Boską Instrukcją Obsługi”. Z masy badań na tą Księgą Ksiąg, warto wspomnieć o wartościach matematycznych zawartych w oryginalnym języku hebrajskim, o odszyfrowanych tajemniczych danych, wskazujących na Kosmiczne Boskie Zródło tej wiedzy ! Są w Niej zawarte informacje na temat odległości Ziemi od Słońca, całego Układu Słonecznego, korelacje stałych kosmicznych jak prędkość światła, wartości atomowe pierwiastków, i całe mnóstwo innych, o czym trzeba będzie jeszcze napisać.

Fakt, że Bóg dał nam Torę a potem „Całą Resztę”, dowodzi jak bardzo nas kocha. Słowo „objawienie” oznacza po prostu, że Bóg objawił ludziom prawdę o sobie i o tym, jak rozumieć całe stworzenie. Są rzeczy, których nie moglibyśmy wiedzieć, gdyby Stwórca sam ich nam nie przekazał. Jeśli Biblia faktycznie jest Bożym Przekazem, to jest ona ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących wiary, duchowości, praktyk religijnych i moralności.

000figure4big3453

Czy są dowody na to, że Biblia naprawdę jest Słowem YHWH ? Mimo że na Biblię składa się 66 różnych ksiąg napisanych na trzech różnych kontynentach, w trzech różnych językach i to na przestrzeni blisko 1500 lat, przez 40 autorów o różnych doświadczeniach życiowych, Pismo Święte pozostaje od początku do końca jednolitą księgą bez żadnych sprzeczności. Jest niewątpliwie momentami trudną lekturą, zawierającą wiele tajemnic, lecz z pomocą Ducha Świętego można z Niej odczytać wiele, a nawet połączyć się z Bytem Wyższym, co jest stosowane przez religijnych Żydów już od prawie 35 wieków (’tefilin szel rosz’ oraz 'tefilin szel jad’). Pismo Święte zawiera setki proroctw, które dotyczyły przyszłości konkretnych narodów, w tym Izraela, pewnych miast, ogółu ludzkości i tego, który miał przyjść, Mesjasza.

244244

W przeciwieństwie do proroctw Nostradamusa czy innych starożytnych ksiąg, biblijne proroctwa są wyjątkowo szczegółowe i zawsze się spełniają. Jest ponad 300 proroctw o Jezusie Chrystusie tylko w samym Starym Testamencie. Sprawdziło się nie tylko miejsce Jego urodzenia i pochodzenie, ale także w jaki sposób umrze i to, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. Nadprzyrodzony Przekaz zapisany w postaci Biblii, doświadczył więcej niszczycielskich ataków i prób zniszczenia, niż jakakolwiek inna księga w historii. Począwszy od pierwszych cesarzy Rzymu, np. Dioklecjusza, poprzez dyktatorów komunizmu, skończywszy na współczesnych ateistach i agnostykach, Biblia przetrwała i przeżyła każdego atakującego ją wroga, i nadal jest najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie.

arc

Oprócz wewnętrznych dowodów na to, że Biblia naprawdę jest Słowem Bożym, są też tego dowody zewnętrzne. Ponieważ Biblia opisuje szczegółowo wydarzenia historyczne, podlega badaniom pod względem wiarygodności i prawdomówności, jak wszystkie inne dokumenty historyczne. Zarówno archeologiczne dowody jak i źródła pisemne bardzo często udowadniają historyczną wiarygodność Biblii. Fakty o których mówi Biblia są opisane dokładnie i odpowiadają prawdzie historycznej. Tak naprawdę wszystkie archeologiczne, jak i pisemne źródła potwierdzają, że Biblia stanowi najlepiej udokumentowaną księgę starożytnego świata. Fakt, że Biblia dokładnie i zgodnie z prawdą opisuje wydarzenia historyczne, jest niewątpliwym dowodem jej autentyczności ! Na przestrzeni wieków sceptycy uważali Biblię za mitologię, a archeologia udowodniła, że jest dokumentem historycznym.

deadseascrolls

Pismo Święte pozostaje tak samo silne, prawdziwe i trafne, jak kiedyś. Dokładność, jaka została zachowana mimo wszelkich prób zniszczenia i ataków, jest bezsprzecznym świadectwem, że Biblia naprawdę jest Słowem Boga. Nie powinno nas dziwić, że bez względu na to, jak Biblia jest atakowana, zawsze wychodzi z tego nienaruszona i bez szwanku. Przecież Jezus mówił o niej: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Ewangelia wg św. Marka 13:31)

tissot-the-first-nail-737x455

Linki:

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

http://argonauta.pl/menora-odbiciem-ukladu-planetarnego/

http://argonauta.pl/biblistyczny-deutero-izajasz/

http://argonauta.pl/czy-biblia-jest-prawdziwa-spisana-historia/

http://argonauta.pl/straznicy-cherubimy-serafimy-i-sfinksy-duchowa-archeologia-czesc-ii/

http://argonauta.pl/napisem-prosto-w-faryzeuszy-i-lud-izraelski-swiete-drzewo-i-jego-galezie/

http://argonauta.pl/sefer/

http://argonauta.pl/biblijne-kody/

„trzeba wpierw Torą żyć”

dr Don Patton – Odkrycia archeologiczne potwierdzeniem Nowego Testamentu

Dobre 166
Złe 8

Podobne Artykuły

2 thoughts on “Czy Biblia jest prawdziwą spisaną historią ?

 1. Te istoty żabowate to reptilianie, oni wszczepiają ludzjom implanty ! Doskonale jest nam wiadomym z niezliczonych rzeczywistych przypadków, że zło zawsze podszywa się pod dobro. Wiemy więc z doświadczenia, że szatańskość zawsze imituje dobro aby oszukać naiwnych ludzi. Dla przykładu bandyci którzy chcą zwabić podróżnika aby go obrabować, początkowo udają że są przyjaciółmi którzy zamierzają dopomóc lub pokazać coś interesującego. Oszuści którzy zamierzają wycyganić czyjeś pieniądze, najpierw udają że jakoby zamierzają dać temu komuś pieniądze oraz dopomóc tej osobie. Złodzieje którzy zamierzają kogoś okraść, najpierw dają doskonałe oferty swoim przyszłym ofiarom. Najróżniejsi dyktatorzy i tyrani zawsze wmawiają swoim narodom że wszystko co czynią jest dla dobra owych narodów. Itd., itp. Zasada jest więc tutaj taka, że „diabeł zawsze podszywa się pod anioła”, oraz że zło zawsze udaje że jest odwrotnością tego czym jest ono naprawdę. W przeciwnym przypadku nikt nie dałby się nabrać na dane oszustwo. Nie wolno więc nam się dziwić, że dokładnie ta sama zasada używana jest przez UFOnautów. Faktycznie bowiem na przekór że UFOnauci są „diabłami” (jak to formalnie jest udowodnione obok), w rzeczywistości przez cały czas podszywają się pod „aniołów” oraz pod inne święte osoby.

  Podsumujmy teraz fakty. (1) Dowiedziona jako niezawodna i wielokrotnie sprawdzona w działaniu naukowa metodologia „porównywania atrybutów” konklusywnie udowadnia nam że „religijne diabły to dzisiejsi UFOnauci”. (2) Badania powodów obecności UFOnautów na Ziemi ujawniają, że te istoty przybywaja na naszą planetę aby rabować ludzi z surowców biologicznych. (3) Badania filozofii UFOnautów ujawniają że owe istoty wyznają odmianę ogromnie niszczycielskiej, niemoralnej i ateistycznej filozofii, w podrozdziale JD2.4 monografii [1/4] nazywanej „szatańskim pasożytnictwem”. (4) Empiryczne obserwacje ludzi uprowadzanych na pokłady UFO ujawniają, że wielu UFOnautów wygląda tak identycznie do ludzi, że na ulicy, w biurze, ani w telewizji nie jesteśmy stanie ich od siebie odróżnić. (5) Zarówno ludowa tradycja „podmieńców”, jak i najnowsze obserwacje empiryczne opisywane na stronie ludobójcy, ujawniają, że aby lepiej zniewalać i sabotażować ludzkość UFOnauci udający ludzi zostają naszymi przywódcami, przełożonymi, oraz kolegami w pracy. Wszystkie te fakty razem wzięte wprowadzają cały szereg ogromnie istotnych następstw dla naszej cywilizacji. Wyliczmy więc tutaj najważniejsze z tych następstw:
  #1. Wszystko to co religie dotychczas nakazywały nam przyjmować na wiarę, totalizm zaczyna obecnie udowadniać metodami naukowymi, że jest to obiektywna prawda. Innymi słowami totalizm zamienia wiarę we wiedzę (jak wiadomo, zawsze można przestać wierzyć, jednak nigdy nie przestaje się wiedzieć). I tak totalizm udowodnił już że Bóg z całą pewnością istnieje (po szczegóły patrz strona o nazwie god_pl.htm). Totalizm udowodnił też ze religijne przykazania są po prostu archaicznymi sposobami wyrażania działania praw moralnych (po informacje czym są prawa moralne i jak one działają – patrz strona o nazwie totalizm_pl.htm). Na niniejszej zaś stronie zaprezentowany jest dowód totalizmu że religijne diabły faktycznie istnieją i faktycznie są one zajadłymi wrogami ludzi. Problem polega jedynie na tym, że owe religijne prawdy wyrażane są archaicznym językiem i odwołuja się do archaicznych metod działania. Dlatego aby zrozumieć co dokładnie one stwierdzają, najpierw należy to przetlumaczyć na pojęcia totalizmu i Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Po więcej szczegółów patrz strony internetowe totalizm_pl.htm.
  #2. To co religie nazywają niewinnie „obecnością Szatana na Ziemi” faktycznie oznacza brutalną „okupację Ziemi przez UFOnautów”. Planeta Ziemia od niepamiętnych już czasów znajduje się pod ową niewidzialną okupacją UFOnautów (diabłów). Naszym zasadniczym celem musi się więc stać uwolnienie Ziemi spod tej sztańskiej okupacji. Aby jednak osiągnąć ten cel, nie wolno nam dłużej zwalczać diabłów wyłącznie metodami religijnymi, a musimy zacząć z nimi walczyć metodami militarnymi. Praktycznie to oznacza, że już w najbliższej przyszłości na ludzkość czeka otwarta wojna z UFOnautami (diabłami). Zgodnie z przepowiedniami zawartymi w Biblii, wojna ta zakończy się naszym zwycięstwem i wypędzeniem UFOnautów (diabłów) z Ziemi z powrotem w bezdenne odchłanie kosmosu – gdzie faktycznie oni przynależą.
  #3. Religie i totalizm posiadają dokłądnie te same cele. Faktycznie bowiem wszystkie one starają się uwolnić naszą planetę ze szponów Szatana i hord jego diabłów (UFOnautów). Tyle tylko że każda z nich używa innych metod dla tego uwolnienia Ziemi od UFOnautów (diabłów). Nasze wyzwolenie się od Szatana byłoby więc znacznie efektywniejsze, gdyby religie połączyły teraz siły z totalizmem. Wszakże totalizm oferuje znacznie skuteczniejsze metody walki z diabłami (UFOnautami), niz to czynią religie. (Powszechnie wszakże wiadomo, że religie walczą z Szatanem od kilku już tysięcy lat, zaś ów Szatan jest obecnie nawet jeszcze silniejszy niż był kiedy religie owe powstawały.) Wszyscy ludzie mogliby więc przejąć niektóre z metod działania totalizmu, oraz przyłączyś się aktywnie do wyzwalania Ziemi ze szponów dawnych diabłów czyli dzisiejszych UFOnautów.
  #4. Totalizm wyjaśnia dlaczego religie dotychczas ponosiły porażki w swojej walce z Szatanem. Powody tej porażki wyjaśnione są w podrozdziale VB1.1 z tomu 17 monografii [1/4]. W skrócie sprowadzają się one do walczenia głównie z efektami manipulowania przez UFOnautów (diabłów) na naszych własnych myślach i uczuciach (tj. z „kuszeniem przez Szatana”). Tymczasem totalizm naucza, że nasza planeta nie uwolni się od owych diabłów (UFOnautów) aż do czasu gdy potraktuje ich jak traktuje się każdego innego najeźdźcę i okupanta oraz nie zacznie walczyc z nimi zbrojnie.
  #5. Totalizm wyjaśnia na czym polega owe 1000 lat dobrobytu i szczęścia ludzkości jakie przyrzeka nam Biblia ze nadejda one na Ziemię po usunięciu z niej Szatana i jego hord diabłów (UFOnautów). Owe 1000 lat dobrobytu i szczęścia to po prostu czasy kiedy ludzkość przestanie być okupowana i eksploatowana przez sztańskich pasożytów z kosmosu.
  UFOnauci praktykują w swoim życiu niezwykle zgniłą filozofię, nazywaną „szatańskim pasożytnictwem”. Dokładniejszy opis tej filozofii zawarty jest na stronie internetowej parasitism_pl.htm oraz w rozdziale JD z tomu 8 monografii [1/4]. Generalnie rzecz biorąc filozofia ta sprowadza się do stosowania w życiu zasady „nie wypełniaj niczego, do wypełniania czego nie zostaniesz jakoś przymuszony”. Praktycznie to oznacza, że szatańscy pasożyci są ateistami jacy nie wypełniają w swoim życiu ani praw moralnych, czyli praw ustanowionych przez Boga, ani zasad etycznych, ani też niczego co utrzymuje w dyscyplinie i moralności normalne społeczeństwa. W rezultacie konsekwentne stosowanie tej zasady w ich życiu prowadzi do absolutnie zgniłej moralności jej wyznawców. Wyznawcy ci przekształcają się w społeczeństwo złodziei i bandytów pozbawionych wszelkich zasad i żyjących wyłącznie z uciskania oraz rabunku innych.
  Z powodu wyznawania owej moralnie zgniłej filozofii „szatańskiego pasożytnictwa”, UFOnauci faktycznie są rodzajem kosmicznych bandytów i rabusiów. Rabują oni i okradają ludzi na tysiące sposobów. Tyle tylko że aby ukryć swoje niecne działania, bez przerwy przed nami się ukrywają, zaś jeśli przyłapani zostają na gorącym uczynku wówczas wmawiają naiwnym ludziskom, że przybywają na Ziemię aby nam pomagać. Gdyby jednak faktycznie ludziom pomagali, tak jak w to wielu naiwniaków wierzy, wówczas nie musieliby się przed nami ukrywać. Na Ziemi „pracuje” tylu UFOnautów zatrudnionych przy rabowaniu i zniewalaniu ludzkości, że jeden UFOnauta przypada na każde około 25 ludzi. Z kolei jeden wehikuł UFO przypada na każde około 100 ludzi. Okupacyjne siły UFOnautów na Ziemi są wiec ogromnie liczebne. Tyle tylko, że zgodnie z twierdzeniami osób uprowadzanych do baz mieszkalnych UFOnautów, istoty te faktycznie wcale nie mieszkają na Ziemi, a swoje bazy odpoczynkowe posiadają na najbliższych planetach, szczególnie na Wenus i na Marsie. (Jednak z powodu ogromnej szybkosci ich wehikułów UFO, „dojazd do pracy” UFOnautów z tamtych planet trwa krócej niż nasze przejazdy do miejsc zatrudnienia.) Dokładne obliczenia liczebności sił UFOnautów na Ziemi przytoczone zostały w podrozdziale U3.1.1 z tomu 15 monografii [1/4]. Natomiast dosyć zgrubne ich obliczenia przytoczone zostały w monografii [8] oraz w traktacie [7/2]. Zapraszam tu do osobistego zweryfikowania poprawności tych obliczeń. Powodem dla jakiego normalnie nie widzimy owego ogromnego zmasowania UFOnautów i wehikułów UFO na Ziemi, jest że oni się nieustannie ukrywają przed ludźmi.
  UFOnauci czynią wszystko co w ich mocy aby pretendować, że przybywają na Ziemię z jakiegoś odległego systemu gwiezdnego. Tymczasem nowa tzw. „totaliztyczna nauka” (tj. nauka zdefiniowana i opisana m.in. w punktach #C1 do #C6 strony o nazwie telekinetyka.htm) ustaliła, że faktycznie to UFOnauci i UFO są tymczasowo tworzeni przez Boga tu na Ziemi i to tylko na krótki przeciąg czasu – kiedy mają zademonstrować swoje działania jakiejś starannie wybranej w tym celu osobie. Innymi słowy, UFOnauci i UFO są tymczasowo „fabrykowani” czy „symulowani” przez Boga aby dopomagać Bogu w efektywniejszym osiąganiu jego nadrzędnych celów. Niestety, dowiedzenie faktu tymczasowego tworzenia UFOnautów i UFO przez Boga (albo ich „symulowania” czy „fabrykowania”) wymaga prezentacji które przekraczają rozmiary tej strony. Dlatego w celu dokładniejszego poznania tego tematu, odsyłam albo do rozdziału OD z tomu 13 swej monografii [1/5], albo też do kilku innych totaliztycznych stron które także omawiają tą sprawę – np. do punktów #L1 do #L5 ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm, czy do niektórych fragmentów stron tornado_pl.htm albo day26_pl.htm. Niestety, na przekór że UFOnauci są tylko tymczasowymi „symulacjami” Boga, ciągle postępują dokładnie tak jakby byli trwałymi okupantami Ziemi. Dlatego my musimy się przed nimi bronić równie zdecydowanie jak przed każdym innym okupantem – co też ma odzwierciedlenie w treści tej nietypowej strony.
  Okazuje się, że UFOnauci i wehikuły UFO wcale NIE są jedynymi przykładami tego co Bóg umiejętnie „symuluje” (albo „fabrykuje”) na Ziemi aby indukować żywe kontrowersje wśród ludzi i w ten sposób zmuszać ludzkość do pracowitego poszukiwania prawdy i przysparzania wiedzy – tak jak wyjaśnia to punkt #B1 na stronie o nazwie antichrist_pl.htm. Przykładem innych takich „fabrykacji” (czy „symulacji”) są warstwy geologiczne które sugerują wiek Ziemi sięgający wielu milionów lat – podczas gdy faktycznie Ziemia została stworzona przez Boga jedynie około 6 tysięcy lat temu (temat owych warstw geologicznych i symulowanej historii wszechświata omówiony jest np. w punkcie #A2 dmiennej strony o nazwie evolution_pl.htm). Innym szeroko znanym przykładem jest zasymulowanie przez Boga „kości dinozaurów” – opisane m.in. w punkcie #H2 strony o nazwie god_istnieje.htm.
  Bóg wcale NIE tai, że to On stworzył UFOnautów i dosyć otwarcie pisze o tym nawet w autoryzowanej (inspirowanej) przez siebie Bibli. Przykłady takich boskich stwierdzeń na ów temat omawiane są w punkcie #E2 strony o nazwie evil_pl.htm. Tyle, że kiedy Biblia była pisana, nie istniało jeszcze obecne pojęcie UFOnauci, stąd do owych szatańskich istot owa święta księga referuje pod nazwami „diabły”, „serpenty”, „Szatan”, itp. Ponadto, aby NIE odbierać ludziom ich „wolnej woli”, podobnie jak wszystko inne co Bóg czyni i wyjaśnia, owe stwierdzenia musiały być podane w na tyle wieloznaczny sposób, aby każdy mógł je interpretować zgodnie z własnym światopoglądem – po więcej informacji na temat owej koniecznej „wieloznaczności” zawartej we wszystkim co Bóg nam manifestuje, patrz punkt #C2 na stronie tornado_pl.htm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *