Strażnicy, cherubimy, serafimy i Sfinksy – Duchowa archeologia, część II

Kontynuując temat rozpoczęty w artykule „WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ?, a potem również w tekście „Na ścieżce nieśmiertelnych„, pragniemy na chwilę jeszcze powrócić do starożytnej tajemnicy nadprzyrodzonych istot świetlistych, zwanych w chrześcijaństwie aniołami. Temat biblijnych zagadek jest wręcz naszpikowany zjawiskami, które wielu określa paranormalnymi, a te w terminologii biblijnej mają swoje specjalne nazwy, które z kolei składają się na specjalistyczny kod językowy. egypt-great-sphinx-1882-granger

Jeśli patrzą państwo na Biblię jako zbiór historycznych majaczeń, nieokrzesanych włóczących się po pustyni hebrajczyków, lub co bardziej prawdopodobne jako zdziwaczałych starożytnych pasterzy, którzy zapisywsali na papirusach rezultaty 'channelingów’, następnie zmieniali, udoskonalali i dopisywali do wizji inne, to taki pogląd jest podobny, lub wręcz takim samym, jak ten głoszony przez akademickich archeologów, iż piramidy z Giza to tylko mania wielkości faraonów, że zatrudniali do ich budowy niewolników, co jest bzdurą równie wielką jak to, że są to miejsca pochówku.

039_1941_-_Sphinx_^_Great_Pyramid_at_Giza,_Egypt_(by_Tom_Beazley)_01

Zdjęcie poniżej znakomitej jakości.

Adolphe_Braun_-_The_Sphinx_and_the_Pyramids_-_Google_Art_Project

sphinx6

Przypominam że język egipski jest zaliczany do grupy języków semickich. Cały tamten region dzielił wiele wspólnych elementów z innymi obecnymi tam kulturami, składających się na wielką tajemnicę kontaktów ludzkości z istotami anielskimi (Strażnikami), a dodatkowo, a może przede wszystkim ze Stwórcą ludzkości. Biblia tak jak aparatura piramidy z Giza jest zaprojektowaną i przekazaną duchowo konstrukcją ! (Boską konstrukcją) Jeżeli nie pozbędą się państwo poglądów ateistów, groznych ateistycznych teologów (a tacy też są, zwani wilkami w owczej skórze), ateizujących historyków biblijnych oraz ateistycznych archeologów, głoszących, że tekst jest na przestrzeni wieków „sklejany-modyfikowany”, jest tylko jakąś kompilacją, to nie będziecie mogli zrozumieć i doświadczyć tego Świętego Przekazu, będzie on dla was zakryty.

Rainy-Iceage-300x226

PyBQo7M

Podobna sytuacja istnieje z paradygmatem standardowej egipskiej archeologii, wszystko sprzed potopu jest przypisywane przybyłym na te tereny ludom popotopowym, to oni podobno mieli wybudować te gigantyczne urządzenia za pomocą miedzianych dłut i kamiennych młotków, no i oczywiście miały pełnić rolę trumny. Oficjalna nauka ewolucjonistyczna zaprzecza istnieniu istot z innego wymiaru, UFO, aniołów i mega potężnej żywej Istoty – Stwórcy, władającego potęgą nieograniczoną. Wszystko jest kosmicznym przypadkiem w bezmiarze galaktycznej pustki, a mistyczne budowle z płaskowyżu Giza to tylko majaczenie starożytnych na tematy śmierci, która ma być zdaniem materialistów kresem ostatecznym.

diefenbach1898sphinx_1

Zniszczenia oraz erozja skały sfinksa, z której został wykuty, są najprawdopodobniej efektem działania wód biblijnego potopu, bardziej wyraznie widocznym na starych zdjęciach. Obecna tzw. „naukowo-archeologiczna” rekonstrukcja zdaje się starać zacierać te ślady ! Spora część specjalistów zajmujących się tematem sfinksa sugeruje, iż było to przedstawienie lwa. Widoczna murzyńska twarz zostać musiała narzucona przez kogoś, kto w jakimś okresie władał tym terenem, możliwe że były to czarnoskóre ludy, które kiedyś zarządzały Egiptem, prawdopodobne jest to że nie rozumiały czym jest lub kogo przedstawia sfinks.

sfinks_3gesk

pyramide1

Great Sphinx at Giza

Liczni zauważają, wydaje się im, że Sfinks czegoś pilnuje, coś strzeże, lub coś ochrania, a stąd już bardzo blisko do określenia go jako Strażnika ? Oczywiście nie wyklucza się i innych cech przypisanych temu starożytnemu posągowi, jak umieszczenie go względem układu gwiazd, geograficznych kierunków i innych. Osobiście zawsze interesowała mnie tajemnica interpretacji cech tego stworzenia, jakie zadanie ma w symbolice tych terenów, jednocześnie z własnego doświadczenia wiem, że jest to strefa duchowo zmknięta/niebezpieczna – zakazana jak zakwas „…macie usunąć zaczyn ze swych domów, gdyż każdy, kto by jadł coś, co jest na zakwasie, od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza musi zostać zgładzona z Izraela.Ks. Wyjścia 12:15

b606c313d05d

sfinks-giza-100-lat-temu

sphinx-giza

Tereny te razem z ich budowlami, jeżeli są pozostałością czasów Adama i Ewy, gdy Strażnicy byli na Ziemi czymś normalnym, możliwe że stanowią pozostałość myśli tych istot lub jakiejś jednej z nich ?. Nie wiemy kto był projektantem tego urządzenia. Czy serafim z Ogrodu Eden, czy może jeszcze ktoś inny, no i jaki cel/zastosowanie miały spełniać ? Gdybyśmy rozwinęli trochę skrzydła wyobrazni, to mogły być zatwierdzoną przez Boską Radę Bogów (PSALM 82:1) działającą przedpotopową „Wieżą Babel”, o której opowiadali Tom Horn i Chris Putnam w filmie o nieśmiertelnych, a gdy potopie starano się taką działalność naśladować, było to już nioedozwoloną formą ?

babel_v03-_output3

Niektórzy czują, że coś lub ktoś ciągle strzeże tajemniczego obszaru Giza. Co chcieli nam powiedzieć starożytni budując tak ogromną rzezbę ? Czyżby przedstawiał sobą rodzaj istot, o których czytamy w Biblii ? Właśnie to jest tematem filmu, który zamieszczamy poniżej. Dodam że grupa chrześcijańskich ufologów, na której czele stoi Amerykanin Joe Jordan rozwikłała i upubliczniła wiele zagadek tej tematyki.

Osobiście zastanawia mnie pewna biblijna sytuacja, gdzie hebrajczycy pod wodzą Mojżesza, przedzierając się przez pustynię, zostali zaatakowani przez „reptilian” ? Kim były istoty nasłane na buntowniczy lud, czy były to zwyczajne węże ? Możliwe… W związku z tym, czy nie należało by zadać pytania o obecną sytuację ludzkości, gdzie na coraz bardziej „cywilizacyjnej pustyni” (odczłowieczanym technologicznym pustkowiu, zamienianym na duchowy ugór) wielu jest atakowanych przez UFO reptilian, a ci którzy się zwrócą w stronę Jezusa, jak to pokazał wspomniany amerykański członek MUFON’u zostają uratowani ! „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego” Apokalipsa 7:3 oraz „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ew. Jana 3:14 Aby  mieli życie wieczne !

pharisees63636

tefillin

Jak opowiada o tym słynny i wielokrotnie porywany przez UFO Whitley Streiber, ci którzy zostali schwytani przez te istoty poddani są w o wiele większemu zagrożeniu niż fizyczna śmierć (Czy UFO jest wśród nas ? od 18min i 18 sek.) ! Co w pewnym sensie może być potwierdzone przez samego Gilgamesza, zaznaczone w filmie „Serafimy, Ogród Eden i sfinksy

Choć Biblia może się wydawać straszliwie skomplikowaną i niezrozumiłą księgą, to jest tam wysłana do ludzkości bardzo prosta wiadomość, są to zaledwie dwa przykazania: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?. Odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Mateusza 22,37-40 )

Beam_Dove_Crown

Kosmiczna istota, która została zesłana na Ziemię, a można w oparciu o Biblię stwierdzić, że jest ona z obszaru gwiezdnego prawie ze 100% pewnością (co chyba dla wielu nie jest zaskoczeniem ?!), stara się zrujnować ludzkość, widać to obecnie w coraz bardziej reptiliańskich światowych elitach, działających bez ogródek i w Polsce. Świat staje się przez nie coraz bardziej straszny, mówi o tym nawet w jednym ze swoich objawień Maryja:

Świat to zupełne szaleństwo, jest niczym dzika bestia uwolniona przez zło; jednakże popełniane grzechy będą zmyte przez wiele krwi. Diabeł wykazuje dużo sprytu dla napastowania dobrych dusz przez to, iż wnika do Kościoła Bożego i przechytrza wielu kapłanów. Podjął on wielką kampanię przeciwko Kościołowi, mnie samej i wszystkim narodom świata… Jeśli wasze modlitwy poruszą zatwardziałe serca, Rosja się nawróci. Jeśli jednak wy, moje dusze, nie będziecie mnie słuchać, Rosja rozszerzy swoje błędy na cały świat..” Przesłanie Maryji odebrane przez trzydziestopięcioletniego rolnika Enzo Alocci, Maryja objawiła się mu jako Królowa świata. Od roku 1966 „widzący” jest obdarzony stygmatami, zaś od 1972 figura Maryi w jego domu wiele razy płacze krwawymi łzami. Zostaje mu przekazanych wicie przesłań oraz wezwań do pokuty i modlitwy.

Kto ochrania tereny Gizy ? Możliwe że odpowiedz na to pytanie znajdą państwo w filmie z cyklu duchowej archeologii. Zapraszamy.

god-s-messengers-angels-8047909-1024-768Linki:

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Święte znaki Świętego Przesłania – Język sprzed potopu

Paleo hebrajskie odkrycie proto kananejskiego

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia niezwykłe dane

„trzeba wpierw Torą żyć”

WIZJA Ezechiela czy „statek kosmiczny” ? – duchowa archeologia, część I

http://argonauta.pl/menora-odbiciem-ukladu-planetarnego/

http://argonauta.pl/biblistyczny-deutero-izajasz/

http://argonauta.pl/czy-biblia-jest-prawdziwa-spisana-historia/

http://argonauta.pl/napisem-prosto-w-faryzeuszy-i-lud-izraelski-swiete-drzewo-i-jego-galezie/

http://argonauta.pl/sefer/

http://argonauta.pl/biblijne-kody/

http://www.timesofisrael.com/seal-bearing-name-of-judean-king-found-in-jerusalem/

Tajemnica Alef i Taw – את

Biblistyczny deuter(O) – Izajasz

 

 Serafimy, Ogród Eden i sfinksy – Michael Heiser

Dobre 160
Złe 6

Podobne Artykuły

4 thoughts on “Strażnicy, cherubimy, serafimy i Sfinksy – Duchowa archeologia, część II

 1. Polskie elity reptiliańskie to faktycznie gadzi politycy !

  „Ja bym się nie obawiał Dudy bo wydaje się być spoko ale bym się obawiał zmiennokształtnych repilian jak komorowski który zmienia sięj ak kameleon ! A kameleon należy do gadów ! Komorowski i PO to banda polityków gadzich którzy się zmieniają jak reptilianie, ale tylko w ramach służby tajnym organizacją i innym z pieniędzmi co chcą zniszczyć Polskę ! Repilianin komorowski co się zmienia nagle dla niepoznaki w JOWA i niby patryjotę jest strasznie niebezpieczny bo za nim stoją jeszcze gorsi zmiennokształtni (czytaj kłamcy i złodzieje) ! Pamiętam jak zmiennokształtny Tusek przed wyborami udawał chrześcijanina byle tylko ludzie uwierzyli, że jest wyznawcą Chrystusa ! Gadzia PO i gadzi PSL razem z repilianami SLD to zaraza w Polsce !”

  1. .. czytalem czas jakis temu tlumaczenie notatek pewnego mnicha z Patros
   ktory ubolewal nad faktem ze jego Prior kazal mu spalic stary egipski
   papirus,mnich ow napisal ze w owym papirusie napisane bylo ze „faraon wygnal z swego panstwa zydow a za nimi wyslal zolnierzy by ci dopilnowali ze zaden zyd
   potajemnie do egiptu niezawrocil …”

   niedziwie sie decyzji Priora,ow tekst z egipskiego papirusa byl grozny

   dla wszystkich trzech religi monoteistycznych

 2. Objawienia maryjne to kolejny atak szatana przeciwko ludzkości. Słowo Boże wielokrotnie wspomina by nie dać się zwieść przez fałszywe cuda i znaki.

  Dodatkowo polecam przypomnieć sobie list do Galatów 1:6-9

  Cytuję z artykułu:
  „mówi o tym nawet w jednym ze swoich objawień Maryja:

  „Świat to zupełne szaleństwo, jest niczym dzika bestia uwolniona przez zło; [b]jednakże popełniane grzechy [B]będą[/B] zmyte przez wiele krwi.[/b] Diabeł wykazuje dużo sprytu dla napastowania dobrych dusz przez to, iż wnika do Kościoła Bożego””.

  [b] – pogrubione słowa/o klucz

  Czyż nasz Pan Jezus Chrystus nie oczyścił całego świata z grzechu jedną, Swoją ofiarą i Własną krwią? Wystarczy go przyjąć.

  nie wiem czy proste kodowanie działa w komentarzach, dopiero co tutaj trafiłem i zapewne zagoszczę na dłużej. Kawał dobrej roboty w tworzeniu tej strony, choć tematyka jest ciężka i możemy łatwo pobłądzić. Niech Bóg nas ustrzeże przed błądzeniem i otworzy oczy na Prawdę.

 3. Rewelacyjna strona. Kopalnia wiedzy i zmusza do refleksji i szukania prawdy. 🙂
  Podana treść objawienia wydaje się być bardzo polityczna. „Jeśli wasze modlitwy poruszą zatwardziałe serca, Rosja się nawróci. Jeśli jednak wy, moje dusze, nie będziecie mnie słuchać, Rosja rozszerzy swoje błędy na cały świat.”
  Jest to okres gdy Rosja ustaliła nowy system społeczny, socjalistyczny. Nie kapitalistyczny nie bolszewicki. Mam pytanie, dlaczego to Bogu się nie podoba? System zakładał równość ludzi, jak bracia i siostry a nie Pan i Niewolnik.
  Historia Rosji rewolucji i II wojny wydaje się mieć związek z tzw teorią Mackindera, który głosił: „Kto panuje w sercu lądu, (Rosja) panuje nad wyspą lądu, kto panuje nad wyspą lądu,panuje nad światem”
  Mam wrażenie, że „Bogu” ta teoria się podoba ? Objawienia Fatimskie również sugerowały podobne przesłanie. Matka Boska zatriumfuje Na Placu Czerwonym.Czyli Kościół K. zatriumfuje nad prawosławiem i nad socjalizmem. Póki co kobieta zatriumfowała na traktorze, uzyskując prawa człowieka. To jest ocean skomplikowany ale ciekawy.:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *