Polska jako „państwo duchowe”, ludzi z „zainstalowanymi w nich/nas duchami” – (odpowiedz na komentarz czytelnika)

W artykule pt.: „Zaawansowane nauki (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”)” – będącym pierwszą częścią „trylogii”, a jeżli wliczyć w to „Prawdziwego władcę – część III” to „czterologii”, zajmującej się bardzo poważną rzeczą starożytnych nauk o duchach – istotach anielskich – będących częścią naszych „biologicznych pojemników„, zamieściliśmy kilka kadrów z filmów „Gwiezdne Wojny”, chodzi o to by przybliżyć tematykę św. Nauki tym z państwa, którzy zaglądacie tu po raz pierwszy, będąc określonymi istotami, albo ludzmi z mieszkającymi w was duchami, wykarmionymi na filmach z USA. Tego typu symbole, albo obrazy jakimi posługują się okultyści ze świata cywilizacji iluminackiej hollywood czasami mogą pomóc w zrozumieniu Biblii. Daltego i w tym tekście nalegamy byście państwo zapoznali się wpierw ze wspomnianą trylogią „Zaawansowanych nauk (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”) !

Zaawansowane nauki rycerzy dynami to wykładnia jaką będziemy jeszcze wielokrotnie tu przypominać. Starożytność, zwłaszcza biblijna, tak jak św. Nauka Zbawiciela, mocno tego naucza, co potwierdzaja liczne, wielowiekowe doświadczenia chrześcijan, jak i innych ludzi-istot, należących do świata Wielkiej Nierządnicy. Osobiście doświadczyłem tego o czym tu piszemy, we wspomnianych publikacjach o inteligencjach nieziemskich – duchy istnieją, tak jak świat duchowy, który jest bardziej realny i bardziej prawdziwy niż „zmienna i nieokreślona substancja„, czy „substrat”, jeśli posługujemy się starożytną filozofią, przekazaną ludzkości z innego świata – przez istoty anielskie – Grekom.

Pod koniec listopada roku Pańskiego 2023 zawitała na kanał PCH24 audycja „CZY WIARA W UFO TO SATANIZM? GRZEGORZ KASJANIUK I ŁUKASZ KARPIEL„, jest tam spora ilość informacji o UFO i ufo kultach z perspektywy chrześcijańskiej. Bardzo polecamy ten program, z większością informacji tam przedstawianych się zgadzamy, jednak pojawiła się tam teza, albo twierdzenie, że „mumie z Nazca„, jakie prezentuje ufolog Haime Maussan to fałszywka, fikcja w którą nie wolno wierzyć (oczywiście wierzyć powinno się tylko w Jezusa). Podstawą takich twierdzeń jest pewna część „mumii ufologa Mausana„, będąca faktycznie spreparowanymi-sklejonymi stworami, stało się to w celach zarobkowych. Jednak te informacje, o archeo-fałszywkach, podaje sam ufolog Mausan, tak jak twierdzi, na podstawie medycznych badań, że spora liczba „zmumifikowanych istot” jest prawdziwa.

Odrzucanie zakazanej archeologii z powodu części podrobionych humanoidow ma tylko „częściowo sens” i nie jest uczciwe ani naukowe. Nie jest też poprawne, bo nie mamy ostatecznych dowodów na fałszywość prowadzonych badań jakie cały czas są upubliczniane. Z naszych ustaleń więcej wskazuje na prawdziwość znaleziska istot hybrydalnych z Nazca, niż na jego fałszywość. Poza tym, zjawisko UFO istnieje także w sferze materialnej, czego dowodem są dane wojskowej aparatury rejestrującej, dostarczne przez sporą ilość państw i mocarstw, co powinno być przesłanką by zaakceptować możliwość odkrycia jakiegoś rodzaju realnie istniejących szczątków UFO stworów-potforaków.

W tym momencie przejdzmy do głównej części problematyki tego wpisu. Kto, albo co kontroluje ludzi tej planety ? Istnieją istoty nazywane „archontami-władcami”, jak informuje Zbawiciel ! Każdy człowiek ma w jakimś procencie kontakt z tymi inteligencjami, w każdym z nas ma te/ta istota jakiś „udział” ! Są też ludzie-chrześcijanie, w których często, albo prawie wcale, nie ma „udziału” wspomniany globalny archont-władca ! „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.” Jana 14:30 Nawet najmniejsza część ufo archonta nie weszłą do Ciała Zbawiciela, do Jego Światyni ! Czy część z UFO istot możemy jakoś odszukać w Biblii ? Czy inteligencje te mają „udział” w sporej części ludzkich ciał tej planety ? (Kto może „wykupić” nas z tego „udziału” ? – jeśli będziemy stosować terminologię starożytnego Boga! „Kosmicznych wsioków wybawia Nazaraios !„)

Ojcowie Kościoła wyraźnie podkreślali, że stwórcą zarówno szatana, jak anioła, jest jeden i ten sam Bóg Stwórca. Szatan zgrzeszył pychą, więc jeśli ktoś krzywdzi i uwłacza drugiemu, przyjmuje postawę pychy, która jest postawą diabła. Pycha diabelska stoi w ciągłej opozycji do pokory Chrystusa. Diabeł i demony są aniołami strąconymi z nieba, oto słowa jednego z Ojców: „Zastanówcie się nad tymi słowami. Zobaczył aniołów, którzy wchodzili do góry, zobaczył Pawła, który wchodził do góry. Zobaczył aniołów, którzy schodzili na dół: zdrajca Judasz stoczył się w dół. Zobaczył aniołów, którzy wchodzili do góry – świętych ludzi idących z ziemi do nieba. Zobaczył aniołów, którzy schodzili na dół: diabła i demony, i ich wojsko strącone z nieba”.

Aniołowie są najdoskonalszym stworzeniem Boga. Diabeł to anioł, który upadł, Bóg bowiem nie stworzył złej natury. Szatan Lucyfer po upadku opuścił niebo, w którym przebywał i stał się w Biblii władcą Tyru, a co oznacza w Piśmie, w świętym Kodzie „Tyr” ? Otóż znaczy to słowo: „ucisk tego wieku”, bowiem Tyr po hebrajsku brzmi „Sor”, to znaczy „ucisk”. Jeśli chcemy lepiej zrozumieć święty Kod Boga Jezusa, Jego Ojca wraz z Duchem świętym, to musimy cały czas analizować biblijne „nazwy”, każde słowo, każdy „znak” w zgodzie z naukami Ojców i św. Tomasza. Ojcowie wywodzą z tekstu Pisma Świętego, że nie chodzi o jednego szatana, lecz wielu. Apokalipsa mówi bowiem, że „Gdy smok spadł z nieba, zabrał ze sobą trzecią część gwiazd” (por. Ap 12, 4. 9) – a jak państwo pamiętają, pisaliśmy kilkakrotnie o „gwiazdach” jako istotach anielskich. Podobnie diabeł określony jako „Etiopczyk o imieniu Chusi„, został stworzony przez Boga, ale sam ponosi winę za swój „czarny” charakter.

Ojcowie Kościoła z przekazu Biblii, na którym się opierali wnioskowali, że są duchy dobre i złe, greckie słownictwo wymieniało: duch brudny, nieczysty, zły, zdeprawowany, niegodziwy, rozwiązły, złośliwy, błędny; duchy niegodziwe. Złe duchy określane są również terminami: „daemones, daemonia”. Dla ogromnej liczby złych duchów diabeł jest głową, księciem demonów, a demony są jego sługami. Diabeł mając demoniczną władzę określany jest jako „Daimon”. Diabeł i demony dysponują wojskiem strąconym z nieba więc muszą gdzieś przebywać, możliwe że w jakichś „bazach”, które Biblia nazywa „legowiskami” (o czym w naszych tłumaczonych filmach informował pastor Hoggard – za chwilkę bedzie o bazyliszku, żmiji). Imię diabeł, greckie „diabolos”, pochodzi od czasownika „diabollo” i znaczy: „rozdzielać, rozrywać, odrywać od czegoś„.

Bibliści stwierdzają, że szatan jest imieniem własnym, określającym samą jego istotę, że jest on nieprzyjacielem, który atakuje, utrudnia i przeszkadza w osiągnięciu czegoś. W odniesieniu do imienia „diabeł” specjaliści piszą, że wyraża ono bardziej ideę rozerwania, rozdarcia i oderwania od Boga. Ojcowie Kościoła, podając imiona szatana posługiwali się ówczesnymi tekstami Pisma Świętego, które określały złego ducha wieloma nazwami. Były to terminy: Lucyfer, wąż (serpens), lew (leo), smok (draco), Belzebub (władca złych duchów), „Assur” (nieprzyjaciel i mściciel), władca tego świata, nieprzyjaciel (adversarius), bazyliszek, żmija – to co teraz przeczytaliście, zwłaszcza dwa ostatnie wyrazy, to prawie istoty UFO, widywane w pojazdach obcych ! (o rozrywaniu i rozdzieraniu, prosimy sprawdzić zadziwiającą relację z jednego z najsławniejszych porwań do UFO! – dokładnie zaczyna się w 8 minucie i 39 sekundzie, ale warto posłuchać całości – naszym zdaniem odrywania duszy ludzi od Boga przez „UFO istoty”!)

Biblijnym symbolem diabła jest faraon, Nabuchodonozor, Saul, Barabasz, podobnie Moab (por. Rdz 19, 30-38), który zapomniał o swoim ojcu i Absalom – jak pamiętacie z filmu i wykładu pastora Hoggarda, który prześladował swojego ojca. Zdaniem Ojców Kościoła diabeł wystrzega się tych nazw, aby nie demaskowały zarówno jego istnienia, jak i działania. Ponieważ imię określa osobę, diabeł unika nazw odnoszących się do niego. Szatan może być personifikowany przez jadowite zwierzęta, co oznacza, że jest zabójcą oraz że jest drapieżny, przebiegły, sprytny i bezwzględny („Lew wyruszył ze swego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze. Opuścił swoją siedzibę” Księga Jeremiasza 4:7)

Należy zauważyć, że niektórzy starożytni Ojcowie nie zdefiniował szczegółowo rozgraniczenia pomiędzy szatanami i demonami. Szatani są przywódcami licznych oddziałów, w których skład wchodzą mniejsze złe duchy określane jako demony. Pomiędzy nimi istnieje ciągła rywalizacja i mają zgubny wpływ na człowieka. Człowiek natomiast jest obiektem ich nieustających, bezpardonowych ataków. Tajemnicą złych duchów pozostaje fakt, że podobnie jak anioły są stworzeniami Boga, czyli z natury są dobrymi. Ich tragedia rozegrała się na poziomie wolnej woli i posłuszeństwa Bogu. Szatan odmówił Bogu posłuszeństwa, a zdecydowała o tym pycha. Zarówno w greckiej jak i łacińskiej wersji tekstu Starego Testamentu występują podobne określenia diabła.

Ojcowie uważają, że złe duchy były kiedyś aniołami, które upadły wraz z diabłem, stając się jego wspólnikami. Według słów Apokalipsy (12, 4) diabeł spadając pociągnął za sobą jedną trzecią gwiazd. Chrześcijańscy mędrcy zaznaczają, że tekst, który komentują, nastręcza im trudności. Zauważają, że narody, które podjęły walkę z narodem wybranym, są sprzymierzeńcami złych duchów, czyli synów Lota, gdyż Lot oznacza w Kodzie Biblii „ten, który odchodzi”. Demony odstąpiły od Boga i dlatego ludzie, którzy odwracają się od Niego, wchodzą w relacje ze złymi duchami!

Ojcowie, znawcy św. Kodu-Boskiego Szyfru przestrzegają, że piekło jest przeznaczone nie tylko dla diabła, lecz dla każdego, kto nie zabiega o rzeczy wyższe. Skoro otchłań i ciemności były miejscem, do którego złe duchy bały się być wtrącone (por. Łk 8, 31), oznacza to, że miejsce przebywania złych duchów jest przerażające: „«Nad otchłanią rozciągały się ciemności». Była to ta otchłań, o której mówiły złe duchy, gdy prosiły Jezusa, aby ich tam nie wtrącił (por. Łk 8, 31). Nad otchłanią więc rozciągały się ciemności. Nad wodami unosiła się czystość, a nad otchłanią ciemności. Czym są otchłanie, zrozumiesz bez mojego wyjaśnienia: oto złe duchy lękają się pójść do otchłani”.

Złe duchy chciały wyśmiać i przestraszyć Chrystusa, a więc drwina i zastraszenie to najskuteczniejsze metody działania mocy ciemności. Diabeł posiada wojsko, którym są demony; to stanowi o jego sile i mocy. Diabeł i demony są przepełnione pychą, przejawia się to w ich chełpliwości: Chrystus mógł pokonać diabła z jego wojskiem, przyjmując ludzką naturę i ludzki sposób życia. Ojcowie sugerują, że zwycięstwo nad diabłem zasadza się na złożeniu pełnej ufności w Panu. Pycha sprzeciwia się Bogu, a przywódcą pysznych jest diabeł. Diabeł jest pyszałkiem, który liczy na własną moc, mądrość i spryt.

Jak zauważają Ojcowie, w Piśmie Świętym jest wiele opisów pychy diabła. Pycha nie zasługuje na miłosierdzie Boga, natomiast wszystkie inne wady zasługują na nie, ponieważ przez pokorę poddane są Bogu. Pokora, uniżenie, sumienie zgięte ku ziemi podnosi człowieka ku niebu. Święci mędrcy konkludują: „Pycha i żądza sławy wynosząc człowieka poniża go, ponieważ Boga czyni wrogiem dla swego grzechu”, pokora natomiast uznając swój grzech, może liczyć na miłosierdzie Boga. Zła wola duchów nieczystych sprawia, że są one niegodziwe i dysponują ogromną siłą, skoro potrafiły rozszarpać Judasza i lud. Ojcowie porównują demony do czarnych kruków. Demony wzbudzają niepokoje, są żarłoczne, krwiożercze, niebezpieczne. Przebywają tam, gdzie „trupy, śmiecie, brud i zwłoki” !!! Złe duchy zwodzą ludzi i sprowadzają na nich niewolę. Jeden z Ojców mówie że „ciało demonów jest z natury delikatne i przejrzyste i dlatego większość ludzi uważa je za niecielesne i tak nazywa.”

Według Ojców diabeł posiada wojsko, które na wzór ziemskich wojsk do boju wychodzi w szyku, posiada zatem hierarchię, jak w wojsku według stopni. Wojsko diabelskie potrafi działać wspólnie według zamysłu wodza. Posiadanie przez szatana wojska, które stanowią zastępy demony, stanowi o jego sile i mocy. Diabeł i demony są napełnieni pychą, co przejawia się w ich chełpliwości. Diabeł ma do dyspozycji demony, których zadanie polega na zwodzeniu ludzi i prowadzeniu ich do siebie. Chrześcijańscy mędrcy utożsamiają z osobą faraona diabła, a z jego wojskiem – demony. Diabeł potrafi przybrać postać anioła światłości. Sługami diabła są heretycy, którzy chociaż przybierają postawę sług sprawiedliwości, to jednak charakteryzują się przewrotnością umysłu, co potwierdzają słudzy Goga i Magoga z Watykanu, nazywani lożą Sankt Gallen oraz politykami uwikłanymi w posługiwanie duchom-demonom ze świątyń masońskich!

Heretycy występują przeciw Chrystusowi, oszukują innych ludzi. Są podobni do dzikich zwierząt, ponieważ porywają i zabijają nie tyle ciało, ale i dusze, co czyni ich podobnymi do diabła i demonów. Działalność heretyków Ojcowie określają jako podstępną, przewrotną i fałszywą. Ich nauczanie pozornie ukazywało Chrystusa, a naprawdę przybliżało do Antychrysta. Otwarte głoszenie Antychrysta nie mogłoby przynieść spodziewanych rezultatów, ponieważ nikt by się na to nie nabrał. Światło heretyków zamiast spodziewanej jasności przynosiło ciemność. Złe duchy są utożsamiane z heretykami ze względu na jednakowy sposób działania, polegający na zastawianiu sideł. Heretycy są przyrównani do węża oraz diabła.

Starożytni ujawniają jak walczy diabeł, co jest jego sposobem. Polega on na zagarnianiu człowieka w niewolę, jak ptaki zagarnia się w sidła. Szatan więc występuje w roli myśliwego, czyli agresora, który albo zniewala, albo zabija. Szatanowi chodzi przede wszystkim o to, aby zgubić duszę usidlonego człowieka.

Odpowiedz na komentarz czytelnika

Jak wielokrotnie pisaliśmy zajmujemy się na portaliku Argonauta.pl głównie sprawami duchowymi, chrześcijaństwem i zakazaną archeologią, nie wspominając o UFO inteligencjach. Często rzeczy te w jakiś sposób zachodzą na siebie. Staramy się unikać polityki bo to sprawa niebezpieczna w obecnych czasach, zwłaszcza kiedy ludzie są strasznie nabuzowani tymi sprawami i odeszli od zimnej logiki istot myślących na rzecz bezrefleksyjnych emocji. Generalnie, w przestrzeni publicznej nie wolno niezależnie myśleć, a już zwłaszcza przyznawać się do chrześcijaństwa, by nie zostać uznanym za tzw. „ciemnogród”!

Ataki na wiarę w Jezusa, albo na katolicyzm, należy uznać za anty-semityzm, przecież jesteśmy prawdziwymi Żydami, zgodnie z Biblią. Ludzie polscy, w sporym procencie, ciężko ustalić jaka to cyfra, są pod wpływem materializmu naukowego, wyznają narzuconą religię ewolucjnizmu, wierzą że świat sam się stworzył, bez powodu i bez celu, że ich życie, nasze ciała, to tylko splot jakichś przypadkowych działań mitycznego „losu” – inteligentnego błota. My, tu, na Argonaucie, od lat wyznajemy całkiem odmienne poglądy, wierzymy że Ziemia została stworzona przez Boga, albo cywilizację Boską z poziomu VII w bardzo krótkim czasie – terraformowana w cudowny sposób.

Pod tekstem „Konflikt na Ukrainie” ktoś z naszych czytelników napisał komentarz: oto jego tekst: „Oj jakaż to straszna ustawa tego pisu? Puknij się w głowę. To Tusk z komediami chciał oddać wschodnie obszary pod okupację rosyjską aż do linii Wisły. I na dodatek teraz z 2023 chce rozbrajać armię.” Postaramy się odpisać na niego w zgodzie z naszą wiarą, jako Chrześcijanie, albo w zgodzie z czymś takim jak „chrześcijański światopogląd rycerzy dynamin”. W wspomnianym artykule, do którego dostaliśmy komentarz napisaliśmy takie zdanie: „Podkreślmy to jeszcze raz, piszemy ten tekst ze względów religijnych

Tym razem jeszcze silniej musimy to wyartykułować, będziemy odpowiadać, albo opisywać nasze podejście do problemu jaki zarysował czytelnik z punktu duchowego – wiary chrześcijańskiej wyznawców Chrystusa Pana, a nie społeczno politycznej, typowej istoty humanoidalnej w której zamieszkuje określony duch „Archonta tego świata” ! To jest bardzo ważne – chodzi nam, by cały czas być skupionym na św. Nauce Zbawiciela a nie na nauce diabła, jaka jest wlewana każdego dnia do głów biednych Polaków – zwłaszcza „nowoczesnych i postępowych” – dlatego jeszcze raz koniecznie odsyłamy do trzy/cztero częściowego tekstu pt.: „Zaawansowane nauki (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”)”, jest on wykładnią naszego punktu widzenia na otaczający nas świat, w tym politykę.

Nasz czytelnik, albo osoba która tu zagląda (sporadycznie), wyraziła poparcie dla działań „partii politycznej PiS” w sprawie powszechnej mobilizacji, która ma spowodować, że Polacy mają iść na wojnę i ginąć za „państwo”. Od wieków Chrześcijanie byli wielkim problemem dla struktur politycznych, nazywanych przez nich „bestią”, zwłaszcza dla polityków, którzy nie są wyznawcami Chrystusa. Czasami „bycie chrześcijaninem” oznacza co innego od „wyznawcy Chrystusa”. W Polsce istnieje spory odsetek ludzi, albo istot humanoidalnych podłączonych do „państwa diabła”, do Obcych, uznających się za „chrześcijan” !

To na nich częściowo opierała się partia PiS, wmawiając im, że są ugrupowaniem „chrześcijańskim”. Naszym zdaniem, w zgodzie z tym co o nich myśli ksiądz Natanek i doktor Krajski, a są oni dla nas autorytetami, przez lata rządów ugrupowania pana Jarosława, Naród Polski był mamiony ułudą polskości i chrześciańskości. Dowodów na takie twierdzenia jest ogromna ilość, wystarczy sobie przypomnieć o wizytach pana Morawieckiego i pana Dudy w najbardziej satanistycznej duchowej organizacji „Davosczyków” loży Antychrysta.

Po jakie wytyczne tam jechali ? (W Davos mają miejsce spotkania największych wrogów chrześcijaństwa i państw narodowych!) To tylko jeden z wielu elementów potwierdzających opinie ks. Natanaka i doktora Krajskiego (Nie wspominamy o lucyferiańskich wynalazkach typu „piątka dla zwierząt”!, itp, itd…”Morawiecki ogłosił w Davos, że czas na Nowy Porządek Świata!„).

Aby to jakoś jeszcze trochę uzupełnić warto wspomnieć o poglądach pana Michalkiewicza, które są również podstawowe w ukazaniu działań władzy chcącej nas wepchnąć w jakiś geopolityczny mord, nazywany „zagrożeniem ze strony Rosji”. Oczywiście zagrożenie ze strony Rosji było i będzie cały czas, do momentu aż Rosja się nie nawróci na Chrystusa i wiarę katolicką.

Chodzi nam o coś, na co wskazujemy od lat, na aspekt duchowy, rzutujący na sprawy państwowości, a dokładniej na wchłonięcie Polski przez ustrój satanistyczno iluminacki, do jakiego dążą polskojęzyczne elity, z PiSem, do niedawna na czele. Ks. Natanek w swoich kazaniach zaraz po wyborach z października 2023 oświadczył, że rezultat jaki się pojawił, spowodował uniknięcie wciągnięcia Polski do nie naszej wojny! Czyli co ? Ktoś, kto rządził do tej pory, a chodziło o PiS, chciał nas poświęci jako mięso armatnie w ramach tzw. „wojny obronnej”, sprowokowanej przez bliżej nie rozpoznane globalne układy, albo jakieś mocarstwo ?

Tak twierdzi spora liczba Polaków chrześcijan, wymienione osoby życia publicznego, będące autorytetami. Jest tego, tych elementów duchowej układanki strasznie dużo ! Jako państwo wiedzą, od wielu już lat nie posiadamy własnego chrześcijańskiego hymnu. Polacy od dziesięcioleci śpiewają hymn sporządzony przez masonerię Lucyfera więc nie możemy jako państwo uznawać się za organizację istot-wyznających wiarę chrześcijańską.

Musimy cały czas przypominać z czego wynikają nasze opinie jakie tu przetaczamy, chodzi o Biblijną naukę o duchach mieszkających w biologicznych ciałach ludzi, w tym Polaków! Przedstawionej we wspomnianej trzy częściowej serii tekstów o „Rycerzach dynami”.  Chrześcijanie wierzą, że uczestniczą w globalnej bitwie Efezjan 6:12, a piszący te słowa cały czas doświadcza jej na sobie więc ustalenie czy wysyłanie Polaków na jakąś wojnę – nie jest braniem udziału w czymś co nadzorują siły lucyferian? Po drugie, jeśli ktoś tak uważa powinien mieć możliwość odstąpienia od poboru w nie swojej i diabelskiej wojnie, nawet jeśli politycy z obcymi duchami w ich ciałach, wmawiają wszystkim że to „wojna obronna” !

Po trzecie, chrześcijanin nie powinien brać udziału w wojnie, nawet w tzw. „obronnej”, jeśli ma walczyć za państwo mające lucyferiański hymn, zresztą Polska jako organizacja państwowa już od wielu dziesięcioleci nie istnieje, a to co mamy obecnie, to fikcja unijno-iluminacka, co od ponad 20 lat opisuje wielu publicystów. Jak można iść na wojnę w obronie unijnych humanoidów z obcymi duchami, walczyć za jakieś fikcyjne pro-unijne i pro lucyferiańskie władze, uczęszczające na „sabaty czarownic”, jak to chyba określił pan poseł Braun ?! Pytanie: za co, za kogo, i w jakim celu Polacy chrześcijanie, wyznawcy Jezusa, mają iść walczyć jest sprawą kluczową. 

Gdyby Polska stałą się rzeczywiście Królestwem Chrystusa i Maryi, jak chcą tego wszyscy dążący do ustanowienia intronizacji, prowadzonej głównie przez Ks. Natanka, ustawowo zapisanej w konstytucji i wprowadzonej do szkół podstawowych, średnich i wyższych, to można by się zastanowić nad walką obronną, w obronie prawdziwej Polski przed najazdem Obcych. Na chwilę obecną nie mamy tu ustroju i państwowości, za którą powinni ginąć chrześcijanie – wyznawcy Zbawiciela. Za to mamy ułudę, fasadę jakiegoś państwa, z diabelskim hymnem. Do tego tzw „elity polskojęzyczne” z wszczepionymi duchami Obcych, starają się by wszyscy zostali asymilowani do BORG.

Jak by tego było mało, spora liczba Polaków zostałą naznaczona znamieniem bestii nanotechnologicznego keczupu, który jest prototypem całkowitego przejęcia biologicznych ciał-świątyń przez Antychrysta Wielkiej Nierządnicy (Polacy by tego nie zrobili, tego depopulacyjnego wtłaczania wszystkim nano-keczupu!). Ks. Natanek, tak jak i inni duchowi Polacy, zdają sobie sprawę z niewidocznego zaboru w jakim przyszło nam żyć więc walka, albo wysłanie Rodaków na śmierć w obronie tej sytuacji to jakieś wielkie nieporozumienie, żeby nie napisać szaleństwo. Świat duchów – duchowy jest tuż obok nas, obok naszej percepcji, tak jak isoty duchowe, w tym – zamieszkujące ciała ludzi.

Z takiej perspektywy „świat” (w starogreckim „kosmos”, albo „Tritos uranos„, czy „paradeisos„) jest pełny niebiańskich inteligencji, mających w gwiezdnym ładzie swoje miejsce i zadania. W tym kontekście można tłumaczyć jeden z najbardziej przedziwnych wersetów Biblii, który informuje nas o bliżej nieokreślonych: „Zwierzchnościach”, „Władzach”, „rządcach świata ciemności i tajemniczych „pierwiastkach duchowego zła”, znajdujących się „na wyżynach niebieskich” ! Ale nie tylko to, jest w nim miejsce na bitwę nie cielesną – duchową. To wszystko o czym wspomnieliśmy zawarte jest w Liście do Efezjan 6:12.

Na świat duchów powołują się właśnie elity nowego porządku cywilizacji śmierci. Ktoś może pomyśli, że to wymysł pewnej grupki fanów New Age, lub ufologów, ale o tym nie tylko wspomina Biblia, jak się okazuje również święta Faustyna.

Chrześcijaństwo jakiego nie znamy – „trzeba walczyć na śmierć i życie”

Zahaczamy tu o mało znane zapiski Chrystusowej Rycerki. To nie są jakieś tam opowiastki ze stron ufologów, czy przekaz od ufo kontakterów, ale zdania zatwierdzone przez święte oficjum ! „Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: umacniaj się do walki parokrotnie nieraz powtórzone.” (Dzienniczek św. Faustyny 145a)

…Trudności jej nie przerażają, są dla niej jakby chlebem powszednim – wcale jej nie przerażają, ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju, nie przeraża go huk armat. Daleka od przerażania się, ale nadsłuchuje, z której strony nieprzyjaciel atakuje, by odnieść zwycięstwo. Nic na ślepo nie robi, ale bada, zastanawia się głęboko, a nie licząc na siebie, modli się gorąco i zasięga rady rycerzy doświadczonych i mądrych, a tak postępując, prawie zawsze zwycięża.” (Dzienniczek św. Faustyny 145c)

Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na nic, wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie, czasami jest dobrze uciec się do Rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa – tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony.” (Dz 145d)

„W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia.” (Dz 145e)

Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna się modlić. – Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swa piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.” (Dz 146)

Święta Faustyna wspomina o nadsłuchiwaniu, z której strony nieprzyjaciel atakuje ! „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12 Zaproponowane powyższe kilka zdań z dzienniczka św. Faustyny ukazują „trochę inny obraz” dusz zakonnych od tego jaki jest oficjalnie prezentowany. Miłosierdzie owszem, ale i walka z bliżej nieokreślonymi istotami: „Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami. – I dały się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. – Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? – Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Z serc ludzkich, nie męcz nas.” – Cytat z „Dzienniczka” nr 418 (Szczególnie związany z poruszanym tu tematem jest artykuł pt.: „UFO-Holizm„, tam też znajdą państwo szczególnie ważne w tej kwestii wypowiedzi Jana Pawła II !

(P.S. – Kolejny raz moce piekielne bolszewi NWO albo diabły NWO, kasują oceny artykułów ! Znajomi wystawili ocenę dla tego tekstu, która szybko zostałą usunięta !)

Linki:

Zaawansowane nauki (gwiezdnych) Rycerzy… („dynamin”)

Ucieczka rycerzy mocy w „góry” i na pustynię

Tajemnice filmów fantastyczno naukowych z dziedziny hodowli zaawansowanych starożytnych „strąków – keration”.

Chrześcijańscy Synowie Światłości walczą z Synami Ciemności komunistyczno-transhumanistycznej globalnej loży

Fantastyczno naukowe „szczepionki” nanotechnologii strukturalnej Mk-Ultra to prawda !

Nowa książka pastora Billy Crone’a: „Klaus Schwab, Trzecia Rzesza i holokaust agendy Kowid-19”

Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?

UFO technologia świetlistej istoty z Księgi Rodzaju to biologia golemiczna!

Diabelski atak na Polaków ! Co się wstrzykuje ofiarom medialnej psychomanipulacji ?

Krytyczny wobec szczepionek covidowych wynalazca technologii mRNA został „zniknięty” w Internecie

Programowanie materii, a biblijne znamię

Ks Natanek i rabin Szneur Zalman się zgadzają !!!- wszyscy są opętani i zmieszani z demonami !!!

ATAK MEDYCZNYCH HITLEROWCÓW, MEDYCZNYCH SS-MANÓW ORAZ MEDYCZNEGO NKWD NA POLAKÓW – KAZ. KS. NATANKA

Biolog Felipe Reitz z Brazylii ma własny zestaw sprzętu do obrazowania termograficznego i zaczął diagnozować swoich zaszczepionych pacjentów, którym wstrzyknięto zastrzyki przeciw covid. Odkrył rozległe krzepnięcie krwi w całym układzie naczyniowym u bezobjawowych osób, które otrzymały zastrzyk. Obrazowanie termograficzne pokazuje masywne skrzepliny krwi u bezobjawowych zaszczepionych

Termografia lub obrazowanie termiczne może wykryć nieprawidłową wewnętrzną temperaturę ciała. Pozwalając na podkreślenie obszarów zapalnych i słabego krążenia krwi. Jest to najskuteczniejszy nieinwazyjny sposób wykrywania DVT, czyli zakrzepicy żył głębokich. Inaczej znanej jako skrzepliny krwi.  Biolog Felipe Reitz z Brazylii ma własny zestaw sprzętu do obrazowania termograficznego i zaczął diagnozować swoich zaszczepionych pacjentów, którym wstrzyknięto zastrzyki przeciw covid. Odkrył rozległe krzepnięcie krwi w całym układzie naczyniowym u bezobjawowych osób, które otrzymały zastrzyk.

To zdjęcie zostało zrobione na 23-letnim sportowcu. Ciemne linie to skrzepliny krwi. Ten 23-latek przyjął zastrzyk, ale nie ma żadnych objawów. Felipe Reitz przeprowadził również analizę żywej krwi. I tak jak słyszeliśmy od kilku innych badaczy, Reitz donosi o obecności obcych struktur nabierających kształtu we krwi zaszczepionych. I pokazał, jak komórki krwi zlepiają się w wyniku otrzymania zastrzyku. W zeszłym tygodniu doktor Richard Fleming opublikował film o tym, co dzieje się, gdy szczepionki genetyczne są dodawane bezpośrednio do ludzkiej krwi. Po dodaniu szczepionki Janssen do zdrowej próbki krwi, można zobaczyć w powiększeniu jak krew zaczyna się zbijać i zlepiać. W badaniach przeprowadzonych przez Natural News stwierdzono, że te tak zwane skrzepliny są prawie całkowicie pozbawione kluczowych elementów markerowych, które byłyby obecne w ludzkiej krwi, ale wykazują znacznie wyższe stężenia pierwiastków stosowanych w elektronice i obwodach elektrycznych.

Tymczasem dyrektor generalny Moderny, firmy, która wyszlamowała swoich klientów na 500 procent za śmiercionośny zastrzyk, otrzymał 50-procentową podwyżkę po spieniężeniu akcji o wartości 400 milionów dolarów. Im dłużej żyjemy bez sprawiedliwości, tym bardziej jest to do zaakceptowania. Moderna inwestuje teraz w przyszłość mRNA. tutaj zródło: https://www.bibula.com/?p=140383

Kazanie o UFO hybrydach i produkcji ufo humanoidów

Dobre 12

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *