UFO technologia świetlistej istoty z Księgi Rodzaju to biologia golemiczna!

Starożytność to kopalnia wiedzy o zaginionych cywilizacjach, ale i o kontaktach pradawnych ludzi z kosmiczną inteligencją. Gromadzeniem tych informacji zajmuje się zakazana archeologia. To z niej dowiadujemy się o globalnym kataklizmie, który zgładził nieznane nauce formy humanoidów, istot wielkoczaszkowych i innych stworów, bytujących przed potopem Noego. Ludzkość od setek lat żyje w ciągłej amnezji, podtrzymywanej przez nieformalne grupy, nazywane także „Organizacją Tajemnicy”. Na szczęście badania niezależnych i prawdziwych naukowców obalają teorię tzw. „ewolucji”, czyli powolnej przemianie „zupy błotnej” w niezwykle zaawansowane systemy biologiczne ! Obecna nauka odkrywa szereg, a właściwie całe mnóstwo szeregów, szalenie skomplikowanych układów molekularnych, z których Ktoś potężny zbudował różnorakie biologiczne ciała, całą przyrodę, czy System Słoneczny.

Dzisiejsza ludzkość nie jest pierwsza w odkrywaniu cudów Wielkiego Projektanta życia. Ktoś w starożytności znał zasady biologii syntetycznej. Biologia syntetyczna to dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. Za twórcę współczesnego rozumienia tego określenia uznawany jest polski genetyk Wacław Szybalski, który przedstawił swoją koncepcję biologii syntetycznej podczas panelu dyskusyjnego w trakcie konferencji Eighteenth Annual „OHOLO” Biological Conference on Strategies for the Control of Gene Expression w 1973 roku w Zichron Ja’akow w Izraelu.

Nikogo nie powinno dziwić, że to naukowcy żydowscy przodują w poszukiwaniach magicznej alchemicznej formuły stworzenia nowego humanoida, tzw. „Golema” (hebr: „gojlem”) ! Hebrajskie słowo golem pojawia się w Biblii tylko raz, w Księdze Psalmów 139:16 W tym miejscu bywa ono tłumaczone jako „zarodek, embrion”, ale prawdopodobnie oznacza coś bezkształtnego, pozbawionego formy (to-coś). W średniowieczu utożsamiano je z greckim pojęciem bezkształtnej materii.

(Alchemiczne) Tworzenie golema przez ludzi wiąże się z powtarzaniem procesu bożej kreacji. Jako że uważano, iż została ona dokonana za pomocą liter alfabetu hebrajskiego, również przez odpowiednie ich układy próbowano ponowić ten akt. Pierwsze przekazy o golemie utworzonym przez człowieka zawiera Talmud. Później na stałe praktyki te związane były z magicznym wykorzystaniem traktatu Sefer Jecira i odtworzeniem podanej tam struktury boskiej kreacji.

Dzisiejsi twórcy „Golema” to biolodzy molekularni oraz utalentowani naukowcy z dziedziny biologii syntetycznej („nowi doktorzy „M”). Dynamiczny rozwój biologii molekularnej oraz bioinformatyki jaki miał miejsce pod koniec XX wieku stworzył solidne podwaliny pod biologię syntetyczną. Obecnie definicja biologii syntetycznej nie jest poprawna ponieważ realizacją jej założeń zajmuje się biologia systemowa, której celem jest zbieranie i przetwarzanie dużej ilości danych z wysokoprzepustowych eksperymentów genomicznych (głównym celem genomiki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu) i proteomicznych (proteomika to gałąź nauki zajmująca się badaniem białek – ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależności między nimi).

 

Wielu inżynierów traktuje biologię jako gałąź super (UFO) technologii „golemicznej”. Biologia syntetyczna zawiera w sobie rozszerzone definicje kosmicznej biotechnologii oraz inżynierii genetycznej a jej ostatecznym celem jest tworzenie sztucznych systemów biologicznych, w tym humanoidalnych i niehumanoidalnych, zdolnych do odbioru i przetwarzania informacji napływających z zewnątrz, co prowadzi do wykonania określonych działań. Obecnie modelowanie zachowania się układów biologicznych odgrywa ogromne znaczenie w biologii syntetycznej.

Wiele metod matematycznych znalazło zastosowanie do symulowania zachowania działania układów badanych przez tą dyscyplinę. Dynamiczny rozwój biologii syntetycznej zainicjował serię pytań dotyczących etyki, zagrożenia biologicznego, medycyn. Podobnie jak podczas wcześniejszych debat na temat biotechnologii powstało wiele obaw związanych z niewłaściwym wykorzystaniem nowych odkryć i technologii będących owocami biologii syntetycznej.

Przykładem może być teoretyczna możliwość otrzymania patogennych mikroorganizmów na skutek zaistnienia nieznanych wcześniej efektów wywołanych przez wprowadzenie obcych układów regulujących ekspresję genów, co widzimy obecnie w działaniu „doświadczalnych preparatach biologicznych”, wstrzykiwanych ofiarom globalnego eksperymentu medycznego, dla niepoznaki nazywanego „kowid-19”. Już teraz, w czerwcu 2021, wynalazca technologii szczepionek mRNA, dr Robert Malone, opowiada o nieznanym nauce efekcie modyfikacji całych organizmów ofiar wstrzyknięcia „strzykawkowych preparatów” biologii syntetycznej ! (Proszę sprawdzić sensacyjny artykuł pt.: „Kumulacja poszczepienna czyli co robią nanocząstki lipidowe„!!!).

Aby to jakoś zobrazować rozpocznijmy przypomnieniem urywek naszego artykułu z roku 2016: „Nastąpiło potajemne spotkanie 150 wybitnych naukowców w celu stworzenia syntetycznej informacji DNA. Potajemne spotkanie odbyło się we wtorek 10 maja 2016 roku w ośrodku Harvard Medical School, w Bostonie/USA. Uczestników nakłaniano by nikogo o tym nie informowali. Stworzenie całkowitego syntetycznego genomu ma być gotowe za 10 lat. Czołowi światowi eksperci chcą „poprawić” syntezę długich łańcuchów DNA, tak by zastosować je w zwierzętach, roślinach i mikrobach. Profesor Drew Endy z Uniwersytetu Bioengineering at Stanford oraz profesor Laurie Zoloth zajmujący się etykę medycznę na Uniwersytecie Northwestern w Chicago stwierdzają, że stworzenie pełnego syntetycznego ludzkiego genomu jest „gigantycznym moralnym gestem”. Twierdzi się, że jeśli się to uda, to przetestuje się to najpierw w labolatoriach, gdzie zainstaluje się sztuczną informację DNA w ludzkiej komórce, następnie ma ona zastąpić naturalne ludzkie DNA.” (Patrz tekst „Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć „to coś” !„)

Przykładami rozwoju super UFO technologii mogą być powołane do istnienia, już jawne, ośrodki badań nad produkcją technologii istot „to coś”. W 2006 roku powołano Międzynarodowe Konsorcjum Syntezy Polinukleotydów (ang. The International Consortium for Polynucleotide Synthesis), którego głównym zadaniem jest monitorowanie syntez sztucznych genów oraz innych fragmentów genomów oraz zbudowanie Przemysłowego Stowarzyszenia Biologii Syntetycznej (ang. Industry Association Synthetic Biology). To pokazuje jak zaawansowane są już iluminackie grupy okultystyczne technokratów w stworzeniu „istot to soś”, albo ujmując to w kategoriach biblijnych: „boga”, nad istotę, super rasę, własnych kosmitów!

Jawnie, już w 2002 roku doniesiono o syntezie liczącego 7741 par zasad genomu wirusa polio. Została ona przeprowadzona na podstawie dostępnej publicznie sekwencji i kosztowała 2 lata pracy zespołu badawczego. Natomiast w 2003 udało się otrzymać kompletny genom (liczący 5386 par zasad) bakteriofaga „Phi X 174” w czasie jedynie dwóch tygodni !!! W 2006 roku grupa badawcza Craiga Ventera skonstruowała i opatentowała syntetyczny, minimalny do utrzymania się przy życiu, genom nowego organizmu, nazwanego później Mycoplasma laboratorium.

W 2007 roku doniesiono o pierwszych komercyjnych firmach, finansowanych przez „filantropów”, oferujących syntezę większych fragmentów DNA. Nie będziemy cytować innych wielkich osiągnięć nowych doktorów „M”, warto jednak uzmysłowić sobie jak daleko są już badania nad UFO technologią, i czy „przypadkiem”, nie zastosowano jej w doświadczalnych preparatach biologicznych kowid-19 ?! (oczywiście pytanie retoryczne…)

Biolodzy syntetyczni wykorzystują sekwencjonowanie do kilku celów. Po pierwsze zakrojone na szeroką skalę projekty badania całych genomów pozwalają na lepsze zbadania naturalnie występujących organizmów by móc tworzyć nowe, całkiem odmienne oraz modyfikować te już istniejące. Dokładna znajomość naturalnych genomów jest konieczna do ich tajnej i jawnej modyfikacji, bądź projektowania ich sztucznych odpowiedników, co ma doprowadzić do wyścigu zbrojeń nad stworzeniem syntetycznych humanoidów, albo co gorsza, do na wpół syntetycznych potworaków, a w dalszej perspektywie do skonstruowania syntetycznego „pojemnika” na dusze/jaźń ! Innym celem sekwencjonowania jest ustalenie poprawności skonstruowanych sieci genetycznych, tak by te mogły się same replikować, tworząc przykładowo (częściowo inteligentne) nano układy tzw. „Morgelony”.

I tu dochodzimy do wspomnianych produktów super zaawansowanej golemicznej biologii syntetycznej, tzw. „morgelonów”. W artykule z portalu „Rense.com„, jego tytuł to „Straszny Jow Biden, stał się jeszcze bardziej straszny” (link do strony ang. „Creeper Joe Biden Just Got A LOT Creepier„), mamy ogromne streszczenie tych doświadczalnych bytów-nano botów, które są potajemnie aplikowane Amerykanom, by następnie zbierać medyczne dane, odnośnie prowadzonych doświadczeń. Autor tego artykułu przedstawia szokujące dowody w sprawie tajnego medycznego planu biologii syntetycznej (Morgelonów), którą zastosowano nie tylko na obywatelach USA, ale już udoskonaloną i bardziej przyjazną, na prezydencie Joe Bidenia !

Biologia syntetyczna wprowadzona do ciała mocno chorego i umysłowo upośledzonego prezydenta Bidena, sprawiła że może on czasami wychodzić na mównice i wyglądać na w pełni władz fizycznych i umysłowych ! Dowody które tam widzimy to organizm syntetyczny, oplatający ciało Bidena, który czasami „wypływa” (tak wypływa, albo wypełza) spot mankietu koszuli (patrz dołączone zdjęcia) !

Redaktor Rense.com uważa, że ten syntetyczny organizm jest zespolony z ciałem prezydenta, a nawet z mózgiem, utrzymując go momentami, albo przez większą część czasu antenowej audycji przy „funkcjach życiowych”. Zdaniem Jeffa Rense, Biden jest „pierwszym” ujawnionym borgiem, istotą wpół syntetyczną, utrzymywaną przez, i tu uwaga: „technologię obcych”. Ktoś mógłby się z tego śmiać, zwłaszcza ludzie nieobeznani z ogromnymi osiągnięciami biologii syntetycznej, a tym bardziej osoby które nie mają zielonego pojęcia w temacie zakazanej archeologii.

Otóż znajdowane czaszki „gwiezdnych dzieci” (takie same jak te od LLoyda Pie!), jest ich kilka, posiadają w swojej strukturze kostnej nieznane nauce „włókna”, zespolone z całym szkieletem „kosmicznych dzieci”, a kto wie, może były skonsolidowane i z ich ciałami. Jak państwo pamiętają z artykułu „Kosmiczne istoty z gwiezdnej federacji to starożytni Archonci – jednego z nich nagrano na Video !” wygląd tego stwora po rekonstrukcji przypomina „małe dziecko”, albo „istotę jak płód”, inaczej „UFO Archonta” !

Jeśli schorowany i niekojarzący Joe Biden miał być przywrócony do jako takiej świadomości oraz siły fizycznej tuż przed wyborami, jest wysoce prawdopodobne, że został poddany asymilacji z technologią UFO, co jest zgodne z wyznawanym przez tajne towarzystwa wersetem Ks. Rodzaju 3:5 „Bóg wie, że w dniu, w którym będziecie z niego jeść, otworzą się wasze oczy i staniecie się jak bogowie„.

Mocno streszczony wniosek z artykułu Jeffa Rense, ale i z zaawansowanych prac nad biologią syntetyczną jest oczywisty i nasuwa się sam: „Joe Biden jest „medycznie zaatakowany”, lub ma wszczepione zarówno małe mikroskopijne nano włókna, itp…. ORAZ niektóre znacznie WIĘKSZE nano 'formy życia’…lub Nanoboty…, które świat widział na nagraniach, wyłaniające się od spodu, lub od tyłu mankietu koszuli. Biden może być/jest teraz cyborgiem…, z grubsza pół-człowiekiem i pół-nanotechem Borgiem – to coś. Technologia, którą widać wyraźnie na zdjęciach z audycji wyborczej, wydaje się potencjalnie pochodzić spoza planety.”

Wraz z pojawieniem się silnych komputerów kwantowych nastąpi ogromne przyspieszenie prac nad stworzeniem prawdziwej syntetycznej bestii 666. Tworzenie matematycznych modeli opisujących projektowany układ GMO pozwala na przewidzenie niektórych jego cech, co może posłużyć do jego udoskonalenia w celu wyeliminowania wad, lub wprowadzenia pewnych usprawnień. Obecnie zostały rozwinięte wielkoskalowe modele sieci genetycznych tworzone z myślą o zastosowaniach w golemiańskiej UFO biologii syntetycznej.

Pozwalają one na odtwarzanie podstawowych procesów biologicznych takich jak transkrypcja, translacja oraz wpływ czynników transkrypcyjnych oraz sygnałów środowiskowych na działanie obwodów genetycznych, co mogło zostać już wykorzystane w borgu Bidenie ?! Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że biologia syntetyczna jest stosowana w tzw. „doświadczalnych preparatach strzykawkowych kowid-19”, podawanych ofiarom psychomanipulacji telewizyjnych oraz wszelkim innym mediom globalnego rządu pato elit.

Niezwykle silny rozwój „biologii systemów”, to jest dziedziny nauki zajmującej się systemami biologicznymi, takimi jak sieci interakcji białek, lub sieci ścieżek metabolicznych, w połączeniu z biologią syntetyczną oraz biologią molekularną, przy jednoczesnym zhakowaniu całego systemu ludzkiej biologii, doprowadzi do stworzenia „koktajlu genetyczno-morgeliańskiego”, którego działanie będzie miało wręcz magiczne skutki, naszym zdaniem zostały one wspomniane w wersecie Apokalipsy 9:6 „W tych dniach ludzie będą szukali śmierci, ale jej nie znajdą, będą pragnęli umrzeć, lecz śmierć od nich ucieknie.”

Wyniki obecnych tajnych prac badawczych nad skutkami nanotechnologii, wstrzykiwanej pod pozorem „szczepień na kowid-19”, są starannie gromadzone, co będzie skutkowało jeszcze szybszym wdrożeniem czegoś mocno udoskonalonego, na kształt okultystyczno nanotechnologicznego znamienia bestii, jednak bez wsparcia technologii kosmitów się nie obejdzie, co także jest zakodowane w Biblii.

Warto zdawać sobię sprawę, że już teraz to co jest wstrzykiwane ofiarom psychmanipulacji stwarza duchowe niebezpieczeństwo dla każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina. Nanocząsteczkowe i genetycznie modyfikujące substancje technokratów okultystów, o których z dumą, na forum lucyferiańskiego ONZ’tu, mówił premier Boris Johnson, zanieczyszczają i zmieniają Świątynię Boga, o której mówił sam Jezus.

Jak usłyszycie (video poniżej) pan Boris Johnson oficjalnie wychwala tworzone już nano boty i inne syntetyczne mikroskopijne systemy biologii molekularnej, wstrzykiwane wszystkim potrzebującym oraz „chętnym” ! Czy zbliżamy się do biblijnej przepowiedni z Ewangelii Mateusza 24:15 oraz Marka 13:14, mówiącej o syntetycznej „ohydzie” spustoszenia „świątyni” naszych ciał ?!

Gdy więc zobaczycie ohydę spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym — kto czyta, niech rozumie –  wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!
Nasze ciała, czyste duchowo, ale i genetycznie, co jest ze sobą powiązane, muszą pozostać nie zohydzone technologią okultystów genetyków, będących narzędziem szatana, jeśli rozumiemy symbole Biblii, ! Marka 13;14 –  „A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.”

Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19, w tym kontekście ważnym jest także ten cytat: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” 1 List do Koryntian 6:19

Linki:

Elon Musk: Szczepionki mRNA mogą zmienić cię w cokolwiek, nawet w… motyla

Krytyczny wobec szczepionek covidowych wynalazca technologii mRNA został „zniknięty” w Internecie

Programowanie materii, a biblijne znamię

Strażnicy, cherubimy, serafimy i Sfinksy – Duchowa archeologia, część II

„który mówił do mnie w dialekcie hebrajskim” – ktaw aszurit

Marzulli ujawnia kolejne sensacyjne wyniki badań !

Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane

Czy Polacy mają zostać zdepopulowani za pomocą doświadczalnych preparatów biologicznych ?!

Czy rabini, religijni Żydzi oraz chrześcijanie dadzą się zaszczepić demonicznymi genetycznymi szczepionkami ?!

Maryja z La Sallette, z roku 1876, wspominała o tajnej akcji „covid-19” ?

Szokujące informacje w temacie genetycznego koktajlu, który mają zapodać igłą jeszcze czystej genetycznie ludzkości !

Robert Wasilewski: Psychopaci prowadzący eksperymenty medyczne na ludziach powoli tracą kontakt z rzeczywistością

https://rumble.com/vi1dfv-r.wasilewski-02.06.21.html

https://ebd.cda.pl//620×368/764400941/vfilm

Kosmiczne tajemnice UFOistot ujawnione ! Duchowy naród z Biblii przybywa by brać wygnańców w jasyr ?

Robert Wasilewski: Ta wojna jest nie do wygrania

Alchemiczna biologia golemiczna – hybrydy, kryptydy, humanoidy i inne potworaki Czwartego Królestwa!

Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawansowana – Hoggard

SZOK! Boris Johnson w ONZ zapowiada oficjalnie: czipy, implanty, nanotechnologię i nową moralność

Prof. Zajączkowski wyjaśnia plany globalistów. Ludzie stracą własność .Korporacje zdobędą władzę!

Kwantowa kraina cieni jest obrazem Czwartego Wymiaru – wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Technologia alchemików Mordoru – Czystość Gandalfa, musimy ją uzyskać !

Komunistyczny rząd globalny buduje wszechwiedzącego iluminackiego boga transhumana

Pojemniki rządców świata mordoru – III część Prawdziwego Władcy Pierścieni

Zmuszą nas wszystkich do szczepień? Prof. Zajączkowski o nadejściu czwartej fali

Dobre 20

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *