Kontakt z Niebiańską Inteligencją, z „gwiazdami” – część II

Tajemnica albo umiejętność poprawnego odczytywania Biblii jest ogromna sztuką, wielu z nas trudzi się nad zrozumieniem symboliki jaka jest zakodowana na stonach Pisma, nie jest to wcale prostym zadaniem, jest to czasami ciężka praca duchowa, naszego wnętrza, naszej łaski, jaką otrzymaliśmy w wyniku niepoznawalnej tajemnicy łączności z Niebiańską Inteligencją. Księga Rodzaju 1, 14-19 opisuje poetyckim-symbolicznym językiem jak Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Są one światłami na sklepieniu niebieskim. W pierwszym dniu Bóg stworzył Niebo i ziemię, światło i ciemność. W drugim dniu stworzył natomiast sklepienie, które niejako zasłoniło (ukryło) Niebo, a zarazem zostało także nazwane 'niebem’. Mamy więc do czynienie z dwoma niebami.

Pierwsze Niebo, w którym mieszka Bóg z aniołami (zastępami niebieskimi), i drugie, także nazwane niebem, w którym „zamieszkują słońce, księżyc i gwiazdy”. To drugie niebo jest obrazem i odzwierciedleniem pierwszego Nieba, którego nie widzimy ! Proszę pamiętać jest ODZWIERCIEDLENIEM (symbolem !) nieba pierwszego ! Dlatego nie powinien nas dziwić język opisujący tzw. ’ciała niebieskie’. Światło ciał niebieskich obrazuje chwałę Bożą i jest jej symbolem. Słońce oczywiście symbolizuje Boga, co dla wielu chrześcijan jest obrazą, nieporozumieniem, biorącym swe zródło w braku znajomości sztuki interpretacyjnej, ale i samej Biblii. Wiele religii rozpoznawało to intuicyjnie, jednak dochodziło do wypaczenia tej symboliki i zamiast oddawać cześć Stwórcy, czczono sam symbol !

Co też widzimy w wielu megalitycznych budowlach i zaginionych kulturach… Gwiazdy natomiast są symbolami aniołów (zastępów niebieskich). Bóg jest otoczony zastępami anielskimi w Niebie (pierwszym), podobnie jak Słońce na sklepieniu jest otoczone gwiazdami. W Księdze Hioba Bóg wspomina o tym, jak rozpoczął akt stwarzania ziemi „ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych” (Hi 38, 7). Z Ewangelii Świętego Mateusza dowiadujemy się, że: „gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię” (Mt 2,9-10). Taki opis nie odpowiada ani komecie, ani koniunkcji planet, bo cóż to za gwiazda, która wędruje i zatrzymuje się dokładnie nad jakimś miejscem. Właśnie dlatego wielu badaczy sądzi, że była ona obiektem nadnaturalnym – Istotą Anielską – Inteligencją Ponadświatową  ! Część znawców tematyki UFO widzi w niej „pojazd ufonautyczny…, tak to odczytują, będąc pod wpływem „posłańców oszustwa

Apokalipsa św. Jana jest najbardziej tajemniczą księgą Nowego Testamentu, obfitującą w symboliczne wizje – obrazy , znaki, liczby. Przykładowo w Apokalipsie Arcykapłan niebiańskiej świątyni, Jezus, trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, których znaczenie zostało wyjaśnione – są nimi aniołowie siedmiu kościołów, ukazani pod postaciami siedmiu gwiazd. Anioł w językach biblijnych to nie zawsze duchowa istota, usługująca z woli Bożej zbawieniu ludzi (Hebr. 1:14), ale także czasami ludzki posłaniec. W części wizji z Apokalipsy 15:5 aniołowie-istoty niebiańskie, było ich siedmiu, otrzymują zapisy posłannictwa do siedmiu kościołów.

Podobnie jak na „niebie” są tysiące gwiazd i tylko niektóre z nich mogą przekazywać pewne-sprawdzone-solidne informacje „wtajemniczonym” specjalistom-chrześcijanom, tak i na firmamencie ludzkich myśli, ludzkich dusz, łączących się z Niebiosami, z Inteligencją Niebiańską-z gwiazami, istnieją w wyniku tego tysiące postaw i poglądów, w tym New Age. Czy potrafimy (duchowo) odróżnić określone „gwiazdy”(te już spadające ?) od tysięcy innych ? („Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” 1 List św. Jana 4:1) A co z tymi, które będą w przyszłości spadać ?! W historii interpretacji Księgi Objawienia jak i archeologii kontaktów z istotami anielskimi podejmowano liczne próby identyfikacji szczególnych siedmiu nauczycieli-gwiazd, które oświetlały i ukierunkowywali drogę różnych części ludzkości, lub okresów całej planety Ziemia, w których „ingerowli”.

Dwanaście niebieskich ciał oraz siedem gwiazd o których donoszą starożytne przekazy !

Czy są to zawsze te same stworzenia, czy właśnie tych siedmiu aniołów przewija się poprzez całą ludzką historię ?! Liczne starożytne teksty w języku greckim, syryjskim i ormiańskim wyjaśniają nam, że gwiazda betlejemska, prowadząca trzech królów do stajenki, w której spoczywał Jezus, była w rzeczywistości aniołem, to znaczy wysłannikiem Bożym, posłańcem z Nieba. Jeśli chodzi o tajemnicę symboliki „gwiazd” z Apokalipsy to sam Zbawiciel nam wyjaśnia to tak:  „Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd — to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników — to jest siedem Kościołów”

I teraz bardzo „dziwna i zagadkowa” graficzna informacja, ma związek z poruszanym tu tematem „siedmiu aniołów”. Proszę policzyć ile państwo widzą na poniższej kompilacji połączonych ze sobą „gwiazd” – Ponadświatowych albo Niebiańskich Intelektów ?! Kompilacja pochodzi z artykułu Argonauta pt.: „Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie

Linki:

Pierwszym obowiązkowym musi być: Kto otworzy drogę do innowymiarowych „baz czeluści” ? Kiedy przybędzie armia z innego wymiaru oraz „królowie ziemi” ?

Część pierwsza artykułu tutaj…

Siedem gwiazd o których donoszą starożytne przekazy !

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Globalne przemiany alchemików – tajemnica Piątego Elementu

Zagadka natchnienia i symboli Tolkiena

Byty czwartego i piątego stanu skupienia – hylemorficzne

Dwadzieścia lat poszukiwań odkrywcy piątego elementu…

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Z nieba będą spadać „gwiazdy”, a z otchlani wyjda potwory – Tajemnice biblijnych przepowiedni

Świat i Polska coraz bliżej objawienia się poteżnej gwiazdy z innego wymiaru !

Dobre 22

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *