Kolosalnie tajemniczy megalityczny przekaz do Prawdziwych Żydów – część IV

Aby szybko coś państwu przekazać, prośmy Ducha Świętego o więcej miłosiernej miłości, a jest to, co zamierzamy tu przesłać, naszym zdaniem bardzo zaawansowany przekaz, jeśli możemy tak o nim napisać. Musimy więc wpierw odesłac do kilku tekstów wprowadzających odnośnie tajemnicy biblijnej symboliki. Odsyłamy tych z was, którzy dopiero zaczynacie przygodę z Biblią: proponujemy serię „Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I„, następnie „Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego.”, obowiązkowo „Biblijne kody – część II” oraz serię o prawdziwych Żydach „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II„.To co zamierzamy tu napisać-„ujawnić”, ma związek z tym co się dzieje obecnie globalnie, ale przede wszystkim z nadchodzącymi przyszłymi wydarzeniami. Nie wiemy kiedy nastąpią, czy będzie to za 100, za 300, czy może nawet za 900 lat !

Dzięki łasce Boga Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdziu, coś, jakiś kawałeczek, kawalątek tajemnicy jest w zasięgu duchowego i mistycznego rozumu człowieka. Mamy zamiar, jeśli tak możemy o tym napisać –  uchylić rąbka tajemnicy, związanej z naszą portalową tapetą, chodzi o megalitycznie i symbolicznie rozumiane „morze” – w cudzysłowie ! Zacznijmyu od wersetu z 2 Listu do Koryntian 4:16 „Dlatego się nie poddajemy; bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, nasz wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.” – przekład dosłowny.

Jak państwo pamiętają z naszych wcześniejszych (megalitycznych) analiz istnieje coś takiego jak „człowiek wewnętrzny”. Odrazu musimy wspomnieć o Liście do Rzymian 2:28 „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.

Mamy więc tu „człowieka wewnętrznego” i „Żyda wewnętrznego”. Czy jest pomiędzy nimi jakaś różnica ? Wydaje się nam, że to ta sama wewnętrzna duchowa istota, wyznająca Jezusa Chrystusa ! Przejdzmy zatem teraz do tekstu pt.: „Istoty z innego świata – chrześcijańska Kapadocja„, zacytujmy z niego cenny urywek:

„(…)Kto właściwie rozumie określenie „posłany” i wie, że osoba posłana jest wysłana skądś i dokądś, ten zastanawiać się będzie, skąd i dokąd został posłany Jan. Jasne jest, dokąd został posłany: w sensie historycznym – do Izraela i do ludzi, którzy chcieli go słuchać, kiedy przebywał na Pustyni Judzkiej i udzielał chrztu nad brzegiem Jordanu, w głębszym zaś sensie – do świata, jako do miejsca na ziemi, w którym przebywają ludzie. A zatem zastanówmy się, jak rozumieć, „skąd” został posłany. Jeśli zastanowimy się głębiej nad tym wyrażeniem, to może się okazać, iż jak napisano o Adamie: „I odesłał go Pan Bóg z raju rozkoszy, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty„, tak też i Jan został po­słany albo z nieba, albo z raju, albo z innego miejsca poza ziemią, a został posłany, aby „zaświadczyć o światłości”. Jeszcze bardziej zastanawia, skąd w swej cielesnej po­włoce został posłany Jan, którego jedynym celem życiowym było danie świadectwa o światłości.”

Wydaje się nam, zgodnie z tokiem rozumowania Ojca Kościoła, ale i Biblii, że istnieją „jakieś” istoty wewnętrzne, żyją w „ciałach”, a poprzez nie istnieją w tym wymiarze, na tej planecie. Aby to jeszcze jakoś poprzeć, zacytujemy urywek tekstu pt.: „Specjalne nadprzyrodzone ubiory – Ufonautyczno iluminacki najazd na Europę i Polskę trwa„. Będzie to kilka zdań z tajemniczego żydowskiego „Zoharu” – „Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: dzielny myśliwy przed panem jak Nimrod. Otóż był to wielki mocarz. Nakładał na siebie odzienie Pierwszego Człowieka i tak ubrany polował sprytnie na wszelkie stworzenia. – Rabi Eleazar rzekł: – Nimrod uwodził stworzenia, każąc im służyć obcym bogom; rozporządzał też wielorakimi ubiorami i sprawował władzę nad synami tego świata, toteż powiadał, że ma świat w swojej władzy, synowie człowieczy zaś służyli mu.” – Koniec cytatu

Nimrod „polował” na różnorakie „stworzenia”, naszym zdaniem, zgodnie z tym co napisaliśmy wcześniej, chodziło o „istoty żyjące w ciałach”, na „różnorakie”, wybitni Żydzi napisali „wszelakie”. To teraz prosimy byście uświadomili sobie, że „istoty” te zachowują się odpowiednio i wyglądają odpowiednio ! Zanim przejdziemy do kolosalnych tajemnic zaginionego świata istot wyższych, musimy zacytować tu urywek tekstu „Biblijne kody – część II„, znawcy tych tematów, Ojca Krąpca:

„Zgodnie z wytycznymi  mistrza filozofii megalitycznej, Polaka „Wystarczy mieć napiętą bacznie refleksyjną uwagę i obserwować pole naszej świadomościprzyjąć idee jasne i wyraźne, a wśród idei jasnych i wyraźnych wyjść w procesie myślenia od idei najbardziej podstawowych, od idei Boga, siebie, przyczynowości itp. i idee te zestawić w odpowiedni łańcuch oczywistości, aby nasze myślenie stało się ścisłe i niepowątpiewalne.

Prosimy więc byście „obserwowali wasze pole świadomości megalitycznej „, tej pradawnej – duchowy i mistyczny rozum, bo jak wspomnieliśmy wyżej, mamy na Ziemi żyjące różnorakie istoty, mogą różnie wyglądać i różnie się zachowywać, święty papież, jeden z najświętrzych, tak pisze: „Ponieważ zaś ci, którzy rozumieją rzeczy wyższe, wznoszą się pośród słów naszego Odkupiciela, napisano: Także ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach (Mateusza 13:32)…(…)Co winniśmy rozumieć przez ryby morskie, jak nie tych, którzy troszczą się o sprawy tego świata? O nich mówi psalmista: Ryby morskie, które się przechadzają po ścieżkach morskich. (Psalm 8:9) Oni to pogrążają się w wielkich dociekaniach nad sprawami tego świata – jak w głębokich odmentach.” – koniec cytatu.

To jest po prostu cudowne, tak skomplikowany kod – pradawny tekst został przekazany ludzkości przez Istotę Nadprzyrodzoną, Mistrza niebiańskiej semantyki ! Mamy „istoty ryby”, „istoty ptaki”, a jak pamiętacie są też „istoty świnie” oraz „istoty psy„: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, by ich nie podeptały swymi nogami i odwróciwszy się, nie rozszarpały was.” Mateusza 7:6

No więc przejdzmy do jeszcze bardziej zaawansowanych rzeczy, do jeszcze bardziej niezwykłego momentu, prosimy sobie w związku z tym przypomnieć, że istnieją przecież istoty „jak żaby„, jednak tu odrazu Bóg-Duch Święty nas informuje co to za „istoty” – „I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;” Apokalipsa 16:13.

 

Nieźle co ?! To jest niebywałe, to jest miód dla duszy ! No ale przecież Biblia informuje nas, że Bóg stworzył „Potwory z głębin – kontemplacja tajemnicy otchłani” ! To jest tak niesamowite, (coś w morzu bez cudzysłowiu się kotłowało, gdy istoty z niebios przyleciały) że po prostu jest to chyba wszystko ukrytym skarbem, może tym o którym wspominał Zbawiciel „Królestwo Niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli, który człowiek znalazł, ukrył, uradowany odszedł, sprzedał wszystko, co ma, i kupił tę rolę.” Mateusza 13:44

Ale to nie wszystko, nie, jest tego więcej (!) bo cytując zdania ze wspomnianego tekstu o „potworach z głębin” dowiadujemy się, że „Mamy „dwa wodne światy”, a na Ziemi, w otchłani coś się mocno dzieje. Dlatego zajrzyjmy do Ks. Rodzaju 1:21 gdzie czytamy tak („kto czyta, niech rozumie” Ew. Mateusza 24:15): „Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i przeróżne pełzające istoty. Nimi – stosownie do ich rodzajów – zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate stosownie do ich rodzajów – i uznał to Bóg za dobre.” – przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, zgodny z Cylkowem i innymi, ale nie wszystkie przekłady, to znaczy bibliści, uważają, że w tym miejscu powinno być słowo „potwory„, proszę spojrzeć na poniższą grafikę porównawczą przekładów:

Jeden z „potworów” potrafi wypuszczać z „paszczy duchy jak żaby” ! Niektóre „istoty” z Polski budują im nawet pomniki. Mamy więc różnorakie „istoty”, na nie to polował Nimrod. Żeby to jakoś posumować, i to zgodnie z Biblią, kolejny raz zacytujemy niezwykle, wręcz kolosalnie tajemnicze słowa z Dziejów Apostolskich 10:25 „A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem – W związku z tym zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy ludzmi, najlepiej „wewnętrzymi Żydami”, czy może jakimiś innymi istotami, wymienionymi w Biblii, które pożre potwór ?

Można by jeszcze pogłębić tajemnicę, bo w Księdze Psalmów 74:14 czytamy – „Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim„, a w Księdze Psalmów 104:24-26 mamy tak – „Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń. Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty, i Lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał” – czy nie dlatego „woda się kotłowała” kiedy nadleciały „istoty z innego wymiaru”, w tekście o „Potworach z głębin” ?!?!

W Księdze Izajasza 27:1 czytamy – „W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego„. Jeżeli były to istoty Boga YHWH, to może chciały zabić „potwora morskiego” ?

Jeszcze raz dodajmy tu słowa Ojca Kościoła; cudownie głęboki cytat: (…)Sądzę, że nas wszystkich pochłonęła niegdyś ziemia i trzymała nas w głębinach Otchłani; dlatego też Pan nasz zstąpił nie tylko na ziemię, lecz również do „głębi ziemi”; tam znalazł nas „pochłoniętych” i „siedzących w cieniu śmierci”, a wyprowadzając nas stamtąd, przygotował nam już nie miejsca ziemskie – abyśmy ponownie nie zostali pochłonięci – lecz miejsce w królestwie niebieskim(…)

Linki:

część I „Tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część I, wstęp

część II – „Jeszcze bardziej tajemniczy przekaz do prawdziwych Żydów – część II

część III tu „Wewnętrzni(e) prawdziwi Żydzi ciągle idą przez pustynię, należy uważać na kąsające „węże” !

Tajemnice Biblii – semantyczno duchowa inżynieria wsteczna, część I

Potwory z głębin – kontemplacja tajemnicy otchłani

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II

Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część III

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Tajemnice aż do tritos Uranos

Kosmiczna interpretacja Apokalipsy – kto się uratuje z hodowli kosmicznych ogrodników ? Symbole

Kosmiczna bitwa o dostęp do galaktycznej bazy danych – UFO symbole i tajemnice Biblii

Dodatek do artykułu o Istotach hylemorficznych i ich dotyku na Argonauta – Niewidoczne inteligencje

Istoty anielskie w polu hylemorficznym – przybywajace z drugiego nieba – L.A. Marzulli, Pete Valdez

Tajemnica biblijnej symboliki istot z innego wymiaru

Tajemnica kosmicznych symboli Biblii – Obcy niosący światło i postęp – Hoggard

Tajemnica klucza do potrójnej ekspresji i Ksiega Zoharu oraz zagadka biblijnej symboliki

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

Wielkie wydarzenie na Jasnej Górze – Przełomowe ujawnienie tajemnic biblijnej symboliki !!!

Dobre 22

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *