Specjalne nadprzyrodzone ubiory – Ufonautyczno iluminacki najazd na Europę i Polskę trwa

W dobie coraz tańszych kamer wideo, a zwłaszcza tych zamontowanych w telefonach komórkowych, nagrywa się ogromne ilości jasnych obiektów świetlnych, przemieszczających się po nieboskłonie. Rejestrowane są przeróżne zjawiska świetlne, dziwne, czasami przerażające, wszystkie one potwierdzają istnienie duchowych Ponadświatowych Inteligencji. Nie tak dawno Armia Stanów Zjednoczonych ujawniła nagrania szybko przemieszczających się Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Bardzo dużo rejestracji pokazuje jak te istoty wlatują do wulkanów !

Lecą gdzieś w głąb planety, poprzez obszar rozgrzanej lawy, dolatują do krainy „szeolu”(hebr. שְׁאוֹל) – „hadesu”-„Tartaru”(buddyzm „naraka”) ? Inteligentne istoty z innego wymiaru istnieją, tylko ludzie z wypranymi mózgami, zwłaszcza standardowi naukowcy, zaprzeczają jeszcze oczywistej prawdzie – starożytni „bogowie” to nie fikcja ! W artykule pt.: „Wszystkim rządzą duchowe inteligencje! Władze nadprzyrodzone albo duchowe Księstwa !” przedstawiliśmy w tej kwestii chrześcijański punk widzenia.

Istnieją poziomy zarządzania Wszechświatem. Na samej Górze zasiada Bóg YHWH, Jego Syn Jezus Chrystus, następnie w kierowaniu armią duchowych istot ma swój udział Maryja Dziewica, zwana często „Anielską”. Przeciwnikiem ludzkości oraz wspomnianej Świętej Władzy, jest niejaki „Ba’al Zebub” (stąd wzięła się filmowa postać „Balema Abrasaxa”, symbolu Belzebuba). Belzebub pochodzi od jednego z imion boga Baala: Baal-Zebul, co w języku semickim określa się jako pan podziemia lub pan podziemnych wód (lawy?).

Pierwotnie był kananejskim bóstwem opiekuńczym miasta Akkron (Ekron). Bóstwo to rywalizowało z kultem Boga Jahwe. Uważany jest w okultyzmie oraz w demonologii chrześcijańskiej za strażnika bram piekielnych. Belzebub jest dobrze poświadczony w literaturze ugaryckiej, gdzie występuje w formach zbl b’l lub zbl b’l ars jako „pan podziemia”, „książę podziemnego świata”.

Z tej perspektywy ciekawym wydaje się inna postać tego obszaru, tego królestwa, a może ta sama, chodzi o „Abaddona” (w jęż. greckim Apollyon), jest to anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana (9,11), który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Jest to anioł czeluści (otchłani) w ogóle. Od tysięcy lat trwa duchowa bitwa (patrz tekst pt.: „Kosmiczno duchowa bitwa Efezjan„). W opinii sporej liczby znawców tej tematyki, jesteśmy obecnie świadkami przygotowań, albo wręcz rozpoczęcia się Armagedonu.

Jako Polacy powinniśmy w tym ciężkim okresie, kiedy giną zachodnie społeczeństwa, zalewane „Tęczową Zarazą”, jak i barbarzyńskim islamem, wołać o ratunek, robi się to, między innymi, modlitwami do Władzy Jezusa Chrystusa oraz Matki Boskiej. Niestety spora liczba protestantów na samo słowo „Maryja” dostaje białej gorączki. Oskarża się nas, katolików, o bałwochwalstwo, a przecież sam Jezus przekazał byśmy mieli za matkę Maryję: „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” Ewangelia wg św. Jana 19:26

Liczna grupa protestantów, bo nie wszyscy, nie chce słyszeć o słowach samego Chrystusa ! Mamy przyjmować Maryję do siebie. Inaczej przegramy, zostaniemy wzięci do kosmicznego jasyru, ktoś, jakieś istoty, jeśli nie będziemy chrześcijańsko czujni, mogą nam zabrać nasze dusze ! W coraz szybciej nadchodzącym Nowym Wspaniałym Świecie iluminackiej globalnej religii bestii, ludzkość otrzyma znamię diabła(Balema Abrasaxa – Ba’al’a – Belzebuba). Ci co nie będą mieć specjalnego „szyfru” na czole zostaną asymilowani – staną się „borgami”!

Już od XIII wieku Polska jest chroniona przez Maryję, dlatego w wieku XXI i zbliżającej się „Inwazji Obcych Form Inteligencji” powinniśmy uciekać i chronić się pod płaszczem Boskiej Dziewicy. Szanowni Państwo, istnieje coś takiego jak nadnaturalny „płaszcz”, choć istnieją również i inne specjalne ubiory. Oto urywek super tejemnej Księgi Zoharu:

Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: dzielny myśliwy przed panem jak Nimrod. Otóż był to wielki mocarz. Nakładał na siebie odzienie Pierwszego Człowieka i tak ubrany polował sprytnie na wszelkie stworzenia. – Rabi Eleazar rzekł: – Nimrod uwodził stworzenia, każąc im służyć obcym bogom; (proszę sprawdzić co pisze o tym, o tych stworzeniach jeden z Ojców kościoła, tekst nosi nazwę „Istoty z innego świata – chrześcijańska Kapadocja„!) rozporządzał też wielorakimi ubiorami i sprawował władzę nad synami tego świata, toteż powiadał, że ma świat w swojej władzy, synowie człowieczy zaś służyli mu.” – Koniec cytatu

Skoro wspomnieliśmy o specjalnej szacie Istoty Nadprzyrodzonej Maryi, przybywającej do tego wymiaru w kuli światła, to tym w momencie należy przypomnieć pierwsze przybycie do Polski Boskiej Wysłanniczki. Według przekazu zawartego w kronice parafialnej, w pierwszych dniach września 1278 zagony tatarskie, po wcześniejszym złupieniu Lublina i wzięciu w jasyr wielu Polaków, skierowały się w okolice Wąwolnicy.

We wsi Kębło Tatarzy założyli obóz, w którym gromadzili zagrabione dobra i spędzali polskich niewolników. Ustawili tam na ogromnym głazie zrabowaną figurkę Matki Boskiej. Jednocześnie pod Głuskiem Opolskim polskie oddziały pod wodzą dziedzica Wąwolnicy Ottona Jastrzębczyka stawiły opór najeźdźcom.

Polacy bitwę wygrali. Gdy pokonani Tatarzy uciekając chcieli zabrać zrabowane dobra i jeńców, nad figurką Matki Boskiej ukazała się niebywała jasność, a następnie sam posąg uniesł się w powietrze, poczym przemieścił się na znaczną odległość i zawisł nad lipą. Przerażeni tym Tatarzy porzucili zagrabione dobra oraz jeńców i uciekli. Po ich ucieczce figurka stanęła ponownie na pierwotnym miejscu, jakim był wielki kamień. Widząc to polscy jeńcy uznali, że to sam Bóg przywrócił im wolność.

W siedemsetlecie objawienia 10 września 1978 r. odbyła się uro­czysta koronacja figury Matki Bożej Kębełskiej, w której uczestniczyła ogromna ilość Polaków, jeszcze wtedy, w czasach komuniustycznej zarazy, Polacy nie mieli wypranych mózgów za pomocą telewizyjnej propagandy NWO, według jednych źródeł liczba zebranych wyniosła ponad 100 tys. wiernych, według innych po­nad 200 tys.

Podobne obja­wienia maryjne co w Kęble we wrześniu 1278 r. miały miejsce na Ma­zowszu w dniach 14 i 15 sierpnia 1920 r. w obu wypadkach Matka Boża uka­zała się w trakcie bitwy, którą Polacy toczyli z wrogiem Polski, ale i Chry­stusa; w obu wypadkach wrogiem byli barbarzyńcy, którzy przyszli ze wschodu; w obu wypadkach Matka Boża dokonała takiej ingerencji w bitwę, która spowodowała, że zwycięstwo stało się udziałem Polaków; w obu objawieniach Matka Boża nie powiedziała ani słowa – objawienie było wizualne; w obu wypadkach pojawił się ten sam czytelny przekaz: „Ja was bronię w trudnych chwilach. Nie pozwolę wam zginąć„.

Obecnie, w czsie trwającego cały czas okultystycznego Blitzkriegu NWO z roku 1992 oraz wcześniejszego z 1939, prośmy Maryję by okryła Polskę swoim płaszczem ! Ten płaszcz istnieje, ma specjalne włąściwości, tak jak istnieją niewidoczne znamienia-znaki, którymi znakują ludzi istoty z innego wymiaru, pisaliśmy o nim, o tym płaszczu i znacznikach w artykule pt.: „Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…” Nie tylko Maryja ma specjalne szaty, Jezus też: „I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła.” Ew. Marka 9:3 Pismo nie tylko informuje o cudownym „ubraniu”, ale i o tajemniczych znakach, jakie mogą być nakładane na ludzi:

Potem usłyszałem Jego donośny głos:Zwołajcie tych, którzy mają ukarać miasto. Każdy ma mieć w ręku śmiercionośną broń!”. I zobaczyłem, jak od strony bramy górneja, zwróconej na północ, idzie sześciu mężczyzn z niszczycielską bronią w ręku. Był też z nimi człowiek w lnianej szacie, z kałamarzem sekretarskim u boku.(…)a Bóg zawołał do człowieka w lnianej szacie, mającego u boku kałamarz sekretarski. Jehowa rzekł do niego:Przejdź przez miasto, przez Jerozolimę, i zrób znak na czołach ludzi, którzy wzdychają i jęczą z powodu wszystkich obrzydliwych rzeczy, jakie się tam popełnia” Ks. Ezechiela 9:1-11

Tak jak w tajemniczym super dziele Zoharze, tak samo Ojcoiwie Kościoła piszą o istotach obecnych w ludzkich ciałach ! Każdy z nas jest taką istotą, każdy z nas idzie drogą, starajmy sie nie zbaczać, byśmy doszli do specjalnej ścieżki Jezusa: „Jezus odpowiedział: Ja jestem drogąprawdą i życiem.” Więcej o cudach z Kębła i Maryi obejrzycie państwo w poniższym progrmie z udziałem doktora Krajskiego, zapraszamy !

Linki:

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

Chrześcijański Zohar z Apokalipsy świętego Jana oraz Zohar kabalistyczny iluminatów Nowej Ery

Wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli kosmicznego logosu

Biblijny Król Dawid miał być stworzony przez Starożytnych Kosmitów

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Biblijne kody

Boskie Tchnienie

Sensacje doktora Michaela Heisera – „Niewidoczna Rzeczywistość – Unseen Realm” – wykład

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Stanisław Krajski. Spisek przeciwko Matce Bożej. Matka Boża wzywa do walki.

https://www.youtube.com/watch?v=9wBjhmaPrWU

Prawdziwe objawienia w La Salette oraz potwierdzenie słów Maryi o Znakach na Niebie i Ziemi !

Mocno ukrywanaTRANSFORMACJA ludzkości w nową cywilizację UFO synów diabła – Hoggard

Duchowe super kazanie Ks. Natanka oraz program doktora Krajskiego o super objawieniach !

Polacy genetycznie modyfikowani przez tajne organizacje UFOnautyczne Crispr Cas 9

Dobre 25
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *