Istnieją Biblijne Instytuty, Biblijne Uniwerstytety oraz naukowe organizacje, zajmujące pracami badawczymi nad Biblią. Nigdzie jednak nie napotkaliśmy opracowania, które by wyjaśniało, albo kogoś kto by prowadził badania nad „semantyczno duchową inżynierą wsteczną„. Zresztą może takie są, tylko istnieją pod inną nazwą. Wiemy, że Stanisław Lem się nią zajmował. Zajmuje się nią znany państwu pastor Michael Hoggard, są też inni, jak choćby Ksiądz Sedlak, który napisał „Technologię Ewangelii” – „Mamy więc próbę rekonstrukcji procesu technologicznego, jakiego użyłby prawdopodobnie Bóg dla należytego przygotowania człowieka, który miałby dokonać asymilacji Ewangelii w obecnych czasach. Jak złożona musiałaby byc technologia Ewangelii pojmowana jako szerokie przyswojenie sobie ducha i klimatu Ewangelii?

„Technologia Ewangelii” – to sposób odkrywania Boga w życiu i wskazanie dróg wiodących do Niego. Autor zapewnia swoją postawą, że zaufanie Bogu pomaga, wlewa nadzieję, uwalnia od obciążeń, daje ulgę.(,,,)Sedlak wcale nie próbował analizować Ewangelii. Pisał w natchnieniu, według potrzeb swego ducha. „Technologia” faktycznie jest wynikiem całego życia Autora(…)Trudno określić, jakiego rodzaju to książka. Nie ma charakteru rozmyślań o Ewangelii. Nie jest religijnym pamiętnikiem Autora, nie jest również egzegezą. Autor zastosował termin „technologia” do spraw Bożych. „Technologia” tutaj, to sposób przystosowania współczesnego człowieka do prawd ewangelicznych.” (To co prezentujemy poniżej to urywek powstającej książki, kawalątek…)

Chrześcijanie otrzymali w darze Duchową Spuściznę. Dzięki niej wyznawcy Boga Ojca, Ducha Świętego i Chrystusa mają szansę na wkroczenie do innego świata, do przestrzeni Istoty Wszechmocnej. Niestety wielu nie zdaje sobie sprawy co działo się na Ziemi w przeszłości, co skutkuje niewiedzą w temacie zagadkowych zdarzeń z teraźniejszości. Ogromne rzesze ludzi są opętane przez specjalnie wytworzone ideologie, często propagowane za pomocą hollywood, telewizji oraz internetu: „…w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.” 1 List do Tymoteusza 4:1

Istnieje ogromna ilość publikacji zajmujących się interpretacją wspomnianej „Duchowej Spuścizny”, to znaczy Biblii. Istnieje chyba jeszcze większa ilość prac mających za zadanie tłumaczenie tła historycznego, w jakim było spisywane Pismo. Analiza ogromu starożytnych informacji jest zajęciem na długie lata. Skutkuje często, tak jak w naszym przypadku, pojawieniem się w nas duchowej archeologii(„wody”), odkopywaniem warstw, które przykryły zaginione skarby.

Nie jesteśmy jedynymi którzy „kopią”, w Polsce jest nas bardzo dużo: „Potem Izaak na nowo odkopał studnie, które wykopali za dni jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec.” Ks. Rodzaju 26:18

Każdy kto „kopie” musi uważać na „Filistynów” ! Te istoty potrafią „zasypywać” to co odkopujemy, tak przekazują nam starożytni chrześcijańscy mędrcy, tego nie wymyśliliśmy tu na Argonaucie, to jest wiedza, którą często umieszczamy w cudzysłówie. Proszę zwrócić uwagę, że nazwy „studni” były bardzo ważne dla starożytnych mistrzów, albo specjalistów od rozumu-Logosu. Wszystkie nazwy w Piśmie mają swój cel, jest nim przekaz: „istnieje coś więcej niż suchy tekst” !

Starożytni Babilończycy dokładnie śledzili ruchy „gwiazd” i planet widocznych na niebie. Pozostawili oni zadziwiająco dokładne dane dotyczące przemieszczania się tych „ciał„, pomimo braku skomplikowanych urządzeń technicznych. Wiedza, którą skądś posiedli, pozwoliła im ułożyć kalendarze, ale czy były one zwyczajne ? Czy chodziło w nich tylko o rzeczy astronomiczne ? („W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas„.)

Zaabsorbowani zagadnieniami związanymi z wielością sensów tekstu Pisma Świętego, powracamy do niezwykle bogatej tradycji biblijnej archeologii Kościoła, poszukującego w Świętym Tekście nie tylko sensu literalnego-historycznego, ale tego, co może ona powiedzieć człowiekowi ponad swą dosłownością, co jest ukryte pod pierwszą „warstwą” – bierzemy „łopatę duchowego rozumu” i staramy się dokopać do chrześcijańskiego esencjalizmu.

Aby tego dokonać musimy zacząć rozróżniać przekłady (albo pokłady, kiedy „kopiemy”[na „polu”]) i znajdowane tam skarby. Wspomnieliśmy o istotach „Filistynach”, jak państwo pamiętają, wiedzą o nich również najbardziej zaawansowani rabini. („Izraelskie góry” ?!) W ich tajemnej Księdze Zohar-u jest o tym wzmianka, albo ku temu przesłanka.

Idąc tropem tych, którzy „kopią”, kilka lat temu, natknęliśmy się w jednym z nagrań doktora Hovinda na jego pogląd, lub myśli, o tajemnicy „wody” w Kosmosie. Właściwie to czegoś więcej. Wydaje się, nie jesteśmy pewni, że w filmie pt.: „DR KENT HOVIND SEMINARIUM CZ 6 TEORIA HOVINDA LEKTOR PL” ten amerykański pastor wyraził pogląd, iż poza Kosmosem jest woda ! To nas bardzo zaciekawiło ! Jak to, poza kosmosem może istnieć woda ? W innym wymiarze ? A może coś mu się pomieszało ? Może wie, że gdzieś dzwonią, ale nie wie w którym kościele ?

W takim razie zobaczmy co się dzieje w Biblii Tysiąclecia 1:6-8 „A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugichUczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.” Poniżej zrobiliśmy wyciąg z wielu polskich przekładów…

Czy pokazane przekłady dobrze oddają oryginalny starożytny Święty Przekaz ? Aby się upewnić musimy sprawdzić co o tym sądzą „Góry Izraelskie„. Sprawdzmy wpierw Targum Neofiti (rozwinięcie żydowskiej Biblii – Tanachu), znany także jako Codex Neofiti I. Jest to największy z zachodnich, palestyńskich targumów. Często jest bardziej obszerny niż  super Targum Onkelosa, jdnego z największych żydowskich wtajemniczonych. Składa się z 450 kart obejmujących wszystkie księgi Tory, z kilkoma uszkodzonymi wersami.

Został odkryty na nowo w 1949 r. Pod koniec XVI w. otrzymał go papież Grzegorz XIII (Ugo Boncompagni), który następnie przekazał go Kolegium Neofitów (łac. Collegium Ecclesiasticum Adolescentium Neophytorum albo Pia Domus Neophytorum). Było to kolegium utworzone przez tegoż papieża w 1577 r. w Rzymie, dla kształcenia młodych konwertytów z judaizmu i islamu. Po rozwiązaniu kolegium, kopia trafiła do Biblioteki Watykańskiej pod nazwą Codex Neofiti I.

A Słowo Pana powiedziało: „Niech postanie sklepienie w środku wód i niech oddziela wody niższe od wód wyższych”. I Pan stworzył sklepienie, i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód, które były ponad sklepieniem. I tak stało się według Jego Słowa.” Ks. Rodza 1:6-7

W Targumie Neofiti w momencie Ks. Rodzaju 1:7 „I Pan stworzył” warto odnotować, że w Manuskrypcie Paryskim jest „I był porządek„, co może mieć znaczenie. Natomiast Manuskrypt  Watykański, Paryski oraz Manuskrypt Nurnberg-ski stwierdzają jednogłośnie w momencie Ks. Rodz 1:6 „Wody wyższe od wód niższych” Jak państwo widzą, żaden polski przekład nie oddaje wersetów Ks. Rodzaju 1:5-7 tak jak Targum Neofiti, chodzi głownie o wersety 6 i 7 !

 

 

 

 

A jeśli spojrzymy na przkład intelinearny Anny Kuśmirek Prymasowskiej Serii Biblijnej, z czerwonymi kołami, to mamy jeszcze inaczej. Czy „Góry Izraelskie„, wtajemniczeni znawcy przesłania mają rację, czy może raczej polscy tłumacze, którzy często starają się tłumaczyć Biblię nie dosłownie, ale literacko. Co to znaczy „literacko” ? Naszym zdaniem to bardzo często znaczy dokładnie to, o czym pisał papieża Pius X. Wspominaliśmy jego słowa w tekście pt.: „Hitler był największym i najbardziej nowoczesnym modernistą !

Na zakończenie pierwszej części przytoczymy werset z Dosłownej Biblii w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego: „Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które kocham w prawdzie ja i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy już poznali prawdę, ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami aż do [nastania] Wieku.” Drugi List św. Jana 1:1-2  Biblia w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego”  Jak państwo sądzą, kim jest owa „pani„, właściwie to „wybrana pani” ? Czy jest Maryją czy może jest symbolem czegoś/kogoś innego ?

Linki:

Kosmiczne symbole Biblii – gdzie jest „pole” ? – część I

Kosmiczne symbole Biblii, medytacja tajemnicy, część III

Wstęp do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Klucz do przypomnienia Total Recall’u – Tajemnica kosmicznych symboli Biblii, część IV

Tajemnicza kwantowa kraina – II część wstępu do Esencjalizmu biblijnego

Chrześcijańska medytacja zasłony kodu Biblii

Biblia Pismo Święte Ewangeliczny Instytut Biblijny Przekład Dosłowny Piotr Zaremba

Poszukiwacze Świetej Pamięci Total Recall i rozumienia biblijnych duchowych symboli – Zev Porat

UFO oblivion oraz tajne nauki istot iluminackich odlatującej piramidy

Dobre 24

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *