Próby zrozumienia „znamienia bestii 666” trwają od czasu ujawnienia Apokalipsy świętego Jana, czyli już dwa tysiące lat. Można ten „znak” rozumieć na sposób dosłowny, ale i duchowy. Niektórzy próbują odczytać tajemnicę liczby 666 w kluczu okultystyczno-ufonautycznym, co wcale nie jest niczym aż tak bardzo nadzwyczajnym, a może i jest ? Aby przybliżyć się do ogromnej tajemnicy przyszłości i znamienia, które otrzyma spora, lub większa część ludzkości (wszyscy – nie chrześcijanie), należy przejrzeć dostępne informacje, nawet te najbardziej dziwaczne (kodowanie informacji DNA?).

Zacznijmy od tego, że święty Tekst Pisma można odczytywać na kilka sposobów więc do dnia dzisiejszego wśród biblistów twa pewnego rodzaju spór o to co oznacza „znamię bestii 666„. Od początku święci, to znaczy wyznawcy Jezusa, wykazywali i wskazywali na (ukryte) warstwy rozumienia Biblii.

Tak zwana metoda hermeneutyczna polega na odkrywaniu w tekście biblijnym poziomu pozaliteralnego („przypowieści”), mająca na celu pogłębianie chrześcijańskiego poznania i wiary, bez nadmiernego skupiania się na historyczności tekstu. Zasadą alegorycznej interpretacji Biblii jest preferowanie wybranych elementów tekstu („wyrazów”), które stają się nośnikami nowych znaczeń, oraz pomijanie lub marginalne traktowanie elementów funkcjonujących jedynie na poziomie literalnym-dosłownym-historycznym.

W samym Starym Testamencie alegorię-pozaliteralność-przypowieść można odnaleźć prawie wszędzie, np. jest ich wiele w Księdze Ezechiela (Ez 16; 17), Księdze Ozeasza (m.in. Oz 3) i w wizjach Zachariasza, zwłaszcza w Apokalipsie św. Jana. Przykładowo treści starotestamentowe były specjalnie komentowane według zasad opracowanych w szkołach rabinicznych (reguły Hilela, Ismaela, Akiby), które w każdym tekście doszukiwały się znaczenia symbolicznego, co wcale nie jest czymś negatywnym, albo błędnym, przecież w Ewangelii Mateusza 13:34 Zbawiciel sam to podkreślił: „To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił” – „Nic” to znaczy NIC !

Za wybitnego teoretyka alegorii biblijnej należy uznać Klemensa Aleksandryjskiego, wg którego wszelkie prawdy i zasady zostały przedstawione w Piśmie Świętym za pomocą symboli, ze względu na ograniczone możliwości ludzkiego poznania. Wyróżnił on 2 podstawowe poziomy rozumienia tekstu, uznając rozumienie bezpośrednie (literalne) za punkt wyjścia do rozumienia sensów przedstawionych w formie przypowieściowej i alegorycznej (poziom duchowy).

Niestety w czasach nowożytnych, począwszy od oświecenia, zwłaszcza od wielkiego zwiedzenia jakim jest ewolucjonizm naukowy, zaczęło dominować zainteresowanie literalnym poziomem tekstu Pisma, związane zwłaszcza z pojawieniem się metod historyczno-krytycznych, które opisują Biblię, jako zbiór wątpliwych (archeologicznych) mitycznych opowiastek z dalekiej przeszłości, często nie mających związku ze Stwórcą, będących nieokreślonym majaczeniem pradawnych nawiedzonych (opętanych czarowników).

Generalnie, moje badania wskazują, że metoda historyczno-krytyczna, niebezpośrednio, zakamuflowanie, poprzez język naukowy, zaprzecza prawdzie ingerencji Boga oraz pewności św. Przesłania, metoda ta jest działaniem samego Szatana. Obecne opracowania historyczno-krytyczne są bardzo często wymierzone w zniszczenie wiary i stanowcze podkopanie duchowej autentyczności Biblii !

Wróćmy jednak do prawdziwej duchowej analizy, wychodząc od najważniejszego, czyli od poprawnego poglądu świętych chrześcijańskich-katolickich oraz rabinów, którzy mają jeden i ten sam punkt widzenia, wyjścia. Polega on na tym, że od początku przyjmuje się, z góry i bez dyskusji, Święty Tekst, jako cudownie zaprojektowaną całość. Twórcą tej całości jest Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Udowodnienie tego w tej chwili nie może być z oczywistych względów zrealizowane, jednak aspekt matematyczny, często badany przez kabalistów oraz chrześcijańskich badaczy Tekstu Biblii, potwierdza to znakomicie. Tego nie da się obalić, to, matematyczna zgodność całego Tekstu, jest czymś co udowadnia nadprzyrodzony charakter Świętego Przekazu.

 Należy bardzo mocno podkreślić pewne określone działanie sił przeciwnych Bogu Wszechmogącemu, jakie obserwujemy w Biblii, ale i na przestrzeni historii. Chodzi o negatywne kopiowanie określonych zachowań, jakie preferuje Stwórca, ale i jego stworzonych dzieł, tak by nowo powstałe byty były anty dziełami, czyli przykładowo jeśli Bóg powołał świętą Trójcę, to „przeciwnik”, a jest nim Szatan-Wąż starożytny, stworzył swoją anty – trójcę. Trójcy Świętej – Bogu i Barankowi, i Duchowi Świętemu – siły zła przeciwstawiają swoją trójcę diabelską. Jeśli Bóg preferuje dobre zachowania, specjalnie określone przez Niego, to siły zła nakłaniają do negatywnego – anty zachowania, np. Stwórca ostrzega by się nie tatuować, na to Lucyfer wychwala i namawia do tatuażu. itd, itp.

Bestia pierwsza, jest parodią Bożego Baranka, który dał się zabić, aby wszystkich obdarzyć życiem. Ta zaś Bestia rozsiewa śmierć i jest podobna do najstraszniejszych drapieżników hybryd (Apokalipsa 13,2), zamiast miłości posługuje się bluźnierstwem, przemocą i przymusem (Apokalipsa 13,5–10). Symbolizuje ona wrogą Bogu i zabijającą Jego wyznawców potęgę „polityczną”. Nosi ona tajemnicze imię 666. Jednak powstaje pytanie, czy jest to tylko i wyłącznie potęga polityczna ?! Czym zatem konkretnie jest znamię Bestii, o którym mówi Apokalipsa? Czy racjonalny jest niepokój, jakoby w czasach ostatecznych pojawią się tzw. „czipy”, lub transhumanistyczne szczepionki wstrzykujące nano cząstki modyfikujące ludzkie organizmy i zmieniające ludzi w nowe twory hybrydalne ? Czy będą to jakieś ultra nowoczesne substancje molekularne, obowiązkowo wkłuwane albo wszczepiane ludziom w określone miejsca na ciele ?

Zacznijmy od podstawowego cytatu, który mówi nam o liczbie znamienia: „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, gdyż jest to liczba człowiecza — jego liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć” – przekład dosłowny, pochodzi z tej specjalistycznej strony.

Szanowni państwo, jeśli ktoś kiedyś, był pod wpływem sił zła, czyli uznawał matematyczne rozumienie tekstu Biblii za coś złego, to tu mamy wyraźnie powiedziane, poprzez świętego Jana, że trzeba zastosować rozum i umieć liczyć oraz zliczać to co jest w tekście ! Wygląda na to, że istnieje chrześcijańska kabała i jest ona tu wręcz zalecana !

Pierwszym krokiem wielu kabalistów, chrześcijańskich i niechrześcijańskich, zaciekawionych liczbą bestii, było ustalenie rozumienia „liczby 666” w Piśmie Świętym, a nie poza Biblią. Można to zrobić zliczając litery, zdania i wersety, dzielić i mnożyć, tak by otrzymywać „666”.

Niektórzy w pierwszym odruchu, który wcale nie jest złym, ustalili-policzyli, że 666 wersetem Biblii jest rozdział 7:25 Księgo Koheleta. Co tam takiego jest zapisane ? Całkiem ciekawa rzecz, że tylko rabin Cylkow oraz Biblia Króla Jakuba w wersji angielskiej oryginalnej z roku 1611, tłumaczą ten moment „liczby 666” poprawnie, mamy więc tam odniesienie do „liczenia” i wyciągania z tego „liczenia” mądrości („obrachunku wszystkiego” – rycina poniżej) !

Zwróciłem się sercem mojem, by poznać i zbadać, poszukać mądrości i obrachunku wszystkiego; ale tylko aby poznać, że niegodziwość głupotą, a głupota szałem.” Koheleta 7:25
Jak widać król Salomon namawia nas do matematyki… do Boskiej kabały. Co ciekawe, za chwilkę, bo już w wersecie 7:27 Salomon mówi: „Oto com znalazł, rzecze Kohelet, jedno z drugiem łącząc, aby do obrachunku dojść.„. I tu znowu Cylkow oraz Biblia Króla Jakuba w wersji angielskiej z roku 1611 mają najlepsze poprawne tłumaczenia, tak by „do obrachunku dojść” ! Do liczenia dojść…
Jak widzicie, Ktoś, Istota Nadprzyrodzona, na kilka wieków przed świętym Janem, już miała zaprojektowaną Biblię, w której wskazywała na 666 werset i na „liczenie” ! Biblia jest takich rzeczy pełna, jest tam takich zależności całe niekończące się mnóstwo, tysiące, jeśli nie setki tysięcy ! Przykładowo, słowo „mądrość” występująca w 666 wersecie, czyli Koheleta 7:25, to ten wyraz w Księdze Przysłów występuje 66 razy ! O czym to nam mówi, jak mamy to rozumieć, jaką mądrość  tu zastosować ?
W 666 wersecie Biblii mowa jest o „poszukiwaniu mądrości i liczenia-zliczania wszystkiego”. Czym jest ta mądrość i czym jest to tzw. „liczenie-zliczanie wszystkiego”, co to nam da ? Od najdalszej starożytności chodzi by rozumieć liczby nie dosłownie, jako liczby, ale jako symbole, które coś znaczą – ponad dosłownie.
Chodzi jednak by ustalić, które liczby znaczą to, co chce nam o nich wyjawić Bóg, a nie starożytność, archeologia czy ruch Nowej Ery. To Bóg Starożytny wyjawia prawdę i znaczenie liczb, znajduje sięona w Piśmie, w Jego Słowie, w tym ile czego tam jest, ile wyrazów, ile liter, ile wydarzeń, itp… Skoro tak, to co mamy przekazane w Jego Słowie jeśli zaczniemy je rozumieć matematyczno-symbolicznie ?
Przede wszystkim w Ks. Rodzaju, bo zaczynamy od początku, zgodnie z logiką, tak więc w Ks. Rodzaju 1:26, tak werset „26”, z liczbą „6”, mamy tam coś takiego: „I rzekł Bóg: „Uczyńmy ludzi na obraz Nasz i podług podobieństwa Naszego„. Bóg stwarza człowieka na Jego obraz.
W Ks. Rodzaju, w dniu szóstym, tak w „szóstym”, podkreślmy to, w „szóstym”, Bóg stwarza zwierzęta-bestie oraz człowieka ! Szybko teraz przejdzmy do Apokalipsy i do bestii, do wersetu 13:15, mamy tam, w tłumaczeniu dosłownym, pochodzącym ze specjalistycznej strony, takie słowa: „I dano mu obdarzyć duchem podobiznę zwierzęcia, tak by podobizna zwierzęcia przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie pokłonią się podobiźnie zwierzęcia, zostali zabici.
Bestia, albo zwierzę, albo bestio-zwierzę-to coś, lub jakieś (genetyczne) połączenie zwierza i liczby człowieka, (jakiejś informacji DNA? – ekspresji genetycznej) tak przecież przekazuje tajemniczy tekst Apokalipsy,  – otrzymuje DUCHA (grecki wyraz  – pneuma – link tu) !!! Tak jak Bóg stworzył człowieka i tchnął w niego ducha, tak ktoś, pamiętajcie państwo, moce zła robią wszystko zawsze na odwrót, tchnie ducha w bestię-zwierza-w to coś – z liczbą człowieka ! Tworzy się anty – człowieka ?
Co do tej poty ustaliliśmy ? Ano zaczęliśmy już po trochu rozumieć liczbę „6” jako element stwarzania. Przypatrzmy się jak pojmują liczbę 666 nowocześni okultyści amerykańscy. Najlepszym przykładem będzie film pt.: „6-sty dzień” (ang. „The 6th day”) z Arnoldem Schwarzenegerem. Akcja toczy się w bliskiej przyszłości. Adam Gibson jest doświadczonym pilotem oraz głową rodziny. Pewnego dnia dowiaduje się, że jest ofiarą nielegalnego eksperymentu, polegającego na klonowaniu. Okazuje się, że jego miejsce zajął jego klon, który zachowuje się tak samo jak on. Wkrótce Adam zostaje ścigany przez zabójców, ponieważ trafia do korporacji, która klonuje ludzi.
W filmie, mówiącym przenośnie o „6” dniu Biblii, pamięć- albo w przyszłości cała świadomość ludzka, jest przenoszona do nowo wyprodukowanych humanoidów, mogli byśmy powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości, nowo powstałe humanoidy „to-coś”, po przeniesieniu pamięci danej osoby, albo pamięci ludzkości przemówią-ożyją, mamy przecież w niektórych tłumaczeniach wspomniane coś o jakimś tajemniczym „obrazie”, możliwe że pamięci trójwymiarowej-duchowej (szczytanej z ludzi): „tak iż nawet przemówił obraz Bestii„, przemówił po wszczepie (duchowej) pamięci ?
Pamiętając o zasadzie tworzenia przez moce zła wszystkiego na opak, warto zacytować Zbawiciela z Ewangelii Jana 10:30, czytamy tam: „Ja i Ojciec jesteśmy jedno.”. Jeśli uwzględnimy tą zasadę i zastosujemy ją do Bestii-to coś, to można przypuszczać, że będzie ona, stanie się „jednym ze sztuczną inteligencją”, prace nad tym rozpoczął Elon Musk.
Warto tu wspomnieć o czymś niezwykle istotnym, w Księdze Rodzaju 6, tak „6”, mamy „Synów Boga” którzy zeszli z Nieba i spłodzili hybrydy gigantów ! Czy to coś państwu mówi o liczbie „6” ?
Niezwykłych, czy wręcz szokujących informacji, związanych z biblijną liczbą „666” jest znacznie więcej, jednak nie powinniśmy ich tu teraz zdradzać. Wiadomym jest, że wszystkie artykuły są czytane przez globalistów okultystów. Tego typu teksty są dla nich cenne, szukają dróg i rozumienia jak dojść do wyprodukowania znamienia bestii, nie powinniśmy im tego ułatwiać.
Aby to jakoś podsumować, rozumienie liczby „666”, można by uznać ją, jak wspomnieliśmy na początku, za diabelską anty trójcę (hybrydalną), są tam przecież trzy szóstki. W kluczu okultystyczno-ufonautycznym, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę Ks. Rodzaju 6:1-4 „Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony„, jest tam możliwe zakodowanie procesu twórczego zaawansowanej bioinżynierii, w połączeniu z nieznanymi jeszcze KLUCZOWYMI procesami duchowo-okultystycznymi mechaniki kwantowej, dodatkowo w połączeniu z informacją DNA – „liczbą człowieka”. Ktoś w przyszłości może stworzyć jakichś surogatów, albo jednego potwornego, w którego wszczepi się kwantową świadomość AI-SI i „bestia przemówi„…
To nie wszystko, bo według relacji biblijnej Ks. Liczb Og na czele swego wojska zaatakował Mojżesza rozgramiającego właśnie armię Sychona. Ten olbrzym był hybrydą. Og zginął w walce. Odnaleziono jego łoże o rozmiarze 4,1 metra na 1,8 m, które świadczyło o potężnych rozmiarach swego właściciela, istota ta miała co najmniej 3,5 metra wysokości i 6 palców u rąk i 6 palców u nóg. Król ten należy do legendarnych pierwotnych mieszkańców zamieszkujących tereny Palestyny i Transjordanii, Refaitów, którzy z kolei należą do Nefilimów. Biblia wskazuje na liczbę „6” jako znak hybrydalności tych stworów ! „I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce.” 2 Księga Samuela 21:20
Starożytne istoty hybrydalne mają po 24 palce, w przeciwieństwie do ludzi ! Chodzi jednak tu o liczbę „6”, jest to znak i należy go odczytywać w kontekście liczby „666”, która może mieć związek z manipulacjami informacją DNA !
Wspomniane, jeszcze nie odkryte kluczowe procesy, pochodzić prawdopodobnie będą z innego wymiaru, zostaną przekazane globalistom NWO, ci jak wiemy, podkreślmy to, ujawnił to doktor Krajski, są UFO kontakterami ! Aby jeszcze bardziej państwa zaciekawić świętym Przesłaniem Boga, musimy wspomnieć o tych KLUCZOWYCH elementach, a dokładniej o jednym „kluczu” –  „I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.” Apokalipsa 9:1 Niezwykłe jest w tych trzech szóstkach to, że ostatnio naukowcy wspominają coś o jakiejś „potrójnej ekspresji genów„, ale o tym dowiecie się z podanego tu linku, prowadzącego to dalszych informacji
Linki:

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia – HD. PL.

Tajemnica klucza do potrójnej ekspresji i Ksiega Zoharu oraz zagadka biblijnej symboliki

 Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawansowana – Hoggard

Dobre 15
Złe 1

Podobne Artykuły

12 thoughts on “Starożytna tajemnica kodowania liczby bestii 666

 1. Całe ta liczba ma związek z NASA oni dodali te liczbę w odległości ziemi od słońca itp.
  Polecam kanały na youtube Astro Ara, RealWorld, NJK, Math Powerland, Eric Dubay, Richard Montbleau, zeTETic Truth Tube, Level Earth Observer, The Trans Files.

 2. Chodzi o to, że oni nie potrafią przebić się przez firmament. Dawno temu ludzie wiedzieli, że on jest przezroczysty, dlatego myśleli że jest ze szkła. Ale to jest jakieś pole magnetyczne, którego nie może przebić żadna rakieta. Tam jest takie zabójcze promieniowanie że zabije wszelkie organizmy żywe i elektronikę. Wpiszcie w youtube „spacex firmament” widać na nagraniu jak rakieta dzieli się na trzy części i nie może przebić tego pola magnetycznego, całych tych pasów Van Allena.

  1. Tak mi się skojarzyło z Projektem Cheops. Istoty, które łączyły się poprzez medium z uporem dążyły do celu, którym miało być włączenie zabezpieczenia ziemi. Sądząc po tym jak się owe istoty zachowywały, podejrzewałem, że raczej chodzi o wyłączenie zabezpieczenia, być może właśnie jakiegoś pola siłowego. Po przeczytaniu twojego komentarza przypomniała mi się ta sprawa. Aczkolwiek na ziemię można dotrzeć tunelami jednak sądzę, że są one pilnowane przez rasy na ziemi.

 3. Polecam też wejść na youtube i wpisać takie zapytania: space is fake, fake nasa, nasa mistake, space mistake i wybrać Filtr oraz najnowsze filmy po dacie dodania. Niektóre filmy dają do myślenia. Dlatego oni ciągle się wygadują że nie mogą przebić się przez pasy Van Allena, stąd te cgi, animacje, baseny. Przestrzeń kosmiczna jest fałszywa nikt tam jeszcze nie był.

 4. Możecie wpisać w youtube balon meterologiczny firmament, nie widać żadnych satelit, a horyzont jest płaski gdy nie stosują soczewki rybie oko. System satelitarny typu ulepszone wersje loran decca jest naziemny i prawdopodobnie z tych balonów aerostat, rozmieszczonych co kilka kilometrów. Zobaczcie filmik co się dzieje z wodą w próżni, woda się gotuje, a paliwo nie chce się zapalić. Więc całe to isis, łazik na marsie to ściema dla gawiedzi. Tak samo jak ta historyjka że zatkał palcem dziurę na stacji w kosmosie. Może faktycznie istnieje prawo gęstości dlatego balon z helem leci w górę i grawiatacja która potrafi utrzymać tony wody, kontynentów nie radzi sobie z leciutkim balonem z helem…

 5. A może te szóstki inaczej się liczy ? Np 6+6+6=18 . 1+8=9.
  Coś w stylu numerologii. Sprowadzanie do liczby pojedynczej.
  Poza tym liczby 6 i 9 są podzielne przez 3.
  Może o to w tym chodzi?

  1. Nie trzeba się wcale bać numerologii, to znaczy numerologii biblijnej, która ma związek z Chrystusem i z Nowym Testamentem !

 6. Język hebrajski to język torusa ludzkiego serca położonego w sześcianie (odkrycie Dana Wintera), stąd jest to liczba człowiecza. W dosłownym Tłumaczeniu wow wow wow. Jeśli założyć, że sieć satelitów rozstawianych na niebie w ilości dziesiątków tysięcy (od lutego 2020), będzie siecią kwantową, a do której zostaniemy podłączeni przy pomocy nano-implantacji szczepiennej Cow-Id-19 i specjalnego pudła rezonansowego (szary schemat-znamię bestii) który zostanie wdrukowany jak tatuaż. To służył on będzie połączeniu już nano-złowieka z siecią kwantową WWW (z heb. 666). Bestia ta (www)dostanie ducha czyli sztuczną inteligencję, która mając władzę nad ludzkim ciałem sprawi, że będzie można wprogramować każdemu podłączonemu sztucznie stworzoną świadomość; przez co dusza nie będzie miała świadomości śmierci i będzie nią można sterować. Kreator życia sprawi że owa dusza nie wróci do źródła – domu dusz, bo mechanizm śmierci jej nie odepnie od ciała, by mogła powrócić. Stąd mowa o tym iż Bóg -kreacja na ziemi, nie wybaczy nikomu kto przyjmie pieczęć.

 7. Przerośnięty żydzie ze mną nie gadasz, pozwól że zagadam do innych.

  Ur, zdemontowałem bomby atomowe (przyznam, że wbrew woli zacnego Dr Strangelove) i właśnie demontuję kwantówkę. Jak chcesz się do tego przyłożyć? Czy nie chcesz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *