Psychologia akademicka zajmuje się m.in.: procesami poznawczymi, to znaczy postrzeganiem, myśleniem, wyobrażaniem, pamięcią (psychologia poznawcza); rozwojem i zmianami mechanizmów psychicznych (psychologia rozwoju człowieka); postrzeganiem osób i psychicznymi aspektami interakcji między ludźmi (psychologia społeczna) oraz komunikacją między nimi (negocjacje, t.j. podpisanie cyrografu w sprawie przyjęcia CETA, „mediacje” na temat inwazji islamskich nachodzców, itp.); związkiem procesów psychicznych i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego; zaburzeniami osobowości (patopsychologia/opętania/mind control) i wielu innymi, jest ich tu nie wymienionych sporo. Dodatkowo należy wspomnieć o psychice zbiorowej grup, to jest w organizacjach (tą ostatnią zajmuje się „psychologia organizacji„, ewentualnie w przedsiębiorstwach – „psychologia pracy„).

znak-krzyza-7-kodow-boga-photowidget-photo-2Psychologia organizacji’, lub ’psychologia pracy’ obejmuje rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi; początkowo ograniczała się do weryfikowania cech osobowości, predestynujących człowieka do pewnej pracy lub wykluczających go z jej wykonywania; stopniowo rozszerzyła swój przedmiot na wykrywanie i opis czynników stresogennych, jak np.: źródeł konfliktów, przykładowo awantury z udziałem tzw. „opozycji totalnej„, wpływu komunikacji międzyludzkiej w zakładzie/grupie na wydajność operacji psychicznych, podejmowania decyzji „grup trzymających władzę„, optymalizację warunków pracy (np. barwa przedmiotów, oświetlenie, hałas, wibracje, działanie pola elektromagnetycznego – mind control, wpływ organizacji iluminackich/banksterskich na zachowania jednostek słabych psychicznie, będących u steru władzy, stosowanie psychomanipulacji – jej wielorakich odmian, na grupy oficjalnie „przyspawane” w danym państwie do „stołka”). Czynniki stresogenne są również wywoływane przez siły lub moce niewidoczne dla człowieka. Mogą to być istoty duchowe określane mianem „szatanów” (w przypadku świętej Faustyny), ufonautów (ufologia), lub złych duchów-demonów-upadłych aniołów (religie/ufologia).

212345124512345124111Sumując: słabe jednostki na szczytach władzy, przykładowo obecnie urzędująca formacja PiSu, która przyklepała genetyczny armagedon w postaci CETA, ale i wiele innych zagrożeń jakie ze sobą niesie, to nie tylko fizyczne zagrożenie dla Narodu polskiego oraz naszej państwowości, to też niewidzialne duchowe zniewolenie ! Wpływ sił mocy, zwłaszcza ciemnej, na słabe umysły, jak to określają Rycerze Jedi z Gwiezdnych Wojen, albo na dusze (starogrecke psyche) jak to opisują chrześcijanie, to całkowicie realna i namacalna rzeczywistość ! Widać to choćby po ostatnich działaniach struktur zła, które wymusiły przyjmowanie uchodzców w ramach tzw. „miłosierdzia”. W czasie wojny cywilizacji, a dokładniej kosmicznej bitwy o ludzkie dusze, każde ustępstwo na rzecz planu międzynarodowej organizacji Nachasza, starającej się doprowadzić do zalegalizowania cywilizacji śmierci, doprowadzi do katastrofy państwa narodowe. Znakomicie ujął to doktor Krajski, który stwierdził, że obecnie władające grupy „Prawa i Sprawiedliwości” nie wierzą w Polskę, jest to symulowanie władzy, tam gdzie widzą rzeczywisty interes, zwłaszcza wyborczy, tylko tam następują jakieś działania. Natomiast to co najistotniejsze jest realizowane niewidocznie, pod płaszczykiem współpracy, a najlepiej wolności równości i braterstwa, jeśli wiedzą państwo kogo jest to zawołanie.

rycerstwo-polskieDo tego dochodzą, zwłaszcza ostatnio, to jest „w roku szatana„, niezwykle silne i zakulisowe naciski z dziedziny „psychologii pracy albo psychologii organizacji„, to jest, jak pamiętacie, wywieranie wpływu na słabych duchowo polityków, by ci sprzedali nas w niewolę waluty euro, co kończy się zawsze i wszędzie odsysem energetycznym ! (To koniec złotówki? Eurokraci chcą wprowadzić euro w całej Unii – donosi niemiecka gazeta) O niewidzialnym wpływie na ludzkie umysły pisaliśmy w artykule pt.: „UFO-holizm„, jednak nasilenie zakulisowych działań związanych z rokiem 2017 oraz przyspieszonymi przygotowaniami do wprowadzenia „Agendy 2030” jest coraz bardziej widoczne, rok 2017 jest dla nich kluczowy ! W całym tym planie uczestniczy polskojęzyczna agentura, często przebrana w „owcze skóry” ! („Szefowie MSZ w UE zaakceptowali kolejny dokument w sprawie szybkiego wdrażania Agendy 2030„) W całym tym kontekście nie zapominajmy, że jest przygotowywana globalna „katastrofa papyrolizy” !

74574363624562

z18378114Q,Rekonstrukcja-bitwy-pod-Grunwaldem--Wedlug-rosyjskKonsekwencją grzechu pierworodnego jest słabość ludzkiej natury, zarówno w wymiarze ducha, psychiki, jak i ciała, o czym wspominaliśmy do tego momentu. Całkowite uzdrowienie, które ofiaruje nam Jezus, zawiera się w przejściu od życia w niewoli, jaką oferują nam bractwa Nachasza, do prawdziwej wolności (Rz 6, 12-20); od potępienia do uwolnienia od winy; od ciemności do życia w świetle (Kol 1, 13); od życia w grzechu do życia w radości i świętości (Tt 3, 3-5); od bycia dziećmi diabła do bycia dziećmi samego Boga (1 J 3, 1-3). To jest uzdrowienie. Uzdrowienie jest znakiem Bożej mocy. Po wstąpieniu Jezusa do nieba wielu ludzi przyjęło wiarę dlatego, że apostołowie w imię Boże uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, wyrzucali złe duchy. Uzdrowienie było i jest znakiem tego, że Jezus żyje, że jest wyczekiwanym przez Żydów Mesjaszem i Panem, że Bóg nas kocha i pragnie naszego zbawienia (Łk 7, 18-23). Choroba duszy jest wywołana przez grzech, a ten jest propagowany przez niewidzialne ośrodki „Nowego Kulturkampfu” ! Te specjalnie dofinansowane grupy sieją duchowe spustoszenie, rząd polskojęzyczny nie robi nic by temu zapobiec ! Wystarczy obserwować gdzie uderza przeciwnik…

tmprycerze_polska_dania_6Grzech jest źródłem zła i największą niewolą człowieka. Gdy odwracamy się od Boga, pociągani/zmuszani przez moce zła, zanika wewnętrzny pokój i radość (rodzi się niepokój niespełnienia, poczucie zagrożenia… niepokój zbawienia – patrz poniżej program TV Trwam !). Zrywając więź z Ojcem, stajemy się dziećmi ciemności i nie możemy korzystać z życia w obfitości. Jezus został posłany, by zgładzić grzechy świata (J 1, 29), by nas zbawić (Mt 1, 21). Uzdrowienie duszy dokonuje się, tak jak to określa Kościół Kosmiczny i megalityczny, w sakramencie pokuty i pojednania, gdy z żalem wyznajemy nasze przewinienia i prosimy Boga o przebaczenie (duchowe oddychanie !). Niesłychanie ważne są tu wiara i głębokie pragnienie nawrócenia się, przebywania blisko Boga YHWH, Ojca Jezusa. Tu na pewno nie wystarczą nasze ludzkie wysiłki ! Trzeba uznać, że istnieje prawdziwa i nadprzyrodzona ŁASKA ! Pochodzi od Króla Królów…

big_zbigKKK: 1431 – Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca. KKK: 1432 – Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe. Trzeba, by Bóg dał człowiekowi serce nowe. Nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze serca wracają do Niego: “Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy” (Lm 5, 21). Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu; zaczyna obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem i nie oddalić się od Niego. Serce ludzkie nawraca się, patrząc na Tego, którego zraniły nasze grzechy.

Co się stanie z Polską, z nami, ze Słowianami, czy przetrwamy atak ?! Czy zdołamy odzyskać wolność, czy jako Naród uzyskamy łaskę, i czy jak to zostało przekazane świętej Faustynie zostaniemy wywyższeni w potędze i świętości ?! Mamy szansę ! Módlmy się o to…

czwarta

Linki:

W praktyce oznaczałoby to możliwość dalszego zadłużania wszystkich krajów UE, ponieważ unia przewiduje, że w razie kryzysu w jednym kraju, nie można by było np. wypłacać środków i przenosić ich do innego państwa. Teoretycznie wciąż miały by być gwarantowane depozyty do 100 tys. euro, ale nie można by ich było jednorazowo i natychmiast wycofać z instytucji finansowych. W kontekście szybko postępującej polityki wycofywania gotówki z obiegu – zgodnie z ideą Agendy 2030 – widać wyraźnie z jakim zagrożeniem możemy mieć do czynienia. Z powodu narastających problemów, ściślejsza Unia zgodnie z ideą Manifestu z Ventotene i wizją euroentuzjastów, jest koniecznością, warunkiem niezbędnym do przetrwania projektu europejskiego w ogóle.” http://www.pch24.pl/to-koniec-zlotowki–eurokraci-chca-wprowadzic-euro-w-calej-unii—donosi-niemiecka-gazeta,51774,i.html#ixzz4hyUX6J6p

To koniec złotówki? Eurokraci chcą wprowadzić euro w całej Unii – donosi niemiecka gazeta

Przynależność do masonerii nie wiąże się jedynie z walką o „wolną aborcję” i inne „liberalne prawa”. Daje ona również możliwość przeżycia „wielu atrakcji okultystycznych”, o których opowiadała swego czasu prof. Środa: „Na nasze zjazdy […] w Mądralinie przyjeżdżała pewna czarownica – prosto z Salem. I uczyła nas różnych rzeczy […] wszystkiego nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy związane tajemnicą i każda z nas ma dyplom. […] w Noc Walpurgii, albo w głęboką noc bogini Hekate, i gry, i wtajemniczenia trwają do samego rana. Efekty tego widać oczywiście potem w życiu politycznym przez następnych 6 miesięcy. […] My jesteśmy dobre czarownice. […] od pewnego momentu na konferencjach feministycznych rzeczywiście pojawił się wątek wiedźmhttp://www.pch24.pl/okultyzm–zrownowazony-rozwoj-i-masoneria–co-laczy-kobiety-wyzwolone-w-polsce-,51836,i.html#ixzz4iFwSQGEN

Okultyzm, zrównoważony rozwój i masoneria. Co łączy „kobiety wyzwolone” w Polsce?

Arcybiskup Hoser: ONZ i UE wspierają zabijanie nienarodzonych w krajach misyjnych

Obrońca chrześcijaństwa czy niebezpieczny wizjoner? Kim jest strateg Donalda Trumpa?

Czy TVP boi się homolobby? Biskup Mering krytycznie o „dziwnej wrażliwości” publicznego nadawcy

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/10/sejm-przyjal-rzad-podpisal-ceta-i-polska-sprzedana-z-inwentarzem-korporacjom/

http://popotopie.blogspot.com/2016/12/polska-przyszosc-czy-sowianie.html

Do 2060 roku, 20% mieszkańców Danii będzie mieć zagraniczne pochodzenie

Nadciąga urzędowa dyskryminacja nieszczepionych dzieci – odmówisz szczepienia, rząd może zabrać twoje dziecko

Rozpoczął się nowy atak „siatki George’a Sorosa” na Polskę i Węgry

Związki partnerskie, aborcja i rozdział państwa od Kościoła, czyli „nowoczesny” program partii Petru

Świętokradzka Komunia premiera Kanady i zatrważające wyjaśnienia arcybiskupa Montrealu

Rodzina czy LGBT? TVP powinna wytłumaczyć się z ochrony środowisk homoseksualnych

Radykalne prawo premiera Kandy. Za sprzeciw wobec „teorii gender” do więzienia

Odmówił wydrukowania plakatów dla LGBT – został skazany. Skandaliczne słowa sędziego! (W POLSCE !)

„Profesor psychologii z uniwersytetu w Toronto, Peterson mówił 17 maja przed komisją senacką, że mamy do czynienia z „niewiarygodnie niebezpiecznym podejściem zmierzającym do usankcjonowania ideologii gender w systemie prawnym”. Uważa on, że „ideologowie” marksistowscy wykorzystują tak zwanych transseksualistów do popychania swojej agendy naprzód.http://www.pch24.pl/radykalne-prawo-premiera-kandy–za-sprzeciw-wobec-teorii-gender-do-wiezienia,51811,i.html#ixzz4iA62JU00

Zapraszamy do Warszawy, na protest przeciwko przymusowi szczepień w Polsce

szczepienia-dzialania-niepozadane1[1]

Duchowy stan wojenny – chwasty atakują !

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Globalne elity i ich wiara w Allaha – dr Krajski ujawnia sensacje

Polska kolejny raz najechana ?

rok 2017 jest dla nich kluczowy !

Inwazja Porywaczy Dusz

Podczas czwartkowego przemówienia na Rzymskim Forum Życia Ojciec Linus Clovis z Family Life International przywołał słowa ówczesnego kardynała Karola Wojtyły z wizyty duszpasterskiej w Filadelfii w 1976 roku. Ówczesny kardynał powiedział wówczas, że jesteśmy świadkami konfrontacji między Kościołem i anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią.” cytat z http://www.bibula.com/?p=95850

Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. A kto stworzył gender?

Sejm przyjął, Rząd podpisał CETA i… Polska sprzedana z „inwentarzem” korporacjom ?

clip_image004

Dr Stanisław Krajski – Dlaczego nie doszło do wybuchu wojny 13 maja 2017?

Dr Stanisław Krajski – Czy PiS już wszedł w koalicję z masonerią? 23 maj 2017

„specjalnie dofinansowane grupy sieją duchowe spustoszenie, rząd polskojęzyczny nie robi nic by temu zapobiec !” 20 maj 2017

Dr Stanisław Krajski – Morawiecki, Zalewska, Gliński i Gowin- ciekawe postacie.

Waszczykowski: Razem z episkopatem i Watykanem przyjmiemy uchodźców. Kowalski & Chojecki 22.05.2017

https://youtu.be/W1yQ19J-VHU

Sumliński: Kaczyński, Rydzyk i Duda boją się prawdy o zbrodni na ks. Popiełuszce!

https://youtu.be/-OrgCqO3CZA

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa – Ks. Natanek

Manchester Attack – Atak w Manchester – Max Kolonko Mówię Jak Jest

Czy bardziej Wyborczej niż Boga słuchają Biskupi? – Dr Stanisław Krajski

https://youtu.be/hHQOvzAO0SA

PiS to cienki barszcz unijny ? – cześć II

Ks. Natanek duchowo ocenia rząd i prezydenta PiS – 09.10.2016

Stanisław Krajski „Czasy ostateczne” – 3 maja 2017 Konferencja Kościół, Nowa Osuchowa

Normy europejskie a polskie elektrownie węglowe – Wojciech Cejrowski

https://youtu.be/cDOGXbwuon0

Macron to zasłużony pracownik Rotszylda – Lech Jęczmyk

„Nabuzowany” Jakubiak u Gadowskiego: Polska jest chłopcem do bicia

Lepper zza grobu pogrąży Pawlaka i Tuska? Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 30.05.2017

https://youtu.be/vIxLOQX5m10

Dobre 13

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *