„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba” – עיר

Boska i tajemnicza Biblia zawiera opisy istot, o których mało co wiemy, właściwie to nie jesteśmy pewni czy w ulotnej duchowej materii możemy się na ich temat wypowiadać. Część chrześcijan jest świadoma istnienia aniołów, wielu z nich wierzy, ze takie byty istnieją, liczni doświadczyli ich obecności, lub co bardziej słuszne, ich działania. Mają posiadać zdolności dostosowywania się wyglądem do ludzkiej świadomości. Dlaczego Pismo Święte nazywa ich świętymi Strażnikami-Czuwającymi lub Czuwającymi Niebios ? Nieobeznani ze Świętym Przekazem sądzą, że jesteśmy tu na Ziemi 'zmknięci’ jak w więzieniu, obserwowani przez „niebiańskich wartowników”. Co tak na prawdę jest dla Nich cenne (od 1min i 46sek) ?

Aert_de_Gelder_009

Apokryficzna etiopska Księga Henocha, której część pierwsza jest zwana Księgą czuwających, daje nam dodatkowe informacje dotyczące przekazu z Księgi Rodzaju 6: 1-4, jest tam mowa o łączeniu się synów Bożych z córkami ludzkimi (Henocha 6-36). Z tych związków stworzeni zostali giganci, którym przypisywano czynienie zła na Ziemi, za co ludzkość została zalana wodami potopu. W Biblii Hebrajskiej termin „ir” עיר – czuwający lub strażnik to oznaczenie istoty nie­biańskiej, które w Biblii pojawia się tylko w Ks. Daniela 4:10. Stał się on jednak popularnym i częstym określeniem aniołów jako „tych, którzy czuwają” w późniejszej literaturze ży­dowskiej „Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy [istniejące] w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba.” Ks. Daniela 4:10

Najwcześniejszym świadectwem występowania tego terminu jest prawdopo­dobnie Księga Strażników w wersji Etiopskiej 1-36. Zachowane fragmenty aramejskie i grec­kie potwierdzają istnienie w tekście etiopskim Księgi Henocha odpowiednika aramejskiego ir i greckiego egregoros. Podobnie jak w Ks. Daniela 4:10, także w Ks. Henocha wersji Etiopskiej określenie czuwający – strażnik pojawia się w podobieństwie znaczeniowym z terminem święty, od aramejskiego jr wqdjs rb’ = wielki czuwający i święty, albo jrjn wqdsjn’ = czuwający i święty, lub jrjn wqdśjn = czuwający i święci. Więk­szość odniesień w etiopskiej księdze Henocha znajduje się w rozdz. 10 – 16, gdzie stanowią określenie upadłych aniołów, występując w różnych złożeniach: czuwający lub bez innych okre­śleń czuwający – synowie niebios, czuwający niebios, czyli aramejskie jrj śmj święci czuwający.

passover-coronation-day-for-jewish-kings-prophecy-in-the-news-april-2009-6-728

Termin ten pojawia się również w hebrajskim dokumencie z Qumran na oznaczenie upadłych aniołów: „postępując w krnąbrności swych serc upadli czuwający niebios” (jrj hśmjm). W etiopskiej Księdze Henocha termin ’ir’czuwający, strażnik odnosi się nie tylko do upadłych aniołów, pojawia się tam określenie „święci aniołowie, którzy obserwują (czuwa­ją, strzegą) i odnosi się również do archaniołów: Uriela, Rafała, Raguela, Michała, Sarakaela, Gabriela i Remiela. W wersecie 22, 6 czuwający i święty odnosi się do Rafała, zaś w 93, 2 pojawia się liczba mnoga czuwający i święci (aramejskie jrjn wqdśjn). W Księdze Przypowieści jest mowa o aniołach, którzy „nie śpią, ale czu­wają nad tronem Jego chwały„. W Ks. Jubileuszy 4, 15 jest mowa o tym, że „aniołowie Pana, którzy byli zwani czuwającymi, zstą­pili na ziemię, aby uczyć synów ludzkich i zaprowadzić sąd i sprawiedliwość na ziemi„. W słowiańskiej wersji Ks. Henocha 18 jest mowa o czuwających (wspomniane greckie egregoroi), którzy przebywają w piątym niebie. Dwustu z nich zbuntowało się, natomiast pozostali uczestniczą w wychwalaniu Boga YHWH.

dead-sea

Krótki urywek z 1 Księgi Henocha (1 Hen 1,9) cytowany jest w Nowym Testamencie (List Judy 1,14-15). Autorstwo cytowanych słów jest tam w sposób jednoznaczny przypisywane „Henochowi, siódmemu po Adamie” (1 Hen 60,8). W przypadku działalności aniołów określanej mianem „uczenia synów ludzkich„, wydaje się jasne, co miałoby być tym „wielkim grzechem„, o którym na samym początku wspomina anioł Szemihaz. Zostają zdradzone tajemnice, które nie były pierwotnie przeznaczone do tego, aby człowiek je poznał !

642123b7ef1077e19815f8d48e4f3834

Ze urywków tekstu typu „nastała wielka niegodziwość” itp. widać jasno, że człowiek nie uporał się z tak wielkimi tajemnicami Niebios („Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.” – Ew. Jana 16:12), (przed potopem) aniołowie nauczali na ziemi, najwyrazniej wprowadzili swoje żony, a za ich pośrednictwem wszystkich ludzi w sprawy, które byłyby dla nich zakryte jako „odwieczne tajemnice przechowywane w niebie” (1 Henocha 9). „Opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów. Byliście duchowymi, świętymi i żyjącymi życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu” (1 Hen 15).

ELIAS-Y-ELISEO2

Musimy pamiętać, że zbuntowanego anielskiego wodza zastąpił Michał, który z pewnością uznał Zbawiciela za Syna Bożego, swego Boga i Pana. Większa część aniołów poszła za jego przykładem, Michał za przykładem Jezusa miał się udać na ratunek upadłej ludzkości, także inni dobrzy aniołowie zaakceptowali służbę Chrystusowi i ludziom (Ps 91,11-13; Hbr1,14).

Zródła:

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

Ufologia wsparta video technologią uzupełnia nasz pogląd na Biblię – „królestwo ludzkie”

http://popotopie.blogspot.com/2015/01/prawdziwy-wadca-pierscieni-czesc-ii.html

http://prepsetcetera.kchostingetcetera.org/spiritual/the-book-of-enoch/shemihaza/

http://www.gnosis.org/library/dss/dss_book_of_giants.htm

http://www.loc.gov/exhibits/scrolls/scr3.html

https://books.google.pl/books?id=6RfYxgtCke4C&pg=PA1329&lpg=PA1329&dq=book+of+giants+4q+4q&source=bl&ots=WUqL3l13X4&sig=zginsCQoGXpMgFGdLN_SX1PYtyA&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwilkPjfuo3KAhWjfnIKHY3lBCYQ6AEIHzAA#v=onepage&q=book%20of%20giants%204q%204q&f=false

http://popotopie.blogspot.com/2013/12/synowie-bozy-czy-synowie-seta-czerwoni.html

http://argonauta.pl/dzialalnosc-bogow-panow-i-bytow-ufo/

http://popotopie.blogspot.com/2015/06/megalityczna-rzeczywistosc-kontra.html

O istotach zrodzonych z „Watchers – Obserwatorów” opowiada wybitny znawca tematyki Michael Heiser – przekierowanie od 47min. 10sek.

deadsea1

Istoty hylemorficzne na przykładzie nagrania Roberta Binghama

Biblijni Giganci – rozmawiaja Gary Stearman i L.A. Marzulli, przedsmak „Sky Watch TV”

Technologia starożytnego Babilonu ponownie – McGuire, Marzulli

Tajemnice Kodu Tory – Rabin Glazerson ujawnia – HD. PL.

Prawda o 12 planetach Sitchina – doktor Michael Heiser kontra Zecharia

Konferencja ufologiczno biblijna – L. A. Marzulli 2014 – Dni Noego ponownie ?

WATCHERS 8 TRAILER

Dobre 39
Złe 3

Podobne Artykuły

4 thoughts on “„oto Czuwający i Święty zstępował z nieba” – עיר

  1. Ci którzy doświadczyli spotkania z „świetlistą istotą” wiedzą, że ogromnie trudno jest odróżnić czuwających świętych od czuwających upadłych.

  2. Witamy. Staramy się złożyć książkę o cywilizacjach megalitycznych, pracujemy w mozole, dlatego portal nie jest często aktualizowany, pozdrawiamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *