Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

To, co mógłby dzisiaj zobaczyć filozof wszechczasów – Arystoteles zapewne do głębi by nim wstrząsnęło. To co moglibyśmy zobaczyć za 500 lat zapewne wstrząsnełoby nami jeszcze bardziej. Żyjemy w trzecim tysiącleciu. Jeśli porównamy nasz dzisiejszy świat i nasze życie z codziennym życiem ludzi 1000 czy chociażby 200 lat temu widzimy, że przez całe wieki zmieniało się ono stosunkowo niedużo. Prawdziwy techniczny oraz naukowy przewrót nastąpił dopiero w wieku XX. Powszechne stało się światło, telewizja, komputery, ludzie zaczęli latać w kosmos. W szybkim tempie zaczęła rozwijać się medycyna, genetyka i inne gałęzie specjalistycznej wiedzy. Ludzkość stanęła u progu nowej epoki dziejów. W związku z tym należy zadać jedno ważne pytanie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość jeśli nie obronimy naszej człowieczej natury i naszej chrześcijańskiej duchowości ? Czy wraz z rozwojem genetyki i transhumanizmu staniemy się kimś innym ? Część badaczy fenomenu UFO twierdzi, że istoty te przybywają z innych światów podobnych do Ziemi. Bardzo ważnym jest fakt, że same te byty nierzadko twierdzą, iż pochodzą ze światów zniszczonych.

watchers-10-pre-order

Tożsamość ufonautyczna (ang. UFOcreature identity) lub tożsamość zmienna – to termin, przez który rozumie się 'UFO bezpłciowość’ (psychologiczną), lub 'kulturową bezpłciowość ufonautyczną’ – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby jako ufonauty (odmieńca/podmieńca, terminologia stosowana przez znanego polskiego ufologa inżyniera Jana Pająka) – jest to koncepcja samej lub samego siebie – jako istoty kobieto podobnej (dziewczyno podobnej) lub mężczyzno podobnej (chłopco podobnej). Jest to forma tożsamości kosmicznej (ufonautycznej) wypływająca z narzucanej lub przekazywanej w czasie spotkań z istotami NOLi; – i/lub w czasie porwań do UFO, gdzie istoty (rzekomo) pochodzące z innych planet nie posiadały płci.

Screen-shot-2011-08-22-at-9.54.17-AMRozmnażanie istoty ufonautycznej zachodzi za pomocą sztucznego rozrodu, zaawansowanej formy in vitro, lub jeszcze innego techno sposobu, poza ustrojem matki (kobiety). U większości ludzi tożsamość płciowa jest zgodna z fizycznymi cechami płciowymi. Płeć człowieka zdeterminowana jest genetycznie poprzez akt stwórczy Boga YHWH. U ludzi mogą występować w „sposób naturalny” zaburzenia na poziomie biologicznych składowych płci. Nieprawidłowości różnicowania płciowego mogą wynikać z nieprawidłowości chromosomowych, rozwoju gonad, produkcji lub aktywności hormonów, czyli hermafrodytyzm, obojnactwo, dwupłciowość, gynandromorfizm. Nieprawidłowości te są stosunkowo rzadkie. W przypadku ludzi stanowią niezwykle małą liczbę urodzeń.

Klasyczna antropologia filozoficzna rozpoznaje, że w strukturze duchowo-cielesnej osoby ludzkiej elementem decydującym o płci, męskiej lub żeńskiej, jest ciało ludzkie – rozumiane szerzej tzn. wraz z zespołem cech psychofizycznych. Współczesny personalizm, zwłaszcza personalizm chrześcijański, podkreśla, że płeć jest istotnym elementem decydującym o sposobie wyrażania tajemnicy osoby w relacji z drugą osobą. Umożliwia ona wzajemny dar mężczyzny i kobiety, tworzących komunię, komplementarną jedność. Mówi się o zdolności komunijnej i miłości oblubieńczej, wyrażanych poprzez płciowość, które wraz ze zmartwychwstałym ciałem, uduchowione przejdą przez granice śmierci do życia wiecznego. Stąd naturalnym sposobem wyrażania się osoby poprzez jej płeć jest jednoczący mężczyznę i kobietę akt małżeński mający swe spełnienie w zrodzeniu potomstwa. Zachowania seksualne nastawione jedynie na doznania erotyczne, jak prostytucja, masturbacja lub demoniczne opętanie seksualne LGBT – wynikłe także często  z pobudek egoistycznych, nakierowane tylko na cielesną relację z drugim człowiekiem, a przez to alienujące – są przez personalizm chrześcijański rozumiane jako przeciwne naturze stworzonej płci

Osoby, u których została zaburzona (duchowo lub genetycznie) informacja o płci określa się jako transgenderyczne lub transseksualne. Agencja rządowa, pewnego anglojęzycznego kraju, do spraw równości, w 2008 roku rozważała dodanie w dokumentach, poza męską i żeńską, tak zwanej „trzeciej płci” dla osób interseksualnych. O dodanie kolejnego ufonautucznego typu, lub co bardziej dokładnie o typ mutantów genetycznych, które mają zamiar się pojawić w niedalekiej przyszłości, wnioskowało lobby transgenderowe, (w ocenie znawców tematyki jest uważane za przedłużenie tajnych elit NWO), proponując kategorię: „inne” – to jest dla płci osób, których nie zaznaczyliśmy poprzednio oraz dla osób deklarujących brak identyfikacji płciowej – przyszłych ufonautów. Mogą oni pochodzić bezpośrednio ze laboratoriów statku NOL, lub z podziemnych baz, tak ziemian, jak i podziemnych baz obcych.

Roswell-New-Mexico-1947-UFO-Crash-and-alien-bodies-2

hybrydy-02a
Zniszczone duchowo i kulturowo zachodnie społeczeństwa postchrześcijańskie mają coraz częściej tak zwaną trzecią kategorię płci, która może być użyta w niedalekiej przyszłości jako podstawa tożsamości ufonautycznej przez ludzi, którzy ’czują się’ niekomfortowo z płcią biologiczną: „Istoty te mogą zabrać z nas naszą świadomość, wziąść ją z naszej cielesności, unieruchomić nasze czynności motoryczne i zainstalować w naszych ciałach inne istoty, użyć naszych ciał jako nośników dla ich działalności zanim przywrócona zostanie nam świadomość i odczuwanie własnych ciał.” cytat z artykułu pt.: „Cudowne możliwości istot UFO”  (Z jakiej przyczyny czują się niekomfortowo ?)
realm-skala02a
Od listopada 2013 r. w Niemczech zaniechano kategoryzacji genderowej w przypadku narodzin dzieci interseksualnych. Oznacza to stworzenie realnej możliwości nieokreślenia się poprzez pojęcia „męskości” i „kobiecości” oraz prawne uznanie osoby o statusie „genderless” (tj. „bez rodzaju”), nieokreślonej płciowo. Brak identyfikacji genderowej traktowany jest opcjonalnie nie tylko wobec cis-genderyzmu, ale także wobec transpłciowości, androgynii, rodzajów trzeciej płci i pozostałych określeń genderowych. Jednocześnie zjawisko to ma charakter alternatywny, znajduje się w opozycji do wszelkich tożsamości genderowych. Wśród osób deklarujących tą postawę znajdują się przedstawiciele płci biologicznie żeńskiej, męskiej, jak i transseksualiści oraz interseksualiści.

gender-choroba

Skrajna tożsamość ufonautyczna

Postgenderyzm albo inaczej Ufonautyczna Tożsamość Zmienna to ruch społeczny, polityczny i kulturalny, którego członkowie postulują dobrowolną eliminację płci społecznej (gender) i zacieranie różnic płci biologicznej poprzez stosowanie zaawansowanej biotechnologii, wspomaganej technologiami reprodukcyjnymi. Za twórcę terminu postgenderyzm we współczesnym rozumieniu uważa się kanadyjskiego futurystę George Dvorsky-ego. George P. Dvorsky (ur. 11 maja 1970) to kanadyjski transhumanista i futurysta, obeznany z ufologią.

W maju 2006 Dvorsky przedstawił ideę podniesienia nie-ludzkich zwierząt do wyższego gatunku (uplift) na konferencji IEET Human Enhancement Technologies and Human Rights w Stanford University, co tłumaczy się jako chęć takiej modyfikacji wszelakiej informacji DNA, by można było stworzyć istotę ufonautyczną, całkiem odmienną od wszystkiego co znamy. W języku biblijnym chodzi o stworzenie Nefilim lub tzw. gigantów, w dalszej kolejności o sztuczną inteligencję, i obojętne czy będzie to potwór genetyczny, czy byt genetyczno transhumanistyczny-elektroniczny. Dvorsky chciałby także stworzyć  telepatię wspomaganą neurotechnologicznie – Techlepathy.

Wróćmy do zmiennej tożsamości ufonautycznej, obserwowanej u tzw. kosmitów, którzy mogą zmieniać/zamieniać swoje ciała na życzenie, stając się na przemian kobietą albo mężczyzną, bądz całkiem odmiennym gatunkiem. Postgenderści (mający prawdopodobnie zainstalowaną w sobie jakąś formę bytu duchowego, lub odpowiednio zaprogramowani przez ufonautów – patrz tekst „UFO Holizm„) uważają, że obecność ról płciowych, stratyfikacji społecznej i poznawczo-fizycznych różnic wynikających z płci ogranicza jednostkę, a co za tym idzie całe społeczeństwa. Postgenderyści sądzą, że gdyby istniała możliwość reprodukcji wspomaganej technologicznie (porównaj z „Polska cywilizacja człowiecza”), seks z powodów reprodukcyjnych przestałby być potrzebny; gdyby post-genderowi ludzie mieli możliwość – zgodnie ze swoją wolą – zarówno zajść w ciążę, jak i być ojcem dziecka, zaowocowałoby to eliminacją sztywno określonych płci w społeczeństwie.

Postgenderyzm jako (UFO) fenomen kulturowy ma korzenie w feminizmie, maskulinizmie, jak też w androgynii i ruchach: metroseksualnym/technoseksualnym i transgenderycznym (demonicznym). Jednak to dzięki filozofii transhumanistycznej postgenderyści zobaczyli możliwości zmian morfologicznych u członków gatunku ludzkiego, zwłaszcza pod względem reprodukcji. W tym sensie jest pochodną transhumanizmu, posthumanizmu i futuryzmu, a kończąc na głębokiej ufologii. Pracą, która znacząco wpłynęła na takie postrzeganie przyszłych możliwości był esej feministki socjalistycznej Donny Haraway „Manifest Cyborga: Nauka, technologia i socjalistyczny feminizm pod koniec XX wieku” („A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century„).

Nie wszyscy postgenderyści są zwolennikami androgynii (psychicznego zniewolenia/pomieszania seksualnego – ew. opętania), chociaż większość uważa, że „mieszanie” cech męskich i kobiecych jest pożądane, a szczególnie tworzenie jednostek (ufonautycznych) androgynicznych, które przejawiają najlepsze z cech męskich i kobiecych, w sensie fizycznych i psychologicznych zdolności i skłonności. Czym te cechy dokładnie są, jest przedmiotem dyskusji i przypuszczeń. Z licznych przecieków tajnych organizacji ufosonów wiadomo, że chodzi o nowego „człowieka GMO”, a dokładniej o ufonautę z nadludzką inteligencją, tzw. boga, zdolnego budować pojazdy dyskoidalne, a także o nową „siedzibę-mieszkanie” w której będzie można zainstalować duszę masona, by uniknął śmierci. „…i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia…” Judy 1:6 (Proszę sprawdzić artykuł „Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?„)

Stąd też uważa się, że posthumanistyczna przestrzeń będzie bardziej wirtualna niż rzeczywista. Jednostki mogą być przetransferowanymi umysłami (uploaded minds) żyjącymi jako dane w superkomputerach lub całkowicie pogrążone (immersion) w wirtualnej rzeczywistości. Postgenderyści utrzymują, że taki rodzaj istnienia nie ma związku z płcią (gender), pozwalając jednostkom na kształtowanie swojego wirtualnego wyglądu i płciowości wedle życzenia ! (Wspomniana na początku tożsamość ufonautyczna, ang. UFOcreature identity – patrz film pt „Technologiczny orgazm – projekt z przyszłości„)

(Rycina zrobiona przez porwaną do UFO, przebieg „zabiegu”…)

Postgenderyzm nie zajmuje się jedynie fizyczną płcią i cechami jej przypisywanymi. Jego celem jest wyeliminowanie lub przekroczenie identyfikacji płciowej, zamiana stworzonego przez Boga YHWH człowieczeństwa na ufo istotę i ufo tożsamość. W tradycyjnym modelu płciowym osoba jest mężczyzną albo kobietą (niezależnie od genitaliów), natomiast w postgenderyzmie nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ani inną przypisywaną rolą płciową ! Stając się w prostej linii tworem (ufonautycznej) technologii. Wobec tego jednostka w społeczeństwie nie jest ograniczona do roli płciowej, a jest po prostu przedstawicielem Nowej ludzkości, którego (o ile w ogóle) określają jego działania.

cern-i-statua-01bb

Postgenderyzm wierzy, że w zakresie przyszłych wspomaganych technologii reprodukcyjnych reprodukcja może zachodzić z pominięciem tradycyjnych metod, tzn. stosunku płciowego, a nawet sztucznego zapłodnienia. Postępy w klonowaniu ludzi, partenogenezie i konstruowaniu sztucznej macicy mogą znacząco poszerzyć możliwości „ludzkiej” reprodukcji. Dlatego zaprezentujmy tu niezwykle istotne urywki artykułu o „postępie” we wprowadzaniu cywilizacji ufonautycznej (demonicznej) GMO, opisanej częściowo w takich artykułach jak „Polska cywilizacja człowiecza” oraz „Każdy ma prawo być człowiekiem ?

(…)W Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii medycy eksperymentują na kobietach i dzieciach, proponując niezwykle niebezpieczne zabiegi przeszczepu macicy. Organ ten pochodzący od żywego dawcy po urodzeniu dziecka z in vitro jest usuwany z organizmu kobiety, której go przeszczepiono. Operacje są nieetyczne i bardzo ryzykowne. W Szwecji do tej pory przeprowadzono sześć operacji przeszczepu macicy. W USA jedną „udaną.” Na konferencji prasowej pod koniec lutego br. w Cleveland lekarze ogłosili, że dokonali pierwszego udanego przeszczepu macicy w Stanach Zjednoczonych. Zaledwie kilka dni później, kobieta, której przeszczepiono organ cierpiała komplikacje i musiała przejść kolejną operację usunięcia narządu. Zespół medyków z Cleveland zapowiedział, że ma uprawnienia do eksperymentowania z przeszczepami macicy w przypadku dziewięciu innych kobiet. O zezwolenie na zabiegi stara się także kilka innych klinik w USA. W Szwecji dotychczas lekarze wykonali dziewięć przeszczepów macicy. Cztery kobiety urodziły dzieci. Wszystkie noworodki przyszły na świat w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego i zdecydowanie przedwcześnie.

W każdym przypadku przeszczepy uznano za „tymczasowe.” Ze względu na ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet, organy mają być usunięte po urodzeniu jednego lub dwójki dzieci. Kobiety po przeszczepie muszą brać leki immunosupresyjne, aby zapobiec odrzuceniu organu pochodzącego od innej kobiety. We wszystkich operacjach transplantacji macicy – ze względu na brak połączenie z jajowodami – poczęcie odbywa się w sposób sztuczny, poza ustrojem kobiety. Brytyjscy lekarze, którzy planują również prowadzić własne przeszczepy ogłosili, że będą korzystać z macicy od zmarłych dawczyń, ponieważ pobieranie tego organu od dawcy żywego, naraża kobiety na zbyt duże niebezpieczeństwo. Nowa procedura – alarmują etycy – to nowe eksperymenty zwolenników tzw. przemysłu reprodukcyjnego, którzy „traktują kobiece ciała jak fabrykę części zamiennych i producenta komórek jajowych, wykorzystywanych następnie w celach zarobkowych.” Reklamy wzywające dwudziestolatki do podarowania niepłodnym parom „daru życia” za pieniądze są nader powszechne w Stanach Zjednoczonych. Etycy zauważają, że kobiety te decydują się na bolesną i niebezpieczną procedurę pobierania komórek jajowych, nie wiedząc tak naprawdę, co je czeka. Nikt nie monitoruje długofalowo ich stanu zdrowia. „Przemysł reprodukcyjny” w Stanach Zjednoczonych jest w znacznym stopniu nieuregulowany. Medycy eksperymentujący na kobietach i dzieciach poczętych często nie ponoszą żadnych konsekwencji swoich negatywnych działań.(…)

Ufonauci postgenderowi czy kosmici ?

Obserwując poczynania bytów określanych mianem UFO, możemy bez większych problemów uznać, że są to istoty pochodzące z rzeczywistości postgenderycznej. W związku z tym przedstawmy mały fragment opracowania, dotyczącego istot, które wydaje się, osiągnęły to, o czym marzą dzisiejsi transhumaniści-postgenderyści.

[…]W wywiadzie z kwietnia 2011 roku, Maarit przyznaje, że wiele modyfikacji genetycznych, na niej przeprowadzonych, ma związek ze zmianami w centralnym układzie nerwowym i w funkcjach układu odpornościowego. W szczególności wiele uprowadzonych kobiet, jest dotkniętych zaburzeniami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń, stwardnienie rozsiane, egzemy i fibromialgia czy zespół przewlekłego zmęczenia. Problemy zdrowotne są prawdopodobnie wynikiem modyfikacji genetycznych przez obcych lub nadmiernego wampiryzmu energetycznego przez UFO. Maarit wraz z 5-letnim synem, opisując jedno ze swoich doświadczeń, opowiadają, jak zostali umieszczeni w zamkniętym urządzeniu z ciemnoczerwonymi światłami i pulsującym dźwiękiem. Jej syn przypomina sobie wbijane w niego długie igły. Maarit wierzy, że ten pulsujący dźwięk i światło miały, w jakiś sposób, coś wspólnego z klonowaniem.

Doświadczenie jej i jej syna, są bardzo podobne do wydarzeń z uprowadzenia Teda Rice, opisanych w książce zmarłej dr Karli Turner „Masquerade of Angels” (Keltworks, 1995) („Maskarada aniołów”). W jednym wspomnień z tego uprowadzenia, obecna jest mała, czarna skrzynka, która została użyta do przeniesienia świadomości z jego astralnego ciała, z oryginalnego ciała, do sklonowanej wersji Teda. Maarit powiedziała mi, że jednym z powodów używania czarnej skrzynki, jest, aby ludzka, duchowa świadomość się nie rozproszyła i „odleciała” gdzie indziej, a zamiast tego była przechwycona i skierowana do sklonowanych ciał lub przechowywana do czasu przeniesienia do miejsca, gdzie kosmici chcą umieścić świadomość astralnego ciała. Maarit uważa, że ta czarna skrzynka jest także kluczem do „recyklingu duszy” technologii obcych, która usidla ludzkie dusze. Fakt obserwacji sklonowanych ludzkich ciał, jest powtarzającym się tematem w wielu świadectwach z uprowadzeń i od samych MILAB. Według badań dr Corrado Malangi, na które składają się zeznania z wywiadów i regresji hipnotycznych, uprowadzeni opisują wyraźne wspomnienia sklonowanych ludzkich ciał innych uprowadzonych, przechowywane w różnych miejscach przez obcych oraz ich ludzkich współpracowników wojskowych.[…]

Analiza planów globalnej elity technokratów pozwala naszkicować wygląd przyszłej cywilizacji ufonautycznej. Czy będzie podobna do ludzkiej ? Obserwowany w zachodnich społeczeństwach coraz większy brak chrześcijańskiego ducha pozwala na wprowadzenie w ciała lub umysły duchowych istot nieludzkich. Dodatkowo gdyby powiodły się plany destrukcji globalnej informacji DNA, to mogli byśmy powiedzieć, że mamy sytuację jaka zaistniała w czasach Noego. Wprowadzanie powszechnej akceptacji szaleństwa jako normalności jest pierwszym etapem głęboko zakonspirowanych ufo technologów – społecznych inżynierów (NWO), pod przykrywką nauki programują społeczeństwa tak by te uznały nowy antyludzki model zbiorowego życia „..Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów…” 1 Llist do Tymoteusza 4:1 (Więcej o planach genetycznego „ulepszania” ludzkiej rasy w tekście pt.: „Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami„)

W dobrze opracowanej i poświadczonej katolickiej „sesji hipnotycznej”, nazywanej przez specjalistów egzorcyzmem, jeden z ufonautów tak przedstawił Matkę Zbawiciela, Maryję (…)Kilka dni przed uroczystością Niepokalanego Po­częcia w 2010 roku podczas gdy egzorcyzmowałem, de­mon z wielkim lękiem wykrzyknął: „Ta pełna światło­ści Niewiasta jest w tym pokoju”. Zatem, w imię Jezusa, nakazałem mu Ją opisać, a uczynił to w ten sposób: „Jest odziana w niebieski płaszcz sięgający aż do stóp; ma całkiem białą szatę; ma przepiękną twarz, Jej spojrzenia nie mogę znieść, uśmiecha się; ma złączo­ne ręce; ma świetlistą koronę z dwunastu gwiazd; jest przepasana białym sznurem, do którego jest przywią­zany ten łańcuch (różaniec). Znajduje się na chmurze i mówi do was: „Bądźcie spokojni, Ja jestem z wami i pomogę wam„.(…)

Cywilizacja chrześcijańska jest syntezą kultury religijnej, biblijnej oraz antycznej. Według niej początkiem wszystkiego jest Bóg jako samoistny byt, Absolut YHWH, czyli „ten, który jest. Świat istnieje dzięki cudownemu aktowi stworzenia, jest niepowtarzalny, w przeciwieństwie do sztucznej technologii. Najbardziej doniosłym fragmentem Pisma Świętego jest ten pochodzący z Księgi Rodzaju, o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga oraz postawieniu go ponad wszystkimi stworzeniami. Między Bogiem i człowiekiem dokonuje się szczególne zjednoczenie na mocy „daru”, czyli „łaski”, która czyni człowieka „uczestnikiem” Bożej niepowtarzalnej natury. Nie jest to technologia ufonautycznego nieludzkiego rozpłodu, ale cudowna miłość. Brońmy się przed niewidocznymi siłami demonicznych ufonautów. Pamiętajmy o badaniach ufologa Joe Jordana, które dowodzą, że jedyną możliwą obroną przed ich zniewoleniem jest Jezus Chrystus Zbawiciel ludzkości.

 czekamy-na-intronizacje

dodatkowo:

Z ostatniej chwili: „Nie od dzisiaj Królestwo Niderlandów uważane jest za jeden z najbardziej „postępowych” krajów świata. Dzieciobójstwo i mordowanie osób starszych oraz chorych uprawiane jest tam od lat. Nikogo nie dziwi również pełna paleta przywilejów dla sodomitów. Holandia idzie jednak o krok dalej i zezwoli na produkcję ludzkich embrionów nie tylko na potrzeby in vitro, ale również „w celach badawczych”. Holenderskie ministerstwo zdrowia zapowiedziało w piątek, 27 maja, że wyda zgodę na hodowlę ludzkich zarodków. Warunki jakie trzeba będzie ku temu spełnić są o wiele łagodniejsze niż wcześniej, gdy embriony wykorzystywano do badań tylko wtedy, gdy nie zostały „użyte” w procedurze zapłodnienia in vitro, a ich rodzice zgodzili się na takie zastosowanie. Teraz embriony będą „produkowane”, a wyjaśnienie takiego postępowania jest typowe – mowa o rozwoju nauki. Resort chce również „dać ludziom szansę na zdrowe dzieci”. Tym samym Holandia potwierdza, że kroczy w stronę totalitarnego społeczeństwa ludzi wyłącznie pięknych, młodych i zdrowych, w którym nie ma miejsca na choroby i cierpienie. Jak na razie hodowla ludzi ograniczona będzie do badania chorób genetycznych, wrodzonych oraz leczenia i zapobiegania bezpłodności. Hodowla zarodka poza organizmem kobiety może trwać maksymalnie 14 dni.” Zródłohttp://www.pch24.pl/w-holandii-beda-hodowac-ludzi–ministerstwo-wyrazi-zgode-na-produkcje-zarodkow-do-badan,43561,i.html#ixzz49vwASGug

 

pop

Ważne linki:

Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć „to coś” !

Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?

Kiedy nastąpi kontakt poprzez świadome urządzenia kwantowe ?

„Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” – duchowa wsobność ludzkiego „poruszania się”

Porwane czy asymilowane ?

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny

Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

Prawdziwy władca pierścieni – część II (Aktualizacja – wersja 2.2)

Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli

Zenit 2016: Czy coś się zaczęło w roku 2012 i osiągnie swoją kulminację w roku 2016 ?

Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

Jacek Poniedziałek boi się przechodzić obok kościoła.

Cesarstwo Rzymskie IV wiek, a UE wiek XXI – Kolejne Deja Vu, czy plan totalny ?

Ufonautyczna infekcja oraz „niebezpieczna strawa”

http://innemedium.pl/wiadomosc/mieszkaniec-arizony-odkryl-na-swoim-podworku-zwloki-dziwnego-stworzenia

http://innemedium.pl/wiadomosc/w-malezji-narodzil-sie-koziolek-z-ludzka-twarza

Komisja Europejska unika odpowiedzi na pytania o wspieranie LGBT przez UE

Zbliżają się czasy ostateczne. Musimy zachować Wiarę i moralność katolicką!

USA: kontrowersyjny eksperyment, który ma przywrócić do życia funkcje mózgu osób w stanie śmierci klinicznej

Dead could be brought 'back to life’ in groundbreaking project

Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków

Statua Wolności istoty nadprzyrodzonej ?

Odnośnie znaczenia krwi i odsysu krwi przez Obcych pisaliśmy w tekście pt.”Polska Cywilizacja Człowiecza„, w tym kontekście polecamy ten ważny artykuł.

Nowe transhumanistyczne mieszkania Nachasza

Istoty z innego wymiaru – Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistow i ufologow

Giganci, znamię bestii, Jim Bakker show, Steve Quayle, David Lankford

HYBRIDS CONFIRMED: NPR Reports Chimera Embryo’s Grown in Pigs (As in the Days of Noah)

https://youtu.be/DbFLc8ZvMjM

Viktor Orban i ”imigranci” – Unia Europejska planuje zniszczyć Europejskie narody | Napisy PL

https://www.youtube.com/watch?v=7URHrWSdpFY

Szatanski plan tajnych elit – Co się stanie z Polską ?

UFO to demony z innego wymiaru!

https://youtu.be/hRzWrGw1oFM

UFO istoty i nowa cywilizacja łowców androidow – David M. Jacobs

Ufo czasow ostatecznych – End times UFO delusion

UFO Show! Politics Prophecy and the Supernatural Report 05.04.2016

https://youtu.be/_wVATgAYIMs

Aaron Judkins and Michael McDaniel: The UFO Agenda 29.04.2016

Jak wprowadza się (scientologicznego) demona – dr Krajski o ukrytych działaniach

Duchowy aspekt UFO istot – doktor William Alnor – Polecamy !

Dobre 20
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *