Maryja, wysłanniczka Boga, często ostrzega w swoich objawieniach ludzkość jak i Kościół Katolicki, aby nie iść drogą zła. Jednocześnie jest orędowniczką Ziemian u Jej Syna Jezusa oraz Stwórcy Wszechświata, by nie spadło na nas jakieś straszne nieszczęście, które sami na siebie ściągamy. Wielu z państwa zapewne wie kim jest L.A. Marzulli i jak wspaniałe rzeczy odkrywa przed nami. Jego biznes partnerem jest Richard Shaw, producent serii słynnych i nagrodzonych filmów pt.: „Watchers”. W najnowszym wywiadzie dla Georga Nooriego (19/01/2015), na temat najświeższej produkcji filmowej o tytule „Thora Codes” („Kody Tory”), Richard oświadczył, że podczas pracy na tym filmem dowiedział się, iż zadano pytanie żydowskiemu specjaliście od Biblijnego Kodu, odnośnie roku 2012.

Odpowiedz jaką miano odczytać dzięki Torze brzmiała: „2012 koniec świata odwołany” Oczywiście można się śmiać z takiego obrotu sprawy, lecz pewności czy jest to tylko jakiś matematyczny przypadek, czy może faktyczne zdarzenie kryptograficzne, w tej kwestii mieć nie możemy. W przesłaniach Maryji, wysłanniczka Boga doradza, by się modlić i pościć, a dzięki temu można zmienić losy świata, tak by uratować ludzkość. Protestanci często określają Maryję jako „Isztar” – „Inannę”, mającą być starożytną boginią wojny i miłości. Główne przekazy dotyczące Inany przedstawiają ją jako córkę boga Ana. ( Z Lewej L.A. Marzulli, z prawej Richard Shaw)

l-a-marzulli-and-richard-shaw-alKod Tory i podświadomość przepowiadają o Trumpie

images

2011_Richard_Shaw_TorahCodes_EndToDarkness_AD-231x300

Bóg Anu to w mitologii mezopotamskiej „Bóg-Niebo„, „ojciec wszystkich bogów”, „król Anunnaków„, bóg stojący formalnie na czele panteonu sumeryjskiego i babilońskiego, tworzący wraz ze swym synem Enlilem „Panem Powietrza” i Enkim „Panem Ziemi” wielką trójcę bogów. Dziwnie, ale jest to jakoś podobne do chrześcijańskiej Trójcy oraz mogło by mieć związek z Maryją, lecz czy podobieństwo w tym przypadku jest tym samym, co bycie właśnie tą konkretnie starożytną boginią Isztar ?! Jak odróżnić działalność bogini Inanny od Maryji, matki Jezusa ? Wystarczy porównać jej przesłania z działalnością samej Isztar ! Oto kilka aspektów Isztar, które należało akceptować, by spełnić jej specjalne żądania/oczekiwania.

W „osobowości” Inanny/Isztar można wyodrębnić 3 niezależne postaci (aspekty zachowań):

– bogini miłości cielesnej i zachowań seksualnych; jest ona szczególnie związana z seksem pozamałżeńskim i z prostytucją. Maryja głosi całkiem odmienne przesłania ! CAŁKIEM to znaczy całkiem przeciwne ! Szósta tabliczka babilońskiego eposu o Gilgameszu, w której Gilgamesz czyni wymówki bogini Isztar z powodu sposobu, w jaki traktowała całą serię kochanków i nie chce stać się ostatnim na tej liście, jest ważnym źródłem informacji o tej cesze bogini Isztar, podobnie jak różne wersje poematów sumeryjskich o Inanie i jej miłości do Dumuziego.

– bogini wojny (rozmiłowana w walce, metaforycznie określanej jako „plac zabawy bogini Isztar„. Gwałtowna i żądna władzy, i znowu w przeciwieństwie do Maryji, która nawołuje do pokuty za świat by ten nie zginął w wojennej pożodze ! Maryja jest spokojna i łagodna !

– utożsamienie bogini z planetą Wenus; „jestem Inaną wschodu słońca” – mówi bogini o sobie w „Zejściu Inany do świata podziemnego” (Hadesu – piekła, przekazy także zgodne z licznymi raportami ufologicznymi o UFO istotach „piekielnych” !) Bogini Inany dotyczą także mity: „Inana i Bilulu” – w którym Inana zmienia (czary) starą kobietę Bilulu w wóz skórzany, uważając ją za winną śmierci Dumuziego; Inana i Szukalletuda – dotyczący ogrodnika Szu-kale-tudy oraz Gilgamesz, Enkidu i świat podziemny. W pierwszej części tego mitu bogini Inana przesadza do Uruk święte drzewo halub, z którego drewna zostaną później wykonane jej tron i łóżko, na który chyba ma pełnić to co było zaznaczone w pierwszym punkcie.

Matka_Boza_z_Guadalupe

W mojej ocenie, uznanie Maryji Dziewicy jako starożytnej Isztar mija się z prawdą, sprawy mają się inaczej niż proponowana wersja protestantów, mianowicie Maryja jest wywyższona przez prawdziwego Boga jako wysłanniczka i święta Istota niebiańska, a tzw. kult maryjny nie jest standardowym kultem, katolicy jednoczą się duchowo z Maryją w ramach wspólnoty Ducha Świętego, czyli obcowania świętych. Generalnie tłumacząc „wspólnota świętych” (świętych obcowanie, communio sanctorum) oznacza ponad naturalne zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Te oblicza Kościoła uobecniają Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Oczywiście Maryja dzięki wywyższeniu kieruje czasami (albo często) pracami Aniołów, tych dobrych (generalnie to chyba wszystkich) ! Dlatego przytoczę urywek innego mojego artykułu w sprawie duchów:

Jakie pobieżne wnioski można wyciągnąć z działalności istot nazywanych przez sporą część naukowców demonicznymi ? Istota demoniczna nie musi być demonem. To pewien określony byt, raczej duchowy, o specyficznej naturze zachowania. Pierwotnie pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło zarówno pozytywne jak i negatywne określenie nadludzkiej istoty – demony bywały groźne, ale i dobrotliwe (jako takie pełniły na przykład funkcję duchów opiekuńczych – w takim rozumieniu pisali o demonach m.in. Platon, Sokrates, Heraklit).

skoro tak to należy zacytować także inny urywek (artykułu): „Świat klasyczny bowiem, tj. rzymski i grecki, tworzył jedną całość tylko w dwóch kategoriach bytu, w artystycznej i naukowej, od czego daleko jeszcze do jedności cywilizacyjnej. Cywilizacja jest to metoda ustroju życia zbiorowego, w czym nauka i sztuka odgrywają rolę niepoślednią, ale stanowią tylko pewną część cywilizacji. Sztuka zaś i nauka rzymska nie była niczym innym, jak ekspansją cywilizacji ateńskiej, ściślej byłoby nazwać to oświatą attycką. Jeżeli na miejsce nieokreślonej „klasyczności” zechcemy wstawić wartość ściśle oznaczoną, musimy zawołać: Ateny !

guadalupe-MB-10

Aby być uczciwym w tej kwestii należy przedstawić symbolikę Isztar. Zwierzęciem Isztar był lew, a jej symbolem gwiazda lub tarcza z gwiazd co może mieć konotacje z Maryją i jej przedstawieniami (może, ale nie ma). W pewnym okresie symbolem mogła być też rozeta. Należy podkreślić, że sama symbolika może być zaakceptowana przez daną religię do ich własnych postaci, nie musi odpowiadać danej istocie – Isztar z jakiegoś innego nieba, zresztą należy kiedyś wyjaśnić pojęcie Nieba, z jakiego nieba pochodzi starożytna Isztar, a z jakiego Maryja Królowa Nieba ?

3342

Św. Efrem zwraca się do Maryi: Ty jesteś jednyną orędowniczką grzeszników i tych, którzy nigdzie pomocy znaleźć nie mogą. Bądź pozdrowiona , ucieczko i schronienie grzeszników, w Tobie jedynie mogą oni znaleźć ratunek. Jeden z Ojców Kościoła, św.Bazyli, powiada, że Bóg dał nam Maryję, aby w Niej, jakby w jakimś publicznym szpitalu, mogli zostać przyjęcie wszyscy chorzy, pozbawieni wszystkich środków utrzymania. W objawieniach św. Brygidy Maryja nazywana jest Gwiazdą wschodzącą przed słońcem. Możemy to wyjaśnić następująco: jeżeli w jakiejś duszy grzesznej rodzi się nabożeństwo do Matki Bożej, jest to znak niezawodny, że wktótce przyjdzie do tej duszy Bóg i wzbogaci ją swymi łaskami.

Podobnie mówi św. Bernard: jeżeli nie chcesz być zatopionym przez nawałnicę, zwróć się do Gwiazdy, wzywaj na pomoc Maryję. Ona jest przecież, według Blozjusza, jedynym schronieniem dla tych, którzy Boga obrazili, ucieczką dla kuszonych i uciśnionych. Ta Matka Miłosierdzia jest pełna łaskawości i słodyczy nie tylko dla sprawiedliwych, lecz także dla grzeszników i rozpaczających. Św.Bazyli zachęca: nie trać ufności, ale uciekaj się do Maryi we wszystkich potrzebach i przyzywaj Ją na pomoc, a ona zawsze okaże się gotową do wspierania cię, Bóg bowiem chce, żeby pomagała wszystkim w każdej potrzebie. Ta Matka Miłosierdzia tak pragnie zbawić grzeszników, nawet największych, że sama wyszukuje ich, aby im przyjść z pomocą; jeśli zaś oni do Niej się uciekną, umie pojednać ich z Bogiem.

matka_boza_z_guadalupea

Oto trzy dobrze udokumentowane i poświadczone zdarzenia, które mogą być przez protestantów opisywane jako zwiedzenia UFO Isztar. Dziwnie, ale nie widać tam żadnych poleceń seksualnych skierowanych do św. ludzi, kochających Maryję, za to że jest wysłanniczką prawdziwego Boga. (Chyba że przyjmiemy, iż Isztar się nawróciła ?)

Sarow, Rosja, rok 1782

Maryja częstokroć pojawiała się św. Serafinowi z Sarowa (1759-1833), który od roku 1779 był mnichem w tamtejszym klasztorze. Kiedy w 1782 roku ciężko zachorował, Matka Boska go uzdrowiła. Przez wiele lat żył w leśnej chacie jako pustelnik i oddawał się modlitwie. Całymi latami zachowywał milczenie, a przez ponad 15 lat żył w całkowitym zamknięciu w swojej celi. Od 1825 roku jako Starzec był pocieszycielem i doradcą tysięcy ludzi. Pośród wielu nadprzyrodzonych objawień na uwagę zasługuje widzenie Maryi w dniu 25 marca 1832 roku, którego Serafin doświadczył wraz ze swoją uczennicą Eufrozyną (zm. w 1865).

Mistyczne przeżycie trwało ponad godzinę, a zapoczątkowało je pojawienie się dwóch aniołów niosących świeżo rozkwitłe kwiaty. Postępował za nimi Jan Chrzciciel, a dalej Jan Ewangelista. Następnie ujrzano Maryję jako „niebiańską Królową” we wspaniałej szacie i z koroną ozdobioną wieloma krzyżami. Otoczona była dwiema świętymi dziewicami z czasów wczesnego chrześcijaństwa, które wiarę swą potwierdziły śmiercią męczeńską. Zanim widzenie się skończyło, Maryja oznajmiła: „Wkrótce, mój umiłowany, będziesz z nami!

63

Maryja jako katolicka Matka Boża jest Królową także aniołów, a więc istot najwyższych wśród stworzeń. Już Ewangelie zdają się wskazywać na służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. W roku 1864 zostało we Francji założone arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba. Wezwanie „Królowo Aniołów, módl się za nami” zostało włączone do Litanii Loretańskiej. W momentach zagrożenia Maryja wie gdzie się znajduje prawdziwy wróg ! Pamiętają państwo opracowania odnośnie zapachu UFO ?! Oto przykład jak Maryja rozprawia się z reptylianami:

Vallensanges, Francja, rok 1888

Najświętsza Panna ukazała się 13-letniemu Jeanowi Bernard dwadzieścia razy na polu koniczyny, od 19 lipca do 29 września. W czasie pierwszych objawień Jean w wizji ujrzał na ziemi dużą jaszczurkę. Maryja rozkazała mu, aby ją zabił. Kiedy rzucił w jaszczurkę kamieniem, ujrzał, jak z niej wytoczyła się znikająca w ziemi ognista kula: równocześnie poczuł wstrętny zapach. Matka Boska unosiła się wówczas nad martwą jaszczurką. Wielokrotnie też pojawiała się, płacząc i skarżąc się na grzechy ludzkości, którą ostrzegała przed karzącym gniewem Bożym. Wydarzyły się liczne cuda potwierdzające te objawienia.

ExoVaticanaNew

[…]W  centrum   renesansowej  świątyni  –  Bazyliki   Matki   Bożej  Anielskiej,  u  stóp  Asyżu, znajduje  się  skromny  kościółek   z  IX wieku, zwany Porcjunkulą. To nazwa oznaczająca kawałeczek,   drobną   część.   Odnosi   się   do  kapliczki,  będącej  dzisiaj  najmniejszym sanktuarium   świata.    Nazwę   Matki   Bożej   Anielskiej  prawdopodobnie  nadał  świątyni Św.  Franciszek    z   Asyżu.   Według   legendy   kapliczkę   mieli   ufundować   pielgrzymi wracający  z  Ziemi Świętej, którzy przywieźli  grudkę ziemi z grobu Matki Bożej.  Legenda głosi,  że  słyszano  często  nad  kapliczką  głosy  anielskie  i dlatego nadano jej tą nazwę.[…]

michelangelotemptation

Pontmain, Francja, rok 1871

Wieczorem 17 stycznia dwunastoletni syn chłopa Eugene Berbedette zobaczył nad dachami domu sąsiada postać kobiecą w wysokiej koronie na głowie. Ciemnoniebieska szata była ozdobiona matowo-złotymi pięciokątnymi gwiazdami. Postać kobiety widział także dziesięcioletni brat chłopca. Bracia zawołali następnie innych członków rodziny i sąsiadów. Wkrótce zebrało się 60 osób – lecz tylko siedmioro dzieci widziało tę postać tak jak Eugene. Wszyscy obecni ujrzeli jednak znak na niebie: trzy duże gwiazdy ułożyły się ponad głową i ramionami kobiety w wyraźny trójkąt, który przez trzy godziny pozostał na nieboskłonie nieruchomy, mimo że inne gwiazdy tymczasem przemieszczały się.

Potem postać kobiety powiększyła się dwukrotnie i uwidocznił się napis po francusku: „Mais priez mes enfants! Dicu vous exauccra en peu dc temps. Mon Fils se laisse toucher” (Módlcie się moje dzieci ! Bóg was wkrótce wysłucha. Mój Syn daje się przebłagać.) Ludzie modlili się i śpiewali głęboko poruszeni. Wtedy pojawił się przed kobietą duży krwawy krzyż z Ukrzyżowanym. Kobieta trzymała go i opuściła go nad klęczącymi ludźmi. Dzieci zauważyły jej smutne spojrzenie, które skierowała na Ukrzyżowanego, jej usta poruszały się jak podczas żarliwej modlitwy. Po trzech godzinach zjawisko zniknęło. Miejscowy biskup zbadał ten przypadek i ogłosił w roku 1872, że istotnie miało miejsce objawienie Maryi. W 1873 r. rozpoczęto budowę bazyliki, którą poświęcono w roku 1900

9de436ed02c3eaf7c1ae3b164e4470c8

Jeżeli ktoś nie ma pewności co do funkcji niebiańskiej Maryji i nie chce się angażować duchowo w kontakty z Królową Nieba to powinien się trzymać wykładni Pisma Świętego, jednak należy pamiętać, że: „który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch zaś ożywia.” 2 List do Koryntian 3:6

jasnogórska-zdjęcie

(Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba) („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) (Entelechia w Turzovka) (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983), (…objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane”), („Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki„)

Zródła:

Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?

Tajemnice aż do tritos Uranos

Kościół Katolicki według społeczności aniołów – część IV Kościoła kosmicznego i megalitycznego

Nowy Porządek Rzeczy, a Kosciół Katolicki… etc.

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Ochronny znak z innego wymiaru

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń

Entelecheia w Turzovka

Rycerze Wyklęci

Kod Tory i podświadomość przepowiadają o Trumpie

Hinduskie elementy dżedaizmu – rzeczywistość bardziej niezwykła od fikcji

Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych – ich dotyk…

http://popotopie.blogspot.com/2015/06/implant-pamieciowy-coraz-bardziej.html

http://popotopie.blogspot.com/2015/06/polska-cywilizacja-czowiecza.html

http://popotopie.blogspot.com/2013/06/kim-sa-istoty-z-innego-wymiaru.html

http://argonauta.pl/polskie-elity-ufologiczne-w-kontekscie-duchowosci-ufonautow/

z jakiego nieba pochodzi starożytna Isztar, a z jakiego Maryja Królowa Nieba ?

„Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w „elity„). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie.” więcej w artykule „Starożytna niebieska materia

000777

Ponadświatowe intelekty, Matka Boża Anielska oraz Tritos Uranos

TORAH CODES End to Darkness

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa – Ks. Natanek

Nasienie Węża i ufo zwodzenie czasów ostatecznych

Kolumbia – Jak jest naprawdę Objawienie Matki Boskiej. Film Dokument Lektor pl

https://youtu.be/7eBgjYqwsXs

Objawienia Maryjne – Mała Arabka – Przesłanie dla Polski

https://www.youtube.com/watch?v=Q1Fe__IGMo8

Ks. Natanek o Żydach, Polakach, Amerykanach, Niemcach i o egzorcyzmie

Objawienia Maryjne w Garabandal. Film na faktach. | Dokument Lektor PL

https://youtu.be/R3mdriIxZok

Dobre 102
Złe 8

Podobne Artykuły

11 thoughts on “EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie

 1. Proszę mi podać cytaty z Pisma Świętego jakoby Maryja jest pośredniczką pomiędzy nami, a Bogiem. Wg mnie jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus – nie ma innej drogi do zbawienia! Kult świętych, kult Matki Boskiej itp. ujmują Bogu! To jest bałwochwalstwo, o którym wspominał również Jan w Apokalipsie.

  Proszę mnie oświecić, jeśli jestem w błędzie, będę bardzo wdzięczny.

  Pozdrawiam

  1. Nigdzie nie napisałem że Maryja jest pośredniczką ale że „WYSŁANNICZKĄ” 🙂 „w ramach wspólnoty Ducha Świętego, czyli obcowania świętych” dlatego artykuł ma nazwę „Exo kontra Vaticana”

   1. Rozumiem, hmmm a na temat wysłanniczki jest coś napisane ? albo obcowania świętych ? albo czyśćca?

    Kościół „mówi” kto jest święty i my mamy w to wierzyć i co najgorsze modlić do nich (medaliki, obrazki, rzeźby – patrz 2 przykazanie mojżeszowe)

    A Jezus mówił, że świętym jest ten kto wypełnia naukę jego i tyle i głową kościoła jest On sam – nie żaden „Ojciec Święty – Papież”, dla którego wielu traci głowę… traktują Papieża jak kogoś nie z tego świata. Co by nie było postawa Papieży nigdy nie odzwierciedlała tego o czym opowiadał Jezus uczniom.

    Ogólnie od pewnego czasu zastanawiam się jak naprawdę powinniśmy traktować Marię i tak samo jaki mieć stosunek do „Świętych”.
    Obawiam się, że wiele objawień Maryjnych jest zwiedzeniem przez szatana… Ludzie popadli w obsesję na punkcje Maryi. To widać dookoła i ciężko się z tym nie zgodzić. Także cały kult Maryjny i kult Świętych wg mnie staje się być niebezpiecznym. Biblia wyraźnie mówi, że mamy czcić jedynie Boga i zbawienia dostąpimy wyłącznie za pośrednictwem Jezusa. Maryja w Piśmie Świętym nie została ani razu wywyższona – to np. Kościół Katolicki zrobił z niej Królową. A Królem, Mistrzem, Ojcem jest tylko Bóg. Dziwne, żeby Maryja zwykła kobieta, która została obdarowana łaską od Boga, żeby porodzić Syna Człowieczego, może zostać tak wywyższona, żeby rządzić Aniołami itp. Warto tu zwrócić uwagę na to, że Jezus do Maryi zwracał się – niewiasto lub kobieto, chyba ani razu nie nazwał ją Matką.

    Myślę, że warto się na tym zastanowić porzucając wypowiedzi tych „świętych” itp. a skupić się jedynie na słowach Boga.

    1. masz racje jedyna forma rozmowy to rozmowa bezpośrednia z ”bogiem” nawet w swoich myślach lub poprzez syna jego każda inna forma jest bałwochwalstwem.. bierze się to z nie wiedzy bądź zwykłej ignorancji . pan jest cierpliwy i każdemu daje czas na nawrócenie się … nie oczekuje strugania odlewania złotych cielców i podobizn pismo święte nazywa takie rzeczy bałwanami .. bóg jest bez osobowy może przyjąć taka formę jak mu odpowiada.. w końcu on stworzył materie..pozdrawiam i życzę udanych rozmów bez skrępowania kawa na ławę on i tak wszystko wie:)

    2. Mi się wydaje że Katolik jako obiektywny badacz nigdy sie nie sprawdzi, a to dlatego ze pozostajac w Katolicyzmie(zwiedzeniu), nastepuje jakby konflikt interesow. Ten sam duch ktory katolicy nazywaja Maryja to przeciez ten sam ktory posyla „szarakow”.

     Sam autor korzysta w swojej przewazajacej wiekszosci z osiagniec badaczy protestanckich. Katolicy na tym polu wypadaja bardzo marnie, jesli wogole istnieje jakakolwiek komorka Watykanu do tego typu badan.

 2. Zmusiło ono mnie bowiem do zadania sobie pytania „dlaczego wszelkie badania dotyczące UFO są prześladowane i muszą być prowadzone w głębokiej konspiracji”. Badania te przecież nikogo nie krzywdzą, a ponadto biorąc pod uwagę kontrowersję jaka je otacza, są one ogromnie potrzebne naszej cywilizacji. Z czasów kiedy byłem aktywistą oryginalnej Solidarności, ciągle pamiętam podstawową zasadę, że kiedykolwiek zachodzi konieczność uciekania się do konspiracji, zawsze istnieć musi jakiś rodzaj okupanta który prześladuje owych ludzi zmuszonych do uciekania się do konspiracji. Stąd następnym moim pytaniem było: „kto jest owym niewidzialnym okupantem, jaki prześladuje wszystkich badaczy którzy dokonują rzeczowych badań UFO”. Jak to doskonale już wiadomo, sukces badań naukowych głównie polega na zadawaniu właściwych pytań i potem znajdowaniu dla nich poprawnych odpowiedzi. W tym przypadku zapytanie „kto jest owym niewidzialnym okupantem” okazało się tym właściwym zapytaniem, które dostarczyło mi lawinowej odpowiedzi. Tak się stało, ponieważ poprawna odpowiedź na to pytanie brzmi owym niewidzialnym „okupantem” który prześladuje badania UFO, są sami UFOnauci, którzy z wielu najróżniejszych powodów usilnie przeszkadzają ludziom w poznaniu prawdy na ich temat, zaś w ramach tego przeszkadzania m.in. niszczą każdego kto bada ich zbyt dociekliwie. Tak samo jak owa odpowiedź szokuje, doskonale ona pasuje do wszelkich znaków zapytania dotyczących UFO. Wyjaśnia ona bowiem dlaczego istnieje tak wiele przeciwieństw i kontrowersji w naszym odbiorze zjawiska UFO, dlaczego ludzie reagują histerycznie na każdą wzmiankę słowa UFO, dlaczego istnieje cała ta oficjalna wrogość w odniesieniu do badań UFO, dlaczego każdy kto rzeczowo bada UFO zawsze dotknięty zostaje najróżniejszymi problemami i karami, dlaczego poprawne i racjonalne teorie i wyjaśnienia dotyczące UFO są zawsze krytykowane, podczas gdy najróżniejsze zwariowane teorie są rozmnażane w nieskończoność i upowszechniane bez najmniejszego oporu ani krytycyzmu, dlaczego wszelki materiał dowodowy jaki mógłby ujawnić sekretą działalność UFOnautów na Ziemi zawsze znika zanim ktokolwiek ma czas aby go dokładnie przebadać, dlaczego istnieją dosłownie tysiące i tysiące autentycznych zdjęć UFO dokumentujących z ogromną konsystencją i powtarzalnością istnienie tych samych statków międzygwiezdnych, jednak ciągle jacyś „luminarze nauki” uparcie stwierdzają że nie ma dowodów na istnienie UFO, itd., itp.
  http://www.totalizm.pl/pajak_jan.htm

  1. Wg mnie UFO to biblijne upadłe anioły a podchodząc do tego bez otoczki religijnej to jakaś wyższa cywilizacja,które miała budować Wszechświat a została pozbawiona tego prawa po nie stosowaniu się do obowiązującego prawa.Sumerowie piszą o tym dosłownie.Nie może być mowy w religiach o jakichś bogach niewidzialnych i duchowych bo wyraźnie jest napisane że bogowie zasiedlając Ziemię nie chcieli pracować fizycznie i stworzyli człowieka(Adamu) jako niewolnika(epos Enuma elisz).Bogowie brali sobie córki ludzkie za żony a te rodziły im gigantów.Po jakimś czasie ludzie stali im się zbędni ale powstał problem.Byliśmy bardzo inteligentni i nie można nas było zlikwidować wg Prawa.Bóg Enki chciał nam dać Ziemię we władanie a sprzeciwiał się temu ostro jego brat Enlil.Wybuchły wojny bogów;frakcja Enki przegrała i musiała nas opuścić ale obiecali że kiedyś powrócą i nas wyzwolą jak dojrzejemy do tego.Enlil zapanował w Układzie Słonecznym jako nas okupant i „hodowca”. Upadłe anioły tworzą nasze rządy i religie trzymające nas w ciemnocie i uległości;czynią wszystko abyśmy nie stali się cywilizacją kosmiczną.Dlatego nie ujawnią się,chyba że oszukani Ziemianie uwierzą że Oni są „dobrymi” kosmitami.

  1. Dzięki za link !
   „Jeżeli każda litera ma wartość liczbową, to każde słowo też ma wartość liczbową, gdyż słowo składa się z jednej lub więcej liter. Zatem wartość liczbową słowa, otrzymujemy przez zsumowanie wartości liczbowych liter danego słowa. Użyjmy przykładu i określmy liczbową wartość słowa „Jezus”. W języku greckim „Jezus” pisze się I-E-S-O-U-S. -I- ma wartość 10, -E- wartość 8, -S- wartość 200, -O- = 70, -U- = 400, -S- = 200. Gdy dodamy te liczby, odkryjemy, że wartość liczbowa słowa „Jezus” wynosi 888.

   W tym momencie ta liczbowa wartość zdaje się o niczym nie mówić. Gdy jednak otworzymy Biblię w Księdze Apokalipsy, rozdział 13, wiersz 18 i przeczytamy, że wartość liczbowa szatana lub „znak” antychrysta jest wyraźnie określony jako 666, uświadamiamy sobie, iż może to mieć szczególne znaczenie w skojarzeniu z faktem, że słowo „Jezus” to 888! To zdumiewające skojarzenie może wprowadzić nas w zadumę. Studiując Biblię stwierdzimy, że nie jest to przypadek.

   Tak jak każde słowo oryginału ma pewną wartość liczbową, tak każde zdanie, paragraf i cała Biblia, również posiada swoją zdefiniowaną wartość liczbową. Wartość liczbową zdania otrzymamy sumując wartość liczbową każdego słowa w tym zdaniu. Wartość liczbowa każdej Księgi czy Ewangelii jest określona w ten sam sposób.Wróćmy teraz na moment do pierwszego wiersza Księgi Rodzaju — pierwszej księgi Starego Testamentu. Są trzy ważne rzeczowniki w tym wierszu. „Bóg”, „niebo” i „ziemia”. Wartość numeryczna tych trzech rzeczowników to odpowiednio: 86, 395 i 296. Gdy dodamy te trzy liczby, stwierdzimy ze zdumieniem, że nowa wartość liczbowa jest nie mniej i nie więcej, tylko 777 lub 111 x 7.

   i dalej…

   Kontynuujmy kalkulację według tej zasady od cyfry 4 aż do 24. Według prawa przypadku: dla 24 cech, aby ukazały się w jednym rozdziale przypadkowo, istnieje tylko jedna szansa na 191 581 231 380 566 414 401 — tylko jedna szansa na 191 kwintylionów 581 kwadrylionów 231 trylionów 380 bilionów 566 milionów 414 tysięcy czterysta jeden.

   Wiele rozdziałów Pisma Świętego zawiera aż siedemdziesiąt, sto i więcej cech liczbowych w swoim tekście. Jeżeli jest tylko jedna szansa w liczbie kwintylionów, że 24 cechy mogą się ukazać jednocześnie i przypadkowo, to jakie prawdopodobieństwo przypadku istnieje dla stu cech?”
   więcej tutaj:
   http://www.eczytelnia.pl/index.php?op=0&kat=TT&odc=2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *