Przestrzeń lokalnie styczna do „rozmaitości pseudoriemannowskiej” jest przestrzenią pseudoeuklidesową (modelem przestrzeni fizycznej), opisaną przez izotropową formę kwadratową (szczególną formę  określoną na danej przestrzeni liniowej). W tej „przestrzeni lokalnie stycznej” występuję tzw. „zamknięta krzywa czasopodobna”, inaczej „linia świata”, t.j. zbiór punktów, z których każdy reprezentuje tzw. zdarzenie czasoprzestrzenne. Wspomniane zdarzenie jest punktem czasoprzestrzeni, którego współrzędne są tożsame z współrzędnymi przestrzennymi miejsca obserwacji w określonym układzie odniesienia i czasem wykonania. Przykładowo najważniejsze zdarzenie w historii ludzkości, zmartwychwstanie Jezusa, miało swój określony czas i miejsce. „Powiedział więc do nich Jezus: „Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was – zawsze jest do rozporządzenia” Ew. Jana 7:6

spiral_composite

Ale powróćmy do „przestrzeni stycznej, rozmaitości pseudoriemanowskiej i zamkniętej krzywej czasopodobnej”. To ostatnie pojęcie zostało zaproponowane przez Kurta Godla w 1949 i opisane jako „metryka Godla”. Zawiera w sobie dwa określenia, pierwsze reprezentuje gęstość materii homogenicznie rozmieszczonych wirujących(pamiętajmy: wirujących) cząsteczek pyłu, druga związana jest z niezerową stałą kosmologiczną.

wibracje-kwantowe04Niezwykłe odkrycia zaginionej cywilizacji megalitycznej – KLIKNIJ

wibracje-kwantowe02Spirale DNA

dna-2

00124Rozwiązanie to ma dla fizyków teoretyków dziwne właściwości. W szczególności chodzi o istnienie „zamkniętych krzywych czasopodobnych„, które dopuszczałyby, w pewnym sensie, podróże w czasie we wszechświecie opisanym przez powyższe rozwiązanie. W twierdzeniach Godla można interpretować cząsteczki pyłu jako galaktyki, w związku z czym rozwiązanie Godla staje się kosmologicznym modelem wirującego wszechświata (WIRUJĄCEGO). Poza rotacją model ten nie bierze pod uwagę rozszerzania się wszechświata, więc nie przedstawia on w opinii ewolucjonistycznych naukowców realistycznego modelu wszechświata, w którym żyjemy. Może jednak, zdaniem teoretyków, ilustrować alternatywny wszechświat, którego istnienie nie jest sprzeczne z teorią względności. (Więcej o błędach teorii rozszerzającego się wszechświata w filmie „Ukrywane wyniki badań astronomów – niezwykła prawda o kosmosie PL. HD.”)

Sumerian Anunnaki Flying WhirlwindsPowyższa kompozycja „whirlwind” wcale nie oznacza, że poniższa przedstawia 'bogów’ !

ufo-mumie-Peru

Wiry Viktora Schaubergera

Viktor Schauberger (1885-1958) austriacki przyrodnik i leśniczy oraz naukowiec, jest uważany za pioniera współczesnych badań nad wodą i holistycznej obserwacji natury oraz autora opracowań w temacie napędów pojazdów UFO, wykorzystujących, jego zdaniem, wiry, napęd wirowy, lub energię wiru (raportowane są często obracające się „pojazdy UFO„, dochodzą do tego również starożytne opisy Viman i ich napędów na bazie obrotowych cieczy). Schauberger wielokrotnie podkreślał wagę odkrytego przez siebie wirowego przepływu wody. Naukowiec wskazywał na fakt, że w przyrodzie w potoku w sposób naturalny zachodzi powstawanie wirów, powodując oczyszczanie jej struktury, mówił o wodzie jak o żywej substancji. Podobnie jak Biblia. W Księdze Kapłańskiej 15:13 mowa jest o „wodzie żywej„, mamy tu wysoce prawdopodobną niezwykłą materialną ciecz, w przeciwieństwie do „wody żywej” przedstawianej w innych częściach Pisma Świętego symbolicznie, jako Ducha Świętego.

viktor-schauberger

spiralIndianArt3

spirals

wormhole-spiral

norway-chaco-canyon-spiral-connection-keith-ranvilleKapłańska 15:13; Biblia Tysiąclecia: „Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty.” Biblia Gdańska: „A gdyby oczyszczony był ten, który cierpi płynienie, od płynienia swego, naliczy sobie siedem dni podług swego oczyszczenia, i upierze szaty swe, i omyje ciało swoje wodą żywą, i będzie czystym.” Patrz pierwsza rycina u dołu

sar08-woda-zywa

9057808_f520

MaltaP

Spirale z Nazca

NazcaSpiralJeśli chodzi o sprawę z tajemniczym i baśniowym porwaniem do nieba Eliasza, tam też jest mowa o wirach, a dokładnie o „wirującym wietrze” (ang. „whirlwind„) ! 2 Królewska2:11 cytaty – Biblia Tysiąclecia: „Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios.” 2 Król 2:11 w wersji angielskiej czytamy: „whirlwind” – „wirujący wiatr” – Pierwsza rycina poniżej

Eliasz

Spirala DNA

MTAyNHg3Njg,13295725_13295650

hqdefaultBiblia Tysiąclecia, Warszawska, czy Gdańska tłumaczą ten werset podobnie, jako zwykłe zjawisko „atmosferyczne”; Biblia Tysiąclecia: „Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios.” Jak wspomnieliśmy, wersje anglojęzyczne, bliższe prawdy, tłumaczą ten zwrot jako „wirujący wiatr” (ang. „whirlwind”), co można sprawdzić w podanych na końcu wielu linkach – dołączona rycina z jęz. hebrajskim

wiatr-Biblia-wir

naga_serpent-great-serpent-king-of-the-underworld

000spirale09

pastoraly03By jeszcze bardziej pogłębić tajemnicę wirów, przypomnijmy sytuację wygnania z raju Adama i Ewy, aby strzec drogi powrotnej pojawił się Anioł z „wirującym ognistym mieczem” ! Jak państwo zobaczą, Biblia Tysiąclecia, kolejny raz, wydaje się tłumaczenie oryginału, przykładowo Ks. Rodz 3:24 raczej „zaciemniać”, niż „rozjaśniać”. Mamy więc w: Biblii Warszawskiej: „I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.” Biblia Tysiąclecia: „Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.” Biblia Gdańska: „A tak wygnał człowieka; i postawił na wschód słońca sadu Eden Cheruby, i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota.” – Patrz obraz interlinearny  u dołu

miecz-wirujacy

631f52d052f0d2604da27563ef6e191b

0083ce386735da0ed863ce58f05a36f7aac5edf0

000spirale04

Spoza chronos-u

Pierwszy rodzaj czasu w starożytnej tradycji nazywany był terminem chronos. Istnieje również inny czas, który nie jest czasem liniowym, nie wiąże się z przemijaniem i nie jest niczym uwarunkowany. Kairos, bo o nim tu mowa, jest pełnią i blaskiem wieczności Boga. Bóg zamieszkuje kairos, a właściwie sam jest Kairos.  Bóg, który jest Panem historii (Panem chronos) przekracza i wypełnia chronologiczne dzieje świata. Sam jednak jest wiecznie trwającym TERAZ. Jeśli zasłużymy na łaskę odebrania „sygnału” (ów) spoza chronos, dzięki Duchowi Świętemu, to możemy mieć wgląd nie tylko w przeszłość, ale i w przyszłość. Przykładem takiego procesu jest odczyt przyszłości przez katolickiego kapłana Roberta Hugh Bensonsa. Ten duchowny już w roku 1907 przewidział (odebrał sygnały z kairos) o nadchodzących czasach ostatecznych, których doświadczamy obecnie, zanim ogłosiła je Matka Boska w Fatimie ! Oczywiście nie musimy być wielce uduchowieni, choć powinniśmy się starać, by przewidzieć przyszłe wydarzenia.

Fatima

uefodetail2Mamy 'sygnały’ pochodzące nie tylko spoza chronos-u. Wystarczy śledzić portal PCH24, czy jemu podobne, a dowiemy się co nas czeka. Już teraz trwa wzmożony, wręcz apokaliptyczny atak sił ciemności na cywilizację chrześcijańską. Pojawiła się w Polsce, jak to słusznie pewien redaktor zauważył, „hitlerowska Klątwa„. W najbardziej satanistycznym państwie, w USA (od 11min i 20sek), wystawia się takie „klątwy” na okrągło ! Watykan zaprasza na swoje salony guru depopulacji, propagując/wspierając w ten sposób ludobójstwo, a światowe organizacje pod przykrywką dbania o zdrowie uśmiercają setki tysięcy nienarodzonych dzieci.

6-the-transfiguration-religion-carl-heinrich-blochCo pewien czas na jaw wychodzi afera szczepionkowa, która ma za cel wywoływanie kalectwa u narodzonych dzieci, a nawet śmierci. Aby nikt się nie dowiedział co się dzieje i gdzie zmierzamy, medialne koncerny proponują zakaz krytyki projektu UE oraz podniesienie podatku VAT od informacyjnych platform internetowych, by te zbankrutowały ! Wskazują na konieczność przeprowadzenia  rewolucji w mediach, aby proeuropejskie koncerny mogły konkurować z platformami społecznymi na dzisiejszym rynku informacyjnym i „skutecznie zwalczać propagandę populistyczną”, co w rzeczywistości oznacza cenzurę totalną (nowy hitleryzm) !

Truizmem jest twierdzenie, że za napływem milionów islamistów stoi globalna mafia nowego porządku, jednak to co wydarzy się już w niedalekich momentach „zamkniętych krzywych czasopodobnych” może zadziwić nas wszystkich, będzie to kolejne rozdanie cywilizacyjne – „Nowy Wspaniały Świat„. Sytuacja ludzkości staje się „dziwnie” zbieżna z tym co jest zapisane w Biblii, Księdze spoza czasu. To właśnie tam jest zakodowana informacja o wirach przyszłości, a te mogą wydawać się mroczne, mogą, ale takie wcale nie muszą być. Zwłaszcza jeśli należymy do kosmicznej rodziny Króla Królów, Jezusa Chrystusa Pana. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków.

jesus-coming-very-soon-jesus-28839466-720-479Czas przeszły, ani przyszły nie należy do człowieka, ale do Boga, my możemy wykorzystać jedynie czas terazniejszy. W tym temacie zaprezentujmy kilka zdań św. Faustyny: „O Boże mój, jak słodko jest cierpieć dla ciebie, cierpieć w najtajniejszych tajniach serca, w największym ukryciu, płonąć jako ofiara przez nikogo nie spostrzeżona, czysta jak kryształ – bez żadnych pociech, ani współczucia. Pali się duch mój w miłości czynnej, nie tracę na czasu na żadne marzenia, biorę każdą chwile pojedynczo. Bo ta jest w mocy mojej, przeszłość nie do mnie należy, przyszłość nie moja, czas obecny wykorzystać staram się całą duszą.” (Dz 351)

czwarta

Linki:

Niezwykłe odkrycia zaginionej cywilizacji megalitycznej

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Ufologiczny gral odnaleziony ?! Zdaniem badaczy szokujące znaleziska autentyczne…

Myślący i żyjący trylionowo miliardowy system vs świetlista istota Nachasz-a

 

Angielskie momenty Biblii gdzie występuje „whirlwind” http://www.biblestudytools.com/dictionary/whirlwind/

Linki do miejsc z „whrilwind”

http://biblehub.com/text/ezekiel/1-4.htm

http://biblehub.com/interlinear/habakkuk/3-14.htm

http://biblehub.com/text/zechariah/7-14.htm

http://biblehub.com/hebrew/5591.htm

http://biblehub.com/interlinear/2_kings/2-11.htm

Viktor Schauberger – idee, odkrycia, wynalazki

vladitiel

sumerian_ruin_ur

Seria podstawowych wiadomości (sygnałów) o nadchodzącym „wielkim ucisku”…

http://www.pch24.pl/mainstreamowe-media-chca-dotacji-z-budzetu-ue-na-walke-z-portalami-internetowymi,50339,i.html#ixzz4d0hkkqRx

http://www.pch24.pl/mainstreamowe-media-chca-dotacji-z-budzetu-ue-na-walke-z-portalami-internetowymi,50339,i.html#ixzz4d0hVVQOY

http://www.pch24.pl/bluzniercy-sa-wszedzie–skandaliczne-sztuki-w-usa-wysmiewaja-matke-boza,50541,i.html

http://www.pch24.pl/zadamy-przestrzegania-praw-pacjenta–przeciwnicy-szczepien-protestowali-w-poznaniu,50524,i.html

http://www.pch24.pl/partia-schulza-naciska-na-merkel–zalegalizujcie-homo-malzenstwa-,50520,i.html

http://www.pch24.pl/kanada-ukarze-za-islamofobie–nieprecyzyjne-przepisy-moga-uderzyc-w-wolnosc-slowa,50508,i.html

http://www.pch24.pl/abp-jedraszewski–zyjemy-w-swiecie-post-prawdy,50509,i.html

http://www.pch24.pl/amerykanie-boja-sie-apokalipsy–buduja-bunkry–opuszczaja-miasta-i-przygotowuja-sie-na-katastrofe,50506,i.html

http://www.pch24.pl/to-po-prostu-skandal–kard–burke-ostro-o-zaproszeniu-zwolennika-aborcji-na-konferencje-w-watykanie,50502,i.html

http://www.pch24.pl/kennedy-na-wojnie-ze-szczepionkami–zmowa-producentow-i-rzadu-jednak-istnieje,50464,i.html

http://www.pch24.pl/bp-dec–zamiar-zniszczenia-rodziny-znajduje-sie-w-programach-niektorych-swiatowych-rzadow,50440,i.html

http://www.pch24.pl/setki-milionow-dolarow-na-kontrole-populacji-w-chinach-od-administracji-baraka-obamy,50420,i.html

http://www.pch24.pl/wandalizm-jako-forma-swobody-wypowiedzi–postepowcy-z-lgbt-zniszyczli-free-speech-bus,50425,i.html

http://www.pch24.pl/nieszczepione-dzieci-na-celowniku-panstwa–ich-dane-musza-byc-przekazywane-do-sanepidu,50403,i.html

http://www.pch24.pl/bruksela-na-drodze-do-unii-bezpieczenstwa–europol-z-super-uprawnieniami,50399,i.html

http://www.pch24.pl/mainstreamowe-media-chca-dotacji-z-budzetu-ue-na-walke-z-portalami-internetowymi,50339,i.html

http://www.pch24.pl/trump-zakazal-finansowania-aborcyjnej-miedzynarodowki–wiec-na-dzieciobojstwo-zlozy-sie-europa,50345,i.html

http://www.pch24.pl/unijne-grozby–kto-nie-przyjmie-imigrantow–ten-poniesie-konsekwencje–polska-nie-przyjela-nikogo,50340,i.html

http://www.pch24.pl/prawda-o-aborcji-we-francji-jest-juz-nielegalna–rada-konstytucyjna-zatwierdzila-cenzure,50310,i.html

Odnaleziono mityczne wagony ze złotem !

Orban wypowiedział wojnę uczelni Sorosa w Budapeszcie. Interwencja rządu USA

Szczepienia boleśnie obowiązkowe. Rośnie społeczny opór, sypią się surowe kary

Papież twierdzi dodatkowo, wbrew Biblii, że świat nie został stworzony, ale wyewoluował !

Celem jest zwiększenie liczby narządów do przeszczepień. „Śmierć mózgowa” z obwieszczenia

W Kenii szczepionki ONZ, są używane do sterylizacji kobiet.

Świat materialny kosmosu galaktyk jako „grunt”, Kosmiczne królestwa

Szczególna teoria myślenia względnego

014-jesus-nazareth

Wielka rewolucja ufonautyczna towarzystwa Vril od filantropów – Polska kolejny raz najechana

Technologia kosmitów z gwiezdnej federacji Cas 9 coraz bardziej zaawansowana – Hoggard

Plany opętańców z Nowego Towarzystwa Vril, a sprawa Polska

POLAND vs EU – Polska kontra Unia – Max Kolonko Mówi Jak Jest

Przepowiednia Papieża Piusa XII o świecie i Polsce – Niewidoczne siły zła atakują – Ks. Natanek

Jedna światowa religia ufonautyczna

Farage calls EU Parliament 'the mafia’ 5 kwi 2017

Jedzenie – ostateczny sekret ujawniony. GMO

Jedzenie – ostateczny sekret ujawniony – cz. 2/2

Alex Jones – Genetyczne hybrydy (Genetic Hybrids)

 Chipy, dane osobowe i totalna kontrola – 20.03.2017

https://youtu.be/dmAEWb_9uu8

WAT o tajnych broniach kontroli umysłu – 22.03.2017

https://youtu.be/7EPibxU9NcA

Telewizja NTV zaprosiła do rozmowy znanego w środowisku New Age Igora W. Ufolodzy twierdzą, że Watykan to chrześcijaństwo. Mowa jest też o jakimś „zagubieniu wyznawców Chrystusa„, zwłaszcza biskupów. Ludzie wierzący w ufonautów wypowiadają stanowcze twierdzenia na temat wiary Chrześcijan. Nie uznając się za „niewolników” Jezusa głoszą teorie o upadku wszelkich religii, w tym chrześcijańskiej, może zwłaszcza tej ostatniej. Jak wiemy New Age głosi hipotezę o Jednej Światowej Religii Ufonautycznej (inaczej NWO). Pan Igor nawet pokusił się o stwierdzenie jakoby Szatan nie istniał, że to nie szatan niszczy Kościół, ale uwaga, „sam z siebie się rozpada” ! Setki zmaltretowanych przez ufonautów ludzi to dla New Age coś „dobrego”. Całkiem spora grupa ufologów, nie tylko Joe Jordan, twierdzi o ufonautach jako istotach demonicznych (Proszę sprawdzić choćby „Kosmiczna wojna Baal Zebula z chrzescijanstwem – Marzulli, Stearman, Natanek„). Wierzący w ufonautów „niuejdżowcy” (oraz w realność implantów umieszczanych w ofiarach porwań w ich tajemniczy i do niedawna niewytłumaczalny dotyk), w byty duchowe zamieszkujące inne wymiary, sądzą, że diabeł nie istnieje…, aczkolwiek w wielu momentach opisu sytuacji geopolitycznej mają rację, tym bardziej że zbliża się rocznica Fatimy oraz rocznica tajnych bractw „niosącego światło„, rozmówcy wielokrotnie wyciągają poprawne wnioski o skrywanym planie zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. Zawsze można posłuchać co mają o nas, o chrześcijaństwie, do powiedzenia ludzie zagubieni pośród nieskończoności wszelkich teorii 'Nowego Wieku = New Age’ – „masonerii dla ubogich” jak określił ich doktor Krajski).

100 lat Objawień Fatimskich – rozmowa Janusza Zagórskiego z Igorem Witkowskim

https://youtu.be/ZXeaVtDKL_0

Steve Quayle & Tim Alberino on The Hagmann Report – Updated 29/3/17

Wait Until You Hear What The UFO are PLANNING: LA Marzulli Tells All 31 mar 2017

Michalkiewicz: Istnieje kilka światowych rządów

Steve Quayle & Pastor David Lankford – War Against Christians- 31/3/17

Ukrywane wyniki badań astronomów – niezwykła prawda o kosmosie PL. HD.

Dobre 18
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *