Duchowa archeologia inteligencji nieziemskich, starożytnego kodu znaków – część II – „Tchnął w niego i człowiek stał się istotą…”

(Ciarki nas przechodzą przed publikacją kolejnych urywków pisanej książki… – staramy się cały czas medytować, prowadzić prace badawcze siedząc na zielonej trawie – kontemplacji kosmologicznych) Czy istnieje jakiś nadprzyrodzony przekaz z innego wymiaru, który możemy uznać za cudowny, taki dany ludzkości w dalekiej starożytności i zapisany przez mędrców ? Zapewne większość z chrześcijan odpowie, że tak – tym „Przekazem” jest Biblia. Te cudowne informacje z innej rzeczywistości, od Super Istoty można uznać za prostą opowieść, jednak dla wprawionych badaczy, zwłaszcza tych określanych jako „zrodzonych z wody”, albo istoty wodne, sprawa zawartych tam szyfrów jest niebywale interesująca, łącząca wręcz nas/istoty służące Logosowi – z innym światem. Pismo informuje, że część duchowych archeologów, prowadzących odkrywkę, już tu na Ziemi doświadcza innych stref egzystencji, może przenosić się i doświadczać innego świata – przykładowo Tritos uranos.
To, że istnieją inne strefy istnienia to tylko część ukrywanej prawdy o rzeczywistości(ach). Jesteśmy pewni, posiadając ogromne ilości dowodów, gromadzonych przez rządy wielu państw, w tym nagrania obcych „pojazdów-bytów”, o istnieniu nadnaturalnych inteligencji: anielskich, demonicznych i tych ponadświatowych jak: „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”. Dlatego by przejść dalej zacytujemy tu starożytnego chrześcijanina Justyna Męczennika (ur. ok. 100; zmarł ścięty mieczem między 163 a 167 w Rzymie), był filozofem i apologetą tworzący w języku greckim. Zaliczony został do najstarszych pisarzy starochrześcijańskich, męczennik, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. W cytacie wspomina o Chrystusie jako Logosie, jak również o „nasionach Logosu”, co ważne by nasiona takie rosły, muszą być podlewane „wodą”. Sprawa upraw tego typu „nasion” jest niezwykła, można by napisać w tym temacie książki fantasy, albo fantastyczno-naukowe. Zresztą po co pisać tego typu książki, skoro jako chrześcijanie zaczynamy coś z tego pojmować, jak i w tym uczestniczyć ! Ktoś kiedyś zasiał tego typu „nasiona”, choć początek i powstanie ludzkości jest równie niezwykłe, co same tajemnicze „nasiona”, ale o tym za chwilkę. Oto cytat tego świętego:

Uznają one ją bowiem za córkę Zeusa, naśladując tak naprawdę to, co wcześniej przepowiedział Mojżesz. Wszystkie te teksty mają na celu wykazanie ze demony podrobiły proroctwa i kult chrześcijański, uwodząc ludzi, aby oddawali im boską cześć. Nowością jest w 1 Apologii terminologia Justyna, który wiedząc, ze pisze do ludzi wycho­wanych w kulturze helleńskiej, gdzie termin „demon miał znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne, precyzował, że chodzi o „złe/fałszywe demony”. Po raz pierwszy w tekstach chrześcijańskich stan opętania został określony w języku greckim czasownikiem „energio”, który w przyszłości stanie się terminem technicznym na wyrażenie tego stanu, a opętanych będzie się określać mianem „energoimenoi”. W 2 Apologii Justyn powtarza przekonanie, że dobrzy ludzie i słudzy prawdy, jak Sokrates, „z powodu działania owych złych demonów są prześladowani i zakuwani w kajdany”. Z tym większą nienawiścią pałają teraz demony do chrześcijan, którzy ujawniają ich machinacje, pragną żyć nie tylko według nasion Logosu, ale znają i kontemplują cały Logos, Chrystusa (2 Apol. 7,3; 8,2-3). Z tego właśnie powodu, że chrześcijanie nauczają prawdy o boskim Logosie, demony rzucają na nich oszczerstwa i pobudzają rzą­dzących do skazywania ich na śmierć (2 Apol. 11,1; 13,1-2). – (Przykładowo jest to robione obecnie przez depopulacyjną lożę śmiercionek DNA!!!, sektę iluminacką, opętaną przez wspomniane demony.)

Sposób pojawienia się człowieka na planecie ziemia, jak i tajemniczych „nasion”, od zawsze fascynował ludzkość (mocno fascynuje twórców Argonauty). Próbowano wyjaśnić materializację, albo stworzenie ludzkiego humanoida, a następnie istoty żywej-ludzkiej, w tej części galaktyki, albo w tej części rzeczywistości, przy pomocy różnych teorii, bardziej lub mniej naukowych, popartych przekonywującymi dowodami lub też ich brakiem. Wymyślono więc darwinistyczny ewolucjonizm, teorię której nie da się udowodnić, i która po dokładniejszym zbadaniu, okazuje się być fałszem. Chrześcijanie problem ten usiłowali często rozwiązać w oparciu o Księgę Rodzaju. Istnieją w niej dwa opisy stworzenia człowieka. W pierwszym zaawansowanym kodzie, przekazanym Mojżeszowi, najbardziej starożytnej Istoty, czytamy następujące słowa:
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 26-27)
Jeśli ponownie sięgniemy do wykładów św. Tomasza z Akwinu o tajemnicy kodowania znaków, odnoszących się do duchowego szyfru Biblii istot wodnych: „To oznaczenie, dzięki któremu rzeczy oznaczane przez słowa znaczą ponownie inne rzeczy, należy do sensu mistycznego” (Tomasz z Akwinu, In Ep, ad Gal, Opera omnia, Paris 1876, tom 21, 230), to moglibyśmy się zastanowić w tym momencie Pisma nad istotami zamieszkującymi „morze”, nad którymi istota inteligentna i kosmiczna (człowiek z nasionem Logosu) ma panować, a te żyją albo mieszkają we wspomnianym „morzu”, w substancji „morza”, będącej częścią super nauki Tomasza.
Morze jest dziełem stwórczym Boga – On więc też nad nim panuje. Od najdawniejszych czasów morze w tekstach biblijnych posiada określone znaczenie religijne, ale i symboliczne „kodów znaków„. W kosmologii biblijnej zasadnicze komponenty struktury wszechświata stanowią trzy strefy: niebo, niebiosa (szamajim, ouranos,), ziemia (suchy ląd – erec) i morze (jam), czyli wody, tak jak istnieje Trójca Święta, rzutująca swoje istnienie na pewien rodzaj „substancji”, albo „materię pierwszą”, bo pamiętacie, że „Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek” List do Hebr 8:5 Sama woda składa się z trzech cząsteczek ! Na wzór, bo jest „obrazem i cieniem niebieskiej” rzeczywistości…?
Wspomnieliśmy o pierwszym stworzeniu istoty inteligentnej, zwanej człowiekiem (z nasieniem Logosu), jest także i drugie, bardziej zwięzłe stworzenie, brzmi następująco: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rodzaju 2, 7). Zarówno jeden jak i drugi fragment stał się przedmiotem badań pisarzy wczesnochrześcijańskich. W komentarzach i homiliach próbowano odczytać nie tylko znaczenie tych opisów, ale także sposób stworzenia człowieka i jego pojawienie się na tej planecie, w tej rzeczywistości.
Warto zwrócić uwagę na pewną różnicę istniejącą w tych dwóch opowiadaniach. Według pierwszego człowiek został stworzony jako ostatni ze wszystkich stworzeń, w drugim natomiast jako pierwszy. Niezależnie od tego, przesłanie autora natchnionego, który był wysokim kapłanem starożytnego Egiptu, jest jedno, mianowicie, by ukazać z jednej strony człowieka jako szczytowe, końcowe i najpiękniejsze stworzenie (pierwszy opis), z drugiej zaś jako tego, który jest najważniejszy, ponieważ następne stworzenia uczynione zostały dla niego (drugi opis). Można zatem stwierdzić, że w jednym i drugim opisie chodziło o to samo: pokazanie wielkiej godności człowieka – jednak tajemnica dwóch stworzeń jest głębsza, może się wiązać z dwoma globalnymi kataklizmami, lub nawet z czymś jeszcze bardziej zagadkowym, z teorią „tohu vabohu” – [Osobiście nie mamy przekonania do „teorii tohu vabohu”  –apokatastaza – choć jej nie wykluczamy, zwłaszcza ma to sens jeśli uznacie Jezusa Chrystusa za Tego, który ratuje istoty ludzkie z diabelskiego koła samsary !], natomiast ilość kataklizmów powodowanych przez „wody-morza” mogła wynosić: dwa – jeśli uznajemy tłumaczenie Pisma w oparciu o zakazaną archeologię, natomiast chcąc badać ten temat zasadą mistyczno-medytacyjnej archeologii, zagadnienie to staje się jeszcze bardziej cudowne i prowadzi nas do stref starożytnego (Tomaszowego) świata wodnego [substancji „morza”?]).

Od razu zaznaczmy, że w Biblii hebrajskiej morze zostaje „przeniesione” z przestrzeni fizycznej i międzyludzkiej w przestrzeń religijną, Boską. W odróżnieniu od mitologii ludów starożytnych – w Biblii wspomniane wszystkie trzy sfery, w tym „morze” są dziełem stwórczym Boga jednego i jedynego. Zupełnie wyraźnie podkreślana jest wielokrotnie prawda, że jest ono dziełem Boga – Stwórcy wszystkiego: Duch Boży porządkujący wszystko „unosił się nad wodami” ! Czy stając się chrześcijanami – istotami wodnymi – wracamy do „kosmicznej wody” (apokatastaza?), będąc zapisanymi ? „Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona wpisane są w niebiosach.” Ew. Łukasza 10:20

Jak państwo czytają sprawa staje się niezwykle złożona, jest taką bo otrzymaliśmy święty „Przekaz” od Logosu ! Super Rozumu, najstarszej i najbardziej starożytnej Istoty ! W artykule pt.: „Trzy poziomy Synów Bożych – część I” napisaliśmy takie zdanie: „Jeszcze raz prosimy Boga Jezusa, Ducha Świętego oraz Maryję Dziewicę o wspomożenie, o łaskę i miłosierdzie! Cały czas jest niebezpiecznie ! Cały czas trwa „sztorm” i „wieje” ! Każdy „sztorm” i każdy „wiatr” może zostać uspokojony przez Jezusa, jest to pewne !

Mając w pamięci takie narzędzie duchowej archeologii jak „typologia”, odkopując głęboki pokłady mistycznej archeologii, zastanawiamy się nad interpretacją czasu pierwszego stworzenia, dodając do tego Ewangelie: „…tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rodzaju 2, 7), powstaje więc pytanie, czy w czasie drugiego stworzenia, kiedy na Ziemię przybył Stwórca Jezus – Logos, gdy tchnął w nas Ducha Świętego: stajemy się istotami wodnymi ? Ale i czy potrafimy, jako istoty wodne, „chodzić po morzu” ? Stając się bytami, albo inteligencjami wodnymi, najwyższej Jogi Chrystusa, musimy cały czas pracować nad swoimi świątyniami, zbudowanymi z około 75% wody: „On jednak mówił o świątyni swego ciała.” Ew. Jana 2:21 – w której mamy szansę gościć Ducha Świętego, nowe (drugie) Tchnienie ! „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.” 2 Koryntian 5:17

Linki:

część I tutaj: Duchowa archeologia inteligencji nieziemskich, starożytnego kodu znaków – część I

odnośnie stworzenia człowieka z tajemniczej „gliny” odsyłamy do: „Tajemniczy składnik budowy istot planety Ziemia – „proch i glina” – przedarcie się przez pośredniki, siedząc na „trawie

Biblijne kody – część II

Kod Źródłowy Biblii, część II – Więcej o zaawansowanej „zielonej trawie”

Biblijna archeologia istot innowymiarowych – rządców świata

Potwory z głębin – kontemplacja tajemnicy otchłan

Kod Źródłowy Biblii – „chorton”

Mozolna praca duchowego rozumu – Cytaty z katalogu Nibiru

Logos nakazał byśmy mieli Matkę ! Zaawansowana symbolika Świętej Nauki

„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi 

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas

Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze”

„strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]

Księstwa księcia tego świata

Tajemnice biblijnych psyche [ψυχή] joginów

Megalityczne hinduskie świątynie – zakodowane informacje

Megalityczne świątynie hindusów i ich tajemnicze kody

Istoty z innego wymiaru się cieszą ! Wielka bitwa chrześcijańskich joginów !

Starożytna niebieska materia

Starożytne drogocenne perły

Jogini ziemscy – Jogini duchowi

Nowy nieznany rodzaj jogi ?

Katolicką joginką Teresą Neumann interesowali się hitlerowscy okultyści mengele

Duchowa i kosmiczna medytacja chrześcijańskich joginów

Kosmiczna interpretacja Apokalipsy – kto się uratuje z hodowli kosmicznych ogrodników ? Symbole

Starożytny naród duchowych istot z Nieba – Wspaniale symbole Biblii powoli odszyfrowywane – Hoggard

Poszukiwacze Świetej Pamięci Total Recall i rozumienia biblijnych duchowych symboli – Zev Porat

UFO istoty, aniołowie i demony w Biblii i w Pentagonie – co o nich wiedzą w Królestwie ludzkim ?!

Kosmiczna antropologia filozoficzna kreacjonizmu – UFO istoty oraz ich skryty plan modyfikacji !

Niebywałe nagranie UFO hylemorfizmu, czy złudzenie optyczne z udziałem istoty anielskiej lub demona?

Dobre 20
Złe 2

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *