Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !

Skupienie umysłu na czymś nosi nazwę „uwagi”, jest to ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji lub innych zachowań psycho-cielesnych. Jest to też podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców oraz odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej, dbanie o to aby uboczne procesy go nie zakłócały, tak w skrócie można określić proces „uwagi”. Jeśli skupimy naszą uwagę na duchowym wymiarze Biblii, a nie materialnym, to odkryjemy znacznie więcej zakodowanych tam informacji. Biblia jest księgą duchową, tak jak Bóg YHWH (Ew.Jana 4:24). Pod wydarzeniami historycznymi ukrywa się tam wiele z tajemnic widocznych tylko poprzez oko umysłu/ducha.

pustelnia_ks_natanek_hawrot_wp_600_10Pismo Święte jest nafaszerowane symboliką, dla znawców tematu to sprawa tak oczywista, jak tlen dla oddychania. Z tego powodu wielu ludzi nie rozumie Boskiego Przekazu, gubi się w gąszczu symboli, ich nie zauważa. Wybitny Polak i duchowy bohater zmagań z ciemną mocą ksiądz Natanek, to postać nietuzinkowa. Walczy w Bożej sprawie i jest w tej dziedzinie specjalistą. Nie lubi go wielu hierarchów, jest oskarżany i naciskany by nie głosić prawdy o tajnych bractwach. Dzięki swoim kontaktom (tak tak, kontaktom) ze światem nadprzyrodzonym, z aniołami, Duchem Świętym, Matką Boską i Jezusem skupia uwagę tam gdzie trzeba, na rzeczach które umykają innym. W jednym z kazań na temat masonerii i znamienia bestii wyjaśnia czym jest tajemniczy symbol z perspektywy duchowej.

Ksiadz

To ważne, bo do tej pory odwracano naszą uwagę od duchowego wymiaru znaku, i kierowano ją ku materialnym wymiarom, jak urządzenia, tatuaże, chipy, czy inne. Otóż Maryja Dziewica, wysłanniczka Boga YHWH („Wyższa forma Bytu„) informuje w swoich przesłaniach, że tzw. „znamię bestii” powinno być rozumiane jako: taka modyfikacja ludzkich umysłów, by poprzez nie, jednostki ludzkie, masy, zachowywały się w sposób jaki chce szatan ! Stąd nie potrzeba, przynajmniej w pewnym okresie, by wszczepiać mikro urządzenia w ludzkie ciało. Wystarczy zainfekowanie, oznakowanie umysłów (psyche to w jęz. gr. dusza) odpowiednim „śladem – znacznikiem”, powodującym, że wierzymy w coś, co jest produktem (naznaczonym) – lucyfera.

00papiez_fatimaW wyniku „zatrucia” dane jednostki, bądz społeczeństwa, zachowują się tak jak tego chce diabeł i jego pomocnicy ! Proszę zobaczyć jak wygląda naukowa definicja „działania człowieka”: „Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile działający, bądź wielu działających, wiąże z nim pewien subiektywny sensoraz działanie zbiorowe: „Działaniem społecznym jest takie działanie, którego znaczenie odnosi się do zachowań innych ludzi i jest na nie nakierowane” ! W biblijnej symbolice czyn (zachowanie) oznacza „rękę”, natomiast „czoło” to umysł ! Proszę o tym pamiętać: „Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?” Wyjścia 32:11

Proszę przeanalizować symbolikę menory, jak wiele informacji !

feasts-menorah-2Mamy więc „wewnętrzny i zewnętrzny czyn„, mamy „sens„, a także „przyglądanie się innym ludziom„, temu co robią. I teraz ci duchowo „oznakowani” (na umyśle – greckie psyche, to też znaczy „dusza” !) zachowują się w odpowiedni sposób do narzuconego im (szatańskiego) „znamienia-emblematu”. Z tego względu wyróżniamy: aborcjonistów znakujących umysły innych, by mordować nienarodzone dzieci, mamy satanistów znakujących ludzi młodych by ci się samo okaleczali (gender), są też tacy którzy prowadzą wykłady w celu opętania ludzi ideologią ewolucjonizmu, skutkującą nihilizmem, a także zarażających-znakujących homoseksualizmem. Można by opisywać jeszcze wielu innych, należących do armii bestii, ale poprzestańmy na tych kilku.

710199_090403_plock_05_34Każdy człowiek poszukuje wspomnianego wyżej „sensu„. Jeśli nadzieje się na jednego (wstąpi do organizacji) z oznakowanych lub znakujących znamieniem bestii, to istnieje ryzyko, że sam zostanie oznakowany ! (Porównaj z „Działalność bogów, panów i bytów UFO„). Wymieniliśmy wcześniej, że zachowanie jest też modyfikowane przez spoglądanie na innych, co można określić jako tzw. modę/”postęp”/”nowoczesność”. Tu możemy wymienić gigantyczny przemysł medialny, zajmujący się „pieczętowaniem” na skalę masową ! Z tej perspektywy słynne „znamię bestii” wygląda o wiele ciekawiej, a w wielu aspektach i sensowniej. Tu też należy wspomnieć o niewidocznych duchowych bytach, które zostały wspomniane w artykule pt.: „Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych, ich dotyk…„, gdzie niewidzialne dla ludzkiego wzroku istoty, znakują wszystkich ludzi na świecie, co jest zgodne ze słowami Apokalipsy św. Jana 13:11, który napisał „I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło” – podkreślmy „wszyscy” !

Tą panoramę uzupełniają znakomicie słowa z Listu do Efezjan 6:12 „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich„, lecz nie przeciągajmy, oddajmy głos wielkiemu Polakowi, bohaterowi, księdzu Natankowi, gdzie w audycji z cyklu „Poznajmy wroga„, wyjaśnia sensacyjne objawienia.

maryja-jezus-aaLinki:

Biorąc pod uwagę wszystko co zostało tu napisane, pierwszym linkiem musi być UFO-Holizm

Działalność bogów, panów i bytów UFO

Biblijne kody

Nadprzyrodzona transmisja – תפילין

Nowy Wspaniały Świat „charagma therion χαραγμα θηριον”

Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha

Fatima i polscy duchowi matrixowcy

Zwolennik depopulacji zaproszony na ekologiczne seminarium w Watykanie

 W temacie nadprzyrodzonych kontaktów Maryi z ludzkością odsyłamy do tekstów: EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie (Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba), Nadprzyrodzone spotkanie w Kecskemet, Węgry rok 1939, (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983) oraz (Entelechia w Turzovka) – z którego nieba pochodzi starożytna Isztar, a z jakiego Maryja Królowa Nieba ?

1963321634Znamie bestii – Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, czesc IV, Ks. Natanek

Dobre 22
Złe 4

Podobne Artykuły

3 thoughts on “Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !

  1. MOCE Piekielne nic nie zdziałają ich Bramy piekielne pękają bo MOC Uświęcenia JEST i TRWA ! Serce Jezusa Miłosiernego módl się za nami.

  2. dużo zakłamania jest na temat np matki boskiej,naciągane teksty i źle tłumaczone w KRK , że Maria jest pośredniczką , gdzie z Biblii wiemy,iz Chrystus sam powiedział,że jest Jedyną drogą,prawdą i życiem , a KRK naucza,że przez Maryję takzę do Boga można przyjsć,jakieś koronki itd itd co jest niezgodne z Biblią , Chrystus na dodatek ostrzegał każdego by nie dał się zwieść ,kiedy będą mówili,że tam lub tam jest Chrystus,aby nie wierzyć,bo tak jak został wzięty do nieba tak dopiero przyjdzie,wiec On sie nikomu nigdy od tamtej pory nie ujawnił ani w śnie ani realnie , Paweł pisze,że diabeł może przybrać postacie kobiety,mężczyzny bądź zwierzęcia co już było w Edenie,jako wąż , katolicy to nie chrześcijanie,oni podebrali sobie tą nazwę , prawdziwi chrześcijanie obchodzą Sabat (sobotę) ,a nie niedzielę (kult słońca) ,ten cały Watykan,Rzym to fałszywa matka religii na świecie,jest mnóstwo przekazów samego Chrystusa,że do nikogo nie należy się modlić jak tylko bezpośrednio do Boga,nie na pokaz jak to ma miejsce w KRK ,tylko relacja człowiek-Bóg osobiście,to najlepsze co moze być,żadnych innych pośredników ,jakiś świętych itp ,ktoś ich tylu wytworzył ? albo ileż tych matek boskich jeszcze ustanowią ? obudźcie się katolicy i uciekajcie od nauk ślepych przewodników,nie wszyscy księża są tacy sami,z tym sie zgodzę,większości Bóg otworzył oczy i tylko garstka potrafi jeszcze nauczać wg Biblii,nie wg nauk ludzkich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *