Naśladowanie Boskich rozwiązań – bionika bogów, czy taka istnieje ?

Zaczynając od najmniejszych bio molekularnych cegiełek żywych struktur, a kończąc na całych galaktykach, rodzących inne galaktyki, doświadczamy ogromnego cudu jakim jest nasze istnienie i istnienie tego całego dzieła. Wszystko w kosmosie ma sens, wszystko działa, wszystko jest powiązane ze sobą. We Wszechświecie następuje wymiana wszelakich energii oraz informacji. Gdzieś w tej całej przeogromnej konstrukcji znajduje się Ziemia, to tu żyją istoty białkowe, a pośród nich ludzie, uznani za istoty inteligentne, posiadające zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy. Dzięki inteligencji zaczynamy tworzyć dziwne i coraz bardziej skomplikowane urządzenia. Od samego początku jest to naśladownictwo tego co zaprojektował i stworzył Stwórca. Z tego względu nauką badającą budowę i zasady działania organizmów oraz ich adaptowanie w technice i budowie urządzeń technicznych, na wzór organizmów, nazywamy bioniką.

Słowo bionika to skrót mający dużo wspólnego z bioelektroniką, pochodzi od greckiego bios – 'życie’ oraz starogreckiego mimesis μιμήσις – imitacja, podobieństwo. Naukowcy badający budowę i zasady działania organizmów, a potem adaptujący odkrycia w technologii są zafascynowani prawdziwymi cudami natury, dziełami potężnej Inteligencji, Boga – Stwórcy wszystkiego. Wielu z nich to ewolucjoniści, ale nie przeszkadza to im w naśladownictwie. Dokładne badanie i kopiowanie szczegółów budowy z żywych form jest bardzo obiecujące, gdyż okazuje się, że żywe struktury są bardzo rozwinięte, szalenie zaawansowane, udaje się wiele z ich roziązań zaimplementować do budowy ludzkich technologii.

Tu wkraczamy w niezwykle fascynujący świat. Już od samego początku obecnej cywilizacji trwają poszukiwania niewidzialnego Projektanta. Pierwszym i największym naukowcem, prekursorem naszej cywilizacji i poszukiwań był Arystoteles. To on rozpoczął naukę jaką znamy. Był wyznawcą „Pierwszego Poruszyciela„, zdaniem Arystotelesa „Pierwszy Poruszyciel” był przyczyną ruchu obrotowego piątego elementu (pozostałe to ziemia, ogień, powietrze i woda) znajdującego się na „obwodzie świata„. Arystoteles to wyjątkowo tajemnicza postać nauki megalitycznej, albo jej pozostałości.

To co się zachowało z jego pism do dziś jest rozszyfrowywane, badane i głęboko dyskutowane ! Wspaniała i przedziwna definicja „Pierwszego Poruszyciela” określa Go jako przyczynę ruchu, ma On podtrzymywać ruch w trwaniu. Porusza kochającego. Jest to żywy byt, wieczny i najdoskonalszy. Arystoteles nazywa go niepoddanym ruchowi Bogiem-Umysłem, uznając go za transcendentną substancję, będącą czystym aktem bez żadnej możności i bez materialnej zasady. Jest on czystą myślą, zajmującą się w najwyższym stopniu tym, co boskie. Powoduje on pierwotny, wieczny i jeden ruch, wprawiający w ruch tajemniczy eter(patrz film „Solaris„), ten zaś porusza kolejne sfery świata. Na podstawie tej charakterystyki św. Tomasz z Akwinu utożsamił Pierwszego Poruszyciela z Bogiem Starego Testamentu – Jahwe, czyli Jestem Który Jestem – Wj 3,14. Wygląda na to, że na swój tajemniczy sposób Arystoteles dokładnie przedstawił Ojca Jezusa ! Z kolei w Ewangelii Jana, Jezus został nazwany Słowem gr. Logosem.

O pojęciu Logosu, poprzedzającym Ewangelie Jana cudownie pisał Filon, który podobno nie był chrześcijaninem, działo się to około roku 50 n.e i dalej. „Ojciec, który stworzył wszystko, przekazał swemu Logosowi, najwyższemu archaniołowi, wielce czcigodnemu, ten dar, by stojąc na granicy, oddzielał, to co stworzone od Stwórcy. Ten sam Logos jest zarazem błagalnikiem za dotkniętą nieszczęściami śmiertelną naturę, wobec tego, co nieśmiertelne, i posłanym od Władcy do jego poddanych. Logos głosi chwałę swojego zadania mówiąc: „A ja stoję pomiędzy Panem a Wami”, ani niezrodzony jak Bóg, ani zrodzony jak my, lecz stojący pośrodku między dwiema skrajnościami, udziela rękojmi obu stronom: wobec Stwórcy zapewnia, że stworzenie nigdy nie zbuntuje się całkowicie, i nie wybierze nieładu, zamiast kosmosu, a stworzenie upewnia w nadziei, że łaskawy Bóg, nie zapomni o własnym dziele. Bo ja jestem zwiastunem pokoju dla stworzenia od Boga, który pragnie kłaść kres wojnom, wiecznego strażnika pokoju.

Pamiętajmy co powiedział Arystoteles: Bóg to żywy Byt, natomiast „Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.” Wróćmy jednak do sedna. Badania bioniki nie ograniczają się tylko do obserwacji biologicznych żywych form, ale raczej wdrożenie ich rozwiązań dla potrzeb człowieka. Najpierw naukowców intryguje, jak zwierzę może wykonać taką czy inną funkcję. Jak jest zbudowane. Jak to się dzieje, że to wszystko działa ? Później jak wykorzystać to w praktyce. Natura traktowana jest jak źródło osiągniętych już rozwiązań. Idąc dalej tym tropem możemy się zastanowić jak wielkich odkryć w tej dziedzinie dokonały humanoidalne starożytne cywilizacje ? Albo kosmici z innych planet, oczywiście jeżeli takowi istnieją, wierzą w to przecież wyznawcy New Age. Co jeśli za bionikę wzięli się bogowie – inaczej istoty anielskie, byty o wiele bardziej inteligentne i potężniejsze od ludzi ? Musimy zadać w takim przypadku pytanie po co im w ogóle bionika, skoro są istotami nadprzyrodzonymi, anielskimi ? Może po to by (lepiej) się dostać/dostroić do świata materii – do tego wymiaru ? (Proszę sprawdzić tekst pt.: „Ludzie Acheiropoietos – nie ludzką ręką uczynieni !)

Wybitni rabini mówią tak: „Wąż powiedział do Ewy: „…Wiesz jaka jest prawdziwa przyczyna zakazu? Bóg sam jadł z tego drzewa i stworzył wszechświat. Teraz próbuje wam przeszkodzić, abyście nie stali się jak On i nie stworzyli własnych światów!…” Żydowski mędrzec Michtaw MeElijahu dodał do tego takie oto zdanie: (…)”Tymi słowami wąż próbował skusić Chawę (Ewę) perspektywą zdobycia nowej wiedzy o złu, mówiąc: „…Bóg stworzył ten świat, utajniając Swoją Obecność w nim, aby dać ludziom możliwość odkrycia Go i aby przez rozpraszanie ciemności uświęcano Jego Imię, dzięki temu człowiek mógł zdobyć udział w wieczności. Możecie osiągnąć to samo, jedząc owoc z Drzewa Poznania. Poznacie siły zła i pokonując je, stworzycie nowe światy duchowe !„(…)

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

Ufologia jest pełna relacji, które przypominają jakiś rodzaj bąśniowych technologii, tak bardzo „zaawansowanych”, że można je śmiało uznać za magię lub coś co tylko przypomina technologię. Najbliżej tego co znajdujemy w raportach ufologów, opisujących możliwości ufonautów, jest termin „Osobliwości Technologicznej„, z jęz. ang. singularity. Uznając za realne połączenie wszystkich osiągnięć przyszłej bioniki, cybernetycznych systemów sztucznej inteligencji oraz zhakowanej materii otrzymujemy coś co może przypominać „byt ufonautyczny„, jakąś inteligentną cybernetyczną i energetyczną chmurę, zdolną do przemieszczania się pomiędzy wymiarami, matrerializującą na zamówienie wszelką wymyśloną przez siebie rzecz -„ciało bioniczne„, każde urządzenie i wszelaką technologię.

Zawierającą w sobie, albo mogącą zawierać w sobie podróżników, dusze, albo umysły istot wpierw żyjących na planetach, które następnie przeniosły swoje istnienie do cybernetycznej chmury. Tu dotykamy kolejnego dziwnego tematu, mianowicie transhumanizmu. Termin ten opisuje zastosowanie wszelkiego rodzaju technologii jaka kiedykolwiek będzie wynaleziona, albo bardziej prawdopodobne skopiowana z przyrody, by ją zastosować do zmiany NATURY człowieka i stworzenia nowego bytu humanoidalnego, albo i niehumanoidalnego, zamieszkującej np. wspomnianą energetyczną bezkształtność („światłość niedostępną” – „Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,  jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną” 1 List do Tym 6:16).

Jak już nie raz pisaliśmy, i z pewnością nie raz będziemy o tym przypominać, Biblia to najbardziej zagadkowa Księga wszech czasów, jednocześnie najbardziej zaawansowana (duchowo) ! Nie zdziwi nas fakt, jeżeli ktoś we wszechświecie już gdzieś opracował „magiczna bionikę”, która potrafi przyjąć w siebie świadomość istot zamieszkujących planety albo inne plany rzeczywistości. Coś bardzo tajemniczego, mogącego mieć związek z takim rozumieniem znajdujemy w Liście świętego Judy 6: „aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie” ! „Bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad wszystkimi bogami oraz: „Przemówił Pan, Bóg nad bogami„(Psalmów 46[47], 2.), i: Pośród bogów sąd odbywa” (Psalmów 81[82], 3)”

Twórcy książek i filmów sci-fi próbowali przekazać nam podobne idee. Przykładem może tu być jeden z odcinków Star Treka, gdzie bohaterka zostaje zdematerializowana-wzięta-załadowana (upload’owana) przez cybernetyczny byt energetyczny i przekształcona w twór bioniczny. Innym jest ten pokazany w filmie „Superman”, tam kobieta została pochwycona przez inteligentne piekielne moce superkomputera. (Proszę sprawdzić: Kiedy nastąpi kontakt poprzez świadome urządzenia kwantowe ?)

Przyszłość jest wyjątkowo tajemnicza, nie wiemy co, albo jakie idee przenikną ze świata anielskiego do świata upadłej ludzkości, możliwe że ktoś będzie chciał stworzyć, na wzór Stwórcy inteligentną chmurę, w którą zostaną 'uploadowane (załadowane)’ ludzkie umysły-dusze. Naśladownictwo to, jeżeli już gdzieś takie istnieje, opiera się na tym co stworzyła Istota Wszechmocna – Stwórca YHWH. Staramy sobie te niezwykłe rzeczy uzmysłowić. Pamiętamy, żeby „poruszyć” zmaterializowane ciało człowieka Bóg „tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” (1 Moj. 2:7) Pierwszy Poruszyciel stworzył człowieka, co jest bardzo zagadkowe, jako istotę ziemską, doskonale przygotowanego i dopasowanego do „mieszkania”, które mu przygotował tu na ziemi. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. (1 Kor. 15:47)

Idąc za podszeptem, ludzkość będzie starała się wymyślić sobie nowe „mieszkania”, ma to być plan uzyskania upragnionej nieśmiertelności, albo raczej nieśmiertelnych bionicznych „mieszkań”, bo duchowo jest to śmierć ! Czy tak zaawansowana technologia „bogów” nie jest właśnie tym, o czym mówił w Ogrodzie do Ewy Wąż ? Czy jest nam potrzebna ? Czy mamy się męczyć w wytworach technologii, choćby była ona strasznie zaawansowana ? Przecież w ramach miłosierdzia możemy uzyskać, albo dostąpić łaski „boskiej przemiany” w istoty anielskie – anielsko podobne !  „…Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni…” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:51-52).

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga” 1 Do Koryntian 6:19

 

Linki:

Pierwszym musi być artykuł: Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bogowie ? – część II bioniki bogów

drugim zajmujący się „pojemnikami”, albo „mieszkaniami”, czyli Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego

innym tekstem, rozpatrującym podobne zagadnienia z punktu ufologii jest Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

trzecim w tym temacie jest tekst o ciałach bionicznych, w które mogą się transferować chętne jednostki: Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia – przygotowania do „nowej” ?

Kiedy nastąpi kontakt poprzez świadome urządzenia kwantowe ?

Czy sztuczna inteligencja zbuduje na świecie nowy porządek? Zagrożenie jest poważne

Neuralink Elona Muska testuje interfejs mózg-komputer na zwierzętach

„Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą” – duchowa wsobność ludzkiego „poruszania się”

Porwane czy asymilowane ?

Programowanie materii, a biblijne znamię

Ludzie Acheiropoietos – nie ludzką ręką uczynieni !

Tajemnicze ogólnoświatowe wzięcie ! – Film

Sztuczna inteligencja na wyciągnięcie ręki ? Technologiczna osobliwość

Tajemnicze „czwarte królestwo” tuż przed nami !

„czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie” – nadprzyrodzony świat w ciele i poza

a my będziemy odmienieni

Niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia

https://www.youtube.com/channel/UCgMdaYO96Fv2cOpd1AsVbEQ/videos

Najwięksi internetowi giganci wyręczą Brukselę w walce z „mową nienawiści” w sieci

Anglojęzyczna armia ciemności ufo kominternu ! – SZOK !

Lewackie mózgi wyprane całkowicie ! – Amerykański KOD !

Zaawansowane superkomputery z wymiaru czwartego królestwa – Michael Hoggard

Nowe transhumanistyczne mieszkania Nachasza

Czy nowoczesna ludzkość stanie się jak bo(r)gowie – część II bioniki bogów

Technologiczny orgazm – projekt z przyszłosci – Technological orgazm

Star Trek: The Motion Picture (5/9) Movie CLIP – The Light Probe (1979) HD

 Jak Iluminaci przedstawiają demony jako Kosmitów

https://www.youtube.com/watch?v=t9wfQrhzggA

Chrześcijańskie spotkania z istotami innowymiarowymi – Ks. Natanek

Atak na Polskę niewidocznego ale dobrze zorganizowanego zła !

Piekło czy raj? – Ks. prof. Tadeusz Guz i Krzysztof Karoń – POLECAMY !!!

Poniżej wywiad z Tomem Hornem w temacie założycieli USA, ich lucyferiańskich planów, co ma związek z pierwszym tu proponowanym filmem !

https://www.youtube.com/watch?v=LICb8JOCi80

Tom Horn 2017 – Beast Tech – Polecamy

https://www.youtube.com/watch?v=Jo2NegXBDAU

Tom Horn 2018 – The Secret Alien Agenda with LA Marzulli Gary Stearman

https://www.youtube.com/watch?v=KGQLplM3zNg

Krzysztof Karoń: „Potrzebny jest program rekonstrukcji zdemoralizowanego społeczeństwa” – POLECAMY !

Dobre 32
Złe 1

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *