Oficjalnie i dosłownie termin „Żydzi” znaczy. „chwalcy Jahwe”, lub „czciciele Jahwe” z jęz. hebr. Jehudim, יהודים, jednak po przybyciu na planetę Ziemia Syna Bożego, prawdziwego Mesjasza Yeszui, sprawy się troszkę zmieniły. Pytanie: kto jest prawdziwym Żydem i jak go rozpoznać, to pytanie obecne w tradycji żydowskiej od bardzo dawna, na które do objawienia się Zbawiciela, nie dało się jednoznacznie odpowiedzieć, i które jest od zawsze tematem kontrowersyjnej dyskusji w środowiskach żydowskich, gdyż za Żyda można się uważać z powodu pochodzenia etnicznego, identyfikacji z kulturą i religią żydowską, czasem tylko z jednego z tych powodów.

Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Wspomnieliśmy o Synu Boga Żywego – Jezusie Chrystusie, Jego nauki spowodowały wielkie „uproszczenie” tych kwestii, pisaliśmy o tym w serii o „Tajemniczym przekazie do prawdziwych Żydów„. Przypomnijmy, zagadnienie prawdziwości  „bycia Prawdziwym Żydem” wyraził święty Paweł w Liście do Rzymian 2:28-29, zacytujmy go: „Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest [Żydem] na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i [to jest obrzezanie, co jest] obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie [pochodzi] od ludzi, lecz od Boga.” Przekład Biblia Gdańska.

W kilku(nastu) artykułach pisaliśmy o zaawansowanym duchowym kodzie Biblii, dlatego od razu możemy tu podkreślić i przekazać, że chodzi w tym wersecie z Listu do Rzymian, o wewnętrzną istotę, zamieszkującą dane ciało biologiczne: „kto jest nim wewnątrz„. Do tego dochodzi specjalne niewidoczne namaszczenie chrześcijańskie „w duchu„, które otrzymuje taka istota – „Prawdziwy wewnętrzny Żyd” ! W opinii Ojców Kościoła „serce” oznacza także umysł !

Wiemy z historii, Żydzi są prześladowani od tysięcy lat, najpierw za Faraona, a potem wśród innych narodów. Niestety ataki na Żydów zwiększyły się kiedy na scenę dziejów wkroczyli „Prawdziwi Żydzi„, a dokładniej od dwóch tysięcy lat, kiedy jesteśmy szczególnie mocno prześladowani. Zgodnie z przekazem historycznym ataki prowadzone są nie tylko na fizyczne ciała, ale na zamieszkujące ludzkie „biologiczne mieszkania” istoty niematerialne, specjalnie naznaczone – „w duchu” – na chrześcijan. Prześladowania prowadzą inne istoty duchowe pozacielesne, ale i te zamieszkujące ciała biologiczne – humanoidalne, ludzkie i nie ludzkie – hybrydalne GMO („Nowi hitlerowcy NWO” razem z demonami [UFOnautami-hybrydami]).

Należy podkreślić, że Biblia przekazuje nam prawdę o przyszłych wielkich pogromach Prawdziwych Żydów-chrześcijan. W Apokalipsie świętego Jana czytamy o nadchodzących wielkich prześladowaniach wyznawców Chrystusa. W przyszłości, kiedy okrutni opętani wariaci NWO zwiększą ucisk Agendą 2030 i 2050, a kto wie może i Agendą 2500, nastąpi ogólnoplanetarny mord tych, którzy nie przyjmą technokratycznego znamienia transhumanistycznej bestii loży 666. Z tej perspektywy widać coraz wyraźniej, że polskojęzyczne rządy, począwszy od czasów zdrady okrągłostołowej, aż do ugrupowania naczelnika Jarosława, nasilają przygotowania do prześladowania Prawdziwych Żydów – chrześcijan.

Niestety błędny wybór Donalda Trumpa na swojego przedstawiciela w Polsce, pokazuje że pani Mosbacher chce rozpocząć natychmiastowe prześladowanie Prawdziwych Żydów – wyznawców Chrystusa, zaprowadzając tu „Nowy Porządek LGBT – ordo ab chao”. Zdaniem wielu specjalistów, jest on całkowicie antychrześcijański – antykatolicki! Od kilkunastu lat, zaraz po upadku muru berlińskiego i po wysadzeniu Wież WTC, nastąpiło nasilenie prześladowania Prawdziwych Żydów, podkreślmy zwłaszcza określane jako „w duchu”. Tego typu „postęp” jest zaprowadzany po coraz śmielszych akcjach bractw iluminackich, wyznawców Lucyfera, cywilizacji technokratytcznej „Nowego Wspaniałego Świata Agendy 2030 i 2050”.

Światowa sytuacja dążenia do stopniowego zwiększania prześladowania Prawdziwych Żydów-chrześcijan dynamicznie się rozwija. Jeżeli dalej będzie tak szła, to za niedługi czas pojawią się transhumanistyczne obozy, lub getta Agendy 2030-2050 dla Prawdziwych Żydów-chrześcijan. Zresztą od tysięcy lat jesteśmy pod globalną okupacją Władcy Powietrza – sztanana – bafometa – hybrydy. Już teraz nie tylko w USA, ale i w Polsce, obserwujemy szmalcowników, donoszących na Prawdziwych Żydów-Polaków chrześcijan do „Nowych Hitlerowców UE-NWO-WHO”, a ci, starają się nas naznaczyć-oznakować (tym razem nie Gwiazdą Dawida), ale łatką „braku prawożądności szaleńców LPG„.

Zjawisko szmalcownictwa było jednym z objawów załamania się norm współżycia społecznego po utracie suwerenności przez Polskę w 1939, które spowodowało duży wzrost przestępczości i zachowań kryminogennych. Bardzo rozpowszechniło się także donosicielstwo. Dokładnie to samo chcą zaprowadzić w Polsce osoby typu Mosbaher, czy wszelakie organizacje pozarządowe filantropów – „Nowych hitlerowców NWO” – „Najwyższego Porządku ordo ab chao„. Dojdzie do powstania Nowego ORMO-UB-SB, które będzie egzekwować system chińskich punktów poprawności politycznej – „nikt się nie ruszy nawet o centymetr” ! Nie uciekniecie z getta ciągłego nadzoru…

W czasie pierwszych hitlerowców II Wojny Światowej, szmalcownictwo w największym natężeniu występowało w dużych miastach, gdzie okupacyjne władze niemieckie utworzyły getta, z których Żydzi uciekali, aby ukryć się po stronie „aryjskiej”. Było jednak także procederem dość rozpowszechnionym w mniejszych miejscowościach i na wsiach. (Proszę sprawdzić tekst pt.: Zaślepione umysły duchowych szmalcowników NWO, sterowanych przez istoty z „wyżnyn niebieskich”?)

Szantażowanie Żydów rozpoczęło się jeszcze przed utworzeniem gett (jeszcze przed globalnym czipowaniem!). Kolejne regulacje antyżydowskie wprowadzane od października 1939 na terenie Generalnego Gubernatorstwa pokazywały, że ludność żydowska zostaje wyjęta spod prawa. Dokładnie to samo robią „Nowi hitlerowcy NWO”, pozbawiając od kilkunastu lat Prawdziwych Żydów-chrześcijan praw. Mówi się coraz śmielej, że nie mamy prawa do obrony życia poczętych, nienarodzonych dzieci, nie wolno głosić prawd moralnych Chrystusa, nie wolno nosić krzyżyków i opowiadać głośno o Panu Jezusie, to godzi w „prawa konfidentów – szmalcowników najwyższego porządku NWO”.

Szczególne znaczenie dla szantażowania Żydów miało wprowadzenie przez Niemców nakazu noszenia przez nich opasek z Gwiazdą Dawida i coraz surowsze kary za niestosowanie się do niego. Już teraz słyszymy z ust enwuowskich nowych hitlerowców, że niebawem będziemy znakowani, a ci którzy nie dadzą się oznakować, poddani zostaną restrykcjom, a nawet zgodnie z przekazem Biblii, zostaną zamordowani ! „sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii (charagma χαραγμα).” Apokalipsa 13:11

Niemcy wyznaczali nagrody za wydawanie Żydów, jednak szmalcownikom zwykle udawało się uzyskać od ukrywających się więcej pieniędzy. Wartość okupu różniła się w zależności od przypadku, jednak generalnie rosła w kolejnych latach wojny. Ofiary, które nie miały już pieniędzy na opłacanie się szmalcownikom, zwykle denuncjowano. Niemcy z reguły nie prowadzili śledztw w takich sprawach; Żydów i Polaków, którzy im towarzyszyli, lub u których mieszkali, najczęściej szybko rozstrzeliwano.

W przyszłości, kiedy transhumanistyczne gestapo na stałę zagości w państwach post chrześcijańskich-iluminackich, nastanie era egzekucji, nawet tzw. „chrześcijanie postępowi” będą chcieli mordować nowo narodzoncyh Prawdziwych Żydów, jest to zapisane w biblijnej przepowiedni w Ewangelii Jana 16:2, gdzie czytamy: „nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga„. (Patrz tekst „Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane„).Globalne pranie mózgów już się rozpoczęło, przykładem jest pani Mosbaher, która uważa że bezprawie LGBT jest „wyższym prawem moralnym” !

W miarę jak świat pędzi w kierunku swego doniosłego spotkania dobra ze złem (znanego w Biblii jako Armagedon), na całym świecie narasta antagonizm wobec konserwatywnych chrześcijan – Prawdziwych Żydów. Według raportu Pew Research Center z 2014 r., Ta wrogość obejmuje coraz bardziej Stany Zjednoczone, które dopiero w ostatnich kilku latach podniosły się z najniższej kategorii rządowych restrykcji dotyczących wyrażeń chrześcijańskich (tzw. „mowy nienawiści”) w połowie 2009 r., do kategorii zaawansowanego słownictwa enwuowskiej dyktatury poprawności politycznej – „Najwyższego porządku ordo ab chao„.

29 grudnia 1942 Rada Pomocy Żydom („Żegota”) wystąpiła do Delegata Rządu na Kraj o wydanie deklaracji w sprawie szmalcownictwa. 18 marca 1943 Kierownictwo Walki Cywilnej podlegające Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie ogłosiło: „Każdy Polak, który współdziała z ich morderczą akcją, czy to szantażując, czy denuncjując Żydów, czy to wyzyskując ich okrutne położenie, lub uczestnicząc w grabieży, popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej i będzie niezwłocznie ukarany„.

W nadchodzącej erze tworzonego obecnie transhumanistycznego gestapo należy wystosować podobne ostrzeżenie do wszystkich polityków, którzy uczestniczą w globalnym spisku Agedny 2030-2050 przeciwko Prawdziwym Żydom – chrześcijanom – „popełniacie ciążką zbrodnie przeciwko prawom moralnym Chrystusa pana, które są od dwóch tysięcy lat podstawą życia Prawdziwych Żydów – chrześcijan, ale i przeciwko chrześcijańskiej Polsce, skrycie i powoli wydajecie chrześcijański Naród Polaków na duchową śmierć.

W czasie wojny z pierwszymi hitlerowcami, szmalcownicy zaczęli być skazywani na karę śmierci przez cywilne sądy specjalne w Warszawie i Krakowie. Wielu z nich było jednocześnie konfidentami władz niemieckich, tak jak dzisiaj wielu jest konfidentami „Globalnej Władzy NWO”. Pierwsze wyroki na warszawskich szmalcownikach wykonywano jednak już wcześniej, w maju i czerwcu 1943, w ramach tzw. akcji „C” mającej za zadanie eliminację konfidentów, szmalcowników i agentów kolaborujących z niemieckim aparatem represji. (Dziś powtarza się to samo, polityczna agentura NWO kolaboruje z filantropami NWO-WHO-ONZ).

Za tę działalność wyroki śmierci przez zastrzelenie wykonano m.in. na granatowych policjantach z XIII komisariatu, którzy zajmowali się szantażowaniem Polaków ukrywających Żydów. Nasilenie akcji wymierzonych przeciw szmalcownikom nastąpiło jesienią 1943 i zimą 1943/1944 roku. Zdaniem Władysława Bartoszewskiego liczba wyroków śmierci wydawanych wobec szmalcowników przez sądy Polski Podziemnej była znacząca, lecz z powodu trudności w ich wytropieniu działania te nie mogły skutecznie odstraszyć tych przestępców.

W kilku zdaniach: Prawdziwi Żydzi wyznają Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Boga Ojca – Trójcę Świętą. Prawdziwi Żyd nie współpracuje z oprawcami Agendy 2030 i 2050 (2500), nie może, przecież nie jest szmalcownikiem ! Prawdziwy Żyd walczy z NWO, dążącym do eliminacji Prawdziwych Żydów-chrześcijan-nowo narodzonych w duchu i prawdzie ! Prawdziwy Żyd broni życi poczętego i opiera się „wykolejeńcom LPG” należącym do oddziałów SS-Lucifer. Prawdziwy Żyd nie może się szczepić szczepionkami wyprodukowanymi z zabitych ludzkich płodów ! Prawdziwi Żydzi nie przyjmą znamienia bestii 666 i nie oddadzą jej pokłonu ! Naturlanie i logicznie Prawdziwy Żyd nie może współpracować, a tym bardziej należeć do loży iluminatów, to są „Nowi hitlerowcy NWO”!

Obrona Polski przed konfidentami i agenturą NWO, chcącymi wydać Prawdziwych Żydów=chrześcijan Nowym hitlerowcom NWO, powinna się rozpocząć jak najszybciej. W czasie trwającego obecnie Armagedonu wosjka SS-Lucifer coraz brutalniej przechodzą od zastraszania do akcji napaści cielesnych, ale i do odbierania ludzion ich dusz (gender) – („strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]). To co państwo do tej pory przeczytaliście ma naszym zdaniem związek z przepowiednią Jezusa Chrystusa, podyktował ją świętej Faustynie: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dzienniczek. 1732)

Linki:

Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane

Zaślepione umysły duchowych szmalcowników NWO, sterowanych przez istoty z „wyżnyn niebieskich”?

Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu

Komentarz do istoty hybrydy „Golluma zarejestrowanego w Californii”

Ufonautyczna infekcja oraz „niebezpieczna strawa”

Ludzki kompost. Ostateczne odrzucenie duszy [WSTRZĄSAJĄCY POMYSŁ LEWICY]

„Epoka Antychrysta”, czyli jak wrogowie Kościoła „bronią” nauki Kościoła i moralności

Pierwszy okultystyczny Blitzkrieg NWO z roku 1939 oraz drugi z 1992

Prawdziwy Władca Pierścieni, część III – pojemniki „rządców świata” mordoru
Wielkie przygotowania do „Nowej Wspaniałej Cywilizacji”
Kto ma szanse na asymilację do kosmicznego Rodu Królewskiego ?!
Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !
Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Amerykański sen, a może jednak horror… ?

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?
2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a
Czy Polska zostanie wywyższona w potędze i świętości ?
Pamiętnik znaleziony w internecie – Polsko-Amerykański Ruch Oporu

Wielki plan globalnego zniewolenia szatańskiej UFO organizacji hybryd ORDO AB CHAO iluminatow Lucyfe

Atak na Polskę komunistów Komitetu Centralnego Wszech Religii Zielonego Ładu Lucyferian

za to wideo youtube dał mi mowę nienawiści, załaduje na innej platformie… jest dostępny tutaj:

W IZRAELU BIJĄ RABINÓW ZA BRAK POSŁUSZEŃSTWA BESTII 666, PAPIEŻ WYDAJE ENCYKLIKĘ BRATERSTWA LOŻY 666

W Izraelu biją rabinów za brak posłuszeństwa bestii 666, papież wydaje encyklikę braterstwa loży 666

https://youtu.be/6SgUrH05M58

System punktów niewolnictwa NWO, a polskojezyczne „Nowe ORMO-NWO”

Europę czeka wielka kara. Czy czekają nas ogromne prześladowania? Abp Jan Paweł Lenga

Polacy po „złej stronie historii”? Paweł Lisicki w „Prawym Prostym” o słowach ambasador Mosbacher

Protesty kościołów w USA, Australii, dot. szczepionki na covid z powodu sposobu jej uzyskiwania..

https://www.youtube.com/watch?v=CZ4dYxYM8o8

Kto stoi za tęczowym atakiem na Polskę? II PAWEŁ CHMIELEWSKI. NA STRAŻY

Diaboliczna asymilacja Polaków do zachodniej cywilizacji demonicznej – Z pomoca Boga obronimy się

LISICKI, GÓRNY, KRATIUK: ks. Wierzbicki po stronie LGBT+ i chaos w Watykanie II Ja, katolik. EXTRA

Dyplomaci w służbie homolobby! || JAKA JEST PRAWDA?

https://youtu.be/dyfwnlqwGag

Konfederacja bez subwencji? Bosak o PKW i groźbach Mosbacher. Fort LGBT w natarciu!

Kolonizacja przesądzona? „Będziemy WASALAMI”. Koalicja utrzymana – co w zamian? | K. Kamiński

SZOK! Abp. Gądecki chce LGBT? Atak lewicy na Kościół! Szaleństwo trwa! Kaja Godek wRealu24!

https://youtu.be/qAedJG9xv74

Braun OSTRO u Roli o Szumowskim ws. COVID-19, pandemii, Mosbacher, problemach w Konfederacji i D.573

https://youtu.be/L5409lyhvog

Prawdziwe objawienia w La Salette oraz potwierdzenie słów Maryi o Znakach na Niebie i Ziemi !

Szatańsko iluminacki atak na Watykan i Polskę – Lisicki, Natanek

Atak na Polskę bolszewi iluminackiego kominternu cywilizacji bestii – Prośmy Ducha Świętego !

Nowa Wspaniała UFO cywilizacja iluminacka – duchowo biblijna analiza globalnych przemian

Dobre 15

Podobne Artykuły

One thought on “Jak rozpoznać Prawdziwego Żyda – kiedy krwawe prześladowania i getta ?

 1. „Chodziłem po ulicach z Brodtem, który udziela nagany lub wręcza woźnym nagrody pieniężne. Biorąc pod uwagę poziom cywilizacji w tej społeczności, getta nie można utrzymać w czystości. Ludzie niestety zachowują się jak świnie. Stulecia niechlujstwa przynoszą owoce. A do tego dochodzi całkowita nędza i skrajne ubóstwo. „
  Przewodniczący warszawskiego Judenratu Adam Czerniakow w swoim dzienniku, 29 maja 1942 r

  „Jechaliśmy przez około 45 minut do żydowskiego obozu… założonego w byłym niemieckim szpitalu. Budynki były zatem w dobrym stanie, kiedy przybyli Żydzi, ale były w złym stanie, kiedy przybyliśmy, ponieważ ci żydowscy DP lub przynajmniej większość z nich nie mają poczucia relacji międzyludzkich. Tam, gdzie to możliwe, odmawiają używania latryn, woląc ulżyć sobie na podłodze. . .

  Było to święto Jom Kippur, więc wszyscy zostali zgromadzeni w dużym drewnianym budynku, który nazwali synagogą. Przemówił do nich generał Eisenhower. Weszliśmy do synagogi wypełnionej największą śmierdzącą grupą ludzi, jaką kiedykolwiek widziałem. Kiedy dotarliśmy do połowy wysokości, naczelny rabin, ubrany w futrzany kapelusz podobny do tego noszonego przez Henryka VIII z Anglii i w komodzie mocno haftowanej i bardzo brudnej, zszedł na dół i spotkał się z generałem. . .

  Jednak zapach był tak okropny, że prawie zemdlałem, a właściwie około trzech godzin później straciłem obiad w wyniku zapamiętania go. ”
  Generał George S. Patton w swoim dzienniku, 17 września 1945 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *