Kiedy dojdzie do nowego holokaustu – przepowiednia Chucka Misslera – objawienia Maryi Dziewicy Tre Fontane

Tym razem przedstawimy państwu zarys niezwykłych nadnaturalnych zdarzeń z udziałem Niebiańskiej Wysłanniczki Boga Jezusa, które miały miejsce tuż po II wojnie, we Włoszech. Mają one związek z obecną sytuacją rewolucji filantropowsko iluminackiej, chcącej wymazać chrześcijaństwo z ludzkich umysłów. Jest to ważne w dobie tajnych działań struktur zła o jakich wspominał święty Jan Paweł II, odbierających ludzkości szanse na zbawienie, ale i nie tylko to, bo tam gdzie znika, albo zanika wiara w Chrystusa, pojawia się antychryst i jego wojsko !

Na kanale „Polsat Doku” emitowany jest znakomity dokumentalny serial pt.: „Kroniki Hitlera”. Kroniki wyjątkowo dobrze przedstawiają codzienne życie europejskie z perspektywy rodzącego się nazizmu Nowego Wspaniałego Świata w latach 1889-1945. Opierając się na najobszerniejszej do tej pory kompilacji materiałów archiwalnych, z prawie połową nieopublikowanych wcześniej źródeł, życie Hitlera jest pokazywane szczegółowo na tle społecznym, jednak bez elementów okultyzmu.

Znakomicie zaprezentowano tam rodzący się diabelski hitleryzm w ujęciu społecznym. W pewnym momencie lektor czyta pamiętnik pewnego obywatela Niemiec, który zauważył, że tuż po śmierci Paul’a von Hindenburg’a, prezydenta Republiki Weimarskiej, naziści całkowicie porzucili wszelkie chrześcijańskie symbole, przestali udawać, że mają coś wspólnego z chrześcijaństwem ! Niezwykły moment historii SS-Lucifer.

Ten moment jest dla nas, badaczy duchowości, ruchów okultystycznych, UFO kultów Nowej Ery(New Age) i rodzącego się właśnie Nowego Hitleryzmu NWO, czymś wyjątkowo ważnym ! Jeśli państwo pamiętają cykl artykułów o „Nowym Hitleryzmie NWO” to wiecie, że naziści, elity należące do Loży albo Towarzystwa Thule-Vrill, byli skrajnymi okultystami, oddanymi do szpiku kości fanatykami tzw. „istot wyższych-wyższej rasy” UFOnautycznej, jak i samego Lucyfera ! Proszę przeczytać co piszą o tamtym okresie w znakomitej anglojęzycznej książce:

Dwanaście lat, podczas których partia nazistowska rządziła Niemcami i znaczną częścią Europy były tak fundamentalnie rządzone przez irracjonalne i nawet magiczne myślenie, że czasami był cały ten okres określany jako „okultystyczna Rzesza”. Hitler, Hess, Goering, Himmler, Bormann, Goebbels i Rosenberg byli po prostu najwybitniejszymi wierzącymi w moce nadprzyrodzone, ich sposób odbierania rzeczywistości był całkowicie sprzeczny ze świeckim myśleniem o niej, właśnie to nadzwyczajne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość zapanowało wówczas w Europie.

Kiedy Trzecia Rzesza była tylko tlącą się ruiną, którą zdobyli alianccy zdobywcy, liczba dokumentów jakie pozostawili członkowie partii nazistowskiej dowodziła o sposobie, w jaki powstał szereg okultystycznych pojęć, tak by zdominować myślenie najpotężniejszych przywódców w Niemczech. Alianci byli tak zaskoczeni tym, co odkryli, że dowody celowo ukrywano na procesach norymberskich z obawy, że dojdzie do obłędu u słuchających (lub z obawy by nie wykorzytano tej wiedzy ponownie, co właśnie jest realizowane przez NWO ! – dopisek Argonauty).

Jak doszło do tego, że Niemcy, naród utożsamiany z duchem racjonalności i oświecenia, wpadł pod kontrolę grupy ludzi, którzy całkowicie odrzucili racjonalne poglądy, woląc zamiast tego podążać za podszeptami okultystów i opowiadać się za pseudonaukowymi teoriami rasy, nadludzkimi istotami oraz cnotą ludobójstwa jako środka oczyszczania Niemiec i ostatecznego uwolnienia świata z „korupcji” oraz „gorszych ras”? Wtedy to Hitler został przedstawiony Niemcom jako człowiek o mistycznej, nadprzyrodzonej mocy!” (urywek z „The Nazi Occult War: Hitler’s Compact with the Forces of Evil„)

Wspomniany program dokumentalny pokazuje sytuację wdrażania w Niemczech Globalnej Wiary Nowego Porządku (ufonautycznego), wtedy hitlerowskiego, a dziś, w ramach tajemniczego „Uroborosa” – zaklętego koła historii, ponownie odrodzonej duchowości „Lucis Trust„, kolejnej odsłony ogólno planetarnej religii antychrysta, tzw. NWO – Agendy 2030 zrównoważonego rozwoju. (Ale i zgodnie z Biblią „„…To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło…” Księga Koheleta 3:15)

Dziejsze globalne elity, tak jak wówczas nazistowskie, wprowadzające za Hitlera Nowy Wspaniały Świat, pozbywają się chrześcijaństwa i wszystkich związanych z nim symboli ! Naszym zdaniem jest to wstęp do holokaustu, taki sam początek jaki miał miejsce w czasach SS-manów. Oczywiście dziś w dobie zaawansowanej inżynierii genetycznej nowi hitlerowcy NWO mają lesze narzędzia by wyprodukować „Nowego Nadczłowieka GMO”, by jeszcze lepiej wyprać ludziom mózgi i jeszcze lepiej eksterminować „niedostosowanych-nienowoczesnych-zacofanych żydowskich i chrześcijańskich ciemnogrodzian – untermensch„.

Analiza powolnego rozpadu cywilizacji chrześcijańskiej i zastępowanie jej kultami Matki Ziemi, ale i wszelkimi innymi jest tym co doprowadzi do Nowego Holokaustu NWO. Zgodnie z Biblią uważa tak wybitny znawca Świętej Księgi Chuck Missler, prosimy obejrzeć wideo. Na podstawie działalności hitlerowców i sytuacji społeczno duchowej w czasie dochodzenia Hitlera do władzy można stanowczo stwierdzić, że tam gdzie zanika chrześcijaństwo, zwłaszcza katolicyzm, tam pojawia się „Nowy Hitler”, czyli Antychryst-Sidious i jego oddziały SS-Lucifer !

Wnioski jakie można wyciągnąć z Biblii oraz „Uroborosa„, czyli powtarzalności pewnych (duchowych) historyczno kosmicznych elementów, ale w nowym wydaniu, są oczywiste, jesteśmy świadkami narodzin Nowego Globalnego Totalitaryzmu, jeszcze w ukryciu, za zasłoną, tak jak to było w pierwszych latach Hitlera, kiedy mamił wszystkich swym urokiem i solidnością poglądów(rzucał na tłumy specjalne „opaski„), by za chwilę mordować wszystkich „podludzi” ! (Patrz „Przyszłość znaleziona w elektronicznej wannie, analizującej zanurzone ciało, wysyłającej uzyskane dane do centrali„)

Właśnie to było tematem przepowiedni jakie wygłosiła Matka Boska 13.07.1917 r., kiedy powiedziała dzieciom w Fatimie: „Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się jeszcze gorsza druga wojna„. (W 1938 r., jeszcze za pontyfikatu Piusa XI, Hitler zaanektował Czechy). Niestety, w Europie proces odchodzenia od wartości chrześcijańskich ciągle się pogłębiał, doprowadzając wielu ludzi do odwrócenia się od Boga i życia w grzechu.

W listopadzie 1917 r. w Rosji przejęli władzę walczący z Bogiem ideolodzy komunizmu. Posługując się kłamstwem, przemocą, nienawiścią i zbrodnią, stworzyli ZSRR – rządzony przez jedną z najbardziej zbrodniczych dyktatur w historii ludzkości. Natomiast w Niemczech, podczas demokratycznych wyborów w 1932 r., wyborcy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za antychrześcijańską, zbrodniczą, ateistyczną ideologią narodowego socjalizmu. W sposób demokratyczny wybrali i oddali władzę opętanemu przez siły zła Adolfowi Hitlerowi i jego partii narodowych socjalistów.

Zlekceważenie fatimskiego orędzia, odrzucenie Dekalogu i Boga pogrążyło ludzkość w moralnej otchłani, a w konsekwencji doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Spełniły się więc słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13.07.1917 r.: Gdy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego”. Światło to było widziane w całej Europie w nocy z 25 na 26.01.1938 r. Było to ostatnie ostrzeżenie przed wybuchem II wojny światowej. Ta straszna wojna była konsekwencją zła, które nagromadziło się w Europie i w świecie.

Świat duchowy istnieje, doświadczają go nie tylko chrześcijanie, buddyści, islamici, czy masoni, ale i wyznawcy istot UFO ! Niestety ci ostatni często uważają kontakty z UFOnautami za objaw ich cudownej „kosmicznej” technologii, a nie element świata nadnaturalnego, lub samą duchowość. Spora część fanatycznie nastawionych wielbicieli tzw. „kosmitów” uważa maryjne objawienia jako przekaz od zwodzących ludzkość „gwiezdnych braci”, a nie kontakt z biblijną Maryją Dziewicą oraz Duchem Stwórcą, co jest ogromną ignorancją, czy może raczej czymś co mają na sobie – pewnego rodzaju okultystyczną zasłoną ! Nie chodzi wcale o jakąś przenośnię, ale o specjalny rodzaj inteligentnej nieznanej człowiekowi (duchowej) substancji !

Ci z państwa którzy doświadczyli świata nadnaturalnego wiedzą jak niesamowite jest to doświadczenie. Często pozostawia niezatarty ślad, czy wręcz przemienia doświadczającą osobę, co było obserwowane u Hitlera ! Niektóre doświadczenia, zwłaszcza te pochodzące od Ducha Świętego powodują odciąganie doświadczającego od materializmu, błędu, opętania, a w przypadku kontaktu z istotami chrześcijańskimi – aniołami – Bogiem – Maryją, może doprowadzić do całkowitej przemiany, tak jak to miało miejsce u Bruno Cornacchioli (zdjęcie poniżej).

Bruno Cornacchiola urodził się w Rzymie, i co należy mocno podkreślić w roku 1913 (liczba 13 przynależy tajemniczo do Maryi), w ubogiej rodzinie, tak pod względem materialnym, jak i duchowym. Jego ojciec alkoholik, często pijany nie dbał o nikogo i o nic. Bruno jako 14-letni chłopiec opuścił swój rodzinny dom i żył jako włóczęga na ulicach Rzymu. W wieku 20 lat został powołany do wojska. Dość przypadkowo zostaje ochrzczony i dopiero służba wojskowa wyrywa go z życia wagabundy.

Mając dwadzieścia trzy lata opuszcza wojsko, żeni się, a wkrótce potem jako ochotnik bierze udział w hiszpańskiej wojnie domowej po stronie szatańskiej lewicy. Hiszpańska wojna domowa, tak jak dzisiejsze filantropowskie akcje destrukcji chrześcijaństwa i samozagłady cywilizacji chrystusowej, były prowadzone przez tajne struktury zła – bractwa iluminackie. W czasie krwiożerczej wojny hiszpańskich lewicowych antychrystów zaprzyjaźnia się z fanatycznym protestantem niemieckim, co też jest charakterystyczne, i powraca do Włoch w roku 1939 jako opętany nieprzyjaciel papieża i wróg katolików. Przez całe lata usiłuje odwieść swoją żonę od (megalitycznego i kosmicznego) katolicyzmu.

Pali wszystkie obrazy świętych wraz z krucyfiksem swej żony i traktuje ją coraz gorzej. Zostaje żarliwym agitatorem nastawionym przeciwko katolickim Włochom i przeciwko Maryi. 12 kwietnia 1947 roku Bruno Cornacchiola jedzie tego pięknego wiosennego dnia na wycieczkę do lasku w pobliżu klasztoru trapistów Tre Fontane, na peryferiach Rzymu, gdzie ma wygłosić oszczercze przemówienie, w którym chce udowodnić, że Maryja nie jest dziewicą, nie jest niepokalana i nic została wniebowzięta. Według przekazów tam właśnie ścięto św. Pawła: głowa Apostoła Narodów odbiła się trzykrotnie od ziemi i w każdym z tych miejsc wytrysnęło źródło – stąd nazwa Tre Fontane. Przeglądał Biblię i sporządzał notatki. Nagle wołają go dzieci, którym zginęła gdzieś piłka.

Bruno woła swoje najmłodsze dziecko, lecz nie może go znaleźć. Dopiero po dłuższej chwili odkrywa je przed jedną z grot, wszedł do groty, ale niczego nie widział. Próbował podnieść klęczące dzieci, ale były tak ciężkie, że nie był w stanie nic zrobić. Zaczął więc prosić Boga o łaskę rozeznania prawdy. Mały Gianfranco klęczy w zadziwiająco sztywnej pozie, zagląda i uważnie patrzy do wnętrza groty, uśmiecha się i szepcze cicho: „Piękna pani! Bella signora…” Woła dwójkę pozostałych dzicci, a i one również padają na kolana, widząc najwidoczniej to, czego ojciec nic widzi i powtarzając tylko „Bella signora”… Kiedy Bruno krzyczy na nie, czując, że drwią z niego, wcale nie reagują, trwają w transie, z którego nie może ich wyrwać.

Udaje się do groty. Nie zauważa jednak niczego poza nagą skałą i dużą ilością śmieci. Kiedy chce wyjść, wykrzykuje: „Boże, ratuj nas!„. Widzi wtedy dwie promieniejące ręce, które kierują się w jego stronę i dotykają jego twarzy. Ma przy tym uczucie, jak gdyby coś zdarto z jego oczu. Odczuwa lekki ból i przymyka oczy ! Otwierając je ponownie, dostrzega rozbłyskujące promienne światło i ukazuje mu się „Bella Signora”.

Jest porażony jej pięknością i czuje się przyciągnięty jej łagodnością, zalany nią i przemieniony. Matka Boska nosi oślepiająco białą tunikę, przytrzymywaną wokół bioder różową wstęgą oraz zielony welon na głowie, sięgający aż do ziemi i odsłaniający jej tylko czarne, upięte włosy. Spod tuniki widać nagie stopy stojące na skale. W prawej ręce zjawisko trzyma małą szarą książkę, którą przyciska lewą ręką do piersi.

Wizja ta zachwyca i oczarowuje Bruna. Potem słyszy głos: „Obietnica Boga jest i pozostanie niezmienna: dziewięć pierwszych piątków ku czci Serca Jezusa, które obchodziłeś ponaglany przez twoją wierną żonę, zanim wstąpiłeś na drogę błędu – uratowały cię„. Przy tych słowach Bruno odniósł wrażenie, że jego duch unosi się, zanurza w nieskończonej radości, a tajemniczy wspaniały zapach niweczy wszystkie przykre odory groty i wypełnia sobą wszystko. Potem Maryja poucza go i przekazuje przesłanie dla papieża. Na zakończenie mówi:

Chciałabym ci dać pewny dowód na to, że to objawienie pochodzi od Boga, abyś mógł wykluczyć jego inne pochodzenie, także od nieprzyjaciela z piekła. Oto jest znak: Jeżeli tylko spotkasz w kościele lub na ulicy kapłana, zwróć się do niego tymi słowami: „Ojcze, muszę z tobą porozmawiać!” A jeśli ci odpowie: „Ave Maria, mój synu, czegóż chcesz?”, wtedy poproś go, aby cię wysłuchał, gdyż jest przeze mnie wybrany. Wyjawisz mu to, co podpowiada ci twe serce: bądź mu posłuszny, gdyż on wskaże ci innego kapłana tymi słowy: „ Ten akurat jest właściwy dla tego przypadku!” Potem udasz się do Ojca Świętego, najwyższego pasterza chrześcijan i osobiście zaniesiesz mu moje przesłanie. Ktoś, kogo ci wskażę, zaprowadzi cię do niego. Wiele osób, którym opowiesz o tym objawieniu, nie uwierzy ci: nie pozwól jednak, aby cię to przygnębiło… ” Potem ta niezwykłej urody niewiasta odwraca się, Bruno widzi jej płaszcz w kolorze zielonej łąki oraz jak oddala się między skałami w stronę Bazyliki Świętego Piotra.

Maryja wskazała Bruno Cornacchioli książkę, którą trzymała – była to Biblia! Chciała mu wyjaśnić, że naprawdę jest taką, jak ją przedstawiono w Biblii: Dziewica, Niepokalana i wzięta do nieba! On zaś chciał to zakwestionować. W drodze do domu zatrzymuje się w kościele w Tre Fontane i uczy się od swojej córki Isoli modlitwy Ave Maria, której nie znał na pamięć. Modli się i płacze. Potem kupuje dzieciom czekoladę i surowo im nakazuje, aby nie opowiadały nikomu o tym, co się stało. Kiedy jednak dzieci ujrzały matkę, nie mogły się powstrzymać… Jego żona dostrzega, że zmienił się, czuje jeszcze cudowny zapach towarzyszący objawieniu, który spowija męża i dzieci.

Przebacza mu wszystko, co jej uczynił w ciągu wielu lat. Małżonkowie Cornacchiola spowiadają się, uczestniczą w naukach katechetycznych w parafii i Bruno zostaje ponownie przyjęty na łono Kościoła. 6 maja Bruno ponownie klęka w grocie (tym razem sam) i dziękuje za nawrócenie. Wtedy znów doznaje zjawiska rozprzestrzeniania się promieniejącego światła i ukazuje mu się Maryja – choć nic nie mówi, uśmiecha się do niego: wyraża radość, że się odnalazł. Dalsze objawienia w grocie występują 23 i 30 maja. Bruno pisze o swoich doświadczeniach i umieszcza ten tekst przy wejściu do groty: „Kochani bracia i siostry! Do tej groty, do tego siedliska grzechu wszedłem jako grzesznik, aby przygotować się przy pomocy mojego egoizmu i mojej niewiedzy do zwalczania dogmatu, któremu Kościół, Matka nasza nadał imię: Niepokalane Poczęcie.

Ona sama, Maryja, rzuciła mnie z wysoka na kolana. Ponieważ współczuła mi, powiedziała do mnie jak Matka: „Prześladujesz mnie. Dość już tego!” Od tej chwili przeniknął we mnie Jezus: On – droga, prawda, życie! Najświętsza Panna w swojej nieskończonej dobroci wskazała mi drogę zbawienia: zszedłem z drogi zepsucia i oddaliłem się od świata i jego fałszywych ideologii. Wskazała mi prawdę, a ja odwróciłem się: od protestantyzmu. Skierowała mnie na życie, bo mimo iż żyłem, byłem martwy. I oto, ponieważ umarłem dla świata, żyję prawdziwym życiem w prawdzie Ewangelii i pod przewodnictwem Matki Kościoła. Podobnie jak Panna Maryja swoją świętą obecnością zmieniła tę grotę z miejsca grzechu w miejsce pokoju, tak i my powinniśmy – zbliżając się do niej, aby dotrzeć do Boga – zmienić niegodny dom w mieszkanie Ducha Świętego…” Wkrótce Bruno jest zapraszany na spotkania i odczyty w całych Włoszech.

Naturalnie nie stało się to w ciągu jednego roku. Bruno musiał przezwyciężyć wiele sceptycyzmu i niewiary – zarówno ze strony władz świeckich, jak i kościelnych. Istotnym wspomożeniem było spotkanie z papieżem Piusem XII w dniu 9.12.1949 r., które odbyło się podczas końcowych uroczystości dla upamiętnienia tzw. krucjaty dobroci na placu św. Piotra. Wtedy Bruno wyznał papieżowi swój zamiar zamordowania go, z jakim przed dziesięciu laty powrócił z wojny hiszpańskiej do kraju. W grocie ustawiono figurę wykonaną przez prof. Ponziego zgodnie ze wskazówkami „widzącego”.

Zanotowano tam później wiele wypadków uzdrowień i nawróceń. 12 kwietnia 1980 r. – dokładnie w trzydzieści trzy lata po pierwszym objawieniu – trzy tysiące zgromadzonych koło groty widzi wielki cud słońca: istnieje wiele świadectw uczestników tego cudu. Maryja zapowiedziała go „widzącemu” Cornacchioli kilka dni wcześniej. Podobne zjawisko powtórzyło się dwa lata później.

Jeszcze ciekawsze są przesłania Tre Fontane Maryi o nadchodzącej walce we wnętrzu Kościoła Katolickiego, coraz wyrazniej obserwowanej w czasie pontyfikatu papieża Frańciszka ! „Cały Kościół będzie poddany straszliwej próbie, żeby usunąć zgniliznę, która dostała się pomiędzy duchownych… Moi synowie, dotarliście do punktu krytycznego: mówicie o wszystkich religiach, a trzoda idzie za tym, gubiąc się, ponieważ zle mówicie o nauce zbawienia dusz. Dlatego giną! Ale ja zostałam posłana przez Trójcę, aby pomagać wam zbawiać dusze.

Jest to wyrazny opis sytuacji w jakiej znajdują się dziś katolicy, wyznacy jedynie prawdziwego skarby trydenckiego ! Dlatego w tym kontekście należy pochwalić pana Jarosława Kaczyńskiego, który podczas konwencji PiS w Lublinie 7 września powiedział: „Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła, musi wiedzieć, że poza nim jest nihilizm i my ten nihilizm odrzucamy”. Niestety pewien znany biskup z odłamu frańciszkowego nie pochwala oczywistej prawdy !

Jak państwo zauwazyli wyłuszczyliśmy kilka razy słowo „zasłona”, zapewne tą „zasłonę” zdarła z Cornacchioli Maryja ! Co wiemy o tego typu magicznej substancji – „zasłonie-zarzutce-przepasce” ? Co o niej wspomina Biblia ? „Ale ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego natchnienia, i prorokuj przeciwko nim, i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze!

Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować? Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie.

Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz – i poznacie, że Ja jestem Pan. Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował. Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem Pan.” (Biblia Warszawska 1975)  Ezechiela 13: 17-22

I oświadcz: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Biada tym które szyją przewiązki na wszystkie przeguby rąk , a zarzutki dla głów wszelakiego wzrostu, aby usidlać dusze! Czyż jednym duszom chcecie stawiać sidła w ludzie Moim, a innym dla korzyści własnej życie wróżyć? Aby znieważyć Mnie u ludu Mojego dla kilku garści jęczmienia i dla kilku okruszyn chleba, uśmiercając dusze, które nie powinny umierać, a zachowując dusze, które nie powinny żyć, okłamując lud Mój, który słucha kłamstwa.

Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Oto Ja przeciw przewiązkom waszym, któremi usidlacie dusze, jak gdyby ptactwem były, i zerwę je z ramion waszych, i wyzwolę dusze, którym sidła stawiacie, owe dusze które ptactwem wam są. . Zerwę też zarzutki wasze i wybawię lud Mój z rąk waszych, aby nie byli nadal połowem w ręce waszej, a poznacie, żem Ja Wiekuisty. Ponieważeście dręczyły serce sprawiedliwego kłamliwie, gdym Ja go dręczyć nie chciał, a krzepiły ręce niegodziwego, aby się nie nawrócił z drogi swej niecnej, a tak mógł życie zachować. Przeto nie widzieć wam więcej marności, a wróżb nie wróżyć, i wybawię lud Mój z ręki waszej, a poznacie, żem Ja Wiekuisty.” (Biblia w przekładzie rabina Cylkowa 1900)

Proszę przeczytajcie co o tej magicznej substancji duchowej, ale i o przedziwnych działaniach pewnego rodzaju istot (zamieszkujących w ludzkich ciałach) pisze jeden z Ojców Kościoła ! Bo chyba nie sądzicie, że chodzi tu o coś materialnego, zresztą Biblia to bardzo skomplikowana Księga, często posiadająca kilka warstw rozumienia, w tym najważniejszego duchowego poziomu: „…analizę sensu tej wypowiedzi zawrzeć w intencji serca, abyśmy wreszcie ulegając rozumowi odeszli od sensu literalnego. W zwykłym sensie wydaje się, iż córki ludu głosząc przytoczone niżej proroctwo dopuściły się grzechu. Szyły poduszki i kładły je nie pod głową lecz pod łokciem słuchaczy, oraz jakimiś zasłonami zakrywały głowy ludzi w każdym wieku.(!)

Takie to uczynki poczytane zostają prorokującym córkom ludu za wielkie grzechy. Któż jednak trzymając się dosłownego znaczenia może powiedzieć, że popełnia błąd i zostaje skarcony przez Boga ktoś, kto szyje poduszki i umieszcza je pod łokciem innego człowieka? Któż może twierdzić, że bezbożnie postępuje ktoś, kto wytwarza zasłony, aby zakryć głowy ludzi w każdym wieku? Wbrew naszej woli Pismo zmusza nas, abyśmy odeszli od sensu literalnego i zastanowili się nad jego słowem, mądrością i głębszą myślą, abyśmy mogli otworzyć to, co zamknięte wyjaśnić, co tkwi w ciemnościach i byli wolni od przekleństwa, rozumiejąc, co przekleństwu podlega.” – Koniec cytatu

Jeśli zapoznaliście się z tekstem pt.: strzeż się i pilnuj swojej duszy” – hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]„, a także zdajecie sobię sprawę z okultystycznych mocy Nowych Hitlerowców NWO, którymi łowią dusze i umysły „nowoczesnych i postępowych„, do tego wiecie o procederze latających istot, opisywanych przez Joe Jordana, to kolene cytaty z Pisma wydadzą się wam znajome ! „Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie. Ezech. 13:20 oraz „Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich! Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię.” Ps. 124:6-8 („Z jakiego kierunku i przez jakie portale przelatują ‚ptaki powietrza’ ?!„)

Linki:

Potężna manifestacja w Gietrzwałdzie – nadal aktualna !

(Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II) (Część III) (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba) („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) (Entelechia w Turzovka) (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983)

Kiedy Nowe Stowarzyszenie Vril rozpocznie kolejny holokaust ?

Nowy UFO Volkizm kontra chrześcijańska hołota Untermensch

„Z jakiego powodu mielibyśmy być tak często odwiedzani?” – II część hipotezy rzadkiej ziemi

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” – chrześcijaństwo nie z tego świata, tak jak duchy zamieszkujące w nas

Czy inwazja Obcych będzie miała również miejsce w Polsce ?

Kard. Marx: To czas przełomu. Synod Amazoński zmieni Kościół w Europie

Ekspert ONZ chce ścigać za „mowę nienawiści” wobec LGBT. Na celowniku duchowni

Opis objawień z Tre Fontan rozpoczyna się od specjalnego cyklu kazań Ks. Natanka z dnia 15.09.2019, jest ich już dużo, odsyłamy do kanału D.O.M z you tuba.

Biblijna analiza zdarzenia z Emilcina – istoty reptiliańskie – „jak żaby”

Audycja o nowych hitlerowcach NWIO ! Dr Aldona Ciborowska: Zarzadzanie globalne UN i WHO, transfer władzy do korpo, „zdrowie publiczne”?

Technologia alchemików Mordoru – Czystość Gandalfa, musimy ją uzyskać !

Kazanie – ks. P. Natanek 15.09.2019

Kazanie – ks. P. Natanek 16.09.2019

Kazanie – ks. P. Natanek 17.09.2019

Komunistyczny rząd globalny buduje wszechwiedzącego iluminackiego boga transhumana

Kazanie wyborcze Ks. Natanka o wyborach w cieniu iluminatow sterujących ludzkimi mózgami

Modląc się za nich mocno ryzykujesz – o.Pelanowski

prof. dr hab. Mirosław Dakowski: „Energetyka jądrowa – niedoszłe energetyczne El Dorado”

Wideo o przepowiedni Chucka Misslera w temacie Nowego Holokaustu

UFO’s it has begun – UFO – to się zaczęło – Janusz Zagórski

https://www.youtube.com/watch?v=zqBIa5q_v_E

Czy żyjemy w czasach ostatecznych? – wRealu24.pl 17 IX A.D. 2019 [Tuba Cordis]

Dobre 36
Złe 4

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *